วิธีการเซ็นสัญญาอิเล็กทรอนิกส์

สัญญาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Contract) คือ ข้อกำหนดและเงื่อนไขทางการค้าระหว่างแกร็บและร้านค้าฉบับออนไลน์ ร้านค้าจะต้องลงลายมือชื่อพร้อมแนบเอกสารประกอบการลงนามในสัญญาอิเล็กทรอนิกส์ที่ถูกส่งผ่านอีเมล (โดยไม่ต้องพิมพ์สัญญาออกมาลงนาม) จากนั้นได้รับเอกสารสัญญาต้นฉบับผ่านอีเมลเมื่อลงนามสำเร็จ

เอกสารสัญญาอิเล็กทรอนิกส์ไม่มีวันหมดอายุ แต่ร้านค้าควรลงนามเอกสารสัญญาอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้รับผ่านอีเมลโดยเร็วที่สุด เพราะลูกค้าของเรากำลังรอรับประทานอาหารจากร้านของคุณอยู่!

  1. เลือก ‘พิจารณาและเซ็น’
  2. เลื่อนลงมาบริเวณกล่องสีน้ำเงิน จากนั้นคลิก ‘เซ็นที่นี่’ เพื่อเซ็นสัญญา
  3. เลือกสัญลักษณ์ปากกาบริเวณมุมซ้ายบน และลงลายมือชื่อของคุณ
  4. พิมพ์ชื่อ-นามสกุลบนกล่องข้อความ และเลือก ‘ใช้’ (สำหรับนิติบุคคล โปรดอัปโหลดรูปตราประทับบริษัทบริเวณมุมซ้ายล่างด้วย)
  5. เลื่อนมาบริเวณกล่องสีน้ำเงินช่องสุดท้าย เพื่อเซ็นสัญญาอีกครั้ง (สำหรับนิติบุคคล โปรดอัปโหลดรูปตราประทับบริษัทบริเวณมุมซ้ายล่างด้วย)
  6. เมื่อเซ็นสัญญาครบทุกช่องแล้ว เลือก ‘เสร็จ’ จากนั้นเลือก ‘แตะเพื่อเซ็น’