GrabBenefits adalah program yang berusaha memperkayakan pengalaman anda sebagai rakan Grab semasa anda sedang menjanakan pendapatan di platform Grab. GrabBenefits kini merangkumi Perlindungan, Penjimatan dan Akademi. Rakan Grab akan menerima manfaat semakin hebat apabila mereka meningkat dalam kedudukan peringkat mereka!

Sistem Peringkat

Setiap rakan Grab akan berada dalam salah satu daripada empat peringkat (Member, Gold, Platinum atau Ultimate), mengikut prestasi anda di platform kami. Rakan layak terima manfaat lebih hebat seperti subsidi, bayaran balik dan tawaran eksklusif apabila mereka mencapai peringkat lebih tinggi!

Tempoh Kemas Kini

Peringkat rakan pemandu dan rakan penghantar akan dikemas kini setiap suku tahun (tempoh 3 bulan).
Dengan tempoh 3 bulan, rakan diberi lebih fleksibiliti apabila mereka ingin bekerja atau rehat dan jangka masa lebih panjang untuk tebus manfaat mereka!

Tempoh kemas kini peringkat akan berlaku dari 1hb – 7hb setiap Januari, April, Julai dan Oktober. Jika sudah lepas 7hb dan peringkat anda masih belum dikemas kini, sila maklumkan kami melalui Help Center

Keperluan Peringkat

Setiap bandar mempunyai keperluan yang berbeza untuk mencapai setiap peringkat, mengikuti trend unik bandar tersebut. Rakan pemandu dan rakan penghantar mempunyai 3 bulan untuk mencapai keperluan disenarai.
Tekan lokasi di bawah untuk melihat keperluan bandar anda.
Rakan Pemandu
Rakan Penghantar

Peningkatan Peringkat

Bagaimanakan peringkat akan dikemas kini?
GrabBenefits adalah program yang berusaha memperkayakan pengalaman anda sebagai rakan Grab semasa anda sedang menjanakan pendapatan di platform Grab. GrabBenefits kini merangkumi Perlindungan, Penjimatan dan Akademi. Rakan Grab akan menerima manfaat semakin hebat apabila mereka meningkat dalam kedudukan peringkat mereka!

Manfaat

Tekan tab yang berikut untuk melihat manfaat yang anda boleh terima!

Perlindungan

Tekan di sini untuk maklumat lanjut

Insurans Kemalangan Peribadi Kumpulan adalah insurans percuma eksklusif untuk rakan Grab yang memastikan anda dilindungi semasa menjalankan tugas. Pelan insurans ini secara automatik disediakan apabila anda aktif dalam tugasan Grab. Anda dan penumpang anda dilindungi sehingga RM40,000* untuk kematian akibat kemalangan, kehilangan upaya kekal, kebakaran dan perbelanjaan perubatan. Baca terus untuk maklumat lanjut.
* Tertakluk kepada terma dan syarat

Liputan: Kemalangan diri, hayat, kehilangan upaya akibat kemalangan
Kelayakan: Rakan Grab, penumpang
Langkah-langkah membuat tuntutan:

 1. Muat turun dan isi borang tuntutan Kemalangan Diri
 2. Serahkan borang tersebut bersama dokumen-dokumen berkaitan dalam masa 30 hari selepas kemalangan berlaku (rujuk kepada senarai semak dokumen di bawah mengikut kes anda)
  a. Serahan atas talian, emel kepada: A&HClaimsConnect.MY@Chubb.com.
  b. Serahan salinan keras, pos ke:

Attn: A&H Claims Department
Chubb Insurance Malaysia Berhad
Registration Number: 197001000564 (9827-A)
Wisma Chubb
38, Jalan Sultan Ismail
50250, Kuala Lumpur
Malaysia

Talian Perkhidmatan Pelanggan: +60(3) 2058 3000 / 1800 883 226
(Isnin – Jumaat 8.30am –5.30pm, tidak termasuk cuti umum)

Emel: Inquiries.MY@chubb.com 

Senarai semak dokumen:
Tuntutan kematian disebabkan kemalangan

 1. Borang tuntutan Kemalangan Diri yang lengkap
 2. Sijil Kematian
 3. Laporan Polis
 4. Laporan Bedah Siasat/Autopsi dan Toksikologi
 5. Bukti keadaan kematian – termasuk laporan saksi dan artikel surat khabar (jika ada)
 6. Salinan lesen memandu (jika tiada kemalangan jalan raya terbabit)
 7. Laporan insiden dibuat dengan Grab (termasuk ID Tempahan Trip)

