Press Centre

ธุรกิจของเรา

แกร็บ รุกเปิดบริการในจังหวัดตรัง เชื่อมต่อการเดินทาง สร้างรายได้ชุมชน ร่วมผลักดันยุทธศาสตร์ท่องเที่ยว ประเดิมความพร้อมงาน “ตรังมาราธอน 2019”

  • แกร็บเปิดให้บริการเรียกรถในจังหวัดตรังเป็นครั้งแรก ซึ่งทำให้ปัจจุบันแกร็บมีบริการครอบคลุม 20 เมืองใน 18 จังหวัดทั่วประเทศ
  • การเปิดตัวบริการในจังหวัดตรังครั้งนี้ตอกย้ำความมุ่งมั่นของแกร็บที่ต้องการนำเสนอทางเลือกใหม่ในการเดินทางที่ปลอดภัยและสะดวกสบายให้กับผู้โดยสาร พร้อมส่งเสริมการกระจายรายได้และยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ให้กับชุมชนท้องถิ่น
  • มุ่งสนับสนุนการท่องเที่ยวในจังหวัดตรังด้วยการเชื่อมต่อการเดินทางเพื่ออำนวยความสะดวกนักท่องเที่ยว โดยประเดิมให้บริการเป็นครั้งแรกสำหรับผู้แข่งขันในงาน “ตรังมาราธอน 2019” รวมถึงบุคคลทั่วไป

ตรัง, 11 กรกฎาคม 2562 – แกร็บ ผู้นำซูเปอร์แอปในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พร้อมเดินหน้าเข้าสู่ปีที่ 7 ของการดำเนินธุรกิจในประเทศไทย ด้วยการประกาศความร่วมมือกับจังหวัดตรัง ซึ่งเป็นหนึ่งใน 55 จังหวัดเมืองรองที่ได้รับการส่งเสริมจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เพื่อเปิดให้บริการเรียกรถผ่านแอปพลิเคชัน Grab โดยประเดิมให้บริการครั้งแรกเพื่อรองรับผู้เข้าแข่งขันและนักท่องเที่ยวที่จะมาร่วมงาน “ตรังมาราธอน 2019” ในวันที่ 14 กรกฎาคม 2562 นี้ รวมถึงบุคคลทั่วไป ความร่วมมือกับจังหวัดตรังในครั้งนี้ถือเป็นการตอกย้ำความมุ่งมั่นของแกร็บที่มุ่งส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศไทย ด้วยการเชื่อมต่อการเดินทางและระบบคมนาคมขนส่งด้วยเทคโนโลยี ควบคู่ไปกับการสร้างรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับชุมชนท้องถิ่นในจังหวัดต่างๆ ที่แกร็บให้บริการ ด้วยการนำเสนอทางเลือกในการเดินทางที่ปลอดภัยและสะดวกสบายแก่ผู้โดยสาร

นายไพบูลย์ โอมาก รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง กล่าวว่า “จังหวัดตรังมีเป้าหมายในการเป็น ‘เมืองแห่งคุณภาพชีวิตที่ดีและยั่งยืน’ ตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี โดยมีการท่องเที่ยวเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญ เพราะนอกจากจะมีสถานที่ท่องเที่ยวที่มีความหลากหลาย ทั้งแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ แหล่งชุมชนที่มีประเพณีวัฒนธรรมเชิงวิถีไทยและอาหารท้องถิ่นที่โดดเด่นแล้ว จังหวัดตรังยังมีจุดแข็งในด้านการเดินทางที่สะดวก ครอบคลุมทั้งเครื่องบิน รถทัวร์ รถไฟ จึงได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ โดยเฉพาะจากกลุ่มประเทศสแกนดิเนเวีย ดังนั้น ทางจังหวัดจึงให้ความสำคัญกับการพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวซึ่งคาดว่าจะเดินทางเข้ามาในจังหวัดไม่น้อยกว่า 1.6 ล้านคนในปีนี้ ทั้งนี้ การเปิดให้บริการของแกร็บจะช่วยเพิ่มความสะดวกสบายและสร้างความมั่นใจในการเดินทางท่องเที่ยวมากยิ่งขึ้น และถือเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญที่จะช่วยผลักดันให้ตรังบรรลุเป้าหมายในการเป็น ‘จังหวัดท่องเที่ยวที่เป็นจุดหมายปลายทาง’ ส่งเสริมการกระจายตัวของนักท่องเที่ยวและรายได้สู่ระดับท้องถิ่น อันจะนำไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนที่ดียิ่งขึ้นในที่สุด”

