Ciri penilaian baharu

Kongsikan maklum balas anda dengan skala rating 5 bintang!

Click here for the English version

Kami dengar maklum balas anda! Untuk pengalaman menghantar maklum balas yang lebih baik, kami akan memperkenalkan Ciri Pemandu Nilai Pengguna mulai 22 Jun (Isnin)!

Ciri yang diperbaharui ini akan muncul selepas setiap trip atau penghantaran dan akan menggantikan sistem penilaian sebelum ini.

*Versi ini akan dilancarkan secara berperingkat

Apakah pembaharuan untuk versi ini?

1. Lebih adil & jelas

Anda kini akan menilai menggunakan skala penilaian 5 bintang! Penilaian kini akan diberikan untuk kesemua jenis perkhidmatan (pengangkutan, makanan, penghantaran).

2. Lebih terperinci & menyeluruh 

Lebih banyak pilih dan sebab untuk dipilih agar anda boleh menghantar maklum balas yang lebih tepat.

Nota penting:

  • Jika anda tidak menghantar penilaian pada akhir trip atau penghantaran, anda masih boleh melakukannya di bahagian Sejarah Tugasan dalam tempoh masa 72 jam.
  • Pengguna tidak boleh melihat penilaian yang diberikan kepada mereka. Ciri yang diperbaharui ini adalah untuk kegunaan Grab sahaja.
  • Untuk memastikan sistem penilaian yang adil, Grab akan terus membuat siasatan untuk penilaian yang diberikan oleh kedua belah pihak. Kami akan mengambil tindakan jika mana-mana pihak didapati melanggar panduan komuniti atau kod tatalaku.

Soalan Lazim

1. Saya masih lagi menggunakan ciri penilaian yang lama. Apakah yang saya perlu lakukan untuk mula menggunakan ciri yang baharu?

Ciri yang diperbaharui ini akan dilancarkan secara berperingkat mulai 22 Jun (Isnin).

2. BIlakah saya boleh menggunakan ciri penilaian yang baharu ini?

Apabila ciri ini sudah tersedia, anda boleh menggunakannya di akhir setiap trip atau penghantaran. Sebagai alternatif, anda juga boleh ke bahagian Sejarah Tugasan untuk membuat penilaian jika anda tidak melakukanya sebelum ini.

3. Apakah yang akan berlaku jika saya tidak membuat penilaian di akhir trip/penghantaran?

Anda masih lagi boleh menilai trip/penghantaran dalam tempoh masa 72 jam di bahagian Sejarah Tugasan. Walau bagaimanpun, selepas 72 jam, anda tidak boleh membuat penilaian.

4. Bolehkah saya mengubah penilaian setelah saya menghantaranya?

Tidak, penilaian yang dihantar tidak boleh diubah.