หลักปฏิบัติและจรรยาบรรณคนขับ

แกร็บกำหนดหลักปฏิบัติและจรรยาบรรณคนขับ เพื่อให้คนขับทุกคน ได้ใช้เป็นหลักและแนวทางไว้ยึดถือปฏิบัติ โดยคนขับต้องรับทราบและทำความเข้าใจข้อบังคับทางกฎหมาย กฎระเบียบด้านความปลอดภัย หลักความมั่นคง และมาตรฐานในการให้บริการอย่างถ่องแท้ เพราะแกร็บมีนโยบายที่จะไม่ประนีประนอมต่อการละเมิดหลักปฏิบัติและจรรยาบรรณคนขับ ซึ่งการละเมิดนั้น จะส่งผลกระทบต่อการระงับการใช้งานแอพพลิเคชั่นแกร็บทั้งหมด คนขับทุกคนต้องรับทราบและตกลงในการปฏิบัติตามหลักปฏิบัติและจรรยาบรรณนี้ทั้งหมด: (กดเพื่อดูรายละเอียด)

แกร็บจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดเพื่อให้คุณได้รับบริการที่ดีที่สุดจากพาร์ทเนอร์คนขับ อย่างไรก็ตาม แกร็บมิใช่ผู้ให้บริการรับส่งโดยตรง และคนขับมิใช่ลูกจ้า พนักงาน หรือตัวแทนของแกร็บในการให้บริการขนส่งด้วย