เงื่อนไขและข้อตกลง Travel Pass

เงื่อนไขของแพ็คเกจ Travel Pass

 • Travel Pass ต้องชำระเงินผ่านเครดิต GrabPay Wallet เท่านั้น โปรดดูให้แน่ใจก่อน ว่าคุณมียอดเครดิตคงเหลือเพียงพอที่ใช้ชำระค่าบริการ Travel Pass
 • Travel Pass ไม่สามารถแลกหรือเปลี่ยนเป็นสิ่งของรูปแบบอื่นได้ และไม่สามารถขอคืนเงินได้
 • Travel Pass ไม่เหมือนกับ GrabPackage เป็นการซื้อแพ็กส่วนลดการเดินทางแบบรายครั้ง ที่ไม่มีการต่ออายุอัตโนมัติ และไม่มีการจ่ายตามรอบบิล
 • ส่วนลดที่ได้จากพาร์ทเนอร์ต่างๆ ของ Grab (Agoda, Klook, Travel Recommends) มาจากการสนับสนุนโดยพาร์ทเนอร์ของเรา
 • ส่วนลดการเดินทางของ Grab สนับสนุนโดย Grab
 • Travel Pass มีสิทธิจำนวนจำกัด หากครบกำหนดตามจำนวนแล้ว จะไม่สามารถซื้อเพิ่มได้
 • Grab มีสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของ Travel Pass เมื่อใดก็ได้
 • Grab มีสิทธิเปลี่ยนแปลงหรือยุติ โปรโมชันเวลาใดก็ได้โดยที่ไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และในกรณีเกิดข้อโต้แย้ง คำตัดสินของ Grab ถือเป็นที่สิ้นสุด
 • Grab มีสิทธิปฎิเสธ ยกเลิก การเข้าร่วมโปรแกรมของลูกค้า ตาม Grab เห็นสมควร
 • สามารถซื้อได้กับแอป Grab เวอร์ชันล่าสุดเท่านั้น

เงื่อนไขของ Grab Transport – Airport rides

 • ส่วนลดมีมูลค่า 100 บาทต่อครั้ง ใช้ได้ทั้งหมด 2 ครั้ง
 • ส่วนลดนี้ ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดอื่นๆ ได้
 • ส่วนลดนี้ สามารถใช้ได้กับการระบุจุดรับ หรือจุดส่ง ที่สนามบินในประเทศไทยเท่านั้น
 • ส่วนลดนี้สามารถใช้ได้ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563
 • ส่วนลดนี้มีสิทธิจำนวนจำกัด
 • ผู้ใช้ต้องอัปเดตแอปพลิเคชัน Grab เป็นเวอร์ชันล่าสุดเท่านั้น ถึงจะสามารถใช้ส่วนลดได้
 • เมื่อผู้โดยสารกดจองรถแล้วกดยกเลิก ส่วนลดจะถูกนับว่าใช้งานแล้ว
 • ส่วนลดนี้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้
 • Grab มีสิทธิเปลี่ยนแปลงหรือยุติโปรโมชันเวลาใดก็ได้ โดยที่ไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่จำเป็นต้องชดใช้ค่าเสียหายใดๆทั้งสิ้น
 • Grab มีสิทธิปฎิเสธ ยกเลิก การเข้าร่วมโปรแกรมของลูกค้า ตาม Grab เห็นสมควร
 • การพิจารณาการให้สิทธิประโยชน์ หรือการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขใดๆ จาก Grab ถือเป็นอันสิ้นสุด

