หลักจรรยาบรรณ: พาร์ทเนอร์ร้านค้า

หลักจรรยาบรรณ (“หลักจรรยาบรรณ”) คือแนวทางและมาตรฐานที่ Grabtaxi (Thailand) Co.,Ltd.  
(“ Grab”, เรา) กำหนดให้กับพาร์เนอร์ร้านค้า (“ ร้านค้า”, คุณ”) ในฐานะส่วนหนึ่งของชุมชน Grab ของเรา การปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณช่วยให้เรามั่นใจได้ว่าเราสามารถปกป้องผู้ใช้งานและระบบของเรา พร้อมทั้งมอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าของเราไปพร้อม ๆ กัน

การปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับ

รัฐบาลและหน่วยงานกำกับดูแลในเขตท้องถิ่นของคุณกำหนดให้องปฏิบัติตามกฎหมาย กฎและข้อบังคับที่บังคับใช้ทั้งหมดซึ่งรวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียงในส่วนที่เกี่ยวข้องกับอาหาร แรงงาน สุขภาพ และกฎและข้อบังคับด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม

ในฐานะพาร์ทเนอร์ร้านค้าของ Grab เราต้องการให้คุณได้รับการอนุญาตอย่างถูกต้องสำหรับการดำเนินงานและการอนุญาตอื่น ๆ ตามที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องการ เราขอให้คุณอัปเดตและ / หรือส่งเอกสารอีกครั้งเมื่อเอกสารที่ลงทะเบียนหมดอายุหรือถูกเพิกถอน หากมีเหตุจำเป็น Grab ขอสงวนสิทธิ์ในการร้องขอข้อมูลที่มีการอัปเดตจากคุณ เพื่อแก้ไขปัญหาหากคุณปฏิเสธหรือไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยตนเอง

เราไม่ยอมรับ และไม่เห็นด้วยกับการกระทำที่มีความผิดทางอาญาซึ่งรวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียงการขายสินค้าที่ผิดกฎหมาย สินค้าต้องห้าม หรือสินค้าควบคุมพิเศษ การฉ้อโกง การทำร้าย การล่วงละเมิดใด ๆ ในทุกกรณี ทั้งนี้เราจะร่วมมือกับหน่วยงานทางกฎหมายเมื่อได้รับการร้องขอเพื่อตรวจสอบในเรื่องดังกล่าว

การละเมิดหลักจรรยาบรรณ

ในฐานะแอปพลิเคชัน ที่ตอบสนองความต้องการในแต่ละวันของผู้ใช้งาน การสร้างความมั่นใจในด้านความปลอดภัยให้กับลูกค้าและพาร์ทเนอร์ของเราคือสิ่งที่สำคัญที่สุด

Grab ถือว่าการละเมิดหลักจรรยาบรรณเป็นเรื่องร้ายแรง และ Grab มีเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นด้านคุณภาพเพื่อรักษามาตรฐานระดับสูงของแพลตฟอร์มของเรา การไม่ปฏิบัติตามเกณฑ์เหล่านี้อาจนำไปสู่การระงับหรือยุติการเข้าถึงของผู้ใช้แพลตฟอร์มของ Grab ทั้งนี้ Grab อาจจะ แจ้งให้คุณทราบก่อนที่จะยุติการใช้แอปพลิเคชันและบริการ Grab ของคุณ อย่างไรก็ตามการแจ้งเกี่ยวกับการยุติการใช้แอปพลิเคชันและบริการ Grab ดังกล่าว ไม่ถือเป็นหน้าที่ของ Grab

เราสนับสนุนให้พาร์ทเนอร์ร้านค้าแจ้ง Grab ทันทีหากมีการฝ่าฝืนกฎหมายและข้อบังคับที่อาจส่งผลต่อความสามารถในการให้บริการ

หากคุณสงสัยว่ามีการฉ้อโกงที่เกี่ยวข้องกับร้านค้าอื่นหรือพาร์ทเนอร์คนขับ ลูกค้า หรือพันธมิตรขององค์กร คุณสามารถแจ้งให้เราทราบโดยการส่งข้อมูลนี้ผ่าน โปรแกรม FairPlay Rewards ของเรา

ระเบียบปฏิบัติด้านความซื่อสัตย์และความมีน้ำใจ

เราเชื่อว่าความไว้วางใจเป็นพื้นฐานที่สำคัญในการเป็นหุ้นส่วนร่วมกัน และความไว้วางใจของพาร์ทเนอร์และลูกค้ามาจากความซื่อสัตย์และความมีน้ำใจ ดังนั้นเราจะปฏิบัติต่อกันด้วยความเมตตาและไม่เอาเปรียบกันและกัน เราขอวอนให้พาร์ทเนอร์ร้านค้าของเราปฏิบัติต่อพาร์ทเนอร์ร่วมขับ (Driver-partners) ลูกค้า และพนักงานของเราด้วยความเคารพและให้เกียรติ

