“แพ็กเกจ Grab สุขคุ้มยกแอป” ฉลองสิ้นปี ต้องคุ้มกว่าเดิม!

🤑 ฉลองสิ้นปี ต้องคุ้มกว่าเดิม! 💗

🌈 แพ็กเกจ Grab สุขคุ้มยกแอป | Grab 10versary Package
จ่ายเพียง 200 บ.
รับส่วนลดรวมสูงสุด 700 บ. ทั้งหมด 3 เดือน!

แพ็กเกจสุดคุ้มประกอบด้วยอะไรบ้าง?
🍔 ส่วนลดสำหรับ GrabFood:
ลด 15% | สูงสุด 60 บ. | ขั้นต่ำ 250 บ. | 4 ครั้ง
🛍 ส่วนลดสำหรับ GrabMart:
ลด 15% | สูงสุด 100 บ. | ขั้นต่ำ 500 บ. | 1 ครั้ง
🚗 ส่วนลดสำหรับบริการเรียกรถ Grab:
ลด 15% | สูงสุด 65 บ. | 4 ครั้ง | ไม่สามารถใช้ได้กับ GrabTaxi และ GrabBike (Win)
📦 ส่วนลดสำหรับ GrabExpress:
ลด 15% | สูงสุด 100 บ. | 1 ครั้ง

ง่ายๆ เพียง
👉 เปิดแอป Grab แล้วไปที่ “แพ็กเกจ / Package”
👉 กดสมัคร “แพ็กเกจ GrabUnlimited”
👉 กดซื้อ “แพ็กเกจ Grab สุขคุ้มยกแอป / Grab 10versary Package”

ซื้อแพ็กเกจเลย!

ตั้งแต่ 15 ธ.ค. 2565 – 31 ม.ค. 2566 | แพ็กเกจมีจำนวนจำกัด
แพ็กเกจสำหรับสมาชิก GrabUnlimited เท่านั้น | เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด

 


