แนวทางต่อเนื้อหาออนไลน์ที่ไม่เหมาะสมและละเอียดอ่อน: GrabAds และ GrabFood

Last modified: 5 September 2022

คำนำ

โปรดอ่านแนวทางต่อเนื้อหาออนไลน์ที่ไม่เหมาะสมและละเอียดอ่อน: GrabAds และ GrabFood (“แนวทาง”) อย่างละเอียดถี่ถ้วน การใช้บริการ (ตามที่ได้กล่าวถึงและกำหนดใน ข้อตกลงการใช้บริการ) โดยเฉพาะอย่างยิ่ง GrabAds และ GrabFood จะถือว่าคุณได้อ่าน ยอมรับ และเข้าใจข้อตกลงและเงื่อนไขในแนวทางนี้ที่จะบังคับใช้กับคุณ หากคุณไม่ยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขของแนวทางนี้ โปรดยกเลิกหรือหยุดการใช้งานแพลตฟอร์มหรือบริการของเรา โดยในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการรีวิว แนวทางนี้จะมีการบังคับใช้เพิ่มเติมจากแนวทางการรีวิว

ตัวอย่างดังต่อไปนี้เป็นตัวอย่างที่ทำให้เห็นภาพและไม่ได้จำกัดเฉพาะถึงตัวอย่างของเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมซึ่งต้องห้ามอย่างเคร่งครัดเมื่อใช้แพลตฟอร์มหรือบริการของเรา

 1. เนื้อหาอนาจารและไม่เหมาะสม

เนื้อหาที่ขัดต่อบรรทัฐานทางสังคมและศีลธรรมอันดี สามัญสำนึกต่อความเหมาะสมและความสุภาพ เนื้อหาดังกล่าวรวมถึงภาพเปลือย ภาพหรือข้อความทางเพศที่เปิดเผยอย่างชัดแจ้ง การอนาจาร กิจกรรมทางเพศและการข่มขืน

 1. เนื้อหาที่มีความก้าวร้าวและคุกคาม

เนื้อหาที่มีแนวโน้มว่าจะทำให้เกิดความรำคาญ คุมคาม ละเมิด หรือข่มขู่บุคคลใดๆ หรือ โดยทั่วไปแล้วเป็นการขัดกับมาตรฐานศีลธรรมที่รับได้ เนื้อหาดังกล่าวรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงองค์ประกอบที่ไม่เหมาะสมที่ (เป็นการคุกคามความมั่นคงหรือความสงบเรียบร้อยของประชาชน (มีลักษณะทางการเมืองหรือเกี่ยวข้องกับการวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลหรือผู้ปกครอง (ส่งเสริมในลักษณะที่ไม่พึงประสงค์ เช่นสนับสนุนหรือแสดงความเห็นอกเห็นใจต่อการก่อการร้ายหรือองค์กรของผู้ก่อการร้าย (ไม่คำนึงถึงความละเอียดอ่อนของชุมชุนหรือบรรทัดฐานทางสังคมของประเทศที่มีการจัดแสดงเนื้อหา หรือ (แสดงการกระทำอันเป็นอาชญากรรมหรือไม่ถูกต้องตามศีลธรรมอันดี

 1. เนื้อหาที่มีความรุนแรง

เนื้อหาซึ่งส่งเสริมความรุนแรงไม่ว่าจะเป็นทางกาย วาจา หรือจิตใจ ที่ทำให้เกิดความกลัวหรือการรู้สึกถูกข่มขู่ เนื้อหาดังกล่าวรวมถึงการโฆษณาผลิตภัณฑ์เช่น อาวุธ หรือมีภาพเสมือนเลือดและการบาดเจ็บใด ๆ

 1. เนื้อหาบิดเบือน

เนื้อหาที่ปลอม มีการคลาดเคลื่อนอย่างมีนัยยะ ไม่เป็นความจริง ไม่ครบถ้วนหรือมีข้อมูลที่ทำให้เข้าใจผิด ซึ่งรวมถึงการขายผลิตภัณฑ์เลียนแบบ เช่น วัตถุโบราณเลียนแบบ ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้รับการอนุญาตหรือใบอนุญาตจากหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง ผลิตภัณฑ์ชวนเชื่อ ที่โฆษณาว่าสามารถทำให้สุขภาพดีขึ้นได้ในทันที

