เทศกาลแห่งการปักหมุด กลับมาอีกครั้ง

📍 กลับมาอีกครั้งกับการประกาศตามหา “นักปักหมุดผังเมืองแห่งปี 2022”
กลับมาครั้งนี้ยิ่งใหญ่กว่าเดิม แจกรางวัลมากมาย แจกใหญ่ จัดหนักทุกเดือน!
เพียงร่วมปักหมุดสถานที่ใหม่ๆ ในแผนที่ ก็ได้รับเงินทุกครั้งที่ปัก
พร้อมมีสิทธิ์ได้รับส่วนลดพิเศษทุกเดือน

🔥 ยิ่งปักหมุดมากเท่าไหร่ ยิ่งมีสิทธิ์ได้รางวัลใหญ่กว่าเดิม 🔥

 

พร้อมมีสิทธิ์รับรางวัลพิเศษทุกเดือน ไม่ว่าจะเป็น

✔️ Special Prize สำหรับผู้ที่มียอดปักหมุดสูงสุดเป็นลำดับที่ 1 – 3:

 • Central Gift Voucher มูลค่า 300 บาท
 • ส่วนลด Starbucks 200 บาท
 • ส่วนลด Grab Food มูลค่าสูงสุด 100 บาท

✔️ Boost up ประจำเดือน: Central Voucher 500 บาท

✔️ Prizes of the Quarter:

 • ประจำเดือน ม.ค. – มี.ค. : Airpods Gen 3rd มูลค่า 6,790 บาท
 • ประจำเดือน เม.ย. – มิ.ย. : ตั๋วเครื่องบินเดินทางไป-กลับภูเก็ตจำนวน 2 ที่นั่ง มูลค่า 6,000 บาท
 • ประจำเดือน ก.ค. – ก.ย. : ลำโพง Marshall Emberton มูลค่า 6,990 บาท และของรางวัลอีกมากมาย
 • ประจำเดือน ต.ค. – ธ.ค. : ตั๋วเครื่องบินเดินทางไป-กลับเชียงใหม่จำนวน 2 ที่นั่ง มูลค่า 6,000 บาท และของรางวัลอีกมากมาย

 

 

มาร่วมสนุก รับรางวัลง่ายๆ

 1. เข้าร่วมกลุ่มเฟซบุ๊ก “POI Competition Campaign” หรือ คลิก ที่นี่
 2. ร่วมส่งหมุดสถานที่ใหม่ๆ ที่คุณค้นพบ
 3. รอรับรางวัลพิเศษมากมายทุกเดือน

 

📍 วิธีการปักหมุด ง่ายๆเพียงไม่กี่คลิก!

📍 ทริคเล็กๆ สำหรับนักปักหมุดทุกท่าน

 

*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด

 เงื่อนไขและข้อกำหนด

กติกาการแข่งขัน Point of Interest Crowdsourcing

 1. กติกาการแข่งขันนี้ใช้บังคับกับการแข่งขัน the Point of Interest (“POI”) Crowdsourcing (“การแข่งขัน”) และใช้บังคับร่วมกับ เงื่อนไขการใช้งานขนส่ง การส่งและโลจิสติก (“ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งาน”) และเงื่อนไขอื่นๆเกี่ยวกับการส่งผลงาน POI ซึ่งจะใช้บังคับกับการส่ง POI ของคุณ เว้นแต่ที่กำหนดไว้ในกติกาการแข่งขันนี้ ความหมายของคำในกติกาการแข่งขันนี้ให้เป็นไปตามที่กำหนดในข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งาน

คุณสมบัติ:

 1. เพื่อที่จะเข้าร่วมการแข่งขันนี้ คุณต้องมีบัญชีผู้ใช้งานแกร็บที่ถูกต้องและยังเปิดใช้งานอยู่ คุณจะถูกตัดสิทธิในการเข้าร่วมการแข่งขันหาก (ก) ในระหว่างการแข่งขันปรากฎว่าบัญชีผู้ใช้งานแกร็บของคุณถูกยกเลิกหรือถูกระงับระหว่างการแข่งขัน (ข) คุณ หรือญาติที่ใกล้ชิดทำงานให้กับแกร็บ หรือร่วมงานกับแกร็บ หรือเกี่ยวข้องกับแกร็บไม่ว่ากรณีใดๆ

ระยะเวลาการแข่งขัน:

