คำชี้แจงเกี่ยวกับการให้บริการสั่งอาหารผ่าน GrabFood ด้วยระบบงานแบบหลายคำสั่งซื้อ (งานแบช)