ฉันต้องทำอย่างไร เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบัญชีผู้ใช้ และอุปกรณ์ของฉันปลอดภัย ?

ปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อรักษาความปลอดภัยของบัญชีผู้ใช้ รวมถึงอุปกรณ์ของคุณ

ใช้แอปฯ ที่ผ่านการรับรอง

คุณสามารถเข้าใช้บัญชีผู้ใช้ของaคุณผ่านแอปพลิเคชัน Grab Driver ของบริษัทฯ เท่านั้น โดยระบบรักษาความปลอดภัยของเราสามารถตรวจสอบการใช้แอปพลิเคชันอื่นที่ไม่ใช่แอปฯ Grab Driver ซึ่งอาจส่งผลให้คุณถูกระงับสัญญาณ

เราขอแนะนำให้ลบแอปพลิเคชันอื่น และดาวน์โหลด Grab Driver ที่ผ่านการรับรองจาก Grab บน Play Store หรือ App Store !

ร่วมสนับสนุนความยุติธรรม

การย้ายตำแหน่ง GPS หรือดัดแปลงอุปกรณ์ของคุณนับเป็นความผิด การใช้งานแอปพลิเคชันอื่นใดเพื่อย้ายตำแหน่ง GPS จะมีผลต่อการเข้าใช้บัญชีของคุณ และอาจส่งผลให้คุณไม่ได้รับอินเซนทีฟ หรือถูกระงับบัญชีผู้ใช้ ดังนั้น คุณควรรักษาข้อมูลของคุณและรับงานผ่านแอปพลิเคชัน Grab Driver จากบริษัทฯ ด้วยความซื่อสัตย์

หากคุณทำการติดตั้งแอปพลิเคชันอื่นใดที่ไม่ผ่านการรับรองที่ถูกต้อง บริษัทฯ ขอแนะนำให้คุณลบแอปพลิเคชันเหล่านั้นทันที

บางสิ่งที่ยังคงอยู่ ไม่เปลี่ยนแปลง

การดัดแปลงอุปกรณ์ของคุณ (เช่น การรูท หรือเจลเบรค) ส่งผลต่อความปลอดภัยของบัญชีผู้ใช้ ทั้งนี้ คุณจะไม่สามารถเข้าใช้บัญชีผู้ใช้ของคุณได้ หากอุปกรณ์ที่คุณใช้เชื่อมต่อแอปฯ Grab Driver ผ่านการดัดแปลง (เช่น การรูท หรือเจลเบรค) ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าคุณจะสามารถเข้าใช้บัญชีผู้ใช้ของคุณได้อย่างต่อเนื่อง

กรุณางดการดัดแปลงอุปกรณ์ของคุณ และคงการตั้งค่าดั้งเดิมที่ตั้งไว้จากโรงงาน

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่

แชร์หรือไม่แชร์?

รักษารหัสผ่านของคุณให้ดี!

เก็บรักษารหัสผ่านของคุณแต่เพียงผู้เดียว และใช้รหัสผ่านที่มีความซับซ้อน แทนรหัสผ่านที่ง่ายต่อการคาดเดา (ไม่ควรใช้ชื่อ หรือวันเกิด) เพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้กับบัญชีผู้ใช้ของคุณ บริษัทฯ จะไม่ถามรหัสผ่านของคุณผ่านทางอีเมล หรือ SMS หากคุณได้รับข้อความเหล่านี้ อย่ามอบรหัสผ่านของคุณเป็นอันขาด บัญชีผู้ใช้ของคุณควรมีเพียงคุณเท่านั้นที่สามารถเข้าใช้งานได้ นั่นรวมถึงไม่ควรมอบให้เราด้วย.