ยกระดับประเทศไทย
เพื่อชีวิตที่ดีกว่า

จากจุดเริ่มต้นเล็กๆ ของการเป็นเพียงแอปพลิเคชันเรียกรถ
สู่การเป็นซูเปอร์แอปที่พร้อมขับเคลื่อนธุรกิจเคียงข้างคนไทย
ตอกย้ำพันธกิจ #GrabForGood แกร็บ… เพื่อชีวิตที่ดีกว่า

GrabNEXT
งานเสวนาสุดยิ่งใหญ่
โดย Grab

เปิดพื้นที่เป็นเวทีในการหารือเชิงนโยบายอย่างสร้างสรรค์
ถึงแนวทางการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ว่าจะเป็น...

การทำงานแห่งโลกยุคใหม่
(Future of Work)

Grab มีความมุ่งมั่นในการผลักดันรูปแบบการทำงานแห่งโลกยุคใหม่ (Future of Work) 
เปิดโอกาสให้ทุกคนสามารถสร้างรายได้ผ่านแพลตฟอร์มของเราอย่างเท่าเทียมและยั่งยืน ผ่านโมเดล “5อ”

ด้วยการส่งเสริมรูปแบบการทำงานที่มีอิสระและยืดหยุ่น การเปิดโอกาสให้ผู้คนสามารถอยู่ร่วมกันบนความหลากหลาย การอบรมเพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะที่จำเป็น การพัฒนาสิทธิประโยชน์เพื่อสร้างความอุ่นใจ และการส่งเสริมการอดออมและบริหารทางการเงิน

ความเท่าเทียม
ทางดิจิทัล
(Digital Inclusion)

Grab เชื่อว่าแพลตฟอร์มของเราจะสามารถช่วยสนับสนุนความเท่าเทียมทางดิจิทัลให้เกิดขึ้นจริงได้ ซึ่งจุดเริ่มต้นก็มาจากพันธกิจ #GrabForGood แกร็บ…เพื่อชีวิตที่ดีกว่า โดยมีเป้าหมายที่จะส่งเสริมให้เจ้าของธุรกิจรายเล็ก กิจการ SMEs และพาร์ทเนอร์ร้านค้า เข้าถึงการใช้เทคโนโลยีอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้น ผ่านแคมเปญ Grabให้ความรู้ และ Grab การเงิน ที่มุ่งเน้นไปที่การเข้าถึงบริการทางการเงินที่ง่ายและหลากหลาย

การรักษาสิ่งแวดล้อม
อย่างยั่งยืน
(Sustainability & Environment)

Grab ก่อตั้งขึ้นมาด้วยความเชื่อที่ว่า บริษัทด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี สามารถสร้างทั้งผลกำไรและสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกต่อสังคมที่ยั่งยืนได้ และเราก็ยังให้ความสำคัญกับการใส่ใจดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน เพื่ออนาคตของคนรุ่นต่อไป

จากอดีต สู่ปัจจุบัน
และก้าวต่อไปในอนาคต

รวมทุกความสำเร็จจากความตั้งใจที่ Grab ได้ทำเพื่อทุกคน

จากวันแรก ถึงวันนี้

พร้อมมอบสิ่งดีๆ
ที่ไม่ใช่เพียงเรื่องรายได้

จากพันธกิจ Grab เพื่อชีวิตที่ดีกว่า เราจึงให้ความสำคัญกับสิทธิพิเศษที่มากกว่าการสร้างรายได้ ที่จะช่วยส่งเสริมคุณภาพชีวิต และเติมความพร้อมให้กับพาร์ทเนอร์คนขับและครอบครัวของพวกเขา ได้ก้าวสู่วันข้างหน้าได้อย่างมั่นใจกว่าเคย

ติดปีกลับวิชา
พาร้านค้าสู่ฝันใหญ่

Grab พร้อมสนับสนุนทุกพาร์ทเนอร์ร้านค้า ไม่ว่าจะรายเล็กๆ หรือรายใหญ่ ด้วยโครงการต่างๆ ที่มุ้งเน้นไปที่การพัฒนาทักษะและส่งเสริมการเข้าถึงประโยชน์ของเทคโนโลยี เพื่ออนาคตของธุรกิจที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้นๆ ไป

รักษาสิ่งแวดล้อม
เพื่อคนรุ่นหลังอย่างยั่งยืน

Grab ให้ความสำคัญกับการสร้างความยั่งยืนในการดำเนินธุรกิจ โดยยึดโยงกับการสร้างรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับคนในสังคม และจะคอยใส่ใจดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่ออนาคตของคนรุ่นต่อไป

ก้าวต่อไปของเรา

พร้อมมอบสิ่งดีๆ
ที่ไม่ใช่เพียงเรื่องรายได้

Grab เตรียมยกระดับสิทธิพิเศษเพื่อพาร์ทเนอร์อีกขั้น โดยมุ่งเน้นไปที่ Grab ให้ประกัน เพื่อความอุ่นใจในการทำงานที่มากกว่า

สร้างรายได้ผ่านแพลตฟอร์ม
อย่างเท่าเทียม

ไม่เพียงแค่คนรุ่นใหม่ แต่ Grab พร้อมมอบโอกาสสร้างรายได้อย่างเท่าเทียม ให้กับผู้สูงอายุ และผู้พิการที่สนใจเข้าร่วมเป็นพาร์ทเนอร์คนขับ หรือพาร์ทเนอร์ร้านค้า

ตั้งเป้าหมาย
เพื่อสิ่งแวดล้อมในอนาคต

Grab ประเทศไทย มีแผนงานของเราสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี พ.ศ. 2583

การร่วมมือของ Grab และ พันธมิตร
เพื่อการพัฒนาสู่ความยั่งยืน

Grab ร่วมกับ DEPA และ Klassi by KBank

Grab ผนึก DEPA และ Klassi by KBank เปิดตัว ‘GrabAcademy powered by depa สร้างอาชีพกับมือโปร’ ติดอาวุธผู้ประกอบการขนาดเล็กและพาร์ทเนอร์คนขับ เพิ่มขีดความสามารถในยุคดิจิทัล

Grab ร่วมกับ KBank และ MG ในโครงการรถ EV

Grab Financial Group ร่วมกับ KBank และ MG ในการปล่อยสินเชื่อสำหรับรถ EV ให้กับพาร์ทเนอร์คนขับ

รับชม GrabNEXT
ย้อนหลัง

GrabNEXT Forum ครั้งที่ 1

งานเสวนาในหัวข้อ “บทบาทของเทคโนโลยี เพื่อเศรษฐกิจยุคใหม่ที่ยั่งยืน”

GrabNEXT 2 Video name

( description pending )

GrabNEXT 3 Video name

( description pending )

สรุปประเด็นสำคัญจากเวทีเสวนาวิชาการ ในหัวข้อ
“บทบาทของเทคโนโลยีเพื่อเศรษฐกิจยุคใหม่ที่ยั่งยืน"

ทศวรรษแห่งการเดินทาง
แกร็บ ประเทศไทย

LMTH1516 I OneGrab I GrabNEXT Campaign Website Page Final section breakdown-27

รายงาน ESG ของ Grab
ฉบับล่าสุด

ขอขอบคุณพันธมิตรคนสำคัญ

ที่ก้าวไปด้วยกันกับ GrabNEXT