Press Centre

โครงการเพื่อสังคมและมาตรฐานความปลอดภัย

แกร็บ จับมือ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ลงนามในความร่วมมือทางวิชาการ ยกระดับองค์ความรู้และงานวิจัย ส่งเสริมการขับเคลื่อนเทคโนโลยีเพื่ออนาคตของประเทศไทย

  • การลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านการศึกษาวิจัยและวิชาการเพื่อส่งเสริมการขับเคลื่อนเทคโนโลยีและอนาคตของประเทศไทย ซึ่งครอบคลุมประเด็นในด้านต่างๆ อาทิ สังคม เศรษฐกิจ คมนาคม และการท่องเที่ยว เพื่อนำไปสู่การแลกเปลี่ยนและเสริมสร้างองค์ความรู้และการศึกษาทางวิชาการที่สอดรับกับนโยบายการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย

กรุงเทพฯ, 29 มีนาคม 2562 – แกร็บ ประเทศไทย นำโดย นายธรินทร์ ธนียวัน กรรมการผู้จัดการใหญ่ และ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) นำโดย ศ.ดร.กำพล ปัญญาโกเมศ อธิการบดี ประกาศลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านการศึกษาวิจัยและวิชาการเพื่อส่งเสริมการขับเคลื่อนเทคโนโลยีและอนาคตของประเทศไทย ซึ่งครอบคลุมประเด็นในด้านต่างๆ อาทิ สังคม เศรษฐกิจ คมนาคม และการท่องเที่ยว เพื่อนำไปสู่การแลกเปลี่ยนและเสริมสร้างองค์ความรู้และการศึกษาทางวิชาการที่สอดรับกับนโยบายการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย รวมทั้งสร้างกระบวนการเรียนรู้เชิงบูรณาการตอบรับโลกแห่งเทคโนโลยี โดยพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงดังกล่าวจัดขึ้นในการประชุมวิชาการระดับชาติในหัวข้อ “เปลี่ยนโฉมประเทศไทย ให้ก้าวไกลอย่างมั่นคง” ซึ่งตรงกับวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 53 ปี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี 2562

ศ.ดร.กำพล ปัญญาโกเมศ อธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) กล่าวว่า “การผนึกความร่วมมือกับ แกร็บ ประเทศไทย ถือเป็นอีกก้าวสำคัญของนิด้าในการร่วมมือเพื่อพัฒนาองค์ความรู้กับบริษัทผู้นำด้านเทคโนโลยีที่มีความพร้อมทั้งในด้านข้อมูล นวัตกรรมดิจิทัล และการบริหารจัดการที่ทันสมัย ซึ่งจะเข้ามาเสริมศักยภาพการประยุกต์องค์ความรู้ (Knowledge Sharing) เพื่อต่อยอดให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการเรียนการสอน การวิจัย รวมถึงการประชุมเชิงปฏิบัติการ โดยถือเป็นการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีอย่างเต็มศักยภาพในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล
อันถือเป็นศูนย์กลางในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ สังคม และประเทศ ให้เจริญก้าวหน้าและสามารถแข่งขันกับนานาประเทศได้อย่างยั่งยืน”

นายธรินทร์ ธนียวัน กรรมการผู้จัดการใหญ่ แกร็บ ประเทศไทย กล่าวว่า “นอกจากที่ แกร็บ ประเทศไทย จะได้มาร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบรอบ 53 ปี วันคล้ายวันสถาปนาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ในโอกาสนี้ เรายังมีความยินดีที่ได้รับเกียรติในการเข้าร่วมเป็นพันธมิตรทางวิชาการกับนิด้า เพื่อร่วมกันผลักดันการบูรณาการข้อมูลและองค์ความรู้และงานวิจัยที่จะช่วยส่งเสริมการขับเคลื่อนเทคโนโลยีเพื่ออนาคตของประเทศไทย โดย แกร็บ ถือเป็นบริษัทผู้นำด้านเทคโนโลยีและผู้ให้บริการซูเปอร์แอพชั้นนำของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  ที่มีความพร้อมในการให้การสนับสนุนแก่นิด้า ทั้งในด้านการดำเนินงานและกิจกรรมการศึกษาวิจัยและด้านวิชาการ ผ่านการแลกเปลี่ยน ถ่ายโอนองค์ความรู้ นวัตกรรม และประสบการณ์ตรงจากผู้บริหาร รวมทั้งเทคโนโลยีด้านการวิจัยและพัฒนาที่จะช่วยให้สามารถนำข้อมูลที่มีมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด  ซึ่งเราถือว่าเป็นการสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการผลักดันการนำเทคโนโลยีมาใช้สนับสนุนการพัฒนาประเทศ ทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ คมนาคม และการท่องเที่ยว อีกทางหนึ่ง”