นอกจากนี้การกล่าวอ้างใด ๆ ที่ได้มีในการโฆษณาควรจะต้องมีข้อมูลหรือหลักฐานที่เป็นรูปธรรม ทั้งนี้เนื้อหาใด ๆ ไม่เป็นความจริงอย่างเห็นได้ชัด มีลักษณะเกินจริง หรือเป็นเนื้อหาที่เป็นไปได้ว่าจะทำให้เกิดความเข้าใจผิดจะถือว่าเป็นเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม

 1. เนื้อหาที่มีการใช้ภาษาที่ไม่ดี

เนื้อหาที่มีภาษารุนแรง ไม่เหมาะสม หยาบคาย ซึ่งเนื้อหาดังกล่าวรวมถึง การตั้งชื่อผลิตภัณฑ์หรืออาหารที่ไม่เหมาะสมหรือมีคำอธิบายผลิตภัณฑ์ที่ทำให้เกิดความไม่น่ารับประทาน

 1. เนื้อหาเกี่ยวกับศาสนา

เนื้อหาที่มีการอ้างอิงถึงศาสนาใดเป็นการเฉพาะหรือมีภาพของบุคคลทางศาสนา ไม่ว่าจะในอดีตหรือปัจจุบัน หรือข้อความที่อ้างอิงถึงศาสนา เพื่อสนับสนุนการขายผลิตภัณฑ์ที่ ในส่วนนี้ให้รวมถึงการโฆษณาผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับศาสนาด้วย

 1. เนื้อหากับเด็ก

เนื้อหาที่มีเป้าหมายไปยังเด็กเล็กหรือแสดงภาพของเด็กจะต้องได้รับการจัดการด้วยความระมัดระวังและความเอาใจใส่เป็นพิเศษเนื่องจากบุคคลดังกล่าวอาจได้รับอิทธิพลและได้รับความประทับใจได้ง่ายเนื่องจากยังไม่มีความคิดความอ่านที่พัฒนาอย่างเพียงพอหรือเทียบเท่าผู้ใหญ่ เนื้อหาดังกล่าวรวมถึงการแสดงภาพของเด็กที่เข้าทำกิจกรรมที่อันตราย การแสดงให้เห็นเด็กในเชิงเสื่อมเสียหรือในเชิงที่แสวงหาประโยชน์จากเด็ก

 1. เนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ผิดกฎหมาย/ผลิตภัณฑ์ต้องห้าม

ผลิตภัณฑ์ดังต่อไปนี้เป็นผลิตภัณฑ์ที่ต้องห้ามเป็นการทั่วไปไม่ให้โฆษณาหรือถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ไม่เหมาะสม

 • บุหรี่ ยาสูบ และผลิตภัณฑ์บุหรี่ไฟฟ้า
 • ยาเสพติด
 • ผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์สำหรับผู้ใช้ที่อายุต่ำกว่ากำหนด
 • การแสดงรูปแบบของผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์ (เช่น แสดงให้เห็นขวดเบียร์)
 • ปืน อาวุธ วัตถุระเบิดหรือผลิตภัณฑ์ที่ถูกออกแบบมาเพื่อระเบิด และบริการที่ชี้แนะหรือสอนเกี่ยวกับการทำหรือเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่ผลิตภัณฑ์เช่นว่า โดยรวมถึงดอกไม้ไฟด้วย
 • เอเจนซี่ในการจัดหาคู่และ “ชมรมมิตรภาพ”
 • สื่อลามกอนาจารและผลิตภัณฑ์และบริการที่เกี่ยวข้องทางเพศ (ของเล่นทางเพศ หนังสือ วิดิโอ หรืออื่นๆ)
 • การพนัน
 • ผลิตภัณฑ์ที่มีคำไม่เหมาะสม เช่น เสื้อยืด
 • การดูดวงหรือการให้บริการโหราศาสตร์
 • ยาที่ไม่ได้รับการขึ้นทะเบียน
 • เนื้อสัตว์หายาก สัตว์ใกล้สูญพันธ์ ผลิตภัณฑ์จากการลักลอบค้าสัตว์ป่า การล่าที่ผิดกฎหมาย และการลักลอบล่าสัตว์ใกล้สูญพันธ์ เช่น สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในทะเล หูฉลาม นอแรด งาช้าง เขากวาง ดีหมี อวัยวะเพศชายเสือ และผลิตภัณฑ์ที่คล้ายกันอื่น ๆ
 • ผลิตภัณฑ์ที่มาจากหมู (ประเทศมาเลเซีย)
 • องค์กรหรือผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้รับอนุญาต เช่น ตัวแทนการให้ยืมเงิน โปรแกรมการลดน้ำหนัก ยิม อาหารเสริมสุขภาพ ตัวแทนท่องเที่ยว แพลตฟอร์มการซื้อขายหุ้นและดัชนี การดำเนินธุรกิจที่หลอกลวง เช่น แชร์ลูกโซ่ การทำธุรกิจแบบปิระมิด การตลาดแบบหลายระดับ การรับประกันผลลัพธ์ หลักสูตรหรือบริการการลงทุนหรือการเทรด
 • คริปโตเคอเรนซี่ สินทรัพย์ดิจิตอล และการเทรดฟอเรกซ์
 • ผลิตภัณฑ์ปลอมแปลงหรือละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
 • ยาที่ควบคุมพิเศษหรือยาอันตราย เช่น ยาคุมกำเนิด
 • การให้บริการการทำแท้ง
 • อาหารทดแทนนมแม่
 • ผลิตภัณฑ์คุมกำเนิด (ถุงยางอนามัย อุปกรณ์คุมกำเนิดสุภาพสตรี หรือ อื่นๆ)
 1. เนื้อหาที่ไม่มีการใส่ร้ายหรือมีการด้อยค่า