เราขอให้ร้านค้าดำเนินธุรกิจด้วยความสุจริตใจโดยปราศจากการเอาเปรียบหรือฉ้อโกง Grab หรือลูกค้าด้วยวิธีการใด ๆ ตัวอย่างเช่น การเก็บเงินสดจากคำสั่งซื้อไร้เงินสด (Cashless Order) หรือแชร์บัญชีร่วมกัน หรือสร้างบัญชีซ้ำ รวมถึงการสมรู้ร่วมคิดกับผู้บริโภคหรือพาร์ทเนอร์จัดส่ง(Delivery Partner) ในการจัดทำคำสั่งซื้อและทำธุรกรรมปลอม หรือการกระทำอื่นใดโดยมีจุดประสงค์เพื่อผลประโยชน์อันไม่เป็นธรรม

Grab ขอให้ร้านค้าใช้แอปพลิเคชัน Grab อย่างเป็นทางการที่ดาวน์โหลดจาก Google Play หรือ Apple store เท่านั้นกรุณางดการใช้แอปหรืออุปกรณ์ใด ๆ ที่มีจุดประสงค์เพื่อดัดแปลงแก้ไขแอปพลิเคชันของ Grab ซึ่งรวมถึงอุปกรณ์ที่ผ่านการรูท เจลเบรก หรือการเปิดเผยเฟรมเวิร์ก เราสนับสนุนให้คุณให้ข้อมูลที่เป็นจริงเมื่อสร้างและเข้าถึงบัญชีของคุณ

เราไม่สนับสนุนให้ร้านค้ารบกวนลูกค้าเพื่อทำการเปลี่ยนแปลงหรือบีบบังคับให้พวกเขายกเลิกคำสั่งซื้อ ร้านค้าที่ติดต่อกับพาร์ทเนอร์จัดส่ง หรือผู้บริโภคภายนอกแอปพลิเคชัน Grab Merchant เพื่อวัตถุประสงค์ที่ไม่ได้รับอนุญาตถือเป็นข้อห้ามอย่างเด็ดขาดและถือว่าเป็นการล่วงละเมิดความเป็นส่วนตัวของลูกค้า นอกจากนี้พาร์ทเนอร์ร้านค้าจะถูกร้องขอไม่ให้ชักชวนหรือแย่งลูกค้าเพื่อการสั่งซื้อภายนอกแอปพลิเคชัน Grab Merchant

ลดอัตราการยกเลิกของคุณ

พาร์ทเนอร์ร้านค้าสามารถใส่ข้อมูลร้านค้าและร้านอาหารเช่น เวลาทำการ ราคา รูปถ่ายและสถานที่ โดยการอัปเดตผ่าน แอปพลิเคชัน Grab Merchant เราขอแนะนำให้คุณใช้ภาพถ่ายที่เหมาะสมและเป็นภาพถ่ายจริงของสินค้าที่คุณขาย โดยหลีกเลี่ยงการใช้รูปที่มีลายน้ำ หรือของบุคคลอื่น

เราสนับสนุนให้คุณใช้เครื่องมือ “Merchant Edit Order” เพื่อทำการอัปเดตคำสั่งซื้อ และให้คำแนะนำลูกค้าเกี่ยวกับรายการทดแทนหากสินค้าหมด หรือหากคุณไม่สามารถทำตามคำสั่งซื้อไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วน

การปรับเวลาทำการของคุณสามารถช่วยเพิ่มอัตราการยอมรับและลดอัตราการยกเลิกของคุณได้ คุณสามารถใช้ฟังก์ชัน “Go Offline” ในกรณีฉุกเฉิน หรือสำหรับการปิดร้านในวันหยุด ร้านค้ายังสามารถเปลี่ยนสถานะของคุณเป็น “temp Pause” หากคุณได้รับคำสั่งซื้อมากกว่าที่คุณสามารถจัดการได้ ในกรณีที่วัตถุดิบของคุณหมด โปรดตั้งค่าเมนูเหล่านั้นว่าไม่พร้อมให้บริการ 

ระเบียบปฏิบัติในการรักษาความปลอดภัยและสุขลักษณะ

ลูกค้าของเราคาดหวังว่าอาหารที่พวกเขารับประทานหรือผลิตภัณฑ์ที่พวกเขาสั่งจะปลอดภัยและเหมาะสำหรับการบริโภค ปัญหาด้านความปลอดภัยส่วนใหญ่ที่มีสาเหตุมาจากร้านค้าเกี่ยวข้องกับการเสื่อมสภาพของอาหารการปนเปื้อนอาหารที่ไม่สุกหรือลูกค้าที่พบวัตถุแปลกปลอมตามลำดับ ความเจ็บป่วยหรือการบาดเจ็บจากอาหารที่ไม่พึงประสงค์และที่ร้ายแรงที่สุดอาจเป็นอันตรายถึงชีวิตได้ การเน่าเสียของอาหารจากความไม่ระมัดระวังนั้น ส่งผลต่อเสียสำหรับธุรกิจของคุณและส่งผลเสียต่อประสบการณ์ของลูกค้า

