TATAKELAKUAN RAKAN-PEMANDU/PENGHANTAR GRAB

Tatakelakuan ini ialah disediakan sebagai panduan dan mesti dipatuhi oleh semua rakan-pemandu dan penghantar di dalam komuniti Grab, bagi memastikan semua pengguna sentiasa dilindungi, sistem yang disediakan tidak disalah guna, dan rakan-pemandu turut sama berusaha untuk memastikan para pengguna menerima perkhidmatan yang terbaik. Grab tidak akan bertolak-ansur dengan sebarang pelanggaran Tatakelakuan ini, dan kami akan mengambil tindakan yang sewajarnya seperti penggantungan atau penamatan akses ke platform Grab. (Lihat disini untuk maklumat lanjut)