Merchant Blog

Articles

Merchant Blog

วิธีการเข้าสู่ระบบแอปฯ ร้านค้าสำหรับร้านค้าใหม่

สำหรับร้านค้าใหม่ที่ได้รับอีเมลแจ้งเปิดระบบและศึกษาวิธีการใช้งานแอปฯ ร้านค้า (GrabMerchant App) เรียบร้อยแล้ว คุณจะได้รับอีเมลยืนย [..]

Read More >

Merchant Blog

ลงทะเบียนเข้าร่วมเป็นพาร์ทเนอร์ร้านค้าผ่านแอป GrabMerchant ได้ด้วยตนเอง

เพียงเตรียมข้อมูลและเอกสารให้พร้อม อนุมัติไวภายใน 3-5 วันทำการ 5 ขั้นตอนง่าย ๆ ก่อนเป็นพาร์ทเนอร์ร้านค้า GrabFood ขั้นตอนที่ 1 ลงท [..]

Read More >

Merchant Blog

ลงทะเบียนเข้าร่วมเป็นพาร์ทเนอร์ร้านค้า GrabFood ผ่านเว็บไซต์

เพียงเตรียมข้อมูลและเอกสารให้พร้อม อนุมัติไวภายใน 3-5 วันทำการ 5 ขั้นตอนง่าย ๆ ก่อนเป็นพาร์ทเนอร์ร้านค้า GrabFood ขั้นตอนที่ 1 ลงท [..]

Read More >

Merchant Blog

6 สาเหตุหลักที่ร้านค้าไม่ผ่านการสมัคร

สำเนาบัตรประชาชนไม่ชัดไม่สามารถอ่านข้อมูลหรือรายละเอียดสำคัญบนบัตรได้ ข้อมูลในบัตรประชาชนต้องชัดเจน ทั้งเลขบัตรประจำตัวประชาชน ชื่ [..]

Read More >

Merchant Blog

วิธีการเซ็นสัญญาอิเล็กทรอนิกส์

สัญญาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Contract) คือ ข้อกำหนดและเงื่อนไขทางการค้าระหว่างแกร็บและร้านค้าฉบับออนไลน์ ร้านค้าจะต้องลงลายมือชื่อพร้อมแ [..]

Read More >