ขับเคลื่อนการท่องเที่ยว
สู่อนาคตที่ดีกว่า

ซูเปอร์แอปที่พร้อมขับเคลื่อนการท่องเที่ยวของเมืองไทย
ผ่านคอนเซ็ปต์ T.R.A.V.E.L
ที่มุ่งเน้นการพัฒนาเศรษฐกิจการท่องเที่ยว
และสร้างรายได้ให้กับชุมชนอย่างยั่งยืน สู่อนาคตที่ดีกว่า

GrabNEXT
งานเสวนาสุดยิ่งใหญ่
โดย Grab

เปิดพื้นที่เป็นเวทีในการหารือเชิงนโยบายอย่างสร้างสรรค์
ถึงแนวทางการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ว่าจะเป็น...

ขับเคลื่อนการท่องเที่ยวไทย
(Future of Tourism)

Grab มีความมุ่งมั่นในการยกระดับการท่องเที่ยวให้พร้อมตอบสนองพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวยุคใหม่ และสร้างประสบการณ์การท่องเที่ยวที่ไร้รอยต่อ ผ่านกลยุทธ์ T.R.A.V.E.L. ที่จะช่วยดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างชาติให้เดินทางมายังประเทศไทย พร้อมกระตุ้นเศรษฐกิจในระดับท้องถิ่นและมหภาค และขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทยไปสู่อนาคตที่ยั่งยืน

การทำงานแห่งโลกยุคใหม่
(Future of Work)

Grab มีความมุ่งมั่นในการผลักดันรูปแบบการทำงานแห่งโลกยุคใหม่ เปิดโอกาสให้ทุกคนสามารถสร้างรายได้ผ่านแพลตฟอร์มของเราอย่างเท่าเทียมและยั่งยืน ผ่านโมเดล “5อ” ด้วยการส่งเสริมรูปแบบการทำงานที่มีอิสระและยืดหยุ่น การเปิดโอกาสให้ผู้คนสามารถอยู่ร่วมกันบนความหลากหลาย การอบรมเพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะที่จำเป็น การพัฒนาสิทธิประโยชน์เพื่อสร้างความอุ่นใจ และการส่งเสริมการอดออมและบริหารทางการเงิน

ความเท่าเทียมทางดิจิทัล
(Digital Inclusion)

Grab เชื่อว่าแพลตฟอร์มของเราจะสามารถช่วยสนับสนุนความเท่าเทียมทางดิจิทัลให้เกิดขึ้นจริงได้ ซึ่งจุดเริ่มต้นก็มาจากพันธกิจ #GrabForGood แกร็บ…เพื่อชีวิตที่ดีกว่า โดยมีเป้าหมายที่จะส่งเสริมให้เจ้าของธุรกิจรายเล็ก กิจการ SMEs และพาร์ทเนอร์ร้านค้า เข้าถึงการใช้เทคโนโลยีอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้น ผ่านแคมเปญ Grabให้ความรู้ และ Grabการเงิน ที่มุ่งเน้นไปที่การเข้าถึงบริการทางการเงินที่ง่ายและหลากหลาย

การรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
(Sustainability & Environment)

Grab ก่อตั้งขึ้นมาด้วยความเชื่อที่ว่า บริษัทด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี สามารถสร้างทั้งผลกำไรและการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกต่อสังคมที่ยั่งยืนได้ และเราก็ยังให้ความสำคัญกับการใส่ใจดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม และการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน เพื่ออนาคตของคนรุ่นต่อไป

จากอดีต สู่ปัจจุบัน
และก้าวต่อไปในอนาคต

รวมทุกความสำเร็จจากความตั้งใจที่ Grab ได้ทำเพื่อทุกคน

จากวันแรก ถึงวันนี้

สร้างโอกาสทางอาชีพ
อย่างเท่าเทียม

Grab ได้ให้ความสำคัญและเชื่อมั่นว่า ผู้หญิงก็สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมั่นคง

ติดปีกลับวิชา
พาร้านค้าสู่ฝันใหญ่

Grab สนับสนุนพาร์ทเนอร์ร้านค้า ด้วยโครงการต่างๆ ที่มุ่งเน้นการพัฒนาทักษะและส่งเสริมการเข้าถึงประโยชน์ของเทคโนโลยี

