Press Centre

Others

แกร็บ เปิดตัวโครงการ “แกร็บสัญจร” รับฟังคนขับ-ร้านอาหาร มุ่งพัฒนาแพลตฟอร์ม-ยกระดับคุณภาพการให้บริการ

.

แกร็บ ลุยเปิดตัวโครงการ “แกร็บสัญจร” นำทีมผู้บริหารพบปะพูดคุยและรับฟังความคิดเห็นจากพาร์ทเนอร์คนขับ-ร้านอาหารผ่านกิจกรรมคาราวานสัญจร เพื่อส่งเสริมให้เกิดการเข้าถึงอย่างใกล้ชิดและสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างพาร์ทเนอร์และแพลตฟอร์ม พร้อมประกาศแผนปรับปรุงระบบการดำเนินงานในด้านต่างๆ อาทิ การปรับปรุงสิทธิประโยชน์สำหรับคนขับให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ  เช่น การมอบส่วนลดค่าน้ำมันรวมกว่า 8 ล้านบาทเพื่อลดภาระค่าใช้จ่าย การเพิ่มจำนวนคอลเซ็นเตอร์ 60% เพื่อรองรับการให้บริการ รวมถึงการพัฒนาระบบแผนที่และการปักหมุด ควบคู่ไปกับการปรับปรุงคอร์สอบรมและการขยายโอกาสเข้าถึงสินเชื่อให้กับผู้ประกอบการร้านอาหารกว่าแสนร้านทั่วประเทศ โดยมีเป้าหมายสำคัญคือการพัฒนาแพลตฟอร์ม พร้อมยกระดับคุณภาพการให้บริการ เพื่อให้ตอบโจทย์ความต้องการและสร้างสมดุลในเชิงผลประโยชน์ให้เกิดกับทุกฝ่ายในวงจรธุรกิจ

นายอเลฮานโดร โอโซริโอ กรรมการผู้จัดการใหญ่ แกร็บ ประเทศไทย กล่าวว่า “พาร์ทเนอร์คนขับและพาร์ทเนอร์ร้านอาหารถือเป็นหนึ่งในเสาหลักในการดำเนินธุรกิจของแกร็บ และมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งต่อการให้บริการเพื่อตอบสนองความต้องการให้กับผู้ใช้บริการนับล้านบนแพลตฟอร์มของเรา ปัจจุบันเรามีพาร์ทเนอร์ ซึ่งรวมถึงคนขับ เจ้าของร้านอาหารและผู้ประกอบการรายย่อยที่ใช้แอปพลิเคชันแกร็บในการหารายได้เสริม สร้างยอดขาย และต่อยอดการดำเนินธุรกิจมากกว่า 4 แสนราย โดยที่ผ่านมา แกร็บได้ใช้ช่องทางต่างๆ ทั้งออนไลน์และออฟไลน์ เพื่อติดต่อสื่อสาร สร้างความเข้าใจ และรับฟังความคิดเห็นของพาร์ทเนอร์อย่างต่อเนื่อง ทั้งยังได้ทำการสำรวจความคิดเห็นและความพึงพอใจที่มีต่อแพลตฟอร์มของเราในทุกไตรมาส เพื่อเป็นประโยชน์ในการพัฒนาและปรับปรุงแพลตฟอร์ม รวมถึงการให้บริการ”

“ในปีนี้ เพื่อสร้างความใกล้ชิดและยกระดับการเข้าถึงพาร์ทเนอร์ของเราไปอีกขั้น แกร็บจึงได้ริเริ่มโครงการที่ชื่อว่า ‘แกร็บสัญจร’ เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานของแกร็บในประเทศไทยได้พบปะและพูดคุยกับกลุ่มคนขับซึ่งให้บริการการเดินทางและบริการจัดส่งอาหาร-พัสดุ รวมถึงผู้ประกอบการร้านอาหาร ผ่านกิจกรรมคาราวานสัญจร  ซึ่งเป็นโอกาสให้ทีมงานของแกร็บจากทุกหน่วยงานได้เรียนรู้และทำความเข้าใจพาร์ทเนอร์ของเราโดยตรง ทั้งประสบการณ์การใช้แพลตฟอร์ม ข้อจำกัดและความท้าทาย ตลอดจนความคาดหวังที่มีต่อแกร็บ พร้อมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ โดยเราได้เริ่มจัดคาราวานแกร็บสัญจรไปแล้วทั้งในกรุงเทพฯ และเชียงใหม่ พร้อมมีแผนจะขยายการจัดกิจกรรมไปยังจังหวัดอื่นๆ ทั่วทุกภาค”

