Grab Blog

Articles

Passenger Blog, Community

#ถามแกร็บ: ค่าคอมมิชชันที่เก็บจากร้านอาหารถูกนำไปใช้ทำอะไรบ้าง?

ในช่วงที่ผ่านมา คุณอาจเคยได้ยินข้อถกเถียงที่เกี่ยวกับบริการจัดส่งอาหารเดลิเวอรีไม่มากก็น้อย บ้างก็ว่าบริการดังกล่าวช่วยให้ผู้ประกอ [..]

Read More >

Community

คำชี้แจงเกี่ยวกับการให้บริการสั่งอาหารผ่าน GrabFood ด้วยระบบงานแบบหลายคำสั่งซื้อ (งานแบช)

แกร็บ ประเทศไทย ขอเรียนชี้แจงให้ท่านทราบว่า บริษัทฯ ได้ประกาศใช้ระบบการให้บริการแบบ “งานหลายคำสั่งซื้อ” หรือที่เรียกว่า “งานแบช” ส [..]

Read More >