Grab Blogs

GRAB Campus Challenge 2019

วัตถุประสงค์การแข่งขัน เพื่อให้นักเรียน นิสิต นักศึกษาได้มีโอกาสนำความรู้มาประยุกต์ใช้ในการวางแผนการสื่อสารทางการตลาด ได้ฝึกการใช้ความคิดสร้างสรรค์ เพิ่มพูนประสบการณ์ และได้ทดลองปฏิบัติจริงตามแผน เพื่อเพิ่มยอดดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น Grab และทำให้แอปพลิเคชันเป็นแอปฯที่มีอยู่ในมือถือทุกเครื่องของคนกรุงเทพฯ คุณสมบัติของผู้เข้าแข่งขัน ผู้เข้าแข่งขันต้องเป็นนักศึกษาในระดับอุดมศึกษาปริญญาตรีไม่จำกัดชั้นปีโดยมีสมาชิกในทีมไม่เกิน 5 คน ผู้เข้าแข่งขันสามารถรวมกลุ่มระหว่างภาควิชาหรือระหว่างคณะได้ และยังสามารถรวมกลุ่มกับนักศึกษาต่างมหาวิทยาลัยได้ ผู้เข้าแข่งขันสามารถสมัครเข้าร่วมได้เพียงแค่ทีมเดียวเท่านั้น โจทย์การแข่งขัน ผู้เข้าแข่งขันจะต้องวิเคราะห์ วางแผนการสื่อสารทางการตลาดภายใต้หัวข้อ […]

ให้ Grab พาคุณไป Marshmello Live in Bangkok 2019 พร้อมส่วนพิเศษ พิเศษ! แลก GrabRewards 4,000 คะแนน รับบัตรคอนเสิร์ตฟรี!

ไปงาน Marshmello Live in Bangkok 2019 ด้วยส่วนลดพิเศษจาก Grab สะดวกสบาย มีรถมารับถึงที่ ไม่ต้องเอารถไปแย่งที่จอดกับใคร! ผู้ใช้ใหม่ รับส่วนลด 50%* / 5 ครั้ง (*ลดสูงสุด 60 บาทต่อครั้ง) […]