ตรวจสอบเมืองที่เปิดให้บริการ คลิกที่นี่
เมื่อคลิกลงทะเบียน ข้าพเจ้ายอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขของแกร็บ
หากข้าพเจ้าผิดข้อกำหนดและเงื่อนไขหรือข้อตกลงทางการค้าเพิ่มเติมใด ข้าพเจ้าตกลงและยอมรับว่าแกร็บมีสิทธิดำเนินการใด
ๆ ตามที่แกร็บเห็นสมควร รวมถึงแต่ไม่จำกัดอยู่เพียงปิดระบบของข้าพเจ้า
ร้านค้าเข้าใจและยอมรับว่า
แกร็บมีสิทธิที่จะไม่เข้าทำสัญญากับร้านค้าใด ๆ
ซึ่งแกร็บได้พิจารณาแล้วว่าไม่คุ้มค่าทางธุรกิจต่อแกร็บหรือเป็นร้านค้าที่มีข้อเรียกร้องหรือข้อพิพาทกับแกร็บในเรื่องใด
ๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงกรณีที่มีหนี้ค้างชำระต่อแกร็บข้อพิพาทเกี่ยวกับการผิดสัญญา ละเมิด และอื่น ๆ
ซึ่งแกร็บเห็นว่าส่งผลต่อการดำเนินธุรกิจร่วมกัน
ในการดำเนินการสมัครเข้าร่วมเป็นร้านค้ากับแกร็บ ข้าพเจ้าตกลงและยินยอมให้แกร็บเก็บรวบรวม
ใช้และเปิดเผยข้อมูลที่ข้าพเจ้าให้ไว้ในในนามของร้านค้าระหว่างการสมัคร เพื่อดำเนินการตามที่จำเป็นภายใต้นโยบายส่วนบุคคลของแกร็บที่ข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจเนื้อหาทั้งหมดแล้ว
ร้านค้าเข้าใจและยอมรับว่า แกร็บมีสิทธิที่จะไม่เข้าทำสัญญา แก้ไขและ/หรือยกเลิกสัญญากับร้านค้าใด ๆ ตามที่แกร็บพิจารณาเห็นสมควร หากพบว่าร้านค้ามีอาหารหรือสินค้าที่ขายตามประเภทร้านค้า น้อยกว่าร้อยละ 80 จากสินค้าทั้งหมดบนระบบ Grab ของร้านค้า ทั้งนี้แกร็บอาจมีการร้องขอให้ร้านค้าทำการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลอาหารหรือสินค้าให้มีความถูกต้องตามประเภทร้านค้า รวมถึงสงวนสิทธิในการกระทำการใด ๆ ตามที่แกร็บพิจารณาเห็นสมควรเพื่อเป็นการเปลี่ยนแปลงประเภทร้านค้าของร้านค้าให้มีความถูกต้อง ซึ่งกรณีดังกล่าวอาจทำให้มีการเปลี่ยนแปลงของค่าบริการ (GP) ได้
 

 


เมื่อคลิกลงทะเบียน ข้าพเจ้ายอมรับเงื่อนไขและข้อกำหนดของแกร็บแล้ว

.

ทำไมต้องเป็นพาร์ทเนอร์ร้านค้า GrabFood

เพิ่มลูกค้าเพิ่มยอดขาย

ให้ธุรกิจของคุณเติบโตด้วยการเข้าถึงลูกค้าอีกนับล้านคนที่กำลังค้นหาร้านอาหารใหม่ ๆ บนแอปฯ ของเรา

ไม่ต้องหาพนักงานส่งอาหาร

ด้วยจำนวนพาร์ทเนอร์คนขับส่งอาหารที่มากที่สุดในประเทศ หมดวังวลเรื่องหาพนักงานส่งอาหารได้เลย

จัดการร้านค้าได้ด้วยตนเอง

รับคำสั่งซื้อ, เปิด/ปิดร้าน, แก้ไขหรือเพิ่มเมนูได้ง่าย ๆ ตรวจสอบยอดขายได้แบบเรียลไทม์ผ่านแอปฯ GrabMerchant

โปรโมตร้านค้าใหม่ฟรี

มีโอกาสได้อยู่ในไอคอนและวิทเจ็ตร้านค้าใหม่บนหน้าแรกของแอปฯ GrabFood เพื่อเพิ่มการรับรู้ของลูกค้ามากยิ่งขึ้น

ขั้นตอนการสมัครเป็นพาร์ทเนอร์ร้านอาหาร GrabFood

สมัครพาร์ทเนอร์ GrabFood ต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง?

