Polisi Peralatan GrabFood

Beg Penghantaran

Beg penghantaran GrabFood adalah peralatan wajib untuk setiap rakan-penghantar. Polisi ini adalah untuk rakan-penghantar lebih memahami bagaimana proses pengambilan beg penghantaran GrabFood akan berfungsi serta supaya rakan-penghantar menjaga beg penghantaran sendiri dengan lebih baik. Polisi ini berkuatkuasa 9 Mac 2020.

Beg penghantaran akan dicaj sebanyak RM150 sahaja:

  • RM50 melalui Dompet Kredit semasa pengaktifan akaun GrabFood; (Sila dapatkan tambah nilai Dompet Kredit secara kod PIN 16-digit menerusi epay atau 7-Eleven.)
  • Dan deposit jaminan RM100 yang akan diambil secara ansuran dalam jumlah RM50 selama 2 minggu melalui Dompet Tunai.

Maklumat lanjut tentang tambah nilai Dompet Kredit di sini, rakan-penghantar baru yang belum lagi diaktifkan perlu membawa kod pin 16-digit ke sesi pengesahan dokumen.

Jumlah ini akan berfungsi sebagai deposit untuk beg penghantaran sepanjang masa rakan-penghantar membuat penghantaran dengan GrabFood. Terma dan syarat adalah seperti berikut:

Terma dan Syarat

1. Jika beg penghantaran rakan hilang ATAU dicuri:

  • Rakan-penghantar wajib menyerahkan laporan polis sebagai bukti untuk mendapat beg baru
  • Rakan-penghantar akan dikenakan caj RM250 melalui Dompet Tunai

2. Jika rakan ingin mendapat beg penghantaran yang baru:

  • Jika lebih daripada 9 bulan – pulangkan beg penghantaran lama dan dapatkan beg penghantaran baru tanpa caj
  • Jika kurang daripada 9 bulan – pulangkan beg penghantaran lama dan dapatkan beg penghantaran baru dengan caj RM150 sahaja

3. Jika rakan digantung secara kekal ATAU ingin berhenti menghantar dengan GrabFood, beg penghantaran perlu dipulangkan kepada GrabFood untuk menerima semula deposit jaminan:

  • RM100 untuk rakan-penghantar yang diaktifkan mulai 9 Mac 2020

Nota:

 

  1. Penukaran beg penghantaran GrabFood adalah tertakluk kepada ketersediaan stok.
  2. Rakan-penghantar perlu mendaftar sebelum mengambil beg penghantaran baru di sini.
  3. Beg penghantaran Non-Halal dan Halal (beg tote) akan dicaj RM50 sekiranya beg hilang atau dicuri.