Tuntutan kehilangan upaya kekal

 1. Borang tuntutan Kemalangan Diri yang lengkap
 2. Laporan Polis
 3. Butiran tentang bagaimana dan di mana kemalangan berlaku dan kecederaan yang berlaku
 4. Semua Laporan Medikal yang relevan daripada Doktor yang hadir menyatakan diagnosis atau sebab rawatan
 5. Salinan lesen memandu (jika kemalangan jalan raya terbabit)
 6. Laporan insiden dibuat dengan Grab (termasuk ID Tempahan Trip)

Tuntutan Kebakaran (tahap ketiga)

 1. Borang tuntutan Kemalangan Diri yang lengkap
 2. Laporan Polis
 3. Butiran tentang bagaimana dan di mana kemalangan berlaku dan kecederaan yang berlaku
 4. Semua Laporan Medikal yang relevan daripada Doktor yang hadir menyatakan diagnosis dan tahap kebakaran
 5. Salinan lesen memandu (jika kemalangan jalan raya terbabit)
 6. Laporan insiden dibuat dengan Grab (termasuk ID Tempahan Trip)

Tuntutan Accidental Medical Expenses Reimbursement (AMER)

 1. Borang tuntutan Kemalangan Diri yang lengkap
 2. bil dan resit perubatan asal
 3. Semua Laporan Medikal yang relevan daripada Doktor yang hadir menyatakan diagnosis atau sebab rawatan
 4. Butiran tentang bagaimana dan di mana kemalangan berlaku dan kecederaan yang berlaku
 5. Laporan Polis (jika relevan)
 6. Laporan insiden dibuat dengan Grab (termasuk ID Tempahan Trip)

Tuntutan – Tatacara pengendalian piawai

Tekan di sini untuk maklumat lanjut

Personal Accident Plus adalah pelan insurans berkos rendah yang direka khas demi Rakan Grab kami untuk menjaga keselamatan anda dan keluarga mereka pada bila-bila masa, di mana sahaja. Dengan pelan yang tepat, pelan insurans ini melindungi rakan Grab, pasangan dan anak-anaknya sehingga RM300,000* untuk kematian dan kehilangan upaya kekal akibat kemalangan semasa bekerja dan tidak bekerja.
* tertakluk kepada terma dan syarat

Liputan: Kemalangan diri, hayat, kehilangan upaya akibat kemalangan
Kelayakan: Rakan Grab, pasangan, anak (dibawah umur 19 tahun atau dibawah umur 23 tahun dan pelajar sepenuh masa)
Langkah-langkah untuk membuat tuntutan:

 1. Muat turun dan isi borang tuntutan Kemalangan Diri
 2. Serahkan borang tersebut bersama dokumen-dokumen berkaitan dalam masa 30 hari selepas kemalangan berlaku (rujuk kepada senarai semak dokumen di bawah mengikut kes anda)
  a. Serahan atas talian, emel kepada: A&HClaimsConnect.MY@Chubb.com.
  b. Serahan salinan keras, pos ke:

Attn: A&H Claims Department
Chubb Insurance Malaysia Berhad
Registration Number: 197001000564 (9827-A)
Wisma Chubb
38, Jalan Sultan Ismail
50250, Kuala Lumpur
Malaysia

Talian Perkhidmatan Pelanggan: +60(3) 2058 3000 / 1800 883 226
(Isnin – Jumaat 8.30am –5.30pm, tidak termasuk cuti umum)

Emel: Inquiries.MY@chubb.com 

Senarai semak dokumen:

 1. Borang tuntutan Kemalangan Diri yang lengkap
 2. Resit asal untuk sebarang perbelanjaan yang dituntut
 3. Sebarang laporan dibuat yang telah diterima oleh polis atau pihak berkuasa tentang kemalangan, kerosakan yang tidak dapat dipulihkan
 4. Sebarang bukti tambahan diperlu oleh Chubb dibawah polisi ini yang diperlukan untuk menilai tuntutan, seperti sijil/laporan/dokumen perubatan tambahan.

