GrabMart x K-Food ช้อปฟินเหมือนบินไป Korea กับ จุง&ดัง

🔔 ชาวด้อมดุงจังห้ามพลาด!

มาร่วมเป็น 1 ใน 10 คน* ที่ได้เข้าชมไลฟ์สดในสตูดิโอพร้อมพบปะตัวจริงกับ ‘จุง & ดัง’ 💚

กับกิจกรรม ‘GrabMart x K-Food ช้อปฟินเหมือนบินไป Korea’ 🇰🇷

📝 กติกาง่ายๆ
1. สั่งซื้อสินค้าเกาหลีที่เข้าร่วมรายการ ขั้นต่ำ 200 บาท
2. ใส่รหัส ‘JOONGDUNK’ (โค้ดนี้ไม่มีส่วนลด สำหรับเข้าร่วมกิจกรรมเท่านั้น)
3. คำสั่งซื้อลำดับที่ 150, 300, 450, 600, 750, 900, 1,050, 1,200, 1,350 และ 1,500 รับสิทธิ์เป็น 1 ใน 10 ผู้โชคดี*

10 คนที่ทำถูกต้องตามกติกา…
✅ รับสิทธิ์ร่วมชมไลฟ์สดพบปะตัวจริง ‘จุง & ดัง’
✅ รับสิทธิ์ร่วมเล่นกิจกรรมสุดเอ็กซ์คลูซีฟกับ ‘จุง & ดัง’


📍 ระยะเวลาร่วมกิจกรรมตั้งแต่ วันที่ 29 ต.ค. 2566 เวลา 00.00 น. ถึง 2 พ.ย. 2566 เวลา 23.59 น. เท่านั้น
📍 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับสิทธิ์ในวันที่ 3 พ.ย. 2566 เวลา 12.00 น. ผ่านช่องทาง Facebook: GrabTH
📍 จัดกิจกรรมวันที่ 6 พ.ย. 2566 เวลา 18.00 น.

👉 ช้อปเลย

_____________________________________________

ข้อตกลงและเงื่อนไขกิจกรรม

ผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรม

 1. ผู้ที่ใช้บริการผ่าน Grab Application และมีการสั่งซื้อสินค้าเกาหลีที่ร่วมรายการตามรายละเอียดที่ระบุในนี้ https://tinyurl.com/ymeezya5 ในแคมเปญ ‘ช้อปฟินเหมือนบินไป Korea’ ผ่าน GrabMart จากร้านค้าที่ร่วมรายการ (ตามรายละเอียดที่ระบุด้านล่าง) สำเร็จ โดยมียอดสั่งซื้อตั้งแต่ 200 บาทเป็นต้นไปตามที่กำหนดไว้ในเงื่อนไขของการเป็นผู้มีสิทธิ์ได้รับรางวัล รวมถึงได้ทำการใส่รหัส ‘JOONGDUNK’ ในการใช้บริการ GrabMart
 2. รหัส ‘JOONGDUNK’ รหัสนี้ไม่มีส่วนลด และเป็นเพียงรหัสที่ใช้เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมเท่านั้น
 3. ระยะเวลาของกิจกรรมจะจำกัดเฉพาะการใช้บริการระหว่างวันที่ 29 ตุลาคม 2566 ถึง 2 พฤศจิกายน 2566 เท่านั้น
 4. ผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องเป็นผู้ที่มีสัญชาติไทยและมีภูมิลำเนาอยู่ในประเทศไทย
 5. เมื่อมีการเข้าร่วมกิจกรรมจะถือว่าผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมตกลงยอมรับ และปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อกำหนดของกิจกรรมและเงื่อนไขอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (รวมถึงเงื่อนไขและข้อกำหนดใด ๆ ที่อาจมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง ยกเลิก เพิกถอนโดยบริษัทในอนาคตผ่านทางช่องทางที่บริษัทกำหนด)
 6. พนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทในเครือ ครอบครัวของพนักงาน และ/หรือตัวแทนโฆษณาที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดทำกิจกรรมนี้จะไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรม

ระยะเวลาของกิจกรรม
ตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม 2566 ถึง 2 พฤศจิกายน 2566 เท่านั้น

เงื่อนไขของการเป็นผู้มีสิทธิ์ได้รับรางวัล

 1. ต้องเป็นผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมตามรายละเอียดที่ระบุข้างต้น
 2. เป็นผู้ที่สั่งซื้อสินค้าเกาหลีที่ร่วมรายการตามรายละเอียดที่ระบุใน https://tinyurl.com/ymeezya5 นี้ ผ่านบริการ GrabMart สำเร็จ และได้ทำการใส่รหัส ‘JOONGDUNK’ ในการทำคำสั่งซื้อ ตามรายละเอียดดังนี้
  1. ผู้ที่สั่งซื้อสินค้าเกาหลีที่ร่วมรายการโดยมียอดสั่งซื้อตั้งแต่ 200 บาท (สองร้อยบาท) เป็นต้นไป จะมีสิทธิ์ได้เข้าร่วมกิจกรรม
  2. ผู้ที่สั่งซื้อสินค้าเกาหลีที่ร่วมรายการสำเร็จ ในลำดับที่ 150, 300, 450, 600, 750, 900, 1,050, 1,200, 1,350, 1,500 จะเป็นผู้มีสิทธิ์ได้รับรางวัล
 3. หากมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมผู้ทำการสั่งซื้อสินค้าเกาหลีพร้อมใส่รหัสสำเร็จไม่ถึงลำดับคำสั่งซื้อตามที่บริษัทกำหนด บริษัทจะให้สิทธิ์แก่ผู้ที่มีการสั่งซื้อสินค้าเกาหลีเป็นจำนวนครั้งมากที่สุดตามลำดับ เป็นผู้มีสิทธิ์ได้รับรางวัลเป็นอันดับถัดไป
 4. บริษัทจะคัดเลือกผู้มีสิทธิได้รับรางวัลสำรองจำนวน 5 ท่าน โดยคัดเลือกจากผู้เข้าร่วมกิจกรรม 5 อันดับแรกที่มีการสั่งซื้อสินค้าเกาหลีที่ร่วมรายการสูงสุดสำเร็จ โดยมียอดสั่งซื้อตั้งแต่ 200 บาทเป็นต้นไป และใส่รหัส ‘JOONGDUNK’
 5. ไม่มีการจำกัดจำนวนสิทธิ์ในการเข้าร่วมกิจกรรมในตลอดระยะเวลาของกิจกรรม
 6. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องใส่รหัส ‘JOONGDUNK’ ในการทำคำสั่งซื้อทุกครั้ง หากผู้เข้าร่วมกิจกรรมประสงค์ร่วมกิจกรรมแต่ไม่ได้มีการใส่รหัส ‘JOONGDUNK’ ในการทำคำสั่งซื้อ คำสั่งซื้อนั้นจะไม่ถูกนับสิทธิ์ในการเข้าร่วมกิจกรรม
 7. การเข้าร่วมกิจกรรมนี้นับเฉพาะคำสั่งซื้อที่ดำเนินการสำเร็จและไม่ถูกยกเลิกไม่ว่ากรณีใด ๆ เท่านั้น
 8. บริษัทขอสงวนสิทธิ์จำกัดจำนวนผู้ได้รับรางวัล 1 คนต่อ 1 รางวัล ตลอดระยะเวลาของกิจกรรมนี้
 9. ร้านค้าที่ร่วมรายการได้แก่ร้านค้าดังต่อไปนี้: Tops, Tops Market, Tops Daily, Central Foodhall, BigC, BigC mini, Lotus’s, Lotus’s go fresh, Big C
 10. การพิจารณาและคำตัดสินของบริษัทให้ถือเป็นที่สุด

รายละเอียดของรางวัล
รางวัลที่จะให้แก่