Press Centre

โครงการเพื่อสังคมและมาตรฐานความปลอดภัย

แกร็บจับมือมูลนิธิป้องกันอุบัติภัยแห่งเอเชีย ผลักดันความปลอดภัยบนท้องถนนสู่เด็กไทย

  • ความร่วมมือของแกร็บและมูลนิธิป้องกันอุบัติภัยแห่งเอเชีย มุ่งให้ความรู้ความเข้าใจและสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของการให้เด็กสวมหมวกนิรภัย เพื่อลดจำนวนการบาดเจ็บและเสียชีวิตของเด็กจากอุบัติเหตุทางถนนที่เป็นสาเหตุทำให้เด็กบาดเจ็บถึง 1 ล้านคนต่อปี
  • การมอบหมวกนิรภัยจำนวน 800 ใบให้เด็ก พร้อมจัดอบรมด้านความปลอดภัยบนท้องถนน ที่โรงเรียนวัดช่องนนทรี เพื่อยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยทางท้องถนนให้แก่ชุมชน
  • ตอกย้ำความมุ่งมั่นของแกร็บในการมอบทางเลือกการเดินทางที่ปลอดภัยและเข้าถึงง่ายให้กับทุกคน พร้อมสนับสนุนและสานต่อความพยายามของประเทศไทยเพื่อผลักดันการสร้างความปลอดภัยบนท้องถนน

แกร็บ บริษัทด้านเทคโนโลยีและแพลตฟอร์มการชำระเงินผ่านมือถือชั้นนำในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประกาศความร่วมมือกับมูลนิธิป้องกันอุบัติภัยแห่งเอเชีย องค์กรไม่แสวงผลกำไร มอบหมวกนิรภัยจำนวน 800 ใบ ให้นักเรียน ครู และผู้ปกครอง โรงเรียนวัดช่องนนทรี ในโครงการ “เดินทางปลอดภัย สวมหมวกนิรภัยมาโรงเรียน” หวังมุ่งลดจำนวนการบาดเจ็บและเสียชีวิตของเด็กจากอุบัติเหตุทางถนน พร้อมสนับสนุนการจัดอบรมด้านความปลอดภัยบนท้องถนนให้นักเรียน ครูและผู้ปกครอง

“การมอบการเดินทางที่ปลอดภัยคือหัวใจสำคัญของการให้บริการของเรา” นางสาวภารดี สินธวณรงค์ ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด บริษัท แกร็บแท็กซี่ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าว “ด้วยความมุ่งมั่นในการสร้างประโยชน์ให้แก่สังคม  แกร็บจึงเดินหน้าในการสร้างความปลอดภัยบนท้องถนนให้กับทุกคน โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับเด็ก โดยเราเชื่อว่าการสร้างความรู้ความเข้าใจแก่เด็กๆ รวมทั้งพ่อแม่และผู้ปกครอง ให้เห็นถึงความสำคัญของการเลือกหมวกนิรภัยที่เหมาะสม พร้อมอบรมวิธีใช้งานที่ถูกวิธี จะเป็นการกระตุ้นให้เกิดพฤติกรรมที่ถูกต้องที่จะช่วยสนับสนุนและช่วยบ่มเพาะวัฒนธรรมด้านความปลอดภัยบนถนนของประเทศได้อย่างยั่งยืน ซึ่งเราหวังว่าโรงเรียนวัดช่องนนทรีจะเป็นหนึ่งในโรงเรียนต้นแบบของโครงการ ‘เดินทางปลอดภัย สวมหมวกนิรภัยมาโรงเรียน’ ซึ่งจะช่วยจุดประกายให้โรงเรียนต่างๆ ริเริ่มโครงการที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยบนท้องถนนด้วยเช่นกัน”

ข้อมูลจากสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ปี 2558 พบว่าในแต่ละปีมีเด็กอายุต่ำกว่า 19  ปีทั่วโลกประมาณ 220,000 คน ที่ต้องเสียชีวิตบนท้องถนน โดยเด็กที่อาศัยอยู่ในประเทศที่มีรายได้ต่ำถึงปานกลางมีอัตราการเสียชีวิตสูงกว่าประเทศที่มีรายได้สูงถึง 3 เท่า ทั้งนี้ อุบัติเหตุทางท้องถนนเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับสองของเด็กไทยอายุระหว่าง 1-14 ปี ซึ่งโดยเฉลี่ย 1 ล้านคนได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุจักรยานยนต์ และเด็ก 99% จากจำนวนที่เสียชีวิตนั้นไม่ได้สวมหมวกนิรภัย ยิ่งไปกว่านั้น จากข้อมูลล่าสุด พบว่าเด็กไทยเพียง 7% เท่านั้นที่ใส่หมวกนิรภัย

