Cabaran Wealth on Wheels (WOW)

Terbuka kepada semua pemandu Proton Persona, Iriz dan Saga di Lembah Klang!

Click here for the English version

Proton dan Grab dengan bangganya memperkenalkan Cabaran Wealth on Wheels (WOW)!

Jika anda memandu kereta Proton Persona, Iriz atau Saga dalam platform Grab, anda kini berpeluang untuk memenangi baucar Proton bernilai sebanyak RM7,418!

Bagaimana untuk menyertai cabaran ini?

Pusingan Permulaan: 10 Julai – 29 Julai 2018

Jadi 1,000 rakan-pemandu yang terawal mendaftar untuk cabaran ini! Anda akan maju ke pusingan kelayakan dan memenangi baucar perkhidmatan Proton bernilai RM30! 

Pusingan Kelayakan: 1 Ogos – 5 Ogos 2018

Bangkit untuk menjadi salah satu daripada 15 rakan-pemandu terbaik untuk menerima baucar Proton bernilai RM500! Anda hanya perlu menyertai cabaran 5 hari dan kumpul tambang paling banyak!

Pusingan Akhir: 9 Ogos 2018

Pada pusingan akhir Cabaran Wealth on Wheels, setiap seorang daripada 15 finalis akan diberikan satu tangki petrol penuh daripada Petronas/Proton. 3 rakan-pemandu teratas yang memperolehi tambang terbanyak pada pukul 5ptg akan memenangi baucar Proton bernilai RM6,888*.

*Tertakluk kepada terma dan syarat.


Terms & Conditions for Proton-Grab “Wealth on Wheels” (WOW) Campaign

Terma-terma dan syarat-syarat berikut terpakai kepada “PROTON-GRAB Wealth on Wheels (WOW) Campaign” (“Pertandingan”) yang dianjurkan oleh PROTON Edar Sdn Bhd (PESB) dan GrabCar Sdn Bhd (GRAB). PESB dan GRAB akan sama-sama dirujuk sebagai “Penganjur” atau “Organisasi” Cabaran sepanjang terma dan syarat ini.