พาร์ทเนอร์ร้านค้าต้องรับผิดชอบในการทำให้มั่นใจว่าร้านค้าและพนักงานของร้านค้ามีการรักษาความปลอดภัยและสุขลักษณะในระหว่างการปฏิบัติงาน เช่น การล้างมือเป็นประจำ ด้วยสบู่และน้ำ การฆ่าเชื้อบนพื้นผิวต่าง ๆ เป็นประจำทุกวันและการสวมใส่อุปกรณ์ป้องกัน (เช่น หน้ากาก ถุงมือ ผ้ากันเปื้อน ตาข่ายคลุมผม) เราขอแนะนำให้มีการฝึกอบรมความปลอดภัยเป็นประจำ พร้อมทั้งตรวจสอบมาตรฐานอาหาร และทำการแยกผลิตภัณฑ์เมื่อจัดเก็บ จัดเตรียม หรือให้บริการ

Grab ขอให้คุณใส่ใจเป็นพิเศษกับคำแนะนำจากลูกค้าเกี่ยวกับรายการอาหารเพื่อปกป้องลูกค้าของเราจากอาการแพ้และการเจ็บป่วย ตัวอย่างเช่น คำแนะนำประเภท ไม่ทานอาหารทะเล แพ้ไข่ หรือ แพ้ถั่ว

เราอาจดำเนินการตรวจสอบความปลอดภัยและสุขภาพในที่ทำงานของคุณเพื่อให้มั่นใจว่ามีความปลอดภัยต่อผู้ใช้ของเรา นอกจากนี้ Grab อาจกำหนดบทลงโทษหากรายการอาหารที่เตรียมไว้ไม่เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยของอาหาร

การรับรองคุณภาพ

ลูกค้าจะกลับมาใช้บริการพาร์ทเนอร์ร้านค้าที่มอบประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมอย่างต่อเนื่องให้แก่พวกเขาผ่านทางผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพสูง

พาร์ทเนอร์ร้านค้าสามารถเพิ่มคุณภาพการบริการด้วยความน่าเชื่อถือ การตอบสนอง และการเอาใจใส่ลูกค้า ซึ่งรวมถึงการสร้างความมั่นใจในด้านสิ่งอำนวยความสะดวก ลักษณะของบุคลากรและอุปกรณ์ การให้บริการที่รวดเร็ว การให้ความช่วยเหลือแก่ลูกค้า และรับฟังความต้องการของลูกค้า ตัวอย่างเช่น เคารพคำสั่งซื้อที่คุณได้รับและปฏิบัติตามคำแนะนำของลูกค้า

พาร์ทเนอร์ร้านค้าสามารถรับประกันคุณภาพของผลิตภัณฑ์โดยการเตรียมอาหารที่อร่อยและน่าดึงดูดในปริมาณที่เหมาะสม เราขอแนะนำว่าราคาและคุณภาพของอาหารในแอปพลิเคชัน Grab Merchant นั้นควรจะเป็นมาตรฐานเดียวกับการเข้าไปรับประทานเองที่ร้าน เราสนับสนุนให้ร้านค้าใช้วัตถุดิบสดใหม่และเตรียมอาหารให้ ทันเวลา สำหรับการเข้าไปรับอาหาร

เราขอแนะนำให้พาร์ทเนอร์ร้านค้าทำการตรวจสอบขั้นสุดท้ายให้แน่ใจว่าไม่มีรายการที่ขาดหายไปก่อนการส่งมอบให้ลูกค้า กรุณาไม่เปิดหรือยุ่งเกี่ยวกับอาหารในแต่ละรายการจัดส่งอีกหลังจากที่บรรจุในบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมแล้ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรุณาจัดการคำสั่งซื้อที่มีวัตถุดิบสดหรือแช่แข็งให้อยู่ในถุงที่เหมาะสม –ปิดถุงและอาหาร เพื่อหลีกเลี่ยงการปนเปื้อนและการรั่วไหล เราขอแนะนำให้คุณแนบใบเสร็จรับเงินเพื่อให้ลูกค้าได้ทำการตรวจสอบรายการอาหาร ทั้งนี้ Grab ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับค่าเสียหาย หากรายการอาหารขาดหายไปหรือไม่ถูกต้อง

หลักจรรยาบรรณอาจได้รับการปรับปรุงเป็นครั้งคราว พาร์ทเนอร์ร้านค้าอาจต้องเข้าถึงเว็บไซต์ของเราเพื่อตรวจสอบหลักจรรยาบรรณเวอร์ชั่นล่าสุด

หากคุณมีคำถามหรือข้อเสนอแนะ กรุณาติดต่อศูนย์ช่วยเหลือของเราหรือพูดคุยกับผู้จัดการบัญชีของคุณ