รัก(ษ์)โลกไปกับ Grab ทุกครั้งที่เดินทาง!

ชวนคุณมาช่วยกันลดคาร์บอนในทุกเที่ยวการเดินทาง

โดยร่วมบริจาคเพื่อสนับสนุนการปลูกต้นไม้กับเรา ด้วยยอดเงินบริจาคเริ่มต้นเพียง 1 บาท

 

มาร่วมปันน้ำใจเพื่อสนับสนุนการปลูกต้นไม้ เมื่อคุณเดินทางกับเรา

📍 คุณสามารถกดเลือกเพื่อบริจาคเงินในทุกการเดินทาง เพื่อสมทบในโครงการฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่าไม้ในประเทศไทย

📍 เมื่อคุณกดยืนยันการเข้าร่วมกิจกรรมชดเชยคาร์บอนแล้ว ทุกครั้งที่จองการเดินทางจะมีการหักเงินเพิ่ม 2 บาท (รถยนต์🚗) หรือ 1 บาท (จักรยานยนต์🛵)  เพื่อนำไปบริจาคในโครงการปลูกต้นไม้ โดยเงินส่วนนี้จะหักเท่าเดิมทุกครั้ง ไม่ว่าค่าโดยสารของคุณจะราคาเท่าไหร่

📍 เงินบริจาคชดเชยคาร์บอนจะนำไปใช้สำหรับโครงการปลูกต้นไม้ของ Grab ซึ่งร่วมมือกับ Ecomatcher และ Conserve Natural Forests ที่อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ในภาคเหนือของประเทศไทย โดยเราจะปลูกต้นไม้ 1 ต้นทุกครั้งที่คุณเดินทางกับ Grab ครบ 50 ครั้ง (โดยเลือกเข้าร่วมกิจกรรมชดเชยคาร์บอน) 🌳

ร่วมบริจาค หรือหยุดเมื่อใดก็ได้
ทำได้ 2 วิธี

 • วิธีที่ 1
  ไปที่ “บัญชี” แล้วเลือก “สนับสนุนการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม”
 • วิธีที่ 2
  ไปที่หน้าบริการ “เดินทาง” เลือกจุดรับ-ส่งให้เรียบร้อย แล้วกด “• • •” ซึ่งอยู่ด้านบนปุ่มจองเมื่อคุณกดร่วมบริจาค / เลิกบริจาคแล้ว จะมีผลนับตั้งแต่การเดินทางครั้งต่อไปของคุณ

💚 มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม
และต่อสู้กับวิกฤติที่เกิดจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปกับเรา! 💚

เข้าร่วมบริจาคที่นี่

คำถามที่พบบ่อย

*ฟีเจอร์จะสามารถใช้งานได้เมื่ออัพเดทแอป Grab เป็นเวอร์ชันล่าสุด (v5.157.0)
** เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด

 


 

เงื่อนไขและข้อกำหนด

 1. คุณตกลงที่จะเข้าร่วมกิจกรรมชดเชยคาร์บอนของ Grab ผ่านการบริจาคเพื่อชดเชยคาร์บอน ทุกทางที่คุณได้บริจาคเพื่อชดเชยคาร์บอนจะนับว่าเป็น “การเดินทางเพื่อชดเชยคาร์บอน” การเข้าร่วมกิจกรรมชดเชยคาร์บอนของคุณเป็นไปโดยสมัครใจ และคุณสามารถหยุดบริจาคเมื่อไหร่ก็ได้
 2. ภายหลังจากที่คุณตกลงเข้าร่วมโครงการสำหรับการบริจาคชดเชยคาร์บอน แล้ว ทุกการเดินทาง (ทั้งรถยนต์และรถจักรยานยนต์) จะรวมค่าบริจาคนี้จนกว่าคุณจะยกเลิกการเข้าร่วมโครงการการบริจาค
  ทำได้ 2 วิธี