นายธรินทร์ ธนียวัน กรรมการผู้จัดการใหญ่ แกร็บ ประเทศไทย กล่าวว่า “แกร็บมีพันธกิจในการร่วมส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจการท่องเที่ยวในประเทศไทย เราภูมิใจเป็นอย่างมากที่ได้เริ่มเปิดให้บริการแกร็บในจังหวัดตรังในช่วงครึ่งปีหลังของปีนี้ โดยที่ผ่านมาแกร็บได้ให้ความร่วมมือกับภาครัฐในการส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดต่างๆ นอกเหนือจากกรุงเทพฯ และเชียงใหม่ มาโดยตลอด อาทิ การจัดแคมเปญ ‘แกร็บสิ’ ที่ร่วมมือกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเพื่อโปรโมต 25 แหล่งท่องเที่ยวชุมชนใน 5 จังหวัด รวมถึงการสนับสนุนการแข่งขันชิงแชมป์รถจักรยานยนต์ทางเรียบอันดับหนึ่งของโลก หรือ ‘โมโตจีพี’ ในจังหวัดบุรีรัมย์ และล่าสุดกับงาน ‘ตรังมาราธอน 2019’ ที่กำลังจะเกิดขึ้น”

“ปัจจุบัน 1 ใน 3 ของผู้ใช้บริการแกร็บในประเทศไทยคือนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ซึ่งให้ความเชื่อมั่นและไว้วางใจในการบริการเรียกรถผ่านแอปพลิเคชันของเราเป็นอย่างดี ทั้งนี้ แกร็บยังคงมุ่งมั่นที่จะสานต่อความร่วมมือกับภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในท้องถิ่นเพื่อเชื่อมต่อระบบคมนาคมขนส่งในจังหวัดต่างๆ ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขันและดึงดูดนักท่องเที่ยว ที่สำคัญ แกร็บจะยังคงเดินหน้ายกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยด้วยการนำเสนอทางเลือกในการเดินทางที่ปลอดภัยและสะดวกสบายให้กับผู้โดยสาร ควบคู่ไปกับการเพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้และพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นให้กับพาร์ทเนอร์ผู้ขับขี่อย่างต่อเนื่อง”

การเปิดให้บริการแกร็บในจังหวัดตรังอย่างเป็นทางการ โดยประเดิมที่งานตรังมาราธอน 2019 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 14 กรกฎาคมเป็นครั้งแรกนี้ ทำให้ปัจจุบันแกร็บมีบริการครอบคลุมถึง 20 เมือง* ใน 18 จังหวัดทั่วประเทศไทย ทั้งนี้ จังหวัดตรัง สภาอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานจังหวัดตรัง หอการค้าจังหวัดตรัง และแกร็บ ตลอดจนทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ได้เตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการเดินทางและอำนวยความสะดวกให้กับนักวิ่งและผู้ติดตาม ซึ่งคาดว่าจะมีจำนวนกว่า 20,000 คน โดยรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายของการแข่งขันตรังมาราธอน 2019 จะมอบให้กับโรงพยาบาลของรัฐทั้ง 10 แห่งในจังหวัดตรัง