หลังรับฟังความคิดเห็นและคำแนะนำของพาร์ทเนอร์คนขับและร้านอาหารจากช่องทางต่างๆ รวมถึงการจัดกิจกรรม “แกร็บสัญจร” ในปีนี้ แกร็บเตรียมพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินงานในด้านต่างๆ อันได้แก่

 • พาร์ทเนอร์คนขับและจัดส่งอาหาร-พัสดุ
  • การพัฒนารูปแบบการติดต่อสื่อสารกับพาร์ทเนอร์คนขับอย่างต่อเนื่อง อาทิ การเพิ่มจำนวนเจ้าหน้าที่คอลเซ็นเตอร์ขึ้นอีก 60% เพื่อให้สามารถรองรับการให้บริการและการให้ข้อมูลกับพาร์ทเนอร์คนขับ รวมถึงผู้ใช้บริการ ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
  • การปรับปรุงระบบแผนที่และการปักหมุดให้ครอบคลุมและมีความแม่นยำมากขึ้น โดยได้จัดกิจกรรม “นักปักหมุดผังเมืองแห่งปี 2022” ที่เปิดโอกาสให้พาร์ทเนอร์คนขับ รวมถึงผู้ใช้บริการมีส่วนร่วมในการปักหมุดสถานที่ใหม่ๆ ในแอปพลิเคชัน เพื่อให้มีความแม่นยำมากยิ่งขึ้น พร้อมยังมีการแจกรางวัลและส่วนลดพิเศษให้กับผู้ที่ร่วมกิจกรรมทุกเดือน
  • การปรับปรุงสิทธิประโยชน์ต่างๆ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์และสภาพเศรษฐกิจ อาทิ การให้บัตรกำนัลส่วนลดค่าน้ำมันสำหรับพาร์ทเนอร์คนขับรวมมูลค่ากว่า 8 ล้านบาทเพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในเดือนเมษายน การให้โบนัสหรืออินเซนทีฟเพิ่มเติมในเทศกาลพิเศษ เช่น เทศกาลสงกรานต์ หรือการปรับปรุงรูปแบบการเคลมประกันของพาร์ทเนอร์คนขับให้มีความสะดวกยิ่งขึ้น เป็นต้น 

 • พาร์ทเนอร์ร้านอาหาร
  • การปรับปรุงคอร์สอบรมออนไลน์ GrabAcademy ให้มีความน่าสนใจและครอบคลุมหัวข้อที่ตอบโจทย์ร้านอาหารในยุคหลังโควิด โดยแกร็บจะร่วมมือกับผู้เชี่ยวชาญหรือเจ้าของร้านที่ประสบความสำเร็จในการทำเดลิเวอรีมาถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ในรูปแบบที่น่าสนใจและเข้าใจง่ายมากยิ่งขึ้น 
  • การขยายโอกาสในการเข้าถึงบริการสินเชื่อสำหรับพาร์ทเนอร์ร้านอาหาร เนื่องจากเงินทุนหมุนเวียนเป็นสิ่งสำคัญสำหรับผู้ประกอบการขนาดเล็ก แกร็บจึงวางแผนที่จะขยายการให้สินเชื่อส่วนบุคคลกับพาร์ทเนอร์ร้านอาหารอย่างต่อเนื่องในปีนี้ ซึ่งคาดว่าจะช่วยสนับสนุนและเสริมสภาพคล่องให้กับผู้ประกอบการได้นับหลายหมื่นราย