 1. ระยะเวลาการแข่งขันจะถูกกำหนดโดยแกร็บและแจ้งแก่คุณผ่านแอปพลิเคชัน

เงื่อนไขการเข้าร่วมการแข่งขัน:

 1. ความเป็นส่วนตัว:

4.1. จากการเข้าร่วมการแข่งขัน คุณตกลงให้แกร็บใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ รวมถึง ชื่อผู้ใช้งานบัญชีผู้ใช้แอปพลิเคชัน รูปถ่ายในบัญชีผู้ใช้งาน เพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดการการแข่งขัน การโฆษณาประชาสัมพันธ์ และวัตถุประสงค์ในการทำการตลาด คุณสามารถตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของแกร็บได้ ตามประกาศความเป็นส่วนตัวของแกร็บที่ https://www.grab.com/th/terms-policies/privacy-notice/

4.2. คุณตกลงและยอมรับว่าผู้อื่นจะสามารถมองเห็น ชื่อผู้ใช้งานบัญชีผู้ใช้แอปพลิเคชัน รูปถ่ายในบัญชีผู้ใช้งานของคุณได้ คุณจะไม่สามารถเข้าแข่งขันได้หากคุณไม่ตกลงตามเงื่อนไขนี้

4.3. คุณตกลงที่จะลบ ทำลายหรือไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ก่อนการส่งภาพถ่ายหรือข้อมูลอ้างอิงของ POI ให้แก่ Grab 

4.4. คุณตกลงว่าคุณจะไม่นำส่ง ให้หรือเปิดเผยข้อมูล POI ที่นำส่งหรือจะนำส่งให้แก่ Grab แก่บุคคลอื่น

4.5. คุณรับรองและรับประกันว่าคุณได้รับความยินยอมที่จำเป็นสำหรับการให้ นำส่งหรือเปิดเผยภาพถ่ายหรือข้อมูลอ้างอิงของ POI แก่ Grab เพื่อให้ Grab เก็บรวบรวม ใช้ หรือประมวลผลเพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดการการแข่งขัน และวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมการขายและการตลาดที่เกี่ยวข้อง

ของรางวัล:

 1. ภายหลังสิ้นสุดระยะเวลาการแข่งขัน แกร็บจะแจ้งคุณทราบ หากคุณเป็นผู้ได้รับรางวัล และรางวัลจะถูกส่งให้คุณโดยตรง:

5.1. รางวัลจะถูกริบถ้าคุณไม่ระบุรายละเอียดการจัดส่งที่จำเป็น;

5.2. แกร็บจะไม่รับผิดชอบในความสูญเสียหรือเสียหายที่เกิดกับของรางวัลระหว่างขั้นตอนของการขนส่ง และ

5.3. ไม่มีการชดเชยหรือทดแทนสำหรับรางวัลที่ถูกริบ, สูญหายหรือเสียหาย

 1. ของรางวัลจะถูกกำหนดโดยแกร็บตามดุลยพินิจของแกร็บแต่เพียงผู้เดียว แกร็บสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงของรางวัลได้ตลอดเวลา และของรางวัลสำหรับแต่ละช่วงเวลาการแข่งขันอาจแตกต่างกันได้ตามดุลยพินิจของแกร็บแต่เพียงผู้เดียว
 2. แกร็บจะไม่รับผิดชอบต่อการปฏิเสธหรือการลบ POI ที่ส่งมา ซึ่งอาจส่งผลให้คุณถูกตัดสิทธิจากการแข่งขันหรือถูกตัดสิทธิ์จากการรับ รางวัล โดยไม่อนุญาตให้มีการอุทธรณ์ การเรียกร้องใดๆต่อกรณีดังกล่าว

ข้อกำหนดทั่วไป

 1. แกร็บจะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียความเสียหาย ค่าใช้จ่าย หรือการบาดเจ็บใดๆ ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับการเข้าร่วมในการแข่งขันนี้
 2. แกร็บจะไม่รับผิดชอบต่อความบกพร่อง คุณภาพ หรือความเหมาะสมใดๆของของรางวัล
 3. แกร็บสงวนสิทธิในการแก้ไขข้อกำหนดการแข่งขันเหล่านี้ได้ทุกเมื่อโดยไม่ต้องแจ้งให้คุณทราบล่วงหน้า