คำชี้แจงเกี่ยวกับการให้บริการสั่งอาหารผ่าน GrabFood ด้วยระบบงานแบบหลายคำสั่งซื้อ (งานแบช)

แกร็บ ประเทศไทย ขอเรียนชี้แจงให้ท่านทราบว่า บริษัทฯ ได้ประกาศใช้ระบบการให้บริการแบบ “งานหลายคำสั่งซื้อ” หรือที่เรียกว่า “งานแบช” สำหรับบริการแกร็บฟู้ด นับตั้งแต่ปี 2563 ที่ผ่านมา สืบเนื่องมาจากในบางช่วงเวลามีปริมาณความต้องการในการสั่งอาหารผ่านแกร็บฟู้ดที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญ โดยเฉพาะในช่วงมื้อเที่ยงและมื้อค่ำ แต่อาจมีจำนวนพาร์ทเนอร์คนขับในพื้นที่ที่มีการสั่งอาหารไม่เพียงพอต่อความต้องการในช่วงเวลานั้นๆ บริษัทฯ จึงได้ริเริ่มและพัฒนาระบบดังกล่าวขึ้น ด้วยความตั้งใจที่จะทำให้ผู้บริโภคได้รับบริการที่สะดวกและรวดเร็วที่สุดภายใต้ข้อจำกัดที่เกิดขึ้น

ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้รับทราบถึงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ จากผู้ใช้บริการ และขอน้อมรับทุกคำติชม รวมถึงคำแนะนำที่มีต่อระบบการให้บริการดังกล่าว โดยได้พยายามพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อรักษาคุณภาพการให้บริการและสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับผู้บริโภค อาทิ

   • การนำร้านอาหารประเภทที่ใช้เวลานานในการปรุง อาหารที่ต้องรับประทานทันที รวมทั้งอาหารประเภทที่ละลายได้ เช่น ขนมหวาน ไอศกรีม หรือเครื่องดื่ม ออกจากระบบการให้บริการดังกล่าว
   • การปรับปรุงระบบการจ่ายงานและการคำนวณระยะทาง โดยมุ่งเน้นให้การจัดส่งอาหารผ่านระบบงานหลายคำสั่งซื้ออยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงหรือมีเส้นทางเดียวกัน
   • การสื่อสารกับพาร์ทเนอร์ร้านค้าเพื่อให้จัดเตรียมอาหารล่วงหน้าก่อนที่พาร์ทเนอร์คนขับจะไปถึง พร้อมเพิ่มจำนวนร้านที่สามารถจัดเตรียมอาหารล่วงหน้าในระบบงานหลายคำสั่งซื้อให้มากขึ้น
   • นอกจากนี้ เพื่อเป็นการรักษามาตรฐานและคุณภาพของการให้บริการ แกร็บ ยังได้จัดโปรแกรมพิเศษเพื่อมอบส่วนลดในการสั่งอาหารครั้งต่อไป หากผู้ใช้บริการได้รับอาหารที่สั่งไว้ล่าช้าเกินกว่าเวลาที่กำหนด (เมื่อได้รับอาหารช้าเกินกว่าเวลาที่กำหนดบนหน้าแอปพลิเคชัน 15 นาที ผู้ใช้บริการจะได้รับส่วนลด 50 บาท เมื่อมียอดการสั่งอาหารขั้นต่ำ 150 บาท และหากเกินกว่า 30 นาที ผู้ใช้บริการจะได้รับส่วนลด 80 บาท เมื่อมียอดการสั่งอาหารขั้นต่ำ 180 บาท)

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะพยายามพัฒนาและปรับปรุงระบบการให้บริการดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง รวมไปถึงบริการอื่นๆ บนแอปพลิเคชันของเรา เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคในทุกๆ วัน โดยคำนึงถึงเรื่องคุณภาพการให้บริการและความปลอดภัยเป็นสำคัญ และยังคงยึดมั่นเจตนารมณ์ในการดำเนินธุรกิจที่มุ่งส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนไทย เพื่อให้ทุกคนเติบโตไปพร้อมกับแกร็บได้อย่างยั่งยืน