และเพื่อเป็นการฉลองการเปิดตัวในจังหวัดตรัง ผู้ร่วมการแข่งขันตรังมาราธอน 2019 ตลอดจนบุคคลทั่วไป สามารถใช้บริการแกร็บได้ พร้อมรับส่วนลด 50 บาทต่อครั้ง สูงสุดถึง 4 ครั้ง เพียงใส่รหัส “GRABTRANG” โดยเริ่มใช้ได้ตั้งแต่วันนี้ – 31 กรกฎาคม 2562

* ปัจจุบัน แกร็บให้บริการครอบคลุม 20 เมือง ใน 18 จังหวัดทั่วประเทศไทย ประกอบด้วย กรุงเทพฯ และปริมณฑล พัทยา ชลบุรี พระนครศรีอยุธยา เชียงใหม่ เชียงราย อุดรธานี อุบลราชธานี นครราชสีมา ขอนแก่น สุรินทร์ บุรีรัมย์ หัวหิน เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช หาดใหญ่ กระบี่ ภูเก็ต และตรัง

ติดต่อสำนักงานประชาสัมพันธ์ของแกร็บ

ข้อมูลติดต่อสำหรับสื่อมวลชน

ติดต่อทีมงานประชาสัมพันธ์ของแกร็บ

ติดตามเราผ่านช่องทางต่างๆ

  • Facebook
  • LinkedIn
  • Instagram
  • Twitter
ผู้โดยสารและผู้ขับขี่

ได้รับเอกสิทธิ์เหนือใครด้วย GrabRewards แค่ใช้บริการจากเรา

GrabRewards คืออะไร? GrabRewards คือฟังก์ชั่นพิเศษเพื่อสมนาคุณลูกค้าซึ่งเป็นผู้ใช้ Grab และเรายินดีเป็นอย่างยิ่งที่ฟังก์ชั่นนี้กำลังอยู่ในช่วงทดลองใช้ เพื่อเพิ่มสิทธิ์ประโยชน์ให้กับผู้ใช้บริการของเราที่จะได้รับอะไรที่มากกว่า พิเศษกว่าการเดินทางหรือส่งของทั่วไป! เราได้สุ่มเลือกผู้ใช้ของเราทั่วทั้งภูมิภาคให้ลองใช้ก่อน เพื่อนำข้อมูลและข้อเสนอแนะต่างๆ มาปรับปรุงก่อนที่จะเปิดตัวอย่างสมบูรณ์เพื่อผู้ใช้บริการทุกท่านในอนาคต ผู้ใช้บริการจะได้รับคะแนนทุกครั้งที่ใช้บริการจาก Grab ทั้ง GrabTaxi, GrabCar และ GrabBike (Delivery) ซึ่งคะแนนจะแสดงหลังจบการใช้บริการแต่ละครั้ง […]

Others

GrabChat แพลตฟอร์มสนทนาใหม่ล่าสุดในการเรียกรถโดยสารผ่านแอพพลิเคชั่น Grab

GrabChat คือแพลตฟอร์มสนทนาใหม่ล่าสุดของเรา ที่ช่วยให้คนขับและผู้โดยสารสนทนาโต้ตอบกันได้อย่างสะดวกและรวดเร็วผ่านแอพพลิเคชั่น Grab   คนขับสามารถเลือกส่งข้อความสนทนาด่วนในเท็มเพลตที่มีให้ภายในคลิกเดียว เพื่อตอบบทสนทนาได้อย่างรวดเร็ว เช่น “ฉันกำลังจะไปอีกภายใน 2 นาที” อีกทั้งเรายังได้สร้างข้อความสนทนาด่วนสำหรับผู้โดยสาร เช่น “คุณอยู่ใกล้ๆ นี้หรือเปล่า” เพื่อช่วยให้ผู้โดยสารสามารถประเมินเวลาในการมารับของคนขับได้ หรือแม้กระทั่งการส่งข้อความหาคนขับเกี่ยวกับลักษณะเฉพาะของตัวคุณ เพื่อให้หากันเจอได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น! ทั้งหมดนี้จะช่วยให้คุณเดินทางไปถึงที่หมายได้เร็วยิ่งขึ้น แน่นอน! […]