Press Centre

Others

ก.แรงงาน จับมือแกร็บ พัฒนาสกิลไรเดอร์ สร้างบริการประทับใจ

.

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มอบหมายนายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการพัฒนาทักษะและการให้สิทธิประโยชน์แก่ผู้ขับขี่รถยนต์โดยสารสาธารณะ (แท็กซี่) ผู้จัดส่งอาหาร และผู้จัดส่งพัสดุ ระหว่างนายประทีป ทรงลำยอง อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน นางสาวนันทินี  ทรัพย์ศิริ  รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านประสิทธิภาพ สำนักงานประกันสังคม และ นายวรฉัตร ลักขณาโรจน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท แกร็บแท็กซี่ (ประเทศไทย) จำกัด ณ ห้องประชุมจอมพล ป. พิบูลสงคราม ชั้น 5 อาคารกระทรวงแรงงาน 

นายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยหลังจากการเป็นประธานงานดังกล่าวว่า กระทรวงแรงงานมีนโยบายในการพัฒนาประเทศให้ก้าวข้างหน้า โดยให้ความสำคัญกับการยกระดับคุณภาพแรงงานเข้าถึงการเรียนรู้และพัฒนาทักษะฝีมือในทุกระดับ เพื่อเป็นการสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพ มีรายได้ มีงานทำ มีสวัสดิการต่อการดำเนินชีวิต ซึ่งความร่วมมือในครั้งนี้เป็นการดำเนินการตามนโยบายดังกล่าว ที่ต้องการพัฒนาทักษะอาชีพให้แก่ผู้ขับขี่รถยนต์โดยสารสาธารณะ (แท็กซี) ผู้จัดส่งอาหาร และผู้จัดส่งพัสดุ ได้รับสิทธิประโยชน์ด้านการประกันสังคม 

นายประทีป ทรงลำยอง อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กล่าวว่า ซึ่งอาชีพเหล่านี้เกี่ยวข้องกับการใช้ยานพาหนะทั้งรถแท็กซี่ รถยนต์ส่วนบุคคล รถมอเตอร์ไซค์ เพื่อขนส่งประชาชน สิ่งของ เอกสารและอาหารให้กับผู้คนในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด การใช้บริการมักดำเนินการผ่านแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือ จึงจำเป็นต้องมีทักษะด้านขับขี่ การให้บริการประชาชนและลูกค้า การติดต่อสื่อสาร การใช้แอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือ ทั้งสามหน่วยงานจึงร่วมกันพัฒนาทักษะดังกล่าว และประชาสัมพันธ์ให้เข้าถึงสิทธิด้านประกันสังคม ใช้แนวทางการพัฒนาทักษะคอร์สอบรมออนไลน์ผ่านโครงการ GrabAcademy และ DSD Online Training มีหลักสูตรนำร่องจำนวน 4 หลักสูตร ได้แก่ ความรู้เบื้องต้นเรื่องรถไฟฟ้า ภาษาอังกฤษเพื่อคนขับ ภาษาจีนเพื่อคนขับ และความรู้เกี่ยวกับประกันสังคมสำหรับอาชีพอิสระ เริ่มดำเนินการตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนเป็นต้นไป และหากสนใจหลักสูตรอื่นๆ เช่น ช่างตัดผมชาย การประกอบอาหารเพื่อการค้า บาริสต้ามืออาชีพ ช่างซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้า เป็นต้น สามารถเข้ารับการฝึกอบรมกับสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานและสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานทั่วประเทศ เพื่อต่อยอดในการสร้างอาชีพและมีรายได้เลี้ยงดูตนเองและครอบครัว และเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมาย การให้ความคุ้มครองสิทธิประโยชน์ด้านการประกันสังคม ส่งเสริมให้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 แนะนำช่องทางการชำระเงินสมทบบนแพลตฟอร์มดิจิทัล

“ความร่วมมือครั้งนี้ได้ให้ความสำคัญกลุ่มอาชีพเหล่านี้ เนื่องจากเป็นแรงงานอิสระโดยประเทศไทยมีแรงงานอิสระกว่าร้อยละ 52 การพัฒนาทักษะฝีมือช่วยให้การประกอบอาชีพดีขึ้น สามารถบริการประชาชนได้ประทับใจ เข้าถึงรายได้มากขึ้น เป็นส่วนสำคัญเสริมความเข้มแข็งทางด้านเศรษฐกิจอีกด้วย” 

นายวรฉัตร ลักขณาโรจน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ แกร็บ ประเทศไทย กล่าวว่า ปัจจุบันเทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาทและเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของผู้คนในหลากหลายด้าน รวมถึงก่อให้เกิดการทำงานในรูปแบบใหม่ๆ มากมาย เช่นเดียวกับธุรกิจแพลตฟอร์มอย่างแกร็บที่เปิดโอกาสให้ทุกคนสามารถใช้ประโยชน์จากแอปพลิเคชันเพื่อเป็นช่องทางในการหารายได้ ด้วยการเป็นพาร์ทเนอร์คนขับที่ให้บริการเรียกรถ หรือบริการจัดส่งอาหารและพัสดุ โดยปัจจุบันมีคนไทยนับหลายแสนคนที่เห็นประโยชน์และเลือกเข้ามาประกอบอาชีพอิสระผ่านแกร็บ ทั้งนี้ ในฐานะผู้ให้บริการแพลตฟอร์ม นอกเหนือจากการพัฒนาเทคโนโลยีและระบบการให้บริการอย่างต่อเนื่อง แกร็บยังได้ริเริ่มและพัฒนาสิทธิประโยชน์อื่นๆ เพิ่มเติมเพื่อสนับสนุนการทำงานให้กับพาร์ทเนอร์คนขับและสร้างมาตรฐานให้กับการทำงานในรูปแบบใหม่ อาทิ การจัดทำประกันอุบัติเหตุเพื่อให้ความคุ้มครองตลอดการให้บริการ การส่งเสริมการเข้าถึงบริการทางการเงิน เช่น สินเชื่อรายวันหรือการผ่อนชำระสินค้า รวมไปถึงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้วยการจัดทำคอร์สอบรมความรู้และพัฒนาทักษะที่จำเป็นผ่านโครงการ GrabAcademy เป็นต้น 

“การผนึกความร่วมมือกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงานและสำนักงานประกันสังคมในครั้งนี้ถือเป็นการตอกย้ำเจตนารมณ์ของแกร็บในการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ ตลอดจนยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับพาร์ทเนอร์คนขับในประเทศไทย โดยเราพร้อมมีส่วนในการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ การพัฒนาทักษะด้านอาชีพและศักยภาพแรงงาน ตลอดจนการส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิประกันสังคมของผู้ประกันตน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและเสริมสร้างหลักประกันในการทำงานตามนโยบายของกระทรวงแรงงาน”

แกร็บจับมือกระทรวงแรงงาน

แกร็บจับมือกระทรวงแรงงาน   แกร็บจับมือกระทรวงแรงงาน

แกร็บจับมือกระทรวงแรงงาน

 

ติดต่อสำนักงานประชาสัมพันธ์ของแกร็บ

ข้อมูลติดต่อสำหรับสื่อมวลชน

ติดต่อทีมงานประชาสัมพันธ์ของแกร็บ

ติดตามเราผ่านช่องทางต่างๆ

  • Facebook
  • LinkedIn
  • Instagram
  • Twitter
ผู้โดยสารและผู้ขับขี่

ได้รับเอกสิทธิ์เหนือใครด้วย GrabRewards แค่ใช้บริการจากเรา

GrabRewards คืออะไร? GrabRewards คือฟังก์ชั่นพิเศษเพื่อสมนาคุณลูกค้าซึ่งเป็นผู้ใช้ Grab และเรายินดีเป็นอย่างยิ่งที่ฟังก์ชั่นนี้กำลังอยู่ในช่วงทดลองใช้ เพื่อเพิ่มสิทธิ์ประโยชน์ให้กับผู้ใช้บริการของเราที่จะได้รับอะไรที่มากกว่า พิเศษกว่าการเดินทางหรือส่งของทั่วไป! เราได้สุ่มเลือกผู้ใช้ของเราทั่วทั้งภูมิภาคให้ลองใช้ก่อน เพื่อนำข้อมูลและข้อเสนอแนะต่างๆ มาปรับปรุงก่อนที่จะเปิดตัวอย่างสมบูรณ์เพื่อผู้ใช้บริการทุกท่านในอนาคต ผู้ใช้บริการจะได้รับคะแนนทุกครั้งที่ใช้บริการจาก Grab ทั้ง GrabTaxi, GrabCar และ GrabBike (Delivery) ซึ่งคะแนนจะแสดงหลังจบการใช้บริการแต่ละครั้ง […]

Others

GrabChat แพลตฟอร์มสนทนาใหม่ล่าสุดในการเรียกรถโดยสารผ่านแอพพลิเคชั่น Grab

GrabChat คือแพลตฟอร์มสนทนาใหม่ล่าสุดของเรา ที่ช่วยให้คนขับและผู้โดยสารสนทนาโต้ตอบกันได้อย่างสะดวกและรวดเร็วผ่านแอพพลิเคชั่น Grab   คนขับสามารถเลือกส่งข้อความสนทนาด่วนในเท็มเพลตที่มีให้ภายในคลิกเดียว เพื่อตอบบทสนทนาได้อย่างรวดเร็ว เช่น “ฉันกำลังจะไปอีกภายใน 2 นาที” อีกทั้งเรายังได้สร้างข้อความสนทนาด่วนสำหรับผู้โดยสาร เช่น “คุณอยู่ใกล้ๆ นี้หรือเปล่า” เพื่อช่วยให้ผู้โดยสารสามารถประเมินเวลาในการมารับของคนขับได้ หรือแม้กระทั่งการส่งข้อความหาคนขับเกี่ยวกับลักษณะเฉพาะของตัวคุณ เพื่อให้หากันเจอได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น! ทั้งหมดนี้จะช่วยให้คุณเดินทางไปถึงที่หมายได้เร็วยิ่งขึ้น แน่นอน! […]