Press Centre

Others

แกร็บ เผยรายงานความยั่งยืนประจำปี 2565 พร้อมเผยความคืบหน้าของกิจกรรมชดเชยคาร์บอนหลังปลูกต้นไม้ไปแล้วกว่า 50,000 ต้น

.

แกร็บ ผู้นำซูเปอร์แอปในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตอกย้ำพันธกิจในการสร้างการเติบโตทางธุรกิจอย่างยั่งยืนควบคู่ไปกับการยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนในสังคม และการส่งเสริมในด้านสิ่งแวดล้อม เผย รายงานความยั่งยืนประจำปี 2565 (ESG Report 2022) ที่รวบรวมผลการดำเนินงานต่างๆ ที่แกร็บได้สร้างผลกระทบเชิงบวกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยครอบคลุม 3 ไฮไลท์หลัก ได้แก่ การยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับพาร์ทเนอร์ การพัฒนามาตรฐานความปลอดภัยบนแพลตฟอร์ม และ การเดินหน้าพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม  พร้อมฉลองผลตอบรับที่ดีของโครงการ “ชดเชยคาร์บอน” ซึ่ง แกร็บ ประเทศไทย ร่วมกับองค์กร EcoMatcher และ Conserve Natural Forests (CNF) ปลูกต้นไม้เพื่อดูดซับคาร์บอนไปแล้วกว่า 50,000 ต้นจากการมีส่วนร่วมของผู้ใช้บริการผ่านฟีเจอร์ Carbon Offset ตลอดปีที่ผ่านมา  รวมทั้งยังได้ชวนพนักงานร่วมกิจกรรม Grab Go Green เพื่อเรียนรู้ความหลากหลายทางชีวภาพ และสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก 

นายวรฉัตร ลักขณาโรจน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ แกร็บ ประเทศไทย กล่าวว่า “ตลอดระยะเวลากว่า 10 ปีของการดำเนินธุรกิจ แกร็บมุ่งมั่นที่จะนำเทคโนโลยีและใช้แพลตฟอร์มของเรามาช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยเราเชื่อว่าการขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืนได้นั้น จะต้องดำเนินการควบคู่ไปกับการส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับคนในสังคม และการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ซึ่งในปีที่ผ่านมา แกร็บทั่วทั้งภูมิภาคได้พัฒนาการทำงานในหลายส่วนโดยมุ่งผลักดันใน 3 ประเด็นหลัก ได้แก่ การสร้างโอกาสทางรายได้ให้กับของพาร์ทเนอร์ การยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยบนแพลตฟอร์ม และการส่งเสริมประเด็นในด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งถูกรวบรวมไว้ในรายงานความยั่งยืนฉบับล่าสุด”

สำหรับรายงานความยั่งยืนของแกร็บประจำปี 2565 ได้นำเสนอภาพรวมของการดำเนินงานที่ได้สร้างผลกระทบเชิงบวกให้กับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยมีไฮไลท์สำคัญ คือ

 • การยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับพาร์ทเนอร์ (Building Sustainable Partner Livelihoods):
 • เปิดโอกาสให้พาร์ทเนอร์คนขับ-ร้านค้ากว่า 10 ล้านคนทั่งทั้งภูมิภาคสร้างรายได้บนแพลตฟอร์ม ซึ่งรวมถึงผู้ที่มีความบกพร่องทางร่างกายกว่า 2,100 คน
 • โดยในปีที่ผ่านมา พาร์ทเนอร์คนขับและพาร์ทเนอร์ร้านค้าสามารถสร้างรายได้ผ่านแพลตฟอร์มได้รวมกันมากกกว่า 10.6 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือประมาณ 3.6 แสนล้านบาท  ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2564 ถึง 19%
 • ช่วยให้พาร์ทเนอร์ร้านค้าขนาดเล็กมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนสูงขึ้นกว่า 26% หลังจากเปิดร้านบนแพลตฟอร์มเป็นเวลาหนึ่งปี
 • การพัฒนามาตรฐานความปลอดภัยบนแพลตฟอร์ม (Ensuring a Safe & Trusted Platform): 
 • 99.99% ของการเดินทางเพื่อให้บริการรับส่งผู้โดยสารและบริการเดลิเวอรี ปลอดภัยจากอุบัติเหตุ
 • แกร็บเป็นแพลตฟอร์มแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่พัฒนา 2 นวัตกรรมเพื่อยกระดับมาตรฐานความปลอดภัย ได้แก่ ฟีเจอร์ AudioProtect และฟีเจอร์ Quite Ride
 • การส่งเสริมและดูแลสิ่งแวดล้อม (Fostering a Lasting Planet):
 • ลดปริมาณก๊าซเรือนกระจก (GHG) กว่า 48,000 ตัน จากการดำเนินงานใน 3 ส่วน ได้แก่    1) ให้บริการรูปแบบใหม่ที่ไม่ก่อให้เกิดมลพิษ เช่น การขนส่งโดยจักรยาน หรือการเดิน 2) เพิ่มการใช้ยานยนต์พลังงานไฟฟ้า (EV) และ 3) ปรับปรุงประสิทธิภาพในการให้บริการ
 • สนับสนุนการปลูกต้นไม้กว่า 200,000 ต้น จากโครงการชดเชยคาร์บอนที่ส่งเสริมให้ผู้ใช้บริการร่วมบริจาค
 • ลดปริมาณขยะพลาสติกกว่า 8,100 ตันจากการงดใช้ช้อนส้อมพลาสติกรวม 898 ล้านชุดของผู้ใช้บริการในปีที่ผ่านมา

สำหรับในประเทศไทย นอกเหนือจากการสนับสนุนการใช้ยานยนต์ไฟฟ้า (EV) ในกลุ่มพาร์ทเนอร์คนขับ และการพัฒนาฟีเจอร์เพื่อกระตุ้นให้ผู้ใช้บริการงดรับช้อนส้อมพลาสติก อีกหนึ่งกิจกรรมที่ริเริ่มขึ้นช่วยลดผลกระทบในด้านสิ่งแวดล้อม คือการเปิดตัว “ฟีเจอร์ Carbon Offset” ในปี 2564 โดยได้เชิญชวนให้ผู้ใช้บริการมีส่วนร่วมในการชดเชยการปล่อยก๊าซคาร์บอนเมื่อใช้บริการต่างๆ ของแกร็บ ผ่านการบริจาคเงินจำนวน 2 บาทต่อเที่ยวการเดินทางด้วยรถยนต์ หรือ 1 บาทต่อเที่ยวการเดินทางด้วยรถจักรยานยนต์ หรือการใช้บริการเดลิเวอรี เพื่อสมทบเข้าโครงการฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่าไม้ในประเทศไทย ซึ่งดำเนินการโดย Conserve Natural Forests (CNF) องค์กรไม่แสวงหากำไรในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่มีภารกิจหลักในการฟื้นฟูภูมิทัศน์ป่าธรรมชาติในประเทศไทย และ EcoMatcher แพลตฟอร์มที่ช่วยให้ผู้ใช้บริการสามารถติดตามการเติบโตของต้นไม้ หรือดูข้อมูลต่างๆ ของต้นไม้ที่ตนเองร่วมบริจาคได้ โดยโครงการนี้ได้รับการตอบรับที่ดีจากผู้ใช้บริการเป็นอย่างมาก จนทำให้ในปีที่ผ่านมา สามารถปลูกต้นไม้เพื่อช่วยดูดซับก๊าซคาร์บอนในประเทศไทยไปแล้วกว่า 50,000 ต้นในจังหวัดกระบี่ และแม่ฮ่องสอน ทั้งยังเป็นการช่วยเหลือคนในพื้นที่กว่า 51 ครอบครัว

“และเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลกที่ผ่านมา เรายังได้จัดกิจกรรม Grab Go Green เพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้คนในองค์กร ด้วยการเชิญชวนพนักงานแกร็บมาร่วมเรียนรู้ถึงความหลากหลายทางชีวภาพ พร้อมร่วมกิจกรรมเพาะกล้าและปลูกต้นไม้ และปั้น EM ball ซึ่งช่วยบำบัดน้ำเสียในชุมชน สร้างความสมบูรณ์ให้กลับคืนสู่ธรรมชาติ ณ หมู่บ้านหิ่งห้อย บางกระสอบ จังหวัดสมุทรปราการ” นายวรฉัตร ปิดท้าย

 

ติดต่อสำนักงานประชาสัมพันธ์ของแกร็บ

ข้อมูลติดต่อสำหรับสื่อมวลชน

ติดต่อทีมงานประชาสัมพันธ์ของแกร็บ

ติดตามเราผ่านช่องทางต่างๆ

 • Facebook
 • LinkedIn
 • Instagram
 • Twitter
ผู้โดยสารและผู้ขับขี่

ได้รับเอกสิทธิ์เหนือใครด้วย GrabRewards แค่ใช้บริการจากเรา

GrabRewards คืออะไร? GrabRewards คือฟังก์ชั่นพิเศษเพื่อสมนาคุณลูกค้าซึ่งเป็นผู้ใช้ Grab และเรายินดีเป็นอย่างยิ่งที่ฟังก์ชั่นนี้กำลังอยู่ในช่วงทดลองใช้ เพื่อเพิ่มสิทธิ์ประโยชน์ให้กับผู้ใช้บริการของเราที่จะได้รับอะไรที่มากกว่า พิเศษกว่าการเดินทางหรือส่งของทั่วไป! เราได้สุ่มเลือกผู้ใช้ของเราทั่วทั้งภูมิภาคให้ลองใช้ก่อน เพื่อนำข้อมูลและข้อเสนอแนะต่างๆ มาปรับปรุงก่อนที่จะเปิดตัวอย่างสมบูรณ์เพื่อผู้ใช้บริการทุกท่านในอนาคต ผู้ใช้บริการจะได้รับคะแนนทุกครั้งที่ใช้บริการจาก Grab ทั้ง GrabTaxi, GrabCar และ GrabBike (Delivery) ซึ่งคะแนนจะแสดงหลังจบการใช้บริการแต่ละครั้ง […]

Others

GrabChat แพลตฟอร์มสนทนาใหม่ล่าสุดในการเรียกรถโดยสารผ่านแอพพลิเคชั่น Grab

GrabChat คือแพลตฟอร์มสนทนาใหม่ล่าสุดของเรา ที่ช่วยให้คนขับและผู้โดยสารสนทนาโต้ตอบกันได้อย่างสะดวกและรวดเร็วผ่านแอพพลิเคชั่น Grab   คนขับสามารถเลือกส่งข้อความสนทนาด่วนในเท็มเพลตที่มีให้ภายในคลิกเดียว เพื่อตอบบทสนทนาได้อย่างรวดเร็ว เช่น “ฉันกำลังจะไปอีกภายใน 2 นาที” อีกทั้งเรายังได้สร้างข้อความสนทนาด่วนสำหรับผู้โดยสาร เช่น “คุณอยู่ใกล้ๆ นี้หรือเปล่า” เพื่อช่วยให้ผู้โดยสารสามารถประเมินเวลาในการมารับของคนขับได้ หรือแม้กระทั่งการส่งข้อความหาคนขับเกี่ยวกับลักษณะเฉพาะของตัวคุณ เพื่อให้หากันเจอได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น! ทั้งหมดนี้จะช่วยให้คุณเดินทางไปถึงที่หมายได้เร็วยิ่งขึ้น แน่นอน! […]