ข้อกำหนดและเงื่อนไขของส่วนลด GrabFood ‘ลดเยอะกว่า!’


สำหรับโปรโมชันรหัส ‘GRAB400’

📌เงื่อนไขสำหรับการใช้ส่วนลดในพื้นที่จังหวัดกรุงเทพมหานคร

💚รับ reward หรือส่วนลด 50 บาท ขั้นต่ำ 200 บาท ทั้งหมดจำนวน 8 ใบ รวมมูลค่า 400 บาท

📌เงื่อนไขสำหรับการใช้ส่วนลดในพื้นที่ต่างจังหวัด ได้แก่

 1. จังหวัดเชียงใหม่
 2. จังหวัดนครราชสีมา
 3. จังหวัดบุรีรัมย์
 4. จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ หัวหิน
 5. จังหวัดชลบุรี
 6. จังหวัดพัทยา
 7. จังหวัดระยอง
 8. จังหวัดนครศรีธรรมราช
 9. จังหวัดมหาสารคาม
 10. จังหวัดอุตรดิตถ์
 11. จังหวัดลำปาง
 12. จังหวัดสุรินทร์
 13. จังหวัดเพชรบุรี
 14. จังหวัดราชบุรี
 15. จังหวัดหนองคาย
 16. จังหวัดกาญจนบุรี
 17. จังหวัดลำพูน
 18. จังหวัดชัยภูมิ
 19. จังหวัดพะเยา

💚รับ reward หรือส่วนลด 80 บาท ขั้นต่ำ 150 บาท ทั้งหมดจำนวน 5 ใบ รวมมูลค่า 400 บาท

📌เงื่อนไขสำหรับการใช้ส่วนลดในพื้นที่ต่างจังหวัด ได้แก่

 1. จังหวัดขอนแก่น
 2. จังหวัดหาดใหญ่
 3. จังหวัดภูเก็ต
 4. จังหวัดอุดรธานี
 5. จังหวัดอุบลราชธานี
 6. จังหวัดเชียงราย
 7. จังหวัดพิษณุโลก
 8. จังหวัดนครสวรรค์
 9. จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 10. จังหวัดจันทบุรี
 11. จังหวัดสุราษฎร์ธานี เกาะสมุย
 12. จังหวัดพะเยา

💚รับ reward หรือส่วนลด 50 บาท ขั้นต่ำ 150 บาท ทั้งหมดจำนวน 8 ใบ รวมมูลค่า 400 บาท

 • ส่วนลดสามารถใช้ได้สำหรับ ร้านค้าที่เข้าร่วมรายการบน GrabFood เท่านั้น
 • ส่วนลดสามารถใช้ได้สำหรับทุกผู้ใช้งาน
 • ส่วนลดใช้ได้ในวันที่ 1 มีนาคม  2567 – 10 มีนาคม 2567 เท่านั้น
 • ส่วนลดสำหรับผู้ใช้งานที่เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดเท่านั้น และสิทธิ์ต่อวันมีจำนวนจำกัด
 • ยอดคำสั่งซื้อขั้นต่ำคิดจาก มูลค่าคำสั่งซื้อหลังหักส่วนลดพิเศษจากร้านค้า
 • ส่วนลดไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายหรือคูปองส่วนลดอื่นๆ
 • ส่วนลดไม่สามารถใช้ได้หากมีการปรับยอดการสั่งซื้อไม่ว่ากรณีใด ๆ ที่ทำให้ยอดการสั่งซื้อขั้นต่ำน้อยกว่าที่กำหนด
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข หรือเปลี่ยนแปลง ข้อกำหนดหรือเงื่อนไขใด ๆ รวมถึงยกเลิกโปรโมชั่น โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • หากมีปัญหาการใช้งานส่วนลด คลิกลิงก์ด้านล่าง: https://help.grab.com/passenger/th-th/115005941707