เนื้อหาของการโฆษณาไม่ควรมีจุดมุ่งหมายที่โจมตีหรือทำให้เกิดความเสื่อมเสียกับคู่แข่ง โดยในขณะที่การเปรียบเทียบนั้นเป็นจะสนับสนุนการแข่งขันที่ดี การเปรียบเทียบดังกล่าวควรจะอยู่บนพื้นฐานของการแข่งขันที่เป็นธรรมมากกว่าการล้อเลียน เยาะเย้ย หรือการโจมตีอย่างเดียว

 1. การใช้คนในการโฆษณา

เนื้อหาที่มีการใช้ผู้หญิงและเด็ก (โปรดดูบรรทัดที่ 7 ด้านบน) ควรจะต้องมีการดำเนินการด้วยความระมัดระวังเป็นพิเศษ โฆษณาไม่ควรแสดงภาพว่าผู้หญิงเป็นวัตถุทางเพศหรือในลักษณะที่แสวงหาผลประโยชน์ บุคคลซึ่งมีความทุพพลภาพควรแสดงภาพในแง่บวกและควรหลีกเลี่ยงการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติและการเหยียดเชื้อชาติ

 1. เนื้อหาเสียดสี

การโฆษณาสามารถมีรูปแบบที่ตลกและเสียดสี อย่างไรก็ตามต้องอยู่ภายใต้ความระมัดระวังเป็นพิเศษ อย่างไรก็ดีขอให้หลีกเลี่ยงการนำบุคคลสาธารณะหรือบุคคลทางการเมืองเข้ามาเป็นประเด็นหลักในการล้อเลียน โดยบุคคลดังกล่าวให้รวมถึงผุ้นำรัฐบาล นักการเมือง ผู้นำศาสนาหรือชุมชน นักกิจกรรม และผู้นำของคู่แข่งทางธุรกิจ

 1. การใช้ตราผลิตภัณฑ์โดยไม่ได้รับอนุญาต

เนื้อหาที่ใช้เครื่องหมายทางการค้าจดทะเบียนของบุคคลภายนอกโดยปราศจากการได้รับอนุญาตที่เกี่ยวข้อง

 1. เนื้อหาที่ละเมิด ฮาลาล

เนื้อหาบิดเบือนที่แสดงให้เห็นว่าผลิตภัณฑ์ที่นำเสนอนั้นเป็นฮาลาลเพื่อดึงดูดผู้บริโภค

เราสงวนสิทธิที่จะเพิ่ม แก้ไข หรือนำแนวทางนี้ออกได้ในเวลาใดๆ โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากคุณไม่ยอมรับกับการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่เกิดขึ้น คุณจะต้องหยุดใช้แพลตฟอร์มและการให้บริการใดๆ ของเรา โปรดทราบว่าการที่คุณใช้แพลตฟอร์มและบริการของเราอย่างต่อเนื่องนั้นจะหมายความว่าคุณได้ยอมรับและยินยอมกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับแนวทางนี้