จรรยาบรรณสำหรับพาร์ทเนอร์ผู้ขับขี่แกร็บ

แกร็บมีนโยบายที่จะไม่ประนีประนอมต่อการละเมิดจรรยาบรรณคนขับ รวมถึงให้ความสำคัญต่อแนวทางปฏิบัติที่ส่งผลต่อชุมชนนักขับแกร็บ เพื่อป้องกันการละเมิดที่จะส่งผลกระทบต่อการระงับการใช้งานแอพพลิเคชันแกร็บทั้งหมด พาร์ทเนอร์ผู้ขับขี่แกร็บต้องรับทราบและตกลงในจรรยาบรรณดังนี้