เปลี่ยน...
เพื่อสิ่งแวดล้อมและชีวิตที่ดีกว่า

Grab ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงเล็กๆ ที่ช่วยให้พาร์ทเนอร์คนขับสามารถเข้าถึงรถ EV พลังงานไฟฟ้าได้ง่ายขึ้น

ก้าวต่อไปของเรา

พร้อมมอบสิ่งดีๆ
ที่ไม่ใช่เพียงเรื่องรายได้

Grab เตรียมยกระดับสิทธิพิเศษเพื่อพาร์ทเนอร์อีกขั้น โดยมุ่งเน้นไปที่ Grab ให้ประกัน เพื่อความอุ่นใจในการทำงานที่มากกว่า

สร้างรายได้ผ่านแพลตฟอร์ม
อย่างเท่าเทียม

ไม่เพียงแค่คนรุ่นใหม่ แต่ Grab พร้อมมอบโอกาสสร้างรายได้อย่างเท่าเทียม ให้กับผู้สูงอายุ และผู้พิการที่สนใจเข้าร่วมเป็นพาร์ทเนอร์คนขับ หรือพาร์ทเนอร์ร้านค้า

ตั้งเป้าหมาย
เพื่อสิ่งแวดล้อมในอนาคต

Grab ประเทศไทย มีแผนงานของเราสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี พ.ศ. 2583

การร่วมมือของ Grab และพันธมิตร
เพื่อการพัฒนาสู่ความยั่งยืน

Grab ร่วมกับ AOT เปิดศูนย์ให้บริการ Grab

Grab ร่วมกับ AOT เปิดศูนย์ให้บริการ Grab สนามบินสุวรรณภูมิ เพื่อยกระดับมาตรฐานการบริการของ ทสภ. ให้มีความสะดวก ปลอดภัย และรวดเร็วยิ่งขึ้น

Grab ร่วมกับ ททท. ผลักดันการท่องเที่ยวเมืองรอง

Grab ร่วมกับ ททท. ชวนคนไทยเที่ยวทั่วไทย สัมผัสประสบการณ์ใหม่ในเมืองรอง ผ่านแคมเปญ “สุขทันที…ที่เที่ยวกับ Grab”

Grab ร่วมกับกรุงเทพมหานคร พัฒนาคอร์สอบรมออนไลน์บน GrabAcademy ซึ่งได้รับเกียรติจากนายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ร่วมให้ความรู้และปลูกจิตสำนึกในคลิปวิดีโอ

Grab ร่วมกับสนามมวยราชดำเนิน เสริมแกร่ง Soft Power ด้วยการโปรโมท ‘มวยไทย’ ในกลุ่มนักท่องเที่ยวต่างชาติ

Grab ร่วมกับ 7 พันธมิตร เปิดตัวโครงการ Grab EV เพื่อผลักดันเป้าหมายในการเพิ่มจำนวนการใช้ยานยนต์ไฟฟ้า (EV) ในกลุ่มพาร์ทเนอร์คนขับ Grab

รับชม GrabNEXT
ย้อนหลัง

GrabNEXT ปีที่ 2
ขับเคลื่อนการท่องเที่ยว สู่อนาคตที่ดีกว่า

งานเสวนาในหัวข้อ “พลิกโฉมประสบการณ์การท่องเที่ยวไทย สู่มาตรฐานใหม่ที่ยั่งยืน”

GrabNEXT Forum ครั้งที่ 1
งานเสวนาในหัวข้อ
“บทบาทของเทคโนโลยี เพื่อเศรษฐกิจยุคใหม่ที่ยั่งยืน”
รับชมย้อนหลังได้ที่ คลิก

สรุปประเด็นสำคัญ
จากเวทีเสวนา GrabNEXT ครั้งที่ 1

สรุปประเด็นสำคัญ
จากเวทีเสวนา GrabNEXT ครั้งที่ 2

ทศวรรษแห่งการเดินทาง
แกร็บ ประเทศไทย

GrabEV

รายงาน ESG ของ Grab
ฉบับล่าสุด