Grab ใส่ใจในความปลอดภัยและมุ่งมั่นที่จะสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับทุกคน

เราจึงได้มีการกำหนดข้อปฏิบัติสำหรับทุกฝ่าย ทั้งพาร์ทเนอร์คนขับ พาร์ทเนอร์ร้านค้า และผู้ใช้บริการ เพื่อให้ทุกคนได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน
ขอความร่วมมือให้ทุกท่านปฏิบัติตามนโยบายและข้อปฏิบัติสำหรับผู้ใช้บริการ Grab อย่างเคร่งครัด

ข้อควรปฏิบัติเมื่อใช้บริการ Grab

✅ เลือกใช้บริการให้ถูกต้องตามวัตถุประสงค์

❌ ใช้บริการอื่นหรือสั่งซื้อสินค้าเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่ระบุในแอปพลิเคชัน

คุณเดินทางพร้อมกระเป๋าเดินทางหลายใบ หรือ โดยสารมากกว่า 4 คนหรือเปล่า? หรือคุณต้องการส่งของสำคัญให้กับเพื่อน?
ง่ายๆ เพียงเลือกใช้บริการ Grab ให้ตรงกับความต้องการของคุณ เพื่อเลี่ยงไม่ให้พาร์ทเนอร์ปฎิเสธการจองของคุณ

แกร็บมีบริการรถขนาดใหญ่ เช่น GrabSUV, GrabCar Plus และ GrabTaxi 6-Seater สำหรับการเดินทางที่มีอุปกรณ์หรือสัมภาระขนาดใหญ่ในหลายพื้นที่บริการ ไม่เรียกใช้บริการ Grab ส่งสินค้าที่ไม่มีผู้ดูแล (เว้นแต่คุณจะใช้ GrabFood หรือ GrabExpress) อย่าบรรทุกสัมภาระที่มีน้ำหนักหรือจำนวนมากเกินไป หรือใช้เป็นบริการสำหรับการขนย้ายบ้าน สำหรับบริการ GrabExpress ให้เลือกส่งของตามจำนวนและน้ำหนักสูงสุดตามที่กำหนดไว้ และอย่าสั่งซื้อออเดอร์สินค้าเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่สั่งไว้ในแอป

✅ ตรวจสอบรายละเอียดของการเดินทาง/ออเดอร์ให้ถูกต้อง เช่น พิกัดของจุดรับ-ส่ง

❌ เลือกจุดรับ-ส่ง(ปักหมุด) ไม่ถูกต้อง

ระบุจุดรับ-ส่งให้ถูกต้อง สื่อสารกับพาร์ทเนอร์คนขับเพื่อให้หากันเจอ คอนเฟิร์มที่อยู่และการสั่งซื้อกับคนขับก่อนเดินทางหรือส่งของ

พาร์ทเนอร์คนขับของเราทุกคน ได้รับการอบรมให้เดินทางไปตามเส้นทางที่ GPS ระบุ ไม่ให้ออกนอกเส้นทาง หรือแวะที่อื่น เว้นเสียแต่คุณจะเลือกใช้บริการแวะส่งหลายจุด (สำหรับบริการเดินทางเท่านั้น) หากคุณต้องการเปลี่ยนจุดหมายปลายทาง กรุณากดใช้ฟีเจอร์ ‘เปลี่ยนจุดหมายปลายทาง’ (สำหรับบริการเดินทางเท่านั้น)

✅ ไปถึงจุดรับตรงเวลา

❌ ให้พาร์ทเนอร์คนขับรอนานเกินไป หรือไม่สามารถติดต่อได้

กดจองเมื่อคุณพร้อมที่จะเดินทาง ไปถึงจุดรับให้ตรงเวลา (ภายใน 10 นาทีหลังจากที่คนขับมาถึงจุดรับ) และเลี่ยงการกดยกเลิกการโดยสาร หากไม่มีเหตุผลที่สมควร
หากคุณออเดอร์อาหารจาก GrabFood โปรดมั่นใจว่าจะมีคนมารับอาหารของคุณ

✅ สุภาพและให้เกียรติซึ่งกันและกัน

❌ ใช้ถ้อยคำไม่สุภาพ หรือแสดงกิริยาที่ไม่เหมาะสม

การกระทำต่อไปนี้เป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย: การล่วงละเมิดทางร่างกาย การล่วงละเมิดทางวาจา การล่วงละเมิดทางเพศ การข่มขืน การฆาตกรรม การลักพาตัว การคุกคาม และการข่มขู่ คุณจะไม่สามารถติดต่อกับพาร์ทเนอร์คนขับหรือผู้โดยสารคนอื่นๆ หลังการเดินทางได้ เว้นแต่จะเป็นการติดตามของที่สูญหาย