Tekan di sini untuk maklumat lanjut

Pada 1 Jun 2017, Skim Keselamatan Sosial Pekerjaan Sendiri memperkenalkan Skim Perlindungan Sosial Pekerjaan Sendiri. Skim ini bertujuan untuk melindungi individu yang bekerja sendiri dalam Sektor Pengangkutan Penumpang, yang termasuk anda! Skim ini menawarkan perlindungan komprehensif untuk individu yang terlibat dalam kemalangan semasa bekerja.

Liputan: Medikal (termasuk lawatan klinik), kehilangan upaya sementara, kehilangan upaya kekal, penjagaan berterusan, tanggungan, pemulihan fizikal / vokasional, kos selepas kematian, pendidikan tanggungan
Kelayakan: Rakan Grab, tanggungan
Panel insurans: Klinik Pengamal Am, Klinik Pakar, Hospital
Langkah-langkah membuat tuntutan:

 1. Muat turun dan lengkapkan Borang Tuntutan Faedah – Bekerja Sendiri dari Portal Matrix PERKESO (di bahagian ‘bantuan’)
 2. Serahkan salinan keras borang lengkap dan dokumen yang diperlukan di kaunter atau melalui pos ke pejabat PERKESO terdekat.

Hubungi: Talian umum: 1-300-22-8000

Emel: perkeso@perkeso.gov.my

Senarai semak dokumen: 

 1. Borang Tuntutan Faedah – Bekerja Sendiri yang lengkap
 2. Resit asal untuk sebarang perbelanjaan yang dituntut
 3. Sebarang laporan yang telah diperolehi daripada polis, atau pihak berkuasa lain tentang kemalangan, kehilangan atau kerosakan
 4. Sebarang bukti dokumen diperlukan oleh PERKESO yang diperlukan untuk menilai tuntutan seperti sebarang tambahan perubatan atau sijil/laporan/dokumen lain.

Tekan di sini untuk maklumat lanjut

Insurans E-hailing Harian Grab adalah pelan perlindungan yang boleh diperbaharui setiap hari yang memberikan perlindungan kepada Rakan Grab selama 24 jam setiap kali mereka online dan memandu dengan Grab untuk melengkapkan tempahan. Ini memberikan mereka fleksibiliti untuk hanya membeli insurans setiap kali mereka online, tanpa keperluan untuk insurans e-hailing tahunan.

Grab bekerjasama dengan pelbagai syarikat insurans terpilih untuk menawarkan produk-produk yang inovatif dan fleksibel yang sesuai untuk rakan-pemandu kami.

Liputan: Personal Accident, Life, Vehicle Repair
Kelayakan: Grab driver-partners only
Langkah-langkah membuat tuntutan:

 1. Hubungi Pusat Bantuan Grab untuk menerima butiran hubungan pembekal insurans terpilih anda.
 2. Hubungi pembekal insurans anda untuk untuk dimaklumkan tentang langkah selanjutnya yang perlu diambil dan dokumen yang perlu diserahkan.

Senarai semak dokumen:
Tertakluk kepada nasihat daripada penanggung insurans masing-masing.

Tekan di sini untuk maklumat lanjut

Insurans Kemalangan RPG 24/7 adalah insurans percuma eksklusif untuk rakan-penghantar Grab yang menjaga keselamatan mereka pada bila-bila masa, di mana sahaja, termasuk apabila anda tidak online menjalankan sebarang tugasan Grab. Pelan insurans ini secara automatik disediakan untuk rakan-penghantar yang aktif*.

* Tertakluk kepada terma pemenuhan kriteria prestasi minimum

Liputan: Personal Accident, Life, Permanent Disability, Post Death
Kelayakan: Grab delivery-partners only
Panel insurans: Klinik Pengamal Am, Klinik Pakar, Hospital
Langkah-langkah untuk membuat tuntutan:

 1. Muat turun dan isi borang tuntutan Kemalangan Diri
 2. Serahkan borang tersebut bersama dokumen-dokumen berkaitan dalam masa 30 hari selepas kemalangan berlaku (rujuk kepada senarai semak dokumen di bawah mengikut kes anda)
  a. Serahan atas talian, emel kepada: A&HClaimsConnect.MY@Chubb.com.
  b. Serahan salinan keras, pos ke:

Attn: A&H Claims Department
Chubb Insurance Malaysia Berhad
Registration Number: 197001000564 (9827-A)
Wisma Chubb
38, Jalan Sultan Ismail
50250, Kuala Lumpur
Malaysia

