กิจกรรม “ยืนยันแกร็บยืน1”

Grab ขอชวนพี่ๆ พาร์ทเนอร์ร้านค้า มาร่วมกิจกรรม “ยืนยันแกร็บยืน1”
รับรางวัลพิเศษโดนใจพ่อค้าแม่ค้า จำนวน 10 รางวัล*

กติกาง่ายๆ เพียง
1. เขียนแชร์ว่า “แกร็บยืน 1” เรื่องอะไร?”
ไม่ว่าจะเป็นการซัพพอร์ตที่ได้จากแกร็บ หรือ ฟีเจอร์ต่างๆ ของแกร็บ ลงบนเฟซบุ๊กของคุณหรือร้านค้า

2. พร้อมติดแฮชแท็ก #ยืนยันแกร็บยืน1 และตั้งค่าโพสต์เป็นสาธารณะ

3. ร้านค้าไหนที่เขียนมาโดนใจ ก็เตรียมรับรางวัลพิเศษไปเลย 10 รางวัล

ร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่ 24 พ.ค. – 7 มิ.ย. 2566

ข้อตกลงและเงื่อนไขกิจกรรม 

ผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรม

 1. ผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องเป็นพาร์ทเนอร์ร้านค้า GrabFood เท่านั้น
 2. ผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องเป็นผู้ที่มีภูมิลำเนาอยู่ในประเทศไทย
 3. พนักงานของบริษัท และบริษัทในเครือ และครอบครัวของพนักงาน และ/หรือตัวแทนโฆษณาที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดทำกิจกรรมนี้ ไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรม
 4. ระยะเวลาของกิจกรรม ตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม ถึง 7 มิถุนายน 2566

เงื่อนไขของการเป็นผู้มีสิทธิ์ได้รับรางวัล

 1. ต้องเป็นผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมตามรายละเอียดที่ระบุข้างต้นและปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของกิจกรรมอย่างครบถ้วน
 2. ต้องเป็นผู้ที่โพสต์แชร์เรื่องราว ยืนยันความยืน1ของแกร็บ ผ่าน  #ยืนยันแกร็บยืน1 และตั้งค่าโพสต์เป็นสาธารณะ 

 รายละเอียดของรางวัล

สำหรับรางวัลได้แก่ กล่องของขวัญจากทางแกร็บ จำนวน 10 รางวัล (1 ร้านต่อ 1 รางวัล) โดย 1 รางวัล ประกอบด้วย 

  1. ผ้ากันเปื้อนจากทางแกร็บ จำนวน 1 ชิ้น ต่อ 1 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 250 บาท
  2. ถุงผ้า รุ่น GrabFood x Daddy and The Muscle Academy จำนวน 1 ชิ้น ต่อ 1 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 500 บาท

หมายเหตุ: หากทางบริษัทไม่สามารถจัดงานได้ ด้วยระเบียบการจัดงานหรือด้วยประกาศหรือคำสั่งใดๆ ของรัฐบาล อันเนื่องมาจากสถานการณ์ Covid-19 บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนกิจกรรมหรือเปลี่ยนแปลง แก้ไข ของรางวัลตามที่เห็นสมควร โดยจะแจ้งผ่านช่องทางกลุ่มเฟซบุ๊ค “ครอบครัวร้านค้าGrabFood” หรือช่องทางอื่น ๆ ตามที่บริษัทเห็นสมควร

รายละเอียดและช่องทางการประกาศผู้ได้รับรางวัล

บริษัทจะประกาศรายละเอียดผู้ได้รับรางวัลวันที่ 15 มิถุนายน 2566 เวลา 19:00 น. กลุ่มเฟซบุ๊ค ครอบครัวร้านค้าGrabFood

เงื่อนไขในการรับรางวัล

 1. ผู้ได้รับรางวัลจะต้องกรอกฟอร์มที่แนบไปในประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลเพื่อยืนยันสิทธิ์ในการรับของรางวัลภายในวันที่ 18 มิถุนายน 2566 เวลา 23.59 น. เท่านั้น
 2. ของรางวัลจะถูกจัดส่งไปยังที่อยู่ที่ผู้ได้รับรางวัลกรอกมาในฟอร์ม 

เงื่อนไขอื่น ๆ ของกิจกรรม

 • หากผู้ที่มีสิทธิได้รับรางวัลไม่กรอกฟอร์มภายในระยะเวลาที่กำหนด จะถือว่าผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับรางวัลสละสิทธิ์ไม่ขอรับรางวัลใด ๆ จากบริษัททั้งสิ้น และให้สิทธิ์บริษัทดำเนินการใด ๆ เพื่อเลือกผู้ที่มีสิทธิรับรางวัลใหม่ตามวิธีการที่บริษัทเห็นสมควร
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการรับรางวัล 1 ร้าน ต่อ 1 รางวัล
 • ผู้ที่ได้รับของรางวัลไม่สามารถโอนสิทธิการรับของรางวัลให้กับบุคคลอื่นได้ และไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงิน/ทรัพย์สินอย่างอื่นได้
 • ขอสงวนสิทธิ์การให้รางวัล ในกรณีที่บริษัทพิจารณาว่าอาจมีการทุจริตหรือผิดวัตถุประสงค์ของกิจกรรม
 • ในกรณีที่มีข้อพิพาท คำตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สิ้นสุด
 • แกร็บสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ข้อกำหนด และรายละเอียดของกิจกรรมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และผู้เข้าร่วมกิจกรรมตกลงที่จะผูกพันกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวนั้น