เงื่อนไขของ Agoda

 • รายการส่งเสริมการขายนี้ใช้จองที่พักได้ถึง 31 มีนาคม 2563 และเข้าพักได้ถึง 30 มิถุนายน 2563 ใช้กับที่พักทั่วโลกที่ร่วมรายการ
 • รายการส่งเสริมการขายนี้สามารถใช้ได้กับการจองโรงแรมในจุดหมายปลายทางที่เข้าร่วม เฉพาะโรงแรมที่กำหนดโดยโรงแรมจะมีสัญลักษณ์ “PROMOTION ELIGIBLE / โปรโมชั่น” เมื่อสำรองห้องพักและชำระเงินผ่านเว็ปไซต์ www.agoda.com/grabweb เท่านั้น (ชำระเงินล่วงหน้าเท่านั้น)
 • ส่วนลดนี้ใช้ได้สำหรับค่าห้องพักเท่านั้น (ไม่รวมภาษีท้องถิ่น ค่าบริการ และค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม)
 • โรงแรมที่ใช้ส่วนลดได้ จะแสดงข้อความแสดงส่วนลด ในขั้นตอนสุดท้ายของการจองหลังใส่ รหัสโปรโมชันที่ถูกต้องเท่านั้น
 • รายการส่งเสริมการขายนี้สามารถใช้ได้เพียง 1 ครั้ง และ การใช้รายการส่งเสริมการขายนี้จะเสร็จสมบูรณ์ เมื่อการจองได้รับการยืนยัน โดยรายการส่งเสริมการนี้จะไม่มีการยืด/ขยาย ระยะเวลาการร่วมรายการส่งเสริมการขายโดยเด็ดขาด
 • รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถโอนมอบให้แก่ผู้อื่น สะสม หรือใช้ร่วมกับส่วนลด รายการส่งเสริมการขาย สินค้าลดราคา และสินค้ากำหนดราคาตายตัวได้
 • ส่วนลดนี้ไม่สามารถเปลี่ยน/แลก/ทอนเป็นเงินสด เครดิต หรือ ผลิตภัณฑ์อื่นได้ ร่วมถึงไม่สามารถขายต่อได้
 • Agoda ไม่รับผิดชอบหากระบบเกิดความขัดข้องระหว่างการจองที่พักโดยใช้รายการส่งเสริมการขาย
 • การจองที่พักโดยใช้รายการส่งเสริมการขายนี้ต้องเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของ Agoda
 • Grab และ Agoda มีสิทธิในการ ยกเลิก, ยุติ หรือ เลื่อนโปรโมชันทั้งหมด หรือ เพียงบางส่วน ได้ และในกรณีเกิดข้อโต้แย้งคำตัดสินของ Grab และ Agoda ถือเป็นที่สิ้นสุด
 • Grab และ Agoda ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เงื่อนไขของ Klook

 • รหัสคูปองนี้มีอายุการใช้งานถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563
 • โปรโมชั่นนี้สำหรับการจองผ่านแอปพลิเคชัน Klook เท่านั้น
 • ผู้ใช้ต้องกรอกรหัสส่วนลดในหน้าชำระเงินเพื่อแลกรับส่วนลด
 • รหัสส่วนลดสำหรับผู้ใช้ใหม่สามารถใช้ได้เฉพาะผู้ใช้ใหม่ ที่เพิ่งลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน Klook เท่านั้น
 • ผู้ใช้สามารถชำระเงินได้ด้วยรหัสโปรโมชันเดียวเท่านั้น (เลือกระหว่างรหัสสำหรับผู้ใช้ใหม่หรือรหัสส่วนลด 10%) โดยอีกรหัสหนึ่งจะไม่สามารถใช้ได้อีกต่อไป
 • วอยเชอร์แทนเงินสดมูลค่า 250 บาท 1 ใบ สำหรับผู้ที่ทำการจองครั้งแรกผ่านแอปพลิเคชัน Klook โดยกำหนดยอดใช้จ่ายขั้นต่ำ 550 บาท
 • วอยเชอร์ส่วนลด 10% 1 ใบ ลดสูงสุด 350 บาท สำหรับทุกผู้ใช้
 • รหัสส่วนลดนี้ไม่สามารถนำไปใช้ร่วมกับโปรโมชัน, วอยเชอร์ และ/หรือส่วนลดใด ๆ เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น รหัสคูปองไม่สามารถโอนหรือแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด, วงเงินบัตรเครดิต หรือส่วนลด/ผลิตภัณฑ์/บริการอื่น ๆ ได้
 • ไม่สามารถใช้ส่วนลดได้กับกิจกรรมที่เกียวข้องกับ Universal Studios Japan, JR Pass เเละบัตร Swiss Travel Pass.
 • Klook ขอสงวนสิทธิในการระงับ, ยกเลิก หรือแก้ไขโปรโมชันและเงื่อนไขและข้อตกลงเมื่อใดก็ได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีที่มีข้อโต้แย้งพิพาทกันเกิดขึ้น คำตัดสินของ Klook ถือเป็นที่สิ้นสุดและมีผลผูกพัน
 • การฉ้อโกงและ/หรือการละเมิดข้อเสนอใดโดยบุคคลใด (ตามที่ KLOOK พิจารณาและเห็นสมควรแต่เพียงผู้เดียว) จะส่งผลให้เกิดการเสียสิทธิในการรับข้อเสนอของบุคคลนั้น ๆ
 • ราคาของผลิตภัณฑ์และบริการนี้ได้รับการกำหนดโดย Klook และอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้เป็นครั้งราว โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ผลิตภัณฑ์และบริการทั้งหมดจะขึ้นอยู่กับความพร้อมในการให้บริการและมีจำนวนจำกัด
 • Klook รองรับการชำระเงินในสกุลต่าง ๆ และอัตราการชำระเงินสามารถแปลงเป็นสกุลเงินต่าง ๆ ได้เพื่อความสะดวกของคุณ ราคากิจกรรมที่ระบุไว้ในสกุลเงินใดสกุลเงินหนึ่ง คือราคาที่ถูกกำหนดโดย Klook ซึ่งประมาณการโดยใช้อัตราตามตลาดของภูมิภาคนั้น ๆ โดยสกุลเงินที่ใช้ในการชำระเงินจะถูกระบุไว้อย่างชัดเจนก่อนการชำระเงิน บัตรเครดิตบางประเภทอาจมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมสำหรับบางสกุล
 • เงิน โปรดติดต่อธนาคารผู้ออกบัตรเครดิตของคุณ หากมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมในการทำธุรกรรมของคุณ
 • Klook ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าบริการหรือค่าธรรมเนียมใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้บริการที่จัดหาโดย Klook คุณต้องชำระค่าบริการหรือค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องกับบริการที่คุณเลือกทั้งหมด ตามที่ระบุไว้บนเว็บไซต์นี้ Klook ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงรายการราคาสำหรับค่าบริการ/ค่าธรรมเนียมเมื่อใดก็ได้ โดยทาง Klook จะแจ้งให้คุณทราบผ่านทางอีเมลหรือประกาศลงบนเว็บไซต์นี้ การใช้งาน (หรือ
 • ยังคงใช้งาน) บริการที่จัดหาโดย Klook หลังจากการแจ้งให้ทราบดังกล่าว จะถือว่าคุณยอมรับที่จะชำระค่าบริการ/ค่าธรรมเนียมใหม่หรือที่มีการแก้ไข โดยไม่มีข้อแม้ใดๆ

เงื่อนไขของ Travel Recommends

ฟรี 2 วัน เมื่อเช่าพ็อกเก็ตไฟไวขั้นต่ำ 4 วัน

 • เฉพาะเช่าพ็อกเก็ตไวไฟขั้นต่ำ 4 วัน
 • สำหรับการเดินทางภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2563
 • รหัสโปรโมชันสามารถใช้ที่ www.travelrecommends.com/th สำหรับใช้เป็นส่วนลดพ็อกเก็ตไวไฟ เท่านั้น

วอยเชอร์ ส่วนลด 300 บาท

 • ใช้ได้กับการใช้จ่ายขั้นต่ำ 600 บาท สำหรับการสั่งซื้อ 1 ครั้ง
 • โปรโมชันหมดอายุวันที่ 30 มิ.ย. 63
 • รหัสโปรโมชันสามารถใช้ที่ www.travelrecommends.com/th สำหรับใช้เป็นส่วนลดพ็อกเก็ตไวไฟ เท่านั้น