Talian Perkhidmatan Pelanggan: +60(3) 2058 3000 / 1800 883 226
(Isnin – Jumaat 8.30am –5.30pm, tidak termasuk cuti umum)

Emel: Inquiries.MY@chubb.com 

Senarai semak dokumen:
Tuntutan Kematian Disebabkan Kemalangan

 1. Borang tuntutan Kemalangan Diri yang lengkap
 2. Sijil Kematian
 3. Laporan Polis
 4. Laporan Bedah Siasat/Autopsi dan Toksikologi
 5. Bukti keadaan kematian – termasuk laporan saksi dan artikel surat khabar (jika ada)
 6. Salinan lesen memandu (jika tiada kemalangan jalan raya terbabit)
 7. Laporan insiden dibuat dengan Grab (termasuk ID Tempahan Trip)

Tuntutan kehilangan upaya kekal

 1. Borang tuntutan Kemalangan Diri yang lengkap
 2. Laporan Polis
 3. Butiran tentang bagaimana dan di mana kemalangan berlaku dan kecederaan yang berlaku
 4. Semua Laporan Medikal yang relevan daripada Doktor yang hadir menyatakan diagnosis atau sebab rawatan
 5. Salinan lesen memandu (jika kemalangan jalan raya terbabit)
 6. Laporan insiden dibuat dengan Grab (termasuk ID Tempahan Trip)

Tuntutan Kebakaran (tahap ketiga)

 1. Borang tuntutan Kemalangan Diri yang lengkap
 2. Laporan Polis
 3. Butiran tentang bagaimana dan di mana kemalangan berlaku dan kecederaan yang berlaku
 4. Semua Laporan Medikal yang relevan daripada Doktor yang hadir menyatakan diagnosis dan tahap kebakaran
 5. Salinan lesen memandu (jika kemalangan jalan raya terbabit)
 6. Laporan insiden dibuat dengan Grab (termasuk ID Tempahan Trip)

Tuntutan Accidental Medical Expenses Reimbursement (AMER)

 1. Borang tuntutan Kemalangan Diri yang lengkap
 2. bil dan resit perubatan asal
 3. Semua Laporan Medikal yang relevan daripada Doktor yang hadir menyatakan diagnosis atau sebab rawatan
 4. Butiran tentang bagaimana dan di mana kemalangan berlaku dan kecederaan yang berlaku
 5. Laporan Polis (jika relevan)

6. Laporan insiden dibuat dengan Grab (termasuk ID Tempahan Trip)

Tuntutan – Tatacara pengendalian piawai

i-Saraan adalah skim sumbangan sukarela untuk ahli KWSP yang bekerja sendiri dan tidak mempunyai pendapatan tetap. Melalui skim ini, rakan Grab pada setiap peringkat akan mendapat sumbangan tahunan tambahan dari kerajaan, dan Rakan Ultimate (yang memenuhi syarat) akan menerima sumbangan tambahan di atas itu dari Grab.

Dari 2023, semua rakan Grab yang mendaftar untuk i-Saraan akan menerima: 

 1. 15% (sehingga RM300) daripada caruman peribadi anda
 2. Bantuan kematian RM 2,500 (Tertakluk kepada Terma dan Syarat)
 3. Dividen tahunan di atas simpanan persaraan anda
 4. Pengecualian cukai

*Untuk pendaftaran di bawah program i-Saraan sahaja (sila daftar keluar dari i-Suri sebelum mendaftar masuk di bawah i-Saraan) 

Jika anda sudah menjadi ahli KWSP, tekan butang di bawah dan kami akan membantu anda dengan pendaftaran i-Saraan anda (pautan hanya boleh digunakan dengan mobil).

Untuk terma dan syarat penuh sumbangan sukarela, sila tekan di sini.

Sumbangan tambahan untuk Rakan Ultimate!

Rakan Ultimate yang memenuhi syarat akan menerima sumbangan tahunan tambahan.
Sila rujuk kepada bahagian Eksklusif Ultimate untuk maklumat lanjut.

Tebusan Khas Untuk Rakan Ultimate

Sebagai rakan Ultimate, jangan lupa tebus ganjaran eksklusif untuk anda!

GrabBenefits | Marvel Heroes Unite [BARU!!] [EKSKLUSIF 2023!!]

FASA PERTAMA

Eksklusif untuk rakan Ultimate!

Anda berpeluang memenangi barangan Marvel edisi terhad.

