Kod Tatalaku: Garis Panduan Rakan Pemandu / Penghantar

EN
BM

Grab mengamalkan polisi toleransi sifar terhadap sebarang pelanggaran Kod Tatalaku yang diuatkusakan ke atas semua rakan-pemandu dan rakan-pemandu kami sebagai ahli komuniti Grab. Garis Panduan ini akan menerangkan secara terperinci mengenai pelanggaran Kod Tatalaku yang boleh menyebabkan penggantungan atau penamatan akses pengguna kepada platform Grab.