สินค้าที่ถูกควบคุมการขายบน GrabMart

GrabMart คือบริการฝากซื้อสินค้าจากซูเปอร์มาร์เก็ต, ร้านสะดวกซื้อ หรือ ตลาดสด ไปส่งถึงบ้านคุณ โดยที่คุณไม่ต้องออกจากบ้านไปซื้อสินค้าเอง

สิ่งที่สามารถขายบน GrabMart ได้

คือสินค้าจำพวกของสด ผักผลไม้ เครื่องดื่ม ของใช้ส่วนตัว และสินค้าอื่น ๆ ที่ไม่ใช่อาหารที่ปรุงสำเร็จ (ไม่รวมถึงอาหารที่อยู่ใน GrabFood)

สิ่งที่มีการควบคุมการขายบน GrabMart

เฉพาะร้านค้าจดทะเบียนนิติบุคคล และเซ็นหนังสือยืนยันข้อมูลสำหรับการขายสินค้าที่ต้องมีใบอนุญาตตามกฎหมาย สินค้าหรือร้านค้าจะต้องได้รับ ใบจดแจ้ง/ใบอนุญาต/ใบประกาศ/หนังสือรับรอง ตามพระราชบัญญัติยา พ.ศ.2510

ประเภท
ประเภทสินค้า
ตัวอย่าง
1
เครื่องสำอาง
ลิปสติก, ดินสอเขียนคิ้ว, รองพิ้น, มาสคาร่า
2
วิตามินและอาหารเสริม
อาหารเสริมที่ขึ้นทะเบียนเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
3
ผ้าอ้อมผู้ใหญ่
ผ้าอ้อมผู้ใหญ่แบบเทป, กางเกงผ้าอ้อมผู้ใหญ่, แผ่นรองซับ
4
อาหารสัตว์
อาหารสัตว์แบบเม็ด, อาหารสัตว์แบบกระป๋อง, นมผงสำหรับสัตว์, ขนมสัตว์แบบแห้ง
5
คอนแทคเลนส์
คอนแทคเลนส์สายตา, คอนแท็กเลนส์บิ๊กอาย (คอนแทคเลนส์ต้องมีฉลาก อย.)

ประเภทสินค้าที่ไม่อนุญาตขายให้บน GrabMart

ประเภท
ประเภทสินค้า
ตัวอย่าง
1
เครื่องดื่มและสินค้าที่มีแอลกอฮอล์
เหล้า, ไวน์, สินค้าที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์
2
ยาสูบ
บุหรี่, ยาสูบ, ยาเส้น, บุหรี่ไฟฟ้า
3
สินค้าที่เกี่ยวข้องกับการพนัน
ไพ่, สลอตแมตชีน, อุปกรณ์ทางการพนัน, ตั๋วลอตเตอรี่
4
ยาอันตราย
ยาแผนปัจจุบัน หรือ ยาแผนโบราณที่ประกาศเป็นยาอันตราย ต้องจำหน่ายในร้านยาแผนปัจจุบันเท่านั้น
5
วิตามินและอาหารเสริม
อาหารเสริมที่ขึ้นทะเบียนเป็นยาอันตราย
6
สินค้าผิดกฏหมาย
ยาเสพติด, สินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ,สินค้าที่ไม่ผ่าน อย., มอก.
7
สินค้าอันตราย ไวไฟ
อาวุธยุทโธปกรณ์ วัตถุระเบิด วัตถุไวไฟ, ดอกไม้ไฟ, พุ, แบตเตอรี่รถยนต์
8
สินค้าอันตรายทางเคมี
ยาฆ่าแมลง หรือ ยากำจัดศัตรูพืชและสัตว์
9
อาวุธยุทโธปกรณ์
ปืน, มีด, กระสุน, ระเบิด, ดาบ, กระบอง, คมแฝก
10
สื่อ/สิ่งลามกอนาจาร
หนังสือ/นิตยสาร/อุปกรณ์ลามก ที่เยาวชนไม่สามารถซื้อได้
11
สัตว์ที่มีชีวิต
แมว, ปลา, กระต่าย
12
สินค้าจากสัตว์และสัตว์ป่า
งาช้าง, เขาสัตว์, หนังสัตว์
13
สินค้าผ่านการใช้งานแล้ว
เสื้อ/กางเกงมือสอง/รองเท้า
14
อุปกรณ์ทางการแพทย์
เครื่องมือผ่าตัด, เข็มฉีดยา
15
สินค้าที่ก่อให้เกิดความแตกแยก
ความแตกแยกทาง เชื้อชาติ สีผิว สังคม การเมือง
16
เครื่องแบบราชการและองค์กร
เครื่องแบบทหาร/ข้าราชการ/บริษัท
17
แพ็กเกจ
แพ็กเกจทัวร์, แพ็กเกจที่พัก/โรงแรม/สปา
18
คูปองแทนเงินสดหรือส่วนลด
บัตรเติมเงิน, คูปองส่วนลดต่าง ๆ

ลักษณะสินค้าที่ไม่อนุญาตขายให้บน GrabMart

ประเภท
ลักษณะสินค้า
ตัวอย่าง
1
น้ำหนักเกิน 5 กิโลกรัม ต่อชิ้น
โอ่ง ปูน
2
ความยาวต่อชิ้นเกิน 30 เซนติเมตร
ตู้เย็น โทรทัศน์
3
เสียหายง่าย แตกง่าย
สินค้าจำพวกแก้ว
4
สินค้าจากการโจรกรรม หรือไม่สามารถระบุแหล่งที่มาได้
-