ขั้นตอนการบริการของ GrabFood

ความประทับใจจากพาร์ทเนอร์ร้านค้า GrabFood

FAQs

การเข้าร่วมเป็นพาร์ทเนอร์ร้านค้า GrabFood ไม่มีค่าแรกเข้า หรือค่าสมัครแต่อย่างใดทั้งสิ้น

ผู้ประกอบการร้านอาหารที่สนใจเข้าร่วมเป็นพาร์ทเนอร์ร้านค้าแกร็บฟู้ด สามารถดูรายละเอียดในการเตรียมเอกสารการสมัครได้ดังนี้

สำหรับคนไทย
แบบบุคคลธรรมดา
1. สำเนาบัตรประชาชน
2. สำเนาบัญชีธนาคารกสิกรไทยหรือธนาคารกรุงศรี (บัญชีต้องมีรายการเคลื่อนไหว)

แบบนิติบุคคล
1. สำเนาใบภพ 20 (ใบจดทะเบียนภาษี)
2. สำเนาใบจดทะเบียนรับรองบริษัท (ออกให้ไม่เกิน 3 เดือน)
3. สำเนาบัตรประชาชนผู้มีอำนาจ
4. สำเนาบัญชีธนาคารกสิกรไทยหรือธนาคารกรุงศรี (บัญชีต้องมีรายการเคลื่อนไหว)

สำหรับชาวต่างชาติ
แบบบุคคลธรรมดา
1. สำเนา passport
2. สำเนาเอกสารอนุญาติประกอบธุรกิจในประเทศไทย
3. สำเนาเอกสารแสดงที่พำนักในประเทศไทย เช่น เอกสารค่าเช่าบ้าน ค่าโทรศัพท์ ค่าน้ำ ค่าไฟ เป็นต้น
4. สำเนาบัญชีธนาคารกสิกรไทยหรือธนาคารกรุงศรี (บัญชีต้องมีรายการเคลื่อนไหว)

แบบนิติบุคคล
1. สำเนา passport
2. สำเนาเอกสารอนุญาติประกอบธุรกิจในประเทศไทย
3. สำเนาเอกสารแสดงที่พำนักในประเทศไทย เช่น เอกสารค่าเช่าบ้าน ค่าโทรศัพท์ ค่าน้ำ ค่าไฟ เป็นต้น
4. สำเนาใบภพ 20 (ใบจดทะเบียนภาษี)
5. สำเนาใบจดทะเบียนรับรองบริษัท (ออกให้ไม่เกิน 3 เดือน)
6. สำเนาบัญชีธนาคารกสิกรไทยหรือธนาคารกรุงศรี (บัญชีต้องมีรายการเคลื่อนไหว)

หมายเหตุ
– ผู้มีอำนาจลงนามจะต้องเซ็นรับรองสำเนาถูกต้องในเอกสารทุกฉบับ พร้อมประทับตราสำคัญบริษัท
– หากมีการมอบอำนาจให้ผู้อื่นเซ็นแทน จะต้องมีใบมอบอำนาจรับรอง
– เอกสารสำเนาต้องมีการลงลายเซ็นรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ

ข้อสำคัญ อย่าลืมเตรียมเครื่องมือสื่อสารระบบแอนดรอยด์และอีเมลที่เป็น @gmail สำหรับดาวน์โหลดและลงทะเบียนเข้าแอปฯ ร้านค้า (GrabMerchant) เพื่อรับคำสั่งซื้อ (ไม่รองรับ Huawai)

ไม่มี แต่ควรเซ็นเอกสารสัญญาอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้รับผ่านอีเมลโดยเร็วที่สุด เพราะลูกค้าของเรากำลังรอรับประทานอาหารจากร้านของคุณอยู่ !

กรุณาตรวจสอบเอกสารสำคัญให้ถูกต้องก่อนส่งเอกสารเพื่อความรวดเร็วในการเข้าร่วมเป็นพาร์ทเนอร์ร้านค้า GrabFood

หากเอกสารของคุณไม่ผ่านการตรวจสอบ คุณจะได้รับอีเมลจากเจ้าหน้าที่พร้อมรหัสร้านค้าเพื่อแนบเอกสารหรือข้อมูลใหม่ผ่านแบบฟอร์ม หลังจากที่เซ็นสัญญาอิเล็กทรอนิกส์ภายใน 3-5 วัน

เรากำลังขยายพื้นที่การให้บริการให้ครอบคลุมมากขึ้นเร็ว ๆ นี้

ได้ คุณสามารถร่วมเป็นพาร์ทเนอร์ร้านค้ากับเราได้เพียงเตรียมเอกสารต่าง ๆ ตามข้างต้น

คุณสามารถรับคำสั่งซื้อจากลูกค้าผ่านแอปฯ ร้านค้า (GrabMerchant) ได้ทันที โดยสามารถดาวน์โหลดฟรีจาก Google Play (สำหรับแอนดรอยด์เท่านั้น) หลังจากได้รับอีเมลแจ้งเปิดระบบแล้วเท่านั้น

แอปฯ ร้านค้า สามารถจัดการระบบร้านอาหารของคุณได้ด้วยตนเอง ไม่ว่าจะเป็นการเปิด-ปิดร้าน การเพิ่ม/แก้ไขเมนูอาหาร การสร้างโปรโมชัน เป็นต้น

คุณจะได้รับยอดเงินโอนเข้าบัญชีธนาคารของคุณในวันถัดไป โดยสามารถตรวจสอบรายงานยอดขายได้จากแอปฯ ร้านค้า และอีเมลของคุณ

ร้านค้าสามารถลงทะเบียนเพื่อรับเอกสารสำหรับการเพิ่มสาขาหรือเพิ่มร้านค้า (ภายใต้เจ้าของเดิม) เองได้ง่าย ๆ ดังนี้

1. ลงทะเบียนเข้าร่วมเป็นพาร์ทเนอร์ร้านค้าผ่านเว็บไซต์นี้
2. รับแบบฟอร์มการลงทะเบียนข้อมูลร้านค้าและรหัสร้านค้าเพื่อกรอกแบบฟอร์มผ่านอีเมล ภายใน 5 นาที
3. เลือกสถานะการสมัครในแบบฟอร์มภายใต้หัวข้อ “เพิ่มร้านค้าภายใต้เจ้าของเดิม หรือเพิ่มสาขา”
4. กรอกข้อมูลร้านค้าให้ถูกต้อง และรับสัญญาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Contract) เพื่อเซ็นชื่อยืนยันภายใน 1 วัน ผ่านอีเมล
5. หลังจากเซ็นสัญญาแล้ว ร้านค้าจะได้รับอีเมลเรียนรู้วิธีการเปิดระบบด้วยตนเองภายใน 3-5 วัน

หมายเหตุ
– ผู้มีอำนาจลงนามต้องเป็นคนเดียวกับผู้เซ็นสัญญาหลักเท่านั้น
– ร้านค้าจะได้รับอีเมลแจ้งผลการเปลี่ยนแปลงข้อมูลร้านค้าเมื่อ GrabFood ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
– หากข้อมูลที่ร้านค้าระบุไม่ถูกต้อง ทางบริษัทฯ จะไม่สามารถดำเนินการให้ทางร้านค้าได้ ดังนั้นโปรดตรวจสอบข้อมูลให้เรียบร้อยก่อนส่งแบบฟอร์ม