Grab ใส่ใจในความปลอดภัยและมุ่งมั่นที่จะสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับทุกคน

เราจึงได้มีการกำหนดข้อปฏิบัติสำหรับทุกฝ่าย ทั้งพาร์ทเนอร์คนขับ พาร์ทเนอร์ร้านค้า และผู้ใช้บริการ เพื่อให้ทุกคนได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน
ขอความร่วมมือให้ทุกท่านปฏิบัติตามนโยบายและข้อปฏิบัติสำหรับผู้ใช้บริการ Grab อย่างเคร่งครัด

ข้อควรปฏิบัติเมื่อใช้บริการ Grab

✅ เลือกใช้บริการให้ถูกต้องตามวัตถุประสงค์

❌ ใช้บริการอื่นหรือสั่งซื้อสินค้าเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่ระบุในแอปพลิเคชัน

คุณเดินทางพร้อมกระเป๋าเดินทางหลายใบ หรือ โดยสารมากกว่า 4 คนหรือเปล่า? หรือคุณต้องการส่งของสำคัญให้กับเพื่อน?
ง่ายๆ เพียงเลือกใช้บริการ Grab ให้ตรงกับความต้องการของคุณ เพื่อเลี่ยงไม่ให้พาร์ทเนอร์ปฎิเสธการจองของคุณ

แกร็บมีบริการรถขนาดใหญ่ เช่น GrabSUV, GrabCar Plus และ GrabTaxi 6-Seater สำหรับการเดินทางที่มีอุปกรณ์หรือสัมภาระขนาดใหญ่ในหลายพื้นที่บริการ ไม่เรียกใช้บริการ Grab ส่งสินค้าที่ไม่มีผู้ดูแล (เว้นแต่คุณจะใช้ GrabFood หรือ GrabExpress) อย่าบรรทุกสัมภาระที่มีน้ำหนักหรือจำนวนมากเกินไป หรือใช้เป็นบริการสำหรับการขนย้ายบ้าน สำหรับบริการ GrabExpress ให้เลือกส่งของตามจำนวนและน้ำหนักสูงสุดตามที่กำหนดไว้ และอย่าสั่งซื้อออเดอร์สินค้าเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่สั่งไว้ในแอป

✅ ตรวจสอบรายละเอียดของการเดินทาง/ออเดอร์ให้ถูกต้อง เช่น พิกัดของจุดรับ-ส่ง

❌ เลือกจุดรับ-ส่ง(ปักหมุด) ไม่ถูกต้อง

ระบุจุดรับ-ส่งให้ถูกต้อง สื่อสารกับพาร์ทเนอร์คนขับเพื่อให้หากันเจอ คอนเฟิร์มที่อยู่และการสั่งซื้อกับคนขับก่อนเดินทางหรือส่งของ

พาร์ทเนอร์คนขับของเราทุกคน ได้รับการอบรมให้เดินทางไปตามเส้นทางที่ GPS ระบุ ไม่ให้ออกนอกเส้นทาง หรือแวะที่อื่น เว้นเสียแต่คุณจะเลือกใช้บริการแวะส่งหลายจุด (สำหรับบริการเดินทางเท่านั้น) หากคุณต้องการเปลี่ยนจุดหมายปลายทาง กรุณากดใช้ฟีเจอร์ ‘เปลี่ยนจุดหมายปลายทาง’ (สำหรับบริการเดินทางเท่านั้น)

✅ ไปถึงจุดรับตรงเวลา

❌ ให้พาร์ทเนอร์คนขับรอนานเกินไป หรือไม่สามารถติดต่อได้

กดจองเมื่อคุณพร้อมที่จะเดินทาง ไปถึงจุดรับให้ตรงเวลา (ภายใน 10 นาทีหลังจากที่คนขับมาถึงจุดรับ) และเลี่ยงการกดยกเลิกการโดยสาร หากไม่มีเหตุผลที่สมควร
หากคุณออเดอร์อาหารจาก GrabFood โปรดมั่นใจว่าจะมีคนมารับอาหารของคุณ

✅ สุภาพและให้เกียรติซึ่งกันและกัน

❌ ใช้ถ้อยคำไม่สุภาพ หรือแสดงกิริยาที่ไม่เหมาะสม

การกระทำต่อไปนี้เป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย: การล่วงละเมิดทางร่างกาย การล่วงละเมิดทางวาจา การล่วงละเมิดทางเพศ การข่มขืน การฆาตกรรม การลักพาตัว การคุกคาม และการข่มขู่ คุณจะไม่สามารถติดต่อกับพาร์ทเนอร์คนขับหรือผู้โดยสารคนอื่นๆ หลังการเดินทางได้ เว้นแต่จะเป็นการติดตามของที่สูญหาย

ข้อกำหนดและบทลงโทษต่อผู้ละเมิดข้อปฏิบัติ

เพื่อไม่เป็นการละเมิดหลักเกณฑ์การใช้บริการ กรุณาหลีกเลี่ยงพฤติกรรมและ/หรือเหตุการณ์ดังต่อไป หากตรวจสอบพบการละเมิดข้อปฏิบัติดังกล่าว Grab จะดำเนินการต่อบัญชีของคุณ

