Press Centre

ธุรกิจของเรา

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และ บริษัท แกร็บแท็กซี่ (ประเทศไทย) จำกัด ประกาศความร่วมมือนำข้อมูลขนาดใหญ่ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทยยุค 4.0 ในโครงการ ‘Tourism Smart Data, The Time is Now’

  • แกร็บ จะช่วยให้ ททท.เข้าใจถึงพฤติกรรมและไลฟสไตล์ของนักท่องเที่ยวไทยและต่างชาติได้ดียิ่งขึ้น นอกจากนี้ ยังจะสนับสนุนโดยให้นักวิทยาศาสตร์ข้อมูลของแกร็บทำงานร่วมกับ ททท. ในการทำความเข้าใจข้อมูลด้านพฤติกรรมดังกล่าว

กรุงเทพมหานคร, 26 กุมภาพันธ์ 2562 – การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) และ บริษัท แกร็บแท็กซี่ (ประเทศไทย) จำกัด ประกาศการลงนามในข้อตกลงความร่วมมือเพื่อสนับสนุนการพัฒนาและจัดทำระบบบริหารจัดการข้อมูลอัจฉริยะด้านการท่องเที่ยวของประเทศอย่าง เป็นรูปธรรม ภายใต้โครงการ ‘Tourism Smart Data, The Time is Now’ โดยข้อตกลงดังกล่าวถือเป็นการตอบรับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ของรัฐบาล ในการนำเทคโนโลยีและข้อมูลของทั้งภาครัฐและเอกชนมาใช้ประโยชน์เพื่อ ขับเคลื่อนประเทศ พร้อมสร้างนวัตกรรมที่จะเข้ามาเสริมศักยภาพด้านการเดินทางและท่องเที่ยวในระดับท้องถิ่น รวมถึงยกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างรายได้ให้ชุมชนอย่างยั่งยืน

นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) กล่าวว่า ททท. เล็งเห็นความสำคัญของการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อพัฒนาฐานข้อมูลรองรับการทำตลาดการท่องเที่ยว และตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยว จึงได้ริเริ่มโครงการ Tourism Smart Data, The Time is Now’  ขึ้นพร้อมร่วมกับ แกร็บแท็กซี่ (ประเทศไทย) ซึ่งเป็นผู้นำในด้านเทคโนโลยี ในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทยอย่างเป็นรูปธรรม โดยนำข้อมูลอันเป็นประโยชน์มาพัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลอัจฉริยะด้านการท่องเที่ยว เพื่อให้สามารถนำมาใช้กำหนดยุทธศาสตร์และสร้างกลยุทธ์การตลาดในการผลักดัน อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศอย่างมีประสิทธิภาพและตอบรับโลกแห่งเทคโนโลยีในปัจจุบัน ทั้งนี้ เป้าหมายสำคัญของเราก็คือการดึงดูดนักท่องเที่ยวกลุ่มเดิมให้เดินทางกลับมาเที่ยวซ้ำ การขยายฐานลูกค้า นักท่องเที่ยวกลุ่มใหม่ๆ รวมถึงการกระจายรายได้จากการท่องเที่ยวจากเมืองหลักไปยังเมืองรอง และการนำเสนอแหล่งท่องเที่ยวใหม่ๆ เพื่อกระตุ้นตลาด”

นายธรินทร์ ธนียวัน กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท แกร็บแท็กซี่ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “ททท. และ แกร็บแท็กซี่ (ประเทศไทย) มีเป้าหมายร่วมกันในการยกระดับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทย พร้อมพัฒนาคุณภาพ ชีวิตและสร้างรายได้ให้ชุมชนอย่างยั่งยืน การลงนามบันทึกความร่วมมือครั้งนี้ ถือเป็นการต่อยอดความร่วมมือ ระหว่าง ททท. และ แกร็บแท็กซี่ (ประเทศไทย) ครั้งสาคัญ นอกเหนือจากความร่วมมือในโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวก่อนหน้านี้ที่มีมาอย่างต่อเนื่อง อาทิ แคมเปญ ‘แกร็บสิ’ เมื่อช่วงปลายปีที่ผ่านมา รวมถึงการสนับสนุน งานเทศกาลเที่ยวเมืองไทย ประจาปี 2562 ครั้งที่ 39 เมื่อต้นปีนี้ ซึ่งได้รับการตอบรับที่ดีจากนักท่องเที่ยวชาวไทย และต่างประเทศจำนวนมาก”

ภายใต้ความร่วมมือครั้งนี้ แกร็บแท็กซี่ (ประเทศไทย) จะร่วมกับ ททท. ในการเดินหน้าตอบรับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ของรัฐบาลไทยที่ต้องการส่งเสริมให้มีการใช้ประโยชน์จากข้อมูลที่มีอยู่อย่างมากมายในโลกปัจจุบันเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ โดยแกร็บแท็กซี่ (ประเทศไทย) จะแลกเปลี่ยนข้อมูลโดยรวม (aggregate data)  จากการให้บริการอันหลากหลายบนแอพพลิเคชั่น เพื่อสนับสนุนด้านเทคโนโลยีและเจ้าหน้าที่นักวิทยาศาสตร์ด้านข้อมูล (Data Scientists) ของแกร็บแท็กซี่ (ประเทศไทย) ที่จะทางานร่วมกับทีม ททท.

