รู้ก่อน ควบคุมได้! —
เมื่อมีงานที่ต้องแวะจอดอีกที่ก่อนส่งถึงปลายทาง

ตอนนี้ผู้โดยสาร GrabCar สามารถเพิ่มจุดส่งได้อีกจุดก่อนไปปลายทาง
คุณจะได้รับเงินเพิ่มจากระยะทางที่เพิ่มเข้ามา

เราทราบว่าผู้โดยสารบางท่านมักขอให้คุณแวะจอดอีกที่หนึ่งก่อนไปยังปลายทาง ตั้งแต่วันนี้ไป เราจึงให้ผู้โดยสารระบุจุดส่งกลางทางเพิ่มได้หนึ่งที่ ซึ่งต้องกรอกก่อนกดเรียกรถ ทำให้พี่คนขับทราบก่อนว่าจะต้องเดินทางไปยังที่ใดบ้าง

ค่าโดยสารที่จะถูกบวกเพิ่มจากระยะทางที่ต้องเดินทางไปยังจุดส่งแต่ละที่ ยิ่งต้องวนไปส่งไกล ก็ยิ่งได้ค่าโดยสารเพิ่ม

Accepting jobs with an extra stop