ข้อกำหนดและบทลงโทษต่อผู้ละเมิดหลักเกณฑ์ครั้งที่ 1ครั้งที่ 2ครั้งที่ 3ครั้งที่ 4ครั้งที่ 5
ลำดับที่ประเภทบริการรายงานพฤติกรรมการดำเนินการ
1ทั้งหมดจุดรับส่งไม่ถูกต้องแจ้งเตือนนโยบายและข้อปฏิบัติแจ้งเตือนพฤติกรรมระงับการใช้งานชั่วคราวระงับการใช้งานชั่วคราวระงับการใช้งานถาวร
2ทั้งหมดปฎิเสธชำระค่าบริการส่วนต่าง เช่น ค่าที่จอดรถ, ค่าทางด่วน, ค่าผ่านทางแจ้งเตือนนโยบายและข้อปฏิบัติแจ้งเตือนพฤติกรรมระงับการใช้งานจนกว่าผู้ใช้บริการจะมีการติดต่อเพื่อชำระค่าบริการส่วนต่างคงค้างในทุกการใช้งาน
3ทั้งหมดชำระเงินไม่ครบ ปฏิเสธชำระเงิน (กรณีเลือกชำระเป็นเงินสด), ไม่ยินยอมจ่ายค่าโดยสาร, เปลี่ยนจุดรับส่งแต่ไม่ชำระค่าบริการเพิ่ม(ถ้ามี)ระงับการใช้งานจนกว่าผู้ใช้บริการจะมีการติดต่อเพื่อชำระค่าบริการส่วนต่างคงค้างในทุกการใช้งาน
4ทั้งหมดสั่งซื้อเพิ่มเติมนอกรายการ/นอกเหนือจากที่สั่งในแอป เช่น ฝากซื้อสินค้าอื่นๆแจ้งเตือนนโยบายและข้อปฏิบัติระงับการใช้งานชั่วคราวระงับการใช้งานชั่วคราวระงับการใช้งานถาวร
5ทั้งหมดใช้แอปพลิเคชันผิดวัตถุประสงค์ เช่น ทำธุรกรรมที่เข้าข่ายฉ้อโกงระงับการใช้งานถาวร
6ทั้งหมดมีพฤติกรรมเรียกร้องการชดเชยเกินกว่าเหตุ / ไม่มีเหตุผลอันสมควร และไม่เข้าเงื่อนไขการชดเชยแจ้งเตือนพฤติกรรม ครั้งที่ 1แจ้งเตือนพฤติกรรม ครั้งที่ 2ระงับการใช้งานถาวร
7เดลิเวอรีไม่สามารถติดต่อลูกค้าได้แจ้งเตือนนโยบายและข้อปฏิบัติระงับการใช้งานชั่วคราวระงับการใช้งานถาวร
เดินทางแจ้งเตือนนโยบายและข้อปฏิบัติแจ้งเตือนพฤติกรรมระงับการใช้งานชั่วคราวระงับการใช้งานชั่วคราวระงับการใช้งานถาวร
8เดลิเวอรียกเลิกออเดอร์โดยไม่มีเหตุผลอันสมควรแจ้งเตือนนโยบายและข้อปฏิบัติแจ้งเตือนพฤติกรรมระงับการใช้งานชั่วคราวระงับการใช้งานชั่วคราวระงับการใช้งานถาวร
9เดินทางเรียกใช้บริการรถผิดประเภทแจ้งเตือนนโยบายและข้อปฏิบัติแจ้งเตือนพฤติกรรมระงับการใช้งานชั่วคราวระงับการใช้งานชั่วคราว 
10เดินทางแนะนำเส้นทาง หรือเลือกเส้นทางที่ไกลกว่าในแผนที่โดยไม่จำเป็น, ให้จอดรับหลายจุดรับ (นอกเหนือจากที่ระบุในระบบ)แจ้งเตือนนโยบายและข้อปฏิบัติแจ้งเตือนพฤติกรรมระงับการใช้งานชั่วคราวระงับการใช้งานชั่วคราว 
11เดินทางรับประทานอาหาร ทิ้งขยะบนรถ (ทำให้ห้องโดยสารสกปรก)แจ้งเตือนพฤติกรรม ครั้งที่ 1แจ้งเตือนพฤติกรรม ครั้งที่ 2ระงับการใช้งานชั่วคราวระงับการใช้งานชั่วคราวระงับการใช้งานถาวร
12เดินทางสร้างความสกปรกต่างๆ เช่น อาเจียน ถ่ายปัสสาวะ อุจจาระ ถ่มน้ำลาย นำสัตว์เลี้ยงขึ้นมาบนรถ (โดยไม่ได้ใช้บริการ GrabPet)แจ้งเตือนพฤติกรรมระงับการใช้งานถาวร

*การพิจารณาระงับการใช้งานชั่วคราว/ถาวร จะถูกดำเนินการในปี พ.ศ. 2566 เป็นต้นไป

บัญชีของฉันถูกระงับสัญญาณ

หากทาง Grab ได้รับรายงานการละเมิดข้อปฏิบัติสำหรับผู้ใช้บริการ Grab จะส่งผลต่อการระงับใช้บัญชีของคุณ หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับบัญชีถูกระงับการใช้งาน กรุณาติดต่อศูนย์ช่วยเหลือ