Kekalkan peringkat Ultimate untuk sekurang-kurangnya 1 daripada 2 suku (kemas kini pada bulan April dan Julai) untuk layak memenangi:

 • Hadiah adalah terhad dan akan diedarkan berdasarkan siapa cepat, dia dapat.
 • Rakan Grab yang layak akan dihubungi melalui mesej inbox aplikasi pemandu Grab.

Pilihan Pemenang: Julai 2023
Pengedaran Hadiah: Ogos – September 2023

FASA KEDUA

Kekalkan peringkat Ultimate sekurang-kurangnya 3 suku (kemas kini April, Julai, dan Oktober) untuk layak memenangi:

Hadiah Utama: Lawatan semua kos ditanggung* untuk 4 orang ke Disneyland® Paris x 3 pemenang
Hadiah Naib Juara: Jaket Marvel Heroes Unite Edisi Terhad x 4,000 pemenang

Pilihan Pemenang: Oktober 2023
Pengedaran Hadiah: November 2023

*Meliputi tiket penerbangan, penginapan dan tiket taman tema Disney sahaja.

 • Jaket Marvel Heroes Unite adalah terhad dan akan diedarkan berdasarkan siapa cepat, dia dapat.
 • Rakan Grab yang layak melalui mesej inbox aplikasi pemandu Grab.
 • Pastikan nombor telefon anda yang digunakan di aplikasi pemandu Grab dan Superapp Grab adalah nombor yang sama.
 • Daftar untuk GrabUnlimited dengan Superapp Grab* anda.
  Pelanggan baru akan terima langganan 2 bulan pertama secara percuma
 • Rebat sebanyak RM3.90** akan dikreditkan ke dompet pemandu anda pada bulan seterusnya.
  Cth: Jika anda daftar pada bulan Januari, anda akan terima rebat pada bulan Februari.

*Rebat tidak akan dikreditkan ke Dompet Pemandu anda jika nombor telefon anda tidak sepadan.
**Pelanggan baru tidak layak terima rebat tersebut pada 2 bulan pertama mereka yang masih percuma.

Tebus minyak pelincir percuma dari stesen Shell* berdekatan yang mengambil bahagian sepanjang suku tahun.

Ganjaran ini akan diaktifkan di seksyen GrabBenefits sepanjang suku tahun anda aktif sebagai rakan berperingkat Ultimate.

Nota:

 • Nantikan notifikasi di Inbox aplikasi pemandu Grab anda
 • Sila semak butiran ganjaran tersebut untuk lihat senarai semua stesen Shell yang mengambil bahagian
 • Stok adalah terhad di setiap stesen Shell. Sila tebus dari stesen berdekatan jika stesen pilihan  pertama anda kehabisan stok.

Nikmati sehingga 2 sajian percuma* setiap bulan di lokasi Grab Partner Pit Stop terpilih.

Manfaat ini akan diaktifkan di laman GrabBenefits anda pada suku anda merupakan Rakan Ultimate.

Untuk rakan di lokasi tanpa Grab Partner Pit Stop, kami sedang berusaha untuk menyediakannya! 

Tekan Di sini untuk lihat senarai lokasi-lokasi Pit Stop kami.

* Terhad, tersedia untuk siapa cepat, dia dapat. 

Insurans Personal Accident Plus merangkumi kejadian kematian akibat kemalangan, kebakaran tahap ketiga dan bayaran balik untuk perbelanjaan perubatan.Rakan pemandu dan rakan penghantar berperingkat Ultimate boleh menikmati rebat bulanan sebanyak RM5.50 untuk langganan perlindungan insurans Personal Accident Plus anda.

Rebat bulanan akan dibuat untuk bulan yang berikutan.
Contohnya: Langgani/perbaharui pelan anda pada bulan Januari, termia rebat anda pada bulan Februari.

Opt-in untuk pelan ini dari aplikasi pemandu Grab anda.

 

Pada 2023, rakan Ultimate yang memenuhi syarat akan menerima sumbangan tahunan tambahan:

Rakan peringkat Ultimate mesti memenuhi syarat berikut untuk layak menerima sumbangan tambahan dari Grab:

 1. Rakan Grab mesti mengekalkan peringkat Ultimate untuk sekurang-kurangnya tiga (3) daripada empat (4) suku sepanjang tahun (januari sehingga Disember).
 2. Rakan Grab di bawah umur 60 tahun mesti berdaftar sebagai penyumbang i-Saraan.
 3. Rakan Grab berumur 60 tahun atau lebih mesti menyumbang kepada KWSP secara sukarela.

