รู้ก่อน ควบคุมได้! —
เมื่อมีงานที่ต้องแวะจอดอีกที่ก่อนส่งถึงปลายทาง

ตอนนี้ผู้โดยสาร GrabCar สามารถเพิ่มจุดส่งได้อีกจุดก่อนไปปลายทาง
คุณจะได้รับเงินเพิ่มจากระยะทางที่เพิ่มเข้ามา

เราทราบว่าผู้โดยสารบางท่านมักขอให้คุณแวะจอดอีกที่หนึ่งก่อนไปยังปลายทาง ตั้งแต่วันนี้ไป เราจึงให้ผู้โดยสารระบุจุดส่งกลางทางเพิ่มได้หนึ่งที่ ซึ่งต้องกรอกก่อนกดเรียกรถ ทำให้พี่คนขับทราบก่อนว่าจะต้องเดินทางไปยังที่ใดบ้าง

ค่าโดยสารที่จะถูกบวกเพิ่มจากระยะทางที่ต้องเดินทางไปยังจุดส่งแต่ละที่ ยิ่งต้องวนไปส่งไกล ก็ยิ่งได้ค่าโดยสารเพิ่ม

Accepting jobs with an extra stop

Frequently Asked Questions

The upfront fare includes the cost of the extra stop and is based on the total distance travelled./p>

A 5 minute grace period is allowed.

Each booking with an extra stop is counted as one trip.

Yes, any existing promo codes and discounts may be applied.

Yes, all upfront fixed fares are subjected to surge pricing regardless of whether there is an extra stop.

Please inform the passenger this is not possible as the fare is pre-determined at the point of booking based on the original order of the stops.

Please ask the passenger to make a separate separate Grab booking.

Please ask the passenger to make a separate separate Grab booking.