จรรยาบรรณสำหรับผู้โดยสารแกร็บ ลูกค้าแกร็บฟู้ดและลูกค้าแกร็บเอ็กซ์เพรส

ในการขับเคลื่อนและพัฒนาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เราต้องการให้ทุกคนในชุมชนของเราทำงานร่วมกันเพื่อความปลอดภัยในทุกวัน โดยการใช้แกร็บแกร็บฟู้ดหรือแกร็บเอ็กซ์เพรสในฐานะผู้โดยสารหรือลูกค้า คุณจะต้องปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณต่อไปนี้ และนอกเหนือจากข้อกำหนดในการให้บริการของเราและกฎหมายท้องถิ่นที่คุณใช้แกร็บ หากคุณพบว่าละเมิดหลักเกณฑ์ต่อไปนี้ แกร็บอาจดำเนินการระงับบัญชีของคุณเป็นการชั่วคราวหรือถาวร