ลูกค้าของเราค้นหาร้านอาหารใหม่ ๆ อร่อย ๆ เพิ่มขึ้นทุกวัน

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราเพื่อส่งมอบมื้ออาหารดี ๆ และเพิ่มยอดขายให้กับร้านอาหารของคุณ

เข้าร่วมเป็นพาร์ทเนอร์ร้านอาหารกับเรา

GrabFood Partner Form

ร่วมเป็นพาร์ทเนอร์ร้านอาหารกับแกร็บฟู้ดดียังไง

เพิ่มยอดขายให้ร้านค้า

ช่วยให้ร้านอาหารของคุณเข้าถึงลูกค้าอีกนับล้านคน ซึ่งนั่นเป็นช่องทางในการเพิ่มยอดขาย เพราะลูกค้าของเราค้นหาร้านอาหารใหม่ ๆ อร่อย ๆ เพิ่มขึ้นทุกวัน และยังเป็นการแนะนำร้านอาหารของคุณให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น

ไม่ต้องหาคนส่ง

ด้วยจำนวนผู้ขับส่งอาหารที่เยอะที่สุดในประเทศ ท่านสามารถหายห่วงได้เลยเรื่องหาคนส่ง อาหารของท่านจะไปเสิร์ฟถึงลูกค้าของคุณได้รวดเร็วทันใจแน่นอน

ขั้นตอนการสมัคร

FAQs

แกร็บฟู้ด คือ บริการจัดส่งมื้ออาหารดีๆ จากร้านอาหารในพื้นที่ส่งตรงไปบ้านของท่าน

การเป็นพาร์ทเนอร์แกร็บฟู้ดจะช่วยเพิ่มยอดออเดอร์และช่องทางการขายให้กับร้านของคุณ ให้ร้านอาหารคุณเข้าถึงลูกค้าอีกนับล้านคนบนแอปพลิเคชั่นเเกร็บ!

ท่านต้องเตรียมเอกสารดังต่อไปนี้เพื่อเข้าร่วมการเป็นพาร์ทเนอร์กับทางแกร็บฟู้ด:

ร้านค้าประเภทนิติบุคคล

1. สำเนาหนังสือรับรองบริษัท ที่ออกโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (โดยวันที่ออกหนังสือรับรองจะต้องไม่เกินระยะเวลา 3 เดือน นับจาก วันที่มีผลบังคับใช้)

2. ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.20)

3. หนังสือมอบอำนาจ ในกรณีที่ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อในสัญญา มิได้เป็นกรรมการผู้มีอำนาจตามที่ปรากฏในหนังสือรับรองบริษัท

4. สำเนาบัตรประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจในการลงลายมือ หรือ สำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ

ร้านค้าประเภทบุคคลธรรมดา

1. สำเนาบัตรประชำชนของเจ้าของร้าน

2. ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.20) (หากมี)

(หากมี) ใบรับรองมาตรฐานอาหารฮาลาล

ลงทะเบียน กดตรงนี้

รอเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับไปเพื่อเซ็นเอกสารให้เสร็จสิ้น

เราจะช่วยดำเนินการในส่วนของข้อมูลที่จำเป็นสำหรับพาร์ทเนอร์ร้านอาหารก่อนการเริ่มเปิดบริการในแกร็บฟู้ด

ไม่ เรามีการบริการครอบคลุมในหลายพื้นที่และยังคงขยายออกไปเรื่อยๆ ตราบใดที่ร้านอาหารยังต้องการเสิร์ฟอาหารให้ถึงมือลูกค้า

ได้ คุณสามารถร่วมเป็นพาร์ทเนอร์กับเราได้เพียงเตรียมเอกสารต่างๆตามข้างต้น