  • วิธีที่ 1
   ไปที่ “บัญชี” แล้วเลือก “สนับสนุนการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม”
  • วิธีที่ 2
   ไปที่หน้าบริการ “เดินทาง” เลือกจุดรับ-ส่งให้เรียบร้อย แล้วกด “• • •” ซึ่งอยู่ด้านบนปุ่มจองเมื่อคุณกดร่วมบริจาค / เลิกบริจาคแล้ว จะมีผลนับตั้งแต่การเดินทางครั้งต่อไปของคุณ
 3. คุณสามารถชดเชยการปล่อยคาร์บอนในทุกการเดินทางกับ Grab โดยเข้าร่วมการบริจาคชดเชยคาร์บอนในทุกๆการเดินทาง ค่าบริจาคชดเชยคาร์บอนจะถูกใช้เพื่อปลูกต้นไม้ ซึ่งจะช่วยในเรื่องการดูดซึมก๊าซเรือนกระจก ทุกการบริจาคชดเชยคาร์บอนจะนำไปใช้ในโครงการปลูกต้นไม้ของ Grab ซึ่งร่วมมือกับ Ecomatcher (ผู้รวบรวมและให้บริการเทคโนโลยีในด้านสิ่งแวดล้อม) และ Conserve Natural Forest  ทุกการบริจาคชดเชยคาร์บอนจะถูกนำไปปลูกต้นไม้ผ่านโปรแกรม Conserve Natural Forest
 4. ต้นไม้จะได้รับการปลูกตามเหมาะสมโดยคำนึงถึงฤดูกาลเพื่อให้ต้นไม้นั้นๆสามารถดำรงชีวิตต่อได้อย่างดีที่สุด โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของ Ecomatcher และ Conserve Natural Forest ทั้งนี้ Grab ไม่มีความเกี่ยวข้องในการปลูกต้นไม้ใดๆทั้งสิ้น และจะไม่รับผิดชอบในสภาพหรือการเติบโตของต้นไม้ที่ได้ปลูกภายใต้กิจกรรมชดเชยคาร์บอน
 5. เมื่อคุณเลือกที่จะเข้าร่วมกิจกรรมชดเชยคาร์บอน คุณตกลงและยอมรับว่าโครงการนี้ได้ดำเนินการโดย Grab ผ่าน Ecomatcher และ Conserve Natural Forest ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบในกิจกรรมนี้ รวมถึงการปลูกป่าและปลูกต้นไม้
 6. ในการเข้าร่วมกิจกรรมชดเชยคาร์บอน คุณตกลงว่าคุณจะไม่ได้สิทธิ์ใด ๆ ในต้นไม้ หรือมีกรรมสิทธิ์ในต้นไม้ตามกฎหมาย และการบริจาคชดเชยคาร์บอนนั้นไม่สามารถขอคืน และไม่สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้
 7. ยอดบริจาคชดเชยคาร์บอน คำนวณจากปริมาณการใช้งานโดยเฉลี่ยของผู้บริโภค ซึ่งจะแตกต่างกันไปออกตามประเภทของยานพาหนะ (รถยนต์หรือรถจักรยานยนต์) คิดคำนวณจากหลักเกณฑ์ของ DEFRA ปี 2020 เพื่อหาปัจจัยที่ทำให้เกิดก๊าซเรือนกระจก และคำนวณตามข้อกำหนดของ Greenhouse Gas Protocol โดยเลือกใช้ปัจจัยที่สอดคล้องกับประเทศไทยโดยเฉพาะหากเป็นไปได้ โดยหากเดินทางด้วยรถยนต์จะมีจำนวนบริจาคเท่ากับ 2 บาทต่อการเดินทาง และหากเดินทางด้วยรถจักรยานยนต์จะมีจำนวนบริจาคเท่ากับ 1 บาทต่อการเดินทาง