ทั้งนี้ แกร็บแท็กซี่ (ประเทศไทย) จะช่วยให้ ททท.เข้าใจถึงพฤติกรรมและไลฟสไตล์ของนักท่องเที่ยวไทยและต่างชาติได้ดียิ่งขึ้น นอกจากนี้ ยังจะสนับสนุนโดยให้นักวิทยาศาสตร์ข้อมูลของแกร็บทำงานร่วมกับ ททท. ในการทำความเข้าใจข้อมูลด้านพฤติกรรมดังกล่าว

นายยุทธศักดิ์ กล่าวในตอนท้ายว่า ความร่วมมือของ ททท. กับ แกร็บแท็กซี่ (ประเทศไทย) ถือเป็นการวางแผน พัฒนาและนำข้อมูลที่มีมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในทุกมิติ ท้ังผ่านการพัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลอัจฉริยะด้านการท่องเที่ยว การสร้างนวัตกรรมด้านการเดินทาง และการจัดแคมเปญส่งเสริมการท่องเที่ยวในระดับท้องถิ่นทั่วไทย ซึ่งจะส่งเสริมให้เกิดการกระจายตัวของ นักท่องเที่ยวและรายได้ลงสู่ระดับท้องถิ่น ทั้งนี้ความร่วมมือของแกร็บแท็กซี่ (ประเทศไทย) กับ ททท. ในครั้งนี้ ถือเป็นการนำนวัตกรรมมาช่วยยกระดับประเทศไทยอย่างยั่งยืน และเอื้อประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทย และการพัฒนาประเทศในระยะยาว

ติดต่อสำนักงานประชาสัมพันธ์ของแกร็บ

ข้อมูลติดต่อสำหรับสื่อมวลชน

ติดต่อทีมงานประชาสัมพันธ์ของแกร็บ

ติดตามเราผ่านช่องทางต่างๆ

  • Facebook
  • LinkedIn
  • Instagram
  • Twitter
ผู้โดยสารและผู้ขับขี่

ได้รับเอกสิทธิ์เหนือใครด้วย GrabRewards แค่ใช้บริการจากเรา

GrabRewards คืออะไร? GrabRewards คือฟังก์ชั่นพิเศษเพื่อสมนาคุณลูกค้าซึ่งเป็นผู้ใช้ Grab และเรายินดีเป็นอย่างยิ่งที่ฟังก์ชั่นนี้กำลังอยู่ในช่วงทดลองใช้ เพื่อเพิ่มสิทธิ์ประโยชน์ให้กับผู้ใช้บริการของเราที่จะได้รับอะไรที่มากกว่า พิเศษกว่าการเดินทางหรือส่งของทั่วไป! เราได้สุ่มเลือกผู้ใช้ของเราทั่วทั้งภูมิภาคให้ลองใช้ก่อน เพื่อนำข้อมูลและข้อเสนอแนะต่างๆ มาปรับปรุงก่อนที่จะเปิดตัวอย่างสมบูรณ์เพื่อผู้ใช้บริการทุกท่านในอนาคต ผู้ใช้บริการจะได้รับคะแนนทุกครั้งที่ใช้บริการจาก Grab ทั้ง GrabTaxi, GrabCar และ GrabBike (Delivery) ซึ่งคะแนนจะแสดงหลังจบการใช้บริการแต่ละครั้ง […]

Others

GrabChat แพลตฟอร์มสนทนาใหม่ล่าสุดในการเรียกรถโดยสารผ่านแอพพลิเคชั่น Grab

GrabChat คือแพลตฟอร์มสนทนาใหม่ล่าสุดของเรา ที่ช่วยให้คนขับและผู้โดยสารสนทนาโต้ตอบกันได้อย่างสะดวกและรวดเร็วผ่านแอพพลิเคชั่น Grab   คนขับสามารถเลือกส่งข้อความสนทนาด่วนในเท็มเพลตที่มีให้ภายในคลิกเดียว เพื่อตอบบทสนทนาได้อย่างรวดเร็ว เช่น “ฉันกำลังจะไปอีกภายใน 2 นาที” อีกทั้งเรายังได้สร้างข้อความสนทนาด่วนสำหรับผู้โดยสาร เช่น “คุณอยู่ใกล้ๆ นี้หรือเปล่า” เพื่อช่วยให้ผู้โดยสารสามารถประเมินเวลาในการมารับของคนขับได้ หรือแม้กระทั่งการส่งข้อความหาคนขับเกี่ยวกับลักษณะเฉพาะของตัวคุณ เพื่อให้หากันเจอได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น! ทั้งหมดนี้จะช่วยให้คุณเดินทางไปถึงที่หมายได้เร็วยิ่งขึ้น แน่นอน! […]