ประกาศสำคัญ เรื่องการใช้โทรศัพท์ที่ผ่านการดัดแปลง

ทางเราได้สังเกตเห็นว่า มีผู้ขับ Grab บางส่วน ใช้โทรศัพท์ที่ได้รับการดัดแปลง โดยการรูท , เจลเบรก หรือการติดตั้ง Xposed ทั้งนี้ขอประกาศให้ทราบว่า
ทางเราจะไม่อนุญาตให้ใช้โทรศัพท์ที่ได้รับการดัดแปลงในการใช้งานแอพพลิเคชั่น Grab
เพื่อความปลอดภัยของบัญชีมากขึ้นคุณจะไม่สามารถเข้าสู่ระบบบัญชีผู้ขับขี่ของคุณได้ในไม่ช้าหากคุณใช้อุปกรณ์ที่มีการปรับเปลี่ยน.

ทำไมเราถึงต้องควบคุมเรื่องนี้?

เครื่องที่ผ่านการดัดแปลงมีความเสี่ยงต่อระบบของเรา เพราะอุปกรณ์นั้นๆ อาจทำให้:


  • คุณอาจเสี่ยงต่อภัยคุกคามด้าน การฉ้อฉล ฉ้อโกงหรือหลอกลวง เพื่อผลประโยชน์

  • มีการรบกวนการทำงานของเรา ผ่านทางซอฟต์แวร์ของบุคคลที่สาม

  • ขัดขวางการจัดสรรงานที่ยุติธรรมและเท่าเทียมกัน

ตรวจสอบโทรศัพท์ของคุณ

สืบเนืองจากเรื่องความปลอดภัยของคุณ และจรรยาบรรณของ Grab กรุณาตรวจสอบอุปกรณ์สื่อสารของคุณ
หากคุณกำลังใช้งานเครื่องที่ผ่านการดัดแปลง เราแนะนำให้คุณล้างเครื่อง ให้กลับสู่การตั้งค่าจากโรงงาน
หรือเปลี่ยนเครื่องใหม่ เป็นเครื่องที่ไม่ได้ผ่านการดัดแปลง

คุณควรทำอย่างไร หากเครื่องของคุณผ่านการดัดแปลง

ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความยากง่ายในแต่ละกรณี คุณสามารถ:


  • ปฏิบัติตามวิธีตรวจสอบทางสื่อออนไลน์ เพื่อทำการคืนการตั้งค่าสู่การตั้งค่าจากโรงงาน

  • ติดต่อศูนย์บริการหรือร้านค้าที่คุณซื้อโทรศัพท์ หรือ

  • เปลี่ยนเครื่องใหม่ เป็นเครื่องที่ไม่ได้ผ่านการดัดแปลง