 8. เมื่อคุณดำเนินการบริจาคภายใต้การเดินทางครบ 50 ครั้ง ภายในรอบไตรมาส (ระยะเวลา 3 เดือน) หุ้นส่วนของเราจะปลูกต้นไม้ 1 ต้นเป็นการขอบคุณ และให้สิทธิคุณในการตั้งชื่อต้นไม้ดังกล่าว (“ต้นไม้ของฉัน”) ภายใต้โครงการดังกล่าว หากคุณไม่สามารถบริจาคครบ 50 ครั้งในรอบไตรมาส เราจะรวมจำนวนการบริจาคของคุณกับผู้ใช้อื่นที่เดินทางไม่ครบ 50 ครั้ง เพื่อให้ได้ต้นไม้ 1 ต้น แต่คุณจะไม่ได้รับสิทธิในการตั้งชื่อต้นไม้ต้นนี้ เมื่อจบทุกๆไตรมาสแล้ว จำนวนการเดินทางเพื่อชดเชยคาร์บอนของคุณจะเริ่มนับใหม่ตั้งแต่ศูนย์ และเพื่อให้ปราศจากข้อสงสัย สำหรับการคำนวนสิทธิสำหรับการได้รับ “ต้นไม้ของฉัน” สำหรับประเทศหนึ่ง จะนับการเดินทางเพื่อชดเชยคาร์บอนในประเทศนั้นๆ เท่านั้น การเดินทางในประเทศอื่นจะไม่สามารถโอนย้ายมาเพื่อจุดประสงค์นี้
 9. เมื่อคุณมีสิทธิได้รับลิงค์ “ต้นไม้ของฉัน” Grab จะแจ้งคุณโดยการส่งข้อความผ่านทางอีเมลหรือการแจ้งเตือนในแอป
 10. คุณจะต้องใช้แพลตฟอร์ม EcoMatcher Treetracker เพื่อดูรายละเอียด ตั้งชื่อ หรือมีปฏิสัมพันธ์กับ “ต้นไม้ของฉัน” คุณจะได้รับการจัดสรรต้นไม้ตามที่มี ในกรณีที่ไม่มีต้นไม้ที่สามารถจัดสรรให้คุณได้ คุณจะได้รับการจัดสรรต้นไม้ในรอบการปลูกถัดไป
 11. Grab ไม่รับประกันความถูกต้อง หรือความแม่นยำในการคำนวณปริมาณคาร์บอนฟุตพรินต์ในทุกๆการเดินทางของคุณ เนื่องจากปริมาณคาร์บอนนั้นขึ้นอยู่กับสภาพการเดินทางจริง และประเภทของยานพาหนะที่ใช้ในการเดินทางนั้นๆ
 12. คุณตกลงว่าเงินบริจาคส่วนหนึ่งของกิจกรรมชดเชยคาร์บอน Grab จะกันไว้สำหรับการบริหารจัดการที่เกี่ยวเนื่องกับโครงการนี้เท่านั้น จำนวนเงินขั้นต่ำ (0.40 บาท) จะนำไปใช้เพื่อบริหารจัดการในนามของคุณตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง 1) การเปลี่ยนแปลงทางภาษี 2) การเพิ่มขึ้นของราคาชดเชยคาร์บอนเนื่องจากสภาวะตลาด 3) ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน และ 4) ค่าธรรมเนียมของธนาคาร เงินส่วนที่เหลือหลังนำไปใช้ในการบริหารดังกล่าวจะได้รับการส่งไปให้ Ecomatcher ทั้งหมด เพื่อนำไปซื้อต้นไม้เพิ่มเติม
 13. Grab ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง เพิ่ม หรือลดข้อกำหนดและเงื่อนไข ในกรณีที่คุณไม่ยกเลิกการเข้าร่วมกิจกรรม ให้ถือว่าว่าคุณยอมรับในข้อกำหนดและเงื่อนไขที่มีการเปลี่ยนแปลง