“เราตั้งใจที่จะจัดกิจกรรมแกร็บสัญจรอย่างต่อเนื่องในทุกไตรมาส ให้ครอบคลุมพื้นที่ที่หลากหลาย เพื่อให้สามารถเข้าถึงและเข้าใจพาร์ทเนอร์คนขับและร้านอาหารได้อย่างเต็มที่ แกร็บขอขอบคุณทุกเสียงสะท้อนและความคิดเห็น ไม่ว่าจะมาจาก ผู้ใช้บริการ พาร์ทเนอร์คนขับ หรือพาร์ทเนอร์ร้านอาหาร ซึ่งถือเป็นสิ่งที่มีคุณค่าและเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาและปรับปรุงแพลตฟอร์มและการดำเนินงานของเราให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นในทุกมิติ เพื่อให้บริการของแกร็บยังคงครองใจคนไทย และรักษาความเป็นผู้นำซูเปอร์แอปในภูมิภาคได้อย่างต่อเนื่อง” นายอเลฮานโดร กล่าวทิ้งท้าย

#####

ติดต่อสำนักงานประชาสัมพันธ์ของแกร็บ

ข้อมูลติดต่อสำหรับสื่อมวลชน

ติดต่อทีมงานประชาสัมพันธ์ของแกร็บ

ติดตามเราผ่านช่องทางต่างๆ

 • Facebook
 • LinkedIn
 • Instagram
 • Twitter
ผู้โดยสารและผู้ขับขี่

ได้รับเอกสิทธิ์เหนือใครด้วย GrabRewards แค่ใช้บริการจากเรา

GrabRewards คืออะไร? GrabRewards คือฟังก์ชั่นพิเศษเพื่อสมนาคุณลูกค้าซึ่งเป็นผู้ใช้ Grab และเรายินดีเป็นอย่างยิ่งที่ฟังก์ชั่นนี้กำลังอยู่ในช่วงทดลองใช้ เพื่อเพิ่มสิทธิ์ประโยชน์ให้กับผู้ใช้บริการของเราที่จะได้รับอะไรที่มากกว่า พิเศษกว่าการเดินทางหรือส่งของทั่วไป! เราได้สุ่มเลือกผู้ใช้ของเราทั่วทั้งภูมิภาคให้ลองใช้ก่อน เพื่อนำข้อมูลและข้อเสนอแนะต่างๆ มาปรับปรุงก่อนที่จะเปิดตัวอย่างสมบูรณ์เพื่อผู้ใช้บริการทุกท่านในอนาคต ผู้ใช้บริการจะได้รับคะแนนทุกครั้งที่ใช้บริการจาก Grab ทั้ง GrabTaxi, GrabCar และ GrabBike (Delivery) ซึ่งคะแนนจะแสดงหลังจบการใช้บริการแต่ละครั้ง […]

Others

GrabChat แพลตฟอร์มสนทนาใหม่ล่าสุดในการเรียกรถโดยสารผ่านแอพพลิเคชั่น Grab

GrabChat คือแพลตฟอร์มสนทนาใหม่ล่าสุดของเรา ที่ช่วยให้คนขับและผู้โดยสารสนทนาโต้ตอบกันได้อย่างสะดวกและรวดเร็วผ่านแอพพลิเคชั่น Grab   คนขับสามารถเลือกส่งข้อความสนทนาด่วนในเท็มเพลตที่มีให้ภายในคลิกเดียว เพื่อตอบบทสนทนาได้อย่างรวดเร็ว เช่น “ฉันกำลังจะไปอีกภายใน 2 นาที” อีกทั้งเรายังได้สร้างข้อความสนทนาด่วนสำหรับผู้โดยสาร เช่น “คุณอยู่ใกล้ๆ นี้หรือเปล่า” เพื่อช่วยให้ผู้โดยสารสามารถประเมินเวลาในการมารับของคนขับได้ หรือแม้กระทั่งการส่งข้อความหาคนขับเกี่ยวกับลักษณะเฉพาะของตัวคุณ เพื่อให้หากันเจอได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น! ทั้งหมดนี้จะช่วยให้คุณเดินทางไปถึงที่หมายได้เร็วยิ่งขึ้น แน่นอน! […]