รู้ก่อน ควบคุมได้! —
เมื่อมีงานที่ต้องแวะจอดอีกที่ก่อนส่งถึงปลายทาง

ตอนนี้ผู้โดยสาร GrabCar สามารถเพิ่มจุดส่งได้อีกจุดก่อนไปปลายทาง
คุณจะได้รับเงินเพิ่มจากระยะทางที่เพิ่มเข้ามา

เราทราบว่าผู้โดยสารบางท่านมักขอให้คุณแวะจอดอีกที่หนึ่งก่อนไปยังปลายทาง ตั้งแต่วันนี้ไป เราจึงให้ผู้โดยสารระบุจุดส่งกลางทางเพิ่มได้หนึ่งที่ ซึ่งต้องกรอกก่อนกดเรียกรถ ทำให้พี่คนขับทราบก่อนว่าจะต้องเดินทางไปยังที่ใดบ้าง

ค่าโดยสารที่จะถูกบวกเพิ่มจากระยะทางที่ต้องเดินทางไปยังจุดส่งแต่ละที่ ยิ่งต้องวนไปส่งไกล ก็ยิ่งได้ค่าโดยสารเพิ่ม

วิธีรับงานที่มีหลายจุดส่ง

คำถามที่พบบ่อย

ค่าโดยสารที่คำนวณล่วงหน้าจะรวมค่าโดยสารที่ต้องเดินทางไปยังจุดส่งเพิ่มเติมเรียบร้อยแล้ว

คนขับสามารถจอดรอได้นานไม่เกิน 5 นาที หากมีการรอคอยที่นานกว่านั้น กรุณาเรียกรถแยกเป็นสองการเดินทาง หรือเราออนุญาตเก็บค่าธรรมเนียมการรอคอยเพิ่ม 20 บาทต่อทุกๆ 5 นาทีหลังจาก 5 นาทีแรก

แต่ละงานที่มีการเพิ่มจุดส่งจะนับเป็นหนึ่งงาน

ได้ตามปกติ รหัสโปรโมชั่นและส่วนลดที่มีสามารถใช้กับงานรูปแบบนี้ได้

มี กลไกการคำนวณราคาแบบค่าโดยสารตายตัวยังมีการคิดราคาแบบ surge อยู่ โดยไม่คำนึงว่าจะมีจุดส่งเพิ่มเติมหรือไม่

กรุณาแจ้งกับผู้โดยสารว่าไม่สามารถทำได้เพราะค่าโดยสารถูกคำนวณจากเส้นทางที่ผู้โดยสารระบุตั้งแต่ก่อนเรียกรถแล้ว

กรุณาแจ้งกับผู้โดยสารว่าให้เรียกรถ Grab คันใหม่เพิ่ม

กรุณาแจ้งกับผู้โดยสารว่าให้เรียกรถ Grab คันใหม่เพิ่ม