Grab Driver Centre

กรุงเทพฯ

แกร็บแท็กซี่ (ประเทศไทย) สำนักงานใหญ่ อาคารธนภูมิ ชั้น 30
1550 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
วันและเวลาทำการ
จันทร์ – ศุกร์ | 09:00-18:00น.
รอบอบรม
รถยนต์
จันทร์ – ศุกร์ | 10:00น. 12:00น. 14:00น. และ 16:00น.
เสาร์ – อาทิตย์ | 10:00น. 12:00น. และ 14:00น.

รถจักรยานยนต์
วันจันทร์ – ศุกร์ | 11:00น. 13:00น. 15:00น. 17:00น.
วันเสาร์ – อาทิตย์ | 11:00น. 13:00น. 15:00น.

ภาคเหนือ (เชียงใหม่)

สถานีให้บริการน้ำมัน ESS0
ถ.เชียงใหม่-หางดง ต.ป่าแดด อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50100
วันและเวลาทำการ
จันทร์ – ศุกร์ | 10:00-18:00 น.
รอบอบรม
รถยนต์
จันทร์ – ศุกร์ | 08:00 น. และ 13:00 น.
รถจักรยานยนต์
จันทร์ – ศุกร์ | 10:00 น. และ 17:00 น.
เสาร์ | 13:00 น.

ภาคใต้ (ภูเก็ต)

132 อาคารรู้ศึกษา รู้สึกตัว ชั้น 5
ถ.เยาวราช ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000
วันและเวลาทำการ
จันทร์ – เสาร์ | 11:00น.-19:00น. (หยุด: อาทิตย์)
รอบอบรม
รถยนต์ | 15:00 น.
รถจักรยานยนต์ | 11:00 น. 17:00 น.

ข้างสนามฟุตบอลหญ้าเทียม Patong Football Club ห้อง C2
164/17 C2 ซอยนาใน 8 ถนนนาใน ตำบลป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83150
วันและเวลาทำการ
จันทร์ – เสาร์ | 10:00น.-18:00น. (หยุด: อาทิตย์)
รอบอบรม
รถยนต์ | 15:00 น.
รถจักรยานยนต์ | 11:00 น. 17:00 น.