ข้อกำหนดและบทลงโทษต่อผู้ละเมิดข้อปฏิบัติ

เพื่อไม่เป็นการละเมิดหลักเกณฑ์การใช้บริการ กรุณาหลีกเลี่ยงพฤติกรรมและ/หรือเหตุการณ์ดังต่อไป หากตรวจสอบพบการละเมิดข้อปฏิบัติดังกล่าว Grab จะดำเนินการต่อบัญชีของคุณ
ข้อกำหนดและบทลงโทษต่อผู้ละเมิดหลักเกณฑ์ ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 ครั้งที่ 4 ครั้งที่ 5
ลำดับ รายงานพฤติกรรม การดำเนินการ
1 ไม่สามารถติดต่อลูกค้าได้ แจ้งเตือนนโยบายและข้อปฏิบัติ แจ้งเตือนพฤติกรรม ครั้งที่ 1 แจ้งเตือนพฤติกรรม ครั้งที่ 2 ระงับการใช้งานชั่วคราว ระงับการใช้งานถาวร
2 ลูกค้าใช้คำพูดและมีกิริยาไม่สุภาพ แจ้งเตือนนโยบายและข้อปฏิบัติ แจ้งเตือนพฤติกรรม ครั้งที่ 1 แจ้งเตือนพฤติกรรม ครั้งที่ 2 ระงับการใช้งานชั่วคราว ระงับการใช้งานถาวร
3 ลูกค้าไม่มา แจ้งเตือนนโยบายและข้อปฏิบัติ แจ้งเตือนพฤติกรรม ครั้งที่ 1 แจ้งเตือนพฤติกรรม ครั้งที่ 2 ระงับการใช้งานชั่วคราว ระงับการใช้งานถาวร
4 ลูกค้าสั่งซื้อเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่สั่งในแอป แจ้งเตือนนโยบายและข้อปฏิบัติ แจ้งเตือนพฤติกรรม ครั้งที่ 1 แจ้งเตือนพฤติกรรม ครั้งที่ 2 ระงับการใช้งานชั่วคราว ระงับการใช้งานถาวร
5 ลูกค้าไม่รักษาความสะอาดในรถ แจ้งเตือนนโยบายและข้อปฏิบัติ แจ้งเตือนพฤติกรรม ครั้งที่ 1 แจ้งเตือนพฤติกรรม ครั้งที่ 2 ระงับการใช้งานชั่วคราว ระงับการใช้งานถาวร
6 ลูกค้าจองรถผิดประเภท/ผิดเงื่อนไขบริการ แจ้งเตือนนโยบายและข้อปฏิบัติ แจ้งเตือนพฤติกรรม ครั้งที่ 1 แจ้งเตือนพฤติกรรม ครั้งที่ 2 ระงับการใช้งานชั่วคราว ระงับการใช้งานถาวร
7 ลูกค้าเมา ไม่สามารถสื่อสารได้ แจ้งเตือนนโยบายและข้อปฏิบัติ แจ้งเตือนพฤติกรรม ครั้งที่ 1 แจ้งเตือนพฤติกรรม ครั้งที่ 2 ระงับการใช้งานชั่วคราว ระงับการใช้งานถาวร
8 รอลูกค้านานเกินไป แจ้งเตือนนโยบายและข้อปฏิบัติ แจ้งเตือนนโยบายและข้อปฏิบัติ แจ้งเตือนพฤติกรรม ครั้งที่ 1 แจ้งเตือนพฤติกรรม ครั้งที่ 2 ระงับการใช้งานชั่วคราว
9 ถูกลูกค้าเร่ง แจ้งเตือนนโยบายและข้อปฏิบัติ แจ้งเตือนนโยบายและข้อปฏิบัติ แจ้งเตือนพฤติกรรม ครั้งที่ 1 แจ้งเตือนพฤติกรรม ครั้งที่ 2 ระงับการใช้งานชั่วคราว
10 ลูกค้าระบุจุดหมายปลายทางไม่ถูกต้อง แจ้งเตือนนโยบายและข้อปฏิบัติ แจ้งเตือนนโยบายและข้อปฏิบัติ แจ้งเตือนพฤติกรรม ครั้งที่ 1 แจ้งเตือนพฤติกรรม ครั้งที่ 2 ระงับการใช้งานชั่วคราว
11 ลูกค้าระบุจุดรับไม่ถูกต้อง แจ้งเตือนนโยบายและข้อปฏิบัติ แจ้งเตือนนโยบายและข้อปฏิบัติ แจ้งเตือนพฤติกรรม ครั้งที่ 1 แจ้งเตือนพฤติกรรม ครั้งที่ 2 ระงับการใช้งานชั่วคราว
12 ลูกค้าไม่ไปตามเส้นทางที่แอปกำหนด แจ้งเตือนนโยบายและข้อปฏิบัติ แจ้งเตือนนโยบายและข้อปฏิบัติ แจ้งเตือนพฤติกรรม ครั้งที่ 1 แจ้งเตือนพฤติกรรม ครั้งที่ 2 ระงับการใช้งานชั่วคราว

*การพิจารณาระงับการใช้งานชั่วคราว/ถาวร จะถูกดำเนินการในปี พ.ศ. 2566 เป็นต้นไป

บัญชีของฉันถูกระงับสัญญาณ

หากทาง Grab ได้รับรายงานการละเมิดข้อปฏิบัติสำหรับผู้ใช้บริการ Grab จะส่งผลต่อการระงับใช้บัญชีของคุณ หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับบัญชีถูกระงับการใช้งาน กรุณาติดต่อศูนย์ช่วยเหลือ