วรฉัตร ลักขณาโรจน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ แกร็บ ประเทศไทย ขึ้นบรรยาย ใน งาน Thailand Travelution 2022 ในหัวข้อ “Changes in Behavior Post-Covid”

นายวรฉัตร ลักขณาโรจน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ แกร็บ ประเทศไทย ได้รับเกียรติให้ขึ้นบรรยายในงาน Thailand Travelution 2022 ซึ่งเป็นงานแสดงเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยว จัดโดยสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) และสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ภายใต้หัวข้อ “Changes in Behavior Post-Covid” เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

 

นายวรฉัตร ตั้งข้อสังเกตว่า พฤติกรรมของผู้บริโภคนั้นมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญหลังจากที่ผู้คนต้องปรับตัวให้สามารถอยู่กับภาวะโรคระบาด Covid-19 เป็นเวลาหลายปีในช่วงที่ผ่านมา โดยสามารถจำแนกเป็นหัวข้อหลักๆได้ 3 หัวข้อ ได้แก่ 1.การเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันของ E-commerce 2. On-demand everything ซึ่งเน้นเรื่องการจัดส่งสินค้าอย่างรวดเร็วทันใจ และ 3. การเติบโตของภาคการท่องเที่ยวและการเดินทาง ที่จะเห็นได้อย่างชัดเจนในระยะต่อไปถัดจากนี้ โดยได้ ลงรายละเอียดเพิ่มเติมว่าการเปลี่ยนแปลงในด้านพฤติกรรมของผู้บริโภคเหล่านี้ส่งผลโดยตรงต่อความต้องการในการใช้บริการธุรกิจแพลตฟอร์มดิจิทัลที่จะมีการเพิ่มปริมาณการใช้งานอย่างต่อเนื่อง 

 

นอกจากนี้ นายวรฉัตรทิ้งท้ายว่า ธุรกิจแพลตฟอร์มดิจิทัลนั้นมีบทบาทที่สำคัญในการให้บริการผู้ใช้งานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆที่อยู่ในแพลตฟอร์ม ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบของการสร้างรายได้ให้กับผู้คนในชุมชนท้องถิ่น หรือการช่วยขับเคลื่อนและเพิ่มศักยภาพให้วิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดย่อมและรายย่อยเพื่อให้สามารถเติบโตและแข่งขันได้ในโลกดิจิทัล โดยหากยกตัวอย่างในมุมของภาคธุรกิจท่องเที่ยว แพลตฟอร์ม อย่าง แกร็บ สามารถช่วยเปิดโอกาสให้กับพ่อค้าแม่ค้า และพาร์ทเนอร์คนขับ ให้สามารถเป็นส่วนหนึ่งในการเติบโตของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ผ่านการช่วยให้พวกเค้าเพิ่มการเข้าถึงลูกค้าที่กว้างขึ้น จากทั้งนักท่องเที่ยวชาวไทยและนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย 

 

นายวรฉัตรกล่าวเพิ่มเติมว่า แกร็บ ยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะทำงานร่วมกันกับภาครัฐและหน่วยงานท้องถิ่นต่างๆ เพื่อช่วยโปรโมทการท่องเที่ยว และร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยผลักดันความเท่าเทียมทางดิจิทัลให้กับประเทศไทย