 1. Cabaran ini terbuka kepada mana-mana individu berumur 18 tahun dan ke atas dan Peserta adalah warganegara atau pemastautin tetap Malaysia (“Peserta”). Warga Kerja Organisasi dan kumpulan syarikatnya, agensi berkaitan, wakil jualan, penaja dan keluarga terdekat boleh menyertai Cabaran tetapi tidak layak untuk dipilih sebagai pemenang.
 2. Kriteria untuk menyertai Cabaran:
 • Pemandu GRAB mestilah memandu salah satu daripada model ini: Proton Saga, Proton Persona atau Proton Iriz..
 • Mesti menjadi Pemandu GRAB sebelum mendaftar sebagai peserta.
 1. Untuk menyertai Cabaran ini, Peserta perlu melengkapkan tahap ini:
 1. Fasa pengambilan (10 Julai  – 29 Julai 2018) 
 • Cabaran terbuka kepada semua pemandu GRAB. Mereka yang bukan pemandu GRAB perlu mendaftar terlebih dahulu sebagai pemandu GRAB untuk melayakkan diri untuk menyertai pertandingan.
 • Mereka yang memilih untuk mengambil bahagian dan dapat memenuhi semua
  keperluan sebagai Pemandu GRAB, perlu mendaftar untuk pertandingan di grb.to/WOW.
 • Terhad kepada pemandu GRAB yang memandu Proton Saga, Proton Persona dan Proton Iriz sahaja.
 1. Tahap kelayakan (1 Ogos – 5 Ogos 2018)
 • Bagi seribu peserta pertama (1,000) yang bersaing dalam fasa kelayakan akan layak menerima baucar servis kereta bernilai RM30 (“Baucar Servis” yang sah selama 6 bulan dari 1 September 2018 dan tidak boleh dipindah milik).
 • Terdapat 3 kategori: Proton Saga, Proton Persona dan Proton Iriz..
  5 pemenang dari setiap kategori akan dipilih berdasarkan jumlah tambang tertinggi selama tempoh 5 hari.
 • Pemenang akan menerima baucar Jualan sebanyak RM500 (“Baucar Jualan” yang sah selama 3 bulan dari 1 September 2018 dan tidak boleh dipindah milik) masing-masing yang akan digunakan untuk pembelian kereta Proton baru.
 • 15 finalis akan bersaing pada Hari ‘Cabaran’.
 1. Hari Cabaran (9 Ogos 2018, 9 pagi – 5 petang)
 • 15 finalis akan bersaing antara satu sama lain dalam kategori mereka untuk mendapatkan jumlah tambang tertinggi menggunakan hanya 1 tangki petrol pada Hari Cabaran yang bermula pada pukul 9 pagi dan berakhir pada pukul 5 petang.
 • Hari cabaran akan diadakan di Pusat Kecemerlangan PROTON dan pihak media juga dijemput untuk menghadiri majlis.
 • Kesemua kereta 15 finalis akan dilepaskan dan akan menuju ke stesen Petronas KESAS Eastbound, Taman Pinggiran USJ, 40000 Shah Alam, Selangor untuk minyak untuk mengisi minyak. Aktiviti ini akan ditadbir oleh krew Proton, di mana mereka kemudiannya akan menutup kesemua penutup tangki minyak  15 kereta finalis dengan pita khas.
 • Sekiranya mana-mana kereta finalis perlu mengisi semula semasa Hari Cabaran sebelum pukul 5 petang, mereka dibenarkan untuk membuka pita khas itu  dan mengisi semula minyak. Walau bagaimanapun, tambang pemandu hanya akan dikira sehingga perjalanan terakhir sebelum mengisi minyak. Setiap pemandu perlu menyediakan resit pembayaran minyak sebelum pukul 5 petang. Cop pada resit akan digunakan untuk mengira pendapatan sehingga perjalanan terakhir sebelum mengisi minyak.
 • Pemenang akan diumumkan semasa Majlis Penyampaian Hadiah yang akan berlangsung dalam masa 15 hingga 20 minit dari ketibaan kereta terakhir pada 5 petang Hari Cabaran di PROTON COE.
 • Penumpang 15 peserta akhir berpeluang memenangi “goodies bag” dari PESB. Para penumpang dikehendaki mengambil gambar diri sendiri di dalam kereta dengan beg dan pemandu mereka, menyiarkannya di Facebook atau Instagram serta “tag” @ProtonCarsOfficial (untuk Facebook) atau @ProtonCars (untuk Instagram) dan memasukkan “hastag” #ProtonWOW dalam pos Facebook atau Instagram 
 • Hanya satu penyertaan dibenarkan setiap peserta. Satu pemenang dari setiap kategori akan dipilih pada akhir Hari Cabaran untuk memenangi Hadiah Utama masing-masing bernilai RM6,888 berupa Voucher untuk pembelian kereta Proton baru (Voucher Jualan sah selama 3 bulan dari 9 Ogos 2018 dan ia tidak boleh dipindah milik)
 •  PESB akan membenarkan pemenang peringkat Kelayakan dan Hari Cabaran untuk menggabungkan Baucar Jualan RM500 masing-masing dan RM6,888 Voucher Jualan bagi pembelian kereta Proton baru.
 • Semua 15 peserta akhir akan dijemput ke Majlis Pelancaran SUV.
 1. Semua penyertaan ditanggung sepenuhnya atas risiko Peserta. Penganjur dan / atau ejennya tidak bertanggungjawab atau bertanggungjawab untuk (i) kehilangan, terlambat, atau tidak lengkap, yang akan dibatalkan kelayakannya; atau (ii) kegagalan teknikal, termasuk tetapi tidak terhad kepada, kerosakan elektronik mana-mana rangkaian, perkakasan atau perisian; atau (iii) untuk sebarang kesilapan oleh manusia, teknikal atau sebaliknya.
 2. Tertakluk kepada terma dan syarat yang terkandung di sini, setiap penyerahan layak untuk dipilih sebagai penyerahan menang dan boleh digunakan untuk tujuan publisiti, pemasaran dan pengiklanan tanpa batasan dalam apa jua cara mengikut budi bicara Penganjur. Penyertaan dalam Cabaran dan penerimaan hadiah berlaku di atas kebenaran pihak  Penganjur dan ahli gabungannya dalam menggunakan nama Peserta / pemenang, penyerahan, gambar dan / atau rakaman atau penggambaran lain untuk publisiti dan pengiklanan dan perdagangan dengan tujuan berkaitan tanpa pampasan dan notis lanjut.
 1. Dengan menyertai Cabaran, peserta mengakui bahawa dia telah membaca dan bersetuju untuk terikat dengan terma dan syarat di dalamnya dan bahawa keputusan Penganjur dan / atau ejen mereka adalah muktamad dan mengikat semua perkara yang berkaitan dengan cabaran.Pertanyaan lanjut atau rayuan tidak akan dilayan. Kegagalan untuk mematuhi terma dan syarat, peraturan, arahan dan kaedah yang dinyatakan akan mengakibatkan kelayakan peserta terbatal.
 2. Pemenang akan dihubungi oleh GRAB.
 3. Semua hadiah diterima, digunakan dan / atau diambil akan menjadi tanggungjwab sepenuhnya pada pemenang dan Penganjur kecuali waranti, nyata atau tersirat, berkaitan dengan sebarang hadiah setakat yang dibenarkan oleh undang-undang.Sekiranya (i) seorang peserta tidak boleh dihubungi selepas tiga (3) percubaan, atau (ii) peserta tidak mengesahkan penerimaan hadiah dalam masa dua puluh empat (24) jam setelah diberitahu bahawa dia adalah pemenang, Pihak penganjur berhak untuk membatalkan kelayakannya dan peserta seterusnya yang layak akan dipilih sebagai pemenang. Peserta / pemenang yang telah dibatalkan kelayakkannya tidak mempunyai tuntutan lanjut ke arah Penganjur, wakil atau sesiapa yang terlibat dalam Cabaran.
 1. Penganjur mempunyai hak mutlak untuk menggantikan mana-mana hadiah dengan nilai yang sama pada bila-bila masa tanpa notis terlebih dahulu. Semua hadiah tidak boleh dipindah milik dan tidak boleh ditukar dengan wang tunai, atau untuk sebarang hadiah lain.
 2. Penganjur berhak untuk, pada bila-bila masa: –
 • mengubah, menambah atau meminda syarat Cabaran (termasuk hadiah dan penghapusan Cabaran) atau mana-mana bahagian terma dan syarat;
 • menangguhkan, membatalkan atau menghentikan Cabaran; dan / atau
 • membatalkan atau mengubah Cabaran ini untuk kemudahan peserta atau jika terdapat sebarang penipuan, kegagalan teknikal atau apa-apa faktor lain di luar kawalan Penganjur yang boleh memudaratkan integriti Cabaran seperti yang ditentukan oleh Penganjur mengikut budi bicara mutlaknya, tanpa notis terlebih dahulu dan tanpa pampasan. Sebarang pertikaian yang timbul daripada atau berkaitan dengan Cabaran atau pemilihan pemenang akan diselesaikan oleh Penganjur atas budi bicara mereka sendiri.
 1. Penganjur tidak akan bertanggungjawab kepada Peserta, Pemenang atau mana-mana pihak lain atas sebarang kehilangan atau kerosakan yang dialami oleh mana-mana Peserta, pemenang atau mana-mana pihak lain hasil daripada penyertaan atau tidak menyertai Cabaran atau akibat daripada apa-apa perbuatan atau peninggalan di pihak Penganjur.
 2. Peserta akan mengambil bahagian dalam Cabaran ini sepenuhnya atas risiko mereka sendiri. Penganjur tidak akan bertanggungjawab terhadap sebarang kecelakaan, kecederaan, kerosakan atau kemalangan kepada mana-mana orang atau harta apa pun dan sebarang tuntutan, ganti rugi atau kerugian yang timbul daripada penyertaan mereka dalam Cabaran dan / atau penebusan hadiah. Pemenang bertanggungjawab sepenuhnya untuk sebarang cukai, yuran, levi atau caj yang perlu dibayar, jika ada, berkenaan dengan sebarang hadiah yang diberikan.
 3. Cabaran ini hendaklah dalam semua aspek ditadbir oleh undang-undang Malaysia. Walau  bagaimanapun, ia menjadi tanggungjawab dan tanggungjawab tunggal bagi setiap peserta dan pemenang untuk memastikan bahawa dia mematuhi dan tidak melanggar mana-mana undang-undang yang mana ia mungkin dikenakan.
 4. Cabaran ini tidak mempunyai gabungan mana-mana platform media sosial, ataupun ia ditaja, disokong atau dianjurkan oleh mana-mana pihak. Penganjur tunggal Cabaran dan penerima semua maklumat yang diberikan oleh peserta berhubung dengan Cabaran ini adalah PROTON Edar Sdn Bhd dan Grabcar Sdn Bhd. Semua platform media sosial adalah ganti rugi terhadap semua liabiliti yang berkaitan dengan Cabaran.

Kenyataan Perlindungan Data: Dengan menyertai Pertandingan ini, peserta bersetuju segala pemilikan dan penggunaan sebarang maklumat dan dokumen berkaitan dengan penyertaan termasuk data peribadi, sebarang bentuk keterangan bertulis/slogan , gambar, video , komersial dan publisiti adalah dibenarkan hak milik Penganjur.  

Untuk tujuan ini, data peribadi anda boleh disimpan, diproses, dan, jika perlu, diserahkan kepada syarikat-syarikat bersekutu yang lain dari Penganjur (termasuk agensi yang dilantik kami) di seluruh Malaysia. Sila rujuk www.proton.com dan / atau www.grab.com/my/ untuk maklumat lanjut berkaitan dengan amalan privasi Penganjur.

Hak Pembatalan Anda: Tertakluk kepada pengecualian yang diberikan di bawah undang-undang Malaysia, Peserta pertandingan ini bersetuju dan membenarkan pihak Penganjur untuk menggunakan butiran peribadi mereka seperti yang diperuntukkan dalam PDPA tersebut. Sila hubungi Grabcar Sdn Bhd untuk membaca Notis Privasi ini. Sekiranya anda, selepas itu, mempunyai apa-apa pertanyaan atau aduan mengenai pemprosesan data peribadi anda atau apa-apa bantahan terhadap menyimpan, memproses dan menggunakan data peribadi anda, anda boleh membatalkan persetujuan anda, tanpa menyatakan sebab, dengan menghubungi Penganjur.

Enjoy 9% (RM8) Rebate at
AEON

 • Valid from 15 Jan 2022 – 28 Feb 2022
 • Minimum spend: RM88
 • Limited to 62,500 redemptions 
 • TWO(2) redemptions per user throughout the campaign

1. Campaign period is from 15 January 2022 (12:00am) – 28 February 2022 (11.59pm).
2. GrabPay users are eligible for a “RM8 rebate” in your “My Rewards” when you spend a minimum of RM88 on a single receipt via GrabPay Wallet.
3. The offer of “RM8 rebate” is limited to a total of 62,500 redemptions throughout the campaign period.
4. Offer is valid for TWO (2) in-store redemptions with a cap of ONE(1) redemption per user per day throughout the campaign. Shared across AEON Co, AEON BiG, AEON MaxValu Prime, and AEON Wellness throughout the campaign period. 
5. The “RM8 rebate” will be awarded instantly with a minimum transaction of RM88 with GrabPay at all outlets of AEON Co, AEON BiG, AEON MaxValu Prime, AEON Wellness; The rebate can be found under “My Rewards”. Rebate must be redeemed by clicking “use now” under “My Rewards” 30 days from the date of issuance.
6. The campaign will cease once all redemptions have been fully awarded or at the expiration of the campaign period, whichever is earlier.
7. Offer is based on a first come first served and while stocks last basis only.
8. Grab and AEON Group shall not be under any obligation to inform users, on any communication channels once the offer has been fully redeemed.
9. Offer is only available for AEON Co, AEON BiG, AEON MaxValu Prime, and AEON Wellness physical stores purchases at cashier counter only via GrabPay Wallet; offer is not applicable for online or GrabMart purchases.
10. Offer is not exchangeable for cash or replacements.
11. Offer is not valid with any other voucher, discount or promotion.
12. Grab and AEON Group reserve the right to alter, extend or terminate the promotion, or amend the terms and conditions at its sole discretion at any time without prior notice. In case of any disputes directly or indirectly arising from the promotion, the decision of Grab and AEON Group shall be final.
13. These terms and conditions shall be governed by the laws of Malaysia and any dispute arising out of or in connection with promotion shall be referred to the exclusive jurisdiction of courts of Malaysia.
14. This rebate is non-transferable to any party.