ความร่วมมือครั้งนี้นับเป็นความร่วมมือครั้งสำคัญระหว่าง แกร็บ ประเทศไทย และสถาบันการศึกษาชั้นนำของประเทศไทย เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในการพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ ที่ตอบรับยุทธศาสตร์การพัฒนาชาติตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 โดยที่ผ่านมา แกร็บ ประเทศไทย ได้ดำเนินโครงการร่วมกับภาครัฐมาแล้วอย่างต่อเนื่อง อาทิ โครงการสนับสนุนการพัฒนาและจัดทำระบบบริหารจัดการข้อมูลอัจฉริยะด้านการท่องเที่ยวของประเทศ ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) และความร่วมมือกับจังหวัดบุรีรัมย์ในการเป็นจังหวัดนำร่องใช้แอพพลิเคชั่นเรียกรถโดยสารพัฒนาระบบขนส่งอัจฉริยะ (Smart Mobility) ในการแข่งขัน โมโตจีพี เป็นต้น

ติดต่อสำนักงานประชาสัมพันธ์ของแกร็บ

ข้อมูลติดต่อสำหรับสื่อมวลชน

ติดต่อทีมงานประชาสัมพันธ์ของแกร็บ

ติดตามเราผ่านช่องทางต่างๆ

  • Facebook
  • LinkedIn
  • Instagram
  • Twitter
ผู้โดยสารและผู้ขับขี่

ได้รับเอกสิทธิ์เหนือใครด้วย GrabRewards แค่ใช้บริการจากเรา

GrabRewards คืออะไร? GrabRewards คือฟังก์ชั่นพิเศษเพื่อสมนาคุณลูกค้าซึ่งเป็นผู้ใช้ Grab และเรายินดีเป็นอย่างยิ่งที่ฟังก์ชั่นนี้กำลังอยู่ในช่วงทดลองใช้ เพื่อเพิ่มสิทธิ์ประโยชน์ให้กับผู้ใช้บริการของเราที่จะได้รับอะไรที่มากกว่า พิเศษกว่าการเดินทางหรือส่งของทั่วไป! เราได้สุ่มเลือกผู้ใช้ของเราทั่วทั้งภูมิภาคให้ลองใช้ก่อน เพื่อนำข้อมูลและข้อเสนอแนะต่างๆ มาปรับปรุงก่อนที่จะเปิดตัวอย่างสมบูรณ์เพื่อผู้ใช้บริการทุกท่านในอนาคต ผู้ใช้บริการจะได้รับคะแนนทุกครั้งที่ใช้บริการจาก Grab ทั้ง GrabTaxi, GrabCar และ GrabBike (Delivery) ซึ่งคะแนนจะแสดงหลังจบการใช้บริการแต่ละครั้ง […]

Others

GrabChat แพลตฟอร์มสนทนาใหม่ล่าสุดในการเรียกรถโดยสารผ่านแอพพลิเคชั่น Grab

GrabChat คือแพลตฟอร์มสนทนาใหม่ล่าสุดของเรา ที่ช่วยให้คนขับและผู้โดยสารสนทนาโต้ตอบกันได้อย่างสะดวกและรวดเร็วผ่านแอพพลิเคชั่น Grab   คนขับสามารถเลือกส่งข้อความสนทนาด่วนในเท็มเพลตที่มีให้ภายในคลิกเดียว เพื่อตอบบทสนทนาได้อย่างรวดเร็ว เช่น “ฉันกำลังจะไปอีกภายใน 2 นาที” อีกทั้งเรายังได้สร้างข้อความสนทนาด่วนสำหรับผู้โดยสาร เช่น “คุณอยู่ใกล้ๆ นี้หรือเปล่า” เพื่อช่วยให้ผู้โดยสารสามารถประเมินเวลาในการมารับของคนขับได้ หรือแม้กระทั่งการส่งข้อความหาคนขับเกี่ยวกับลักษณะเฉพาะของตัวคุณ เพื่อให้หากันเจอได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น! ทั้งหมดนี้จะช่วยให้คุณเดินทางไปถึงที่หมายได้เร็วยิ่งขึ้น แน่นอน! […]