“เป็นเรื่องที่น่ากังวลที่พ่อแม่และผู้ปกครองหลายๆ คนไม่ตระหนักถึงความสำคัญในการให้บุตรหลานสวมใส่หมวกนิรภัยขณะเดินทางด้วยรถจักรยานยนต์ แล้วก็ยังมีอีกหลายครอบครัวที่แม้จะสวมหมวกนิรภัยให้เด็ก แต่กลับไม่รู้ว่าจะเลือกใช้หมวกนิรภัยที่มีคุณภาพ มีขนาดพอดีกับศรีษะเด็ก และจะสวมใส่หมวกนิรภัยให้เด็กอย่างถูกวิธีอย่างไร” นางรัตนาวดี เหมนิธิ วินเธอร์ ประธานกรรมการมูลนิธิป้องกันอุบัติภัยแห่งเอเชีย กล่าว “โครงการนี้ตั้งใจจะมอบความรู้ความเข้าใจให้ผู้เกี่ยวข้องทุกคน โดยเริ่มตั้งแต่จัดการอบรมด้านความปลอดภัยบนท้องถนนแก่ครูและผู้ปกครอง และจัดกิจกรรมพิเศษสำหรับเด็ก พร้อมมอบหมวกนิรภัยให้แก่เด็กๆ เหล่านี้ ทั้งนี้ เราพร้อมเดินหน้าร่วมมือกับพาร์ทเนอร์อย่างแกร็บ รวมถึงติดตามความคืบหน้าโครงการ ‘เดินทางปลอดภัย สวมหมวกนิรภัยมาโรงเรียน’ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าเด็กๆ จะเดินทางบนท้องถนนได้อย่างปลอดภัยยิ่งขึ้น”

ข้อมูลจากการสำรวจเบื้องต้นของมูลนิธิป้องกันอุบัติภัยแห่งเอเชีย พบว่าโรงเรียนวัดช่องนนทรีตั้งอยู่ในแหล่งที่มีการจราจรหนาแน่นแห่งหนึ่งในกรุงเทพฯ นักเรียนกว่า 95% ใช้รถจักรยานยนต์และจักรยานในการเดินทาง ไป-กลับจากโรงเรียน แต่มีเด็กเพียง 2% เท่านั้นที่สวมหมวกนิรภัย

ในพิธีเปิดโครงการ “เดินทางปลอดภัย สวมหมวกนิรภัยมาโรงเรียน” นี้ มีทั้งเด็กนักเรียน ครู และผู้ปกครอง เข้าร่วมงาน ณ โรงเรียนวัดช่องนนทรี โดยกิจกรรมในงานประกอบด้วยการมอบหมวกนิรภัยจากแกร็บ และการสาธิตวิธีการสวมหมวกนิรภัยที่ถูกต้อง โดยมี นายสุทัศน์ รุจิณรงค์ ผู้อำนวยการเขตยานนาวา ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยแขกผู้มีเกียรติ อาทิ พ.ต.อ. กษิต ศรีธรรมมาสุข ผู้กำกับตำรวจนครบาลบางโพงพาง นางสาวฐานิตา แพร่วานิชย์ ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร และสมาชิกของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและบริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ

ติดต่อสำนักงานประชาสัมพันธ์ของแกร็บ

ข้อมูลติดต่อสำหรับสื่อมวลชน

ติดต่อทีมงานประชาสัมพันธ์ของแกร็บ

ติดตามเราผ่านช่องทางต่างๆ

ผู้โดยสารและผู้ขับขี่

ได้รับเอกสิทธิ์เหนือใครด้วย GrabRewards แค่ใช้บริการจากเรา

GrabRewards คืออะไร? GrabRewards คือฟังก์ชั่นพิเศษเพื่อสมนาคุณลูกค้าซึ่งเป็นผู้ใช้ Grab และเรายินดีเป็นอย่างยิ่งที่ฟังก์ชั่นนี้กำลังอยู่ในช่วงทดลองใช้ เพื่อเพิ่มสิทธิ์ประโยชน์ให้กับผู้ใช้บริการของเราที่จะได้รับอะไรที่มากกว่า พิเศษกว่าการเดินทางหรือส่งของทั่วไป! เราได้สุ่มเลือกผู้ใช้ของเราทั่วทั้งภูมิภาคให้ลองใช้ก่อน เพื่อนำข้อมูลและข้อเสนอแนะต่างๆ มาปรับปรุงก่อนที่จะเปิดตัวอย่างสมบูรณ์เพื่อผู้ใช้บริการทุกท่านในอนาคต ผู้ใช้บริการจะได้รับคะแนนทุกครั้งที่ใช้บริการจาก Grab ทั้ง GrabTaxi, GrabCar และ GrabBike (Delivery) ซึ่งคะแนนจะแสดงหลังจบการใช้บริการแต่ละครั้ง […]

Others

GrabChat แพลตฟอร์มสนทนาใหม่ล่าสุดในการเรียกรถโดยสารผ่านแอพพลิเคชั่น Grab

GrabChat คือแพลตฟอร์มสนทนาใหม่ล่าสุดของเรา ที่ช่วยให้คนขับและผู้โดยสารสนทนาโต้ตอบกันได้อย่างสะดวกและรวดเร็วผ่านแอพพลิเคชั่น Grab   คนขับสามารถเลือกส่งข้อความสนทนาด่วนในเท็มเพลตที่มีให้ภายในคลิกเดียว เพื่อตอบบทสนทนาได้อย่างรวดเร็ว เช่น “ฉันกำลังจะไปอีกภายใน 2 นาที” อีกทั้งเรายังได้สร้างข้อความสนทนาด่วนสำหรับผู้โดยสาร เช่น “คุณอยู่ใกล้ๆ นี้หรือเปล่า” เพื่อช่วยให้ผู้โดยสารสามารถประเมินเวลาในการมารับของคนขับได้ หรือแม้กระทั่งการส่งข้อความหาคนขับเกี่ยวกับลักษณะเฉพาะของตัวคุณ เพื่อให้หากันเจอได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น! ทั้งหมดนี้จะช่วยให้คุณเดินทางไปถึงที่หมายได้เร็วยิ่งขึ้น แน่นอน! […]