บริษัท แกร็บแท็กซี่ (ประเทศไทย) จำกัด (“แกร็บ”) ขอเรียนให้ร้านค้าทราบว่า ตั้งแต่วันที่ 3 สิงหาคม 2566 เป็นต้นไป แกร็บไม่อนุญาตให้ร้านค้าขายยาที่มิใช่ยาสามัญประจำบ้านผ่านทางแอปพลิเคชัน Grab โดยเด็ดขาด และในกรณีที่ร้านค้าประสงค์ที่จะจำหน่ายยาสามัญประจำบ้านผ่านแอปพลิเคชัน Grab ร้านค้าต้องปฏิบัติดังต่อไปนี้

  1. ร้านค้าต้องได้รับใบอนุญาตโฆษณายา (ฆท.) จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ก่อนการจำหน่ายยาสามัญประจำบ้านแต่ละรายการ

  2. ร้านค้าต้องแสดงหมายเลขใบอนุญาตที่ตนได้รับสำหรับทุกรูปภาพยาสามัญประจำบ้านแต่ละรายการที่ปรากฎบนแอปพลิเคชัน Grab

  3. ร้านค้าต้องแสดงหมายเลขใบอนุญาตที่ตนได้รับบนคำบรรยายใต้ภาพสำหรับยาสามัญประจำบ้านแต่ละรายการที่ปรากฏบนแอปพลิเคชัน Grab

  4. ร้านค้าต้องใช้รูปภาพหรือคำอธิบายสรรพคุณยาสามัญประจำบ้านตรงตามที่แนบท้ายใบอนุญาตโฆษณายา (ฆท.) เท่านั้น

  5. การทำให้ปรากฎซึ่งรูปภาพ สรรพคุณ และคำอธิบายของยาสามัญประจำบ้านต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุในอนุญาตโฆษณายา พระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 และกฎหมายที่เกี่ยวข้องทุกประการ

เพื่อเป็นการปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฏหมาย แกร็บจึงมีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการลบรายการสินค้าประเภทยาทั้งหมดที่ปรากฎอยู่บนร้านค้าจากแอปพลิเคชัน Grab รวมถึงจำกัดสิทธิ์ร้านค้าในการสร้างและแก้ไขรายการสินค้าบนแอปพลิเคชันร้านค้าโดยร้านค้าจะไม่สามารถสร้างหรือแก้ไขรายการสินค้าบนแอปพลิเคชันร้านค้าได้ด้วยตนเองนับตั้งแต่วันที่ 3 สิงหาคม 2566 เป็นต้นไป ในกรณีที่ร้านค้าประสงค์ที่จะสร้างหรือแก้ไขรายการสินค้า ร้านค้าสามารถดำเนินการได้ (ทั้งนี้ ต้องเป็นการปฏิบัติตามข้อกำหนดตามกฏหมายที่ระบุข้างต้น) โดยการแจ้งให้แกร็บทราบผ่านช่องทางแอปพลิเคชัน GrabMerchant บริเวณหน้าแรก (ไฮไลท์) ตั้งแต่วันที่ 3 สิงหาคม 2566 เพื่อให้แกร็บตรวจสอบและดำเนินการต่อไป

[สำคัญ] สำหรับร้านค้าที่ขายสินค้าประเภทยาและอาหารสัตว์

หากร้านค้ามีความประสงค์ในการจำหน่ายสินค้าประเภทยาหรืออาหารสัตว์ ร้านค้าจะต้องทำการแนบใบเอกสารจำหน่ายยาหรืออาหารสัตว์ในขั้นตอนการสมัครด้วย โดยสามารถดูตัวอย่างใบอนุญาตขายยาและใบอนุญาตขายอาหารสัตว์ได้ตามรูปด้านล่าง

หากพบเจอสินค้าที่ไม่อนุญาตให้ขายบน GrabMart

หากพบเจอพาร์ทเนอร์ร้านค้า GrabMart จำหน่ายสินค้าที่ไม่ได้รับการอนุญาตหรือสินค้าควบคุม สามารถส่งเรื่องร้องเรียนมายัง Grab ได้ ที่นี่ เจ้าหน้าที่พร้อมให้บริการและตอบกลับภายใน 24 ชั่วโมง ทุกวัน

ต้องการยื่นอุทธรณ์

กรณีพาร์ทเนอร์ร้านค้า GrabMart ที่ทำผิดกฎ และได้รับการระงับสัญญาณชั่วคราวหรือถาวร และต้องการให้เจ้าหน้าที่พิจารณาเพิ่มเติมหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการระงับสัญญาณ สามารถกรอกแบบฟอร์มการยื่นอุทธรณ์ได้ ที่นี่

Grab มีการบันทึกประวัติการรายงานจากลูกค้าไว้ทุกครั้ง หากคุณได้รับการแจ้งเตือนผ่านทางอีเมลเรื่องการรายงานเหล่านี้ Grab ต้องการให้คุณระมัดระวังไม่ให้เกิดเหตุการณ์เหล่านี้ซ้ำ ซึ่งหากมีจำนวนหรืออัตราที่ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด ทางเราจะมีการพิจารณาในการดำเนินการในโอกาสต่อไป