 

แกร็บ ประเทศไทย

 

 


 

Q&A – คำถามที่พบบ่อย

 

Q: มีหลักเกณฑ์ในการจัดคิวงานอย่างไร และเมื่อไหร่คนขับถึงได้รับงานแบช?
A: งานหลายคำสั่งซื้อมักจะเกิดขึ้นเวลาที่มียอดการเรียกใช้บริการเพิ่มขึ้น แต่อัตราการรับงานของพาร์ทเนอร์คนขับอาจมีไม่เพียงพอต่อความต้องการการเรียกใช้บริการ เพื่อคงความสะดวกและรวดเร็วในการให้บริการ บริษัทฯจึงได้ดำเนินการนโยบายหลายคำสั่งซื้อเพื่อจับคู่ออเดอร์อาหารที่มีจุดหมายปลายทางในการส่งใกล้กัน 


Q: ปัจจุบันที่มีเสียงลูกค้าหลายรายบ่นเรื่องการต้องรออาหารเป็นเวลายาวนาน เพราะคนขับต้องรับงานแบช พอทราบสาเหตุหรือไม่?
A: เกิดขึ้นได้หลายกรณี อาทิ ร้านอาหารอาจใช้เวลาในการปรุงอาหารนาน หรือเป็นร้านที่พาร์ทเนอร์คนขับต้องต่อคิวนานในการรอรับอาหาร


Q: เหตุใดพาร์ทเนอร์คนขับถึงบ่นว่างานไม่เข้า แต่บางรายก็ต้องรับงานแบชที่ทำให้รายได้ลดลง?
A: แกร็บเข้าใจและรับฟังคำแนะนำของพาร์ทเนอร์ โดยได้ปรับปรุงระบบการให้บริการแกร็บฟู้ด-หลายคำสั่งซื้อ (งานแบช) เพื่อทำให้การกระจายงานหลายคำสั่งซื้อมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยคำนึงถึงโอกาสในการได้รับงานและรายได้ของพาร์ทเนอร์คนขับเป็นสำคัญ


Q: หากลูกค้าต้องรองานแบชนาน มีสิทธิขอยกเลิกหรือไม่?
A: จะไม่สามารถยกเลิกออเดอร์อาหารได้ ซึ่งหาก..

 • ผู้ใช้บริการได้รับอาหารช้าเกินกว่าเวลาที่กำหนดบนหน้าแอปพลิเคชัน 15 นาที ผู้ใช้บริการจะได้รับส่วนลด 50 บาท เมื่อมียอดการสั่งอาหารขั้นต่ำ 150 บาท
 •  และหากเกินกว่า 30 นาที ผู้ใช้บริการจะได้รับส่วนลด 80 บาท เมื่อมียอดการสั่งอาหารขั้นต่ำ 180 บาท 

Q: แสดงว่าแกร็บไม่คำนึงถึงคุณภาพของอาหาร? มีแนวทางในการแก้ไขหรือปรับการบริการในส่วนของงานแบชหรือไม่ อย่างไร?
A: บริษัทคำนึงเรื่องคุณภาพอาหารและการให้บริการเป็นสำคัญจึงได้ นำร้านอาหารประเภทที่ใช้เวลานานในการปรุงอาหาร อาหารประเภทที่ละลายได้ เช่น ขนมหวาน ไอศกรีม อาหารที่ต้องรับประทานทันที และเครื่องดื่ม ออกจากระบบที่มีการป้อนงานหลายคำสั่งซื้อ รวมถึงปรับปรุงระบบการคำนวณเส้นทางให้เป็นเฉพาะเส้นทางที่อยู่ใกล้กันในการรับงานหลายคำสั่งซื้อเท่านั้น