💡 Nota Penting:

 • Semua Rakan Ultimate yang layak akan menerima manfaat tambahan ini secara automatik. Jika anda ingin opt-out daripada menerima manfaat ini, sila isikan borang ini
 • Sumbangan sukarela KWSP hanya akan dikira sehingga 8 Disember 2023.

Untuk maklumat lanjut, sila klik di sini untuk melihat FAQ i-Saraan.

Skim Keselamatan Sosial Pekerjaan Sendiri (SPS Gig) adalah skim subsidi untuk sumbangan PERKESO, khas untuk individu yang bekerja sendiri, seperti anda!

Di bawah program SPS, kerajaan akan beri subsidi 80% daripada jumlah diperlukan untuk sumbangan ke Pelan 2 dari PERKESO.

Rakan berperingkat Ultimate yang memenuhi keperluan di bawah akan terima bayaran balik 20% caruman (RM46.60) yang dibuat dengan program ini*!

Selepas pendaftaran berjaya, rakan-rakan yang layak akan terima bayaran balik tersebut di Dompet Tunai mereka.

Mereka akan terima mesej inbox pada app pemandu mereka apabila bayaran balik** telah dibuat.

Untuk maklumat lanjut tentang pendaftaran program SPS, tekan di sini.

*Perlindungan anda di bawah SPS Gig akan disahkan dengan mendapatkan data peribadi anda seperti nama, nombor kad pengenalan dan tempoh sah Skim Perkeso daripada PERKESO dan data yang dikumpul akan diproses mengikut Notis Privasi Grab.

**Bayaran balik akan mengambil tempat dalam dua kitaran, iaitu pada minggu kedua Oktober 2023 & minggu kedua Januari 2024.

Keperluan untuk terima bayaran balik

 • Rakan perlu mencapai peringkat Ultimate pada sekurang-kurangnya satu (1) suku tahun 2023.
 • Perlu aktif sebagai rakan Grab.
 • Rakan yang telah memperbaharui atau aktifkan skim perlindung sosial selepas 2023:
  – Grab akan membuat bayaran balik (RM46.60) ke dompet tunai anda pada November 2023.
 • Untuk Rakan dengan skim perlindungan sosial yang telah tamat tarikh, akan tamat tarikh atau masih belum mendaftar:
  – Grab akan mendaftar atas pihak anda dengan PERKESO pada November 2023, di bawah Pelan 2 SPS Gig.

 

Soalan Lazim

 1. Apa akan berlaku jika saya tidak mendaftarkan Grab sebagai platform saya apabila saya mendaftar atau memperbaharui skim PERKESO ini?
  Kami tidak boleh mengesahkan butiran pendaftaran anda dengan PERKESO yang akan menyebabkan kami tidak dapat melaksanakan pembayaran balik. Sila pastikan anda daftarkan Grab sebagai platform anda semasa pendaftaran/pembaharuan SPS Gig dengan PERKESO.
 2. Bagaimanakah kesahan skim tentukan kitaran bayaran balik?
  Bayaran balik anda akan dibuat pada satu daripada dua kitaran bayaran balik minggu kedua Oktober 2023 & minggu kedua Januari 2024).

  Rakan yang mendaftar/memperbaharui sebelum 1 Oktober 2023 akan terima bayaran balik pada kitaran pertama dan rakan yang mendaftar/memperbaharui selepas 1 Oktober 2023 dan sebelum 1 Januari 2024 akan terima bayaran balik pada kitaran kedua.

 3. Bolehkah rakan Grab terima bayaran balik untuk mana sahaja Skim Keselamatan Sosial?
  Tidak, kami akan buat bayaran balik caruman 20% dibuat di bawah Pelan Caruman 2, Skim Keselamatan Sosial Pekerjaan Sendiri (SPS Gig) dengan jumlah sehingga RM46.60 sahaja.
 4. Perlukah rakan Grab mendaftar untuk terima bayaran balik ini
  Tidak perlu. Rakan Grab yang layak akan terima bayaran balik ini secara automatik pada satu daripada dua kitaran bayaran balik ditetapkan.
 5. Bagaimanakah rakan Grab boleh semak jumlah bayaran balik mereka?
  Rakan Grab akan terima mesej melalui aplikasi pemandu mereka apabila bayaran balik telah dibuat. Anda boleh semak transaksi Dompet Tunai anda di aplikasi pemandu dan di penyata pendapatan mingguan anda.

Peringkat anda dikira berdasarkan prestasi anda dari suku yang sebelumnya. And perlu memuaskan semua keperluan khusus setiap peringkat untuk layak ke peringkat tersebut.

Tidak, sasaran ditetapkan untuk setiap suku tahunan, iaitu tempoh sepanjang 3 bulan.

Kemas kini peringkat akan mengambil tempat di antara 1 sehingga 7 haribulan setiap Januari, April, July, dan Oktober. Jika anda mendapati kemungkinan kesilapan dalam peringkat anda selepas 7 haribulan, anda boleh menghubungi kami di Help Center

Peringkat anda akan berdasarkan prestasi anda semasa tempoh suku yang tinggal (dari Februari sehingga Mac).

Tidak, taraf anda tidak akan diturunkan taraf untuk 3 bulan penuh suku kedua.

Peringkat anda hanya akan dikemas kini untuk suku ketiga, berdasarkan sasaran yang anda berjaya mencapai pada suku kedua.

Anda akan dihubungi oleh representatif Grab untuk penjelasan dan/atau penyiasatan berdasarkan Kod Tatalaku Grab, dan mereka akan menasihati peringkat anda.

Anda mungkin perlu lengkapkan pendidikan semula sebelum anda diaktifkan semula. Peringkat anda tidak akan dikembalikan semula sehingga suku berikutnya telah dikemas kini.

Anda akan dihubungi oleh representatif Grab untuk penjelasan dan/atau penyiasatan berdasarkan Kod Tatalaku Grab, dan mereka akan menasihati peringkat anda.Notifikasi ini mungkin berlaku melalui panggilan telefon atau SMS.

Manfaat tersebut mungkin telah ditebus sepenuhnya oleh rakan-pemandu atau rakan-penghatar yang lain. Jangan risau, kami sentiasa menambah manfaat baru!

Enjoy 9% (RM8) Rebate at
AEON

 • Valid from 15 Jan 2022 – 28 Feb 2022
 • Minimum spend: RM88
 • Limited to 62,500 redemptions 
 • TWO(2) redemptions per user throughout the campaign

1. Campaign period is from 15 January 2022 (12:00am) – 28 February 2022 (11.59pm).
2. GrabPay users are eligible for a “RM8 rebate” in your “My Rewards” when you spend a minimum of RM88 on a single receipt via GrabPay Wallet.
3. The offer of “RM8 rebate” is limited to a total of 62,500 redemptions throughout the campaign period.
4. Offer is valid for TWO (2) in-store redemptions with a cap of ONE(1) redemption per user per day throughout the campaign. Shared across AEON Co, AEON BiG, AEON MaxValu Prime, and AEON Wellness throughout the campaign period. 
5. The “RM8 rebate” will be awarded instantly with a minimum transaction of RM88 with GrabPay at all outlets of AEON Co, AEON BiG, AEON MaxValu Prime, AEON Wellness; The rebate can be found under “My Rewards”. Rebate must be redeemed by clicking “use now” under “My Rewards” 30 days from the date of issuance.
6. The campaign will cease once all redemptions have been fully awarded or at the expiration of the campaign period, whichever is earlier.
7. Offer is based on a first come first served and while stocks last basis only.
8. Grab and AEON Group shall not be under any obligation to inform users, on any communication channels once the offer has been fully redeemed.
9. Offer is only available for AEON Co, AEON BiG, AEON MaxValu Prime, and AEON Wellness physical stores purchases at cashier counter only via GrabPay Wallet; offer is not applicable for online or GrabMart purchases.
10. Offer is not exchangeable for cash or replacements.
11. Offer is not valid with any other voucher, discount or promotion.
12. Grab and AEON Group reserve the right to alter, extend or terminate the promotion, or amend the terms and conditions at its sole discretion at any time without prior notice. In case of any disputes directly or indirectly arising from the promotion, the decision of Grab and AEON Group shall be final.
13. These terms and conditions shall be governed by the laws of Malaysia and any dispute arising out of or in connection with promotion shall be referred to the exclusive jurisdiction of courts of Malaysia.
14. This rebate is non-transferable to any party.