ข้อกำหนดและเงื่อนไข

 • ระยะเวลาของแคมเปญตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2565 – 31 มกราคม 2566 (“ระยะเวลาแคมเปญ”)
 • แพ็กเกจ Grab 10versary Package หรือ แพ็คเกจ Grab สุขคุ้มยกแอป (ต่อไปจะเรียกว่า “แพ็กเกจ”) สามารถใช้ได้กับบริการของ GrabFood, GrabMart, Grab Transport และ GrabExpress ในจังหวัดที่มีการให้บริการ Grab ในประเทศไทยเท่านั้น
 • แคมเปญนี้มีขึ้นสำหรับการซื้อแพ็กเกจที่เกิดขึ้นในประเทศไทยเท่านั้น
 • แพ็กเกจของแคมเปญนี้สามารถซื้อได้ผ่านการชำระเงินด้วย GrabPay ผ่านบัตรเครดิต/เดบิต หรือ GrabPay Wallet เท่านั้น ไม่สามารถชำระเงินผ่านช่องทางอื่นได้
 • เฉพาะผู้ที่เป็นสมาชิก GrabUnlimited เท่านั้นที่จะสามารถซื้อแพ็กเกจนี้ได้ ผู้ที่ไม่ได้เป็นสมาชิก GrabUnlimited จะไม่สามารถเข้าซื้อแพ็กเกจนี้ได้ (โปรดอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ GrabUnlimited ได้ที่นี่)
 • แพ็คเกจนี้เฉพาะผู้ที่เป็นสมาชิก GrabUnlimited เท่านั้นที่จะสามารถซื้อได้ โดยแพ็คเกจนี้จะเป็นการจำหน่ายแบบ 3 รอบเดือนติดต่อกัน ซึ่งคูปองส่วนลดในแพ็กเกจนี้ต่อรอบเดือน ประกอบด้วย
  • คูปองส่วนลด 15% ลดสูงสุด 60 บาท ยอดซื้อขั้นต่ำ 250 บาท เมื่อใช้บริการ GrabFood จำนวน 4 คูปอง  
  • คูปองส่วนลด 15% ลดสูงสุด 100 บาท ยอดซื้อขั้นต่ำ 500 บาท เมื่อใช้บริการ GrabMart จำนวน 1 คูปอง 
  • คูปองส่วนลด 15% ลดสูงสุด 65 บาท เมื่อใช้บริการ Grab Transport จำนวน 4 คูปอง 
  • คูปองส่วนลด 15% ลดสูงสุด 100 บาท เมื่อใช้บริการ GrabExpress จำนวน 1 คูปอง
 • แพ็กเกจมีจำนวนจำกัด หากมีการซื้อครบกำหนดตามจำนวนแล้ว แพ็กเกจจะไม่สามารถซื้อได้อีกใน Grab แอปพลิเคชัน
 • โปรดทราบว่าแพ็กเกจนี้ไม่สามารถโอนได้ และบริษัทไม่มีนโยบายคืนเงินหลังจากซื้อแพ็กเกจ
 • ท่านจะไม่ได้รับคะแนนรีวอร์ดจากการซื้อแพ็กเกจนี้
 • คูปองส่วนลดไม่สามารถใช้เป็นส่วนลดสำหรับค่าทางด่วนหรือค่าบริการอื่นๆ ได้ (ถ้ามี)
 • คูปองส่วนลดของบริการ Grab Transport ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายหรือคูปองส่วนลดอื่นๆ และไม่สามารถใช้กับบริการ GrabBike (Win) และ GrabTaxi ได้
 • จำกัดการใช้ 1 คูปองส่วนลดต่อการใช้บริการ 1 ครั้ง
 • ผู้บริโภคตกลงว่าผู้บริโภคปฏิบัติตามข้อตกลงการใช้บริการของบริษัท สำหรับบริการ Grab ที่เกี่ยวข้อง ตามที่ระบุไว้ใน https://www.grab.com/th/terms-policies/และผู้บริโภคตกลงว่าเงื่อนไขการใช้คูปองส่วนลดต่างๆ จะเป็นไปตามข้อตกลงการใช้บริการที่เกี่ยวข้อง
 • บริษัทสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและข้อกำหนดของแคมเปญไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนเมื่อใดก็ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และผู้บริโภคตกลงที่จะผูกพันกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวนั้น การพิจารณาและตัดสินใจของบริษัท ไม่ว่ากรณีใดๆ อันเกี่ยวข้องกับแคมเปญนี้ให้เป็นที่สิ้นสุดแล้วไม่อาจโต้แย้งได้ 
 • โดยการเข้าร่วมในแคมเปญนี้ ผู้บริโภครับรองว่าผู้บริโภคได้อ่าน ทำความเข้าใจและตกลงที่จะผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ นอกจากนี้ผู้บริโภครับทราบและตกลงว่าบริษัท อาจเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณมอบให้แก่บริษัท ตามที่ระบุไว้ขางต้นซึ่งจะเป็นไปตามประกาศความเป็นส่วนตัวของบริษัท  
 • ผู้บริโภครับทราบและตกลงที่จะผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ รวมถึงคำตัดสินของบริษัทโดยไม่มีข้อจำกัด ผู้บริโภคยอมรับว่าการพิจารณาและคำตัดสินทั้งหมดจากบริษัทจะถือเป็นที่สิ้นสุดและเด็ดขาด
 • บริษัทจะไม่รับผิดต่อข้อเรียกร้องใดๆ ของผู้บริโภคหรือ ข้อเรียกร้องหรือความเสียหายของบุคคลที่สาม ไม่ว่ากรณีใดๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การสูญเสียรายได้  การชดใช้ค่าเสียหายเชิงลงโทษ ค่าเสียหายทางอ้อม ค่าเสียหายกรณีพิเศษ หรือค่าเสียหายอื่นใด รวมถึงบรรดาข้อเรียกร้องใด ๆ ทั้งโดยตรง โดยอ้อม โดยบุคคลที่สาม หรือความเสียหายอื่นใดที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับแคมเปญนี้
 • ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้อยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายประเทศไทย และข้อพิพาทใด ๆ ที่เกิดขึ้นอันเกี่ยวกับข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้จะอยู่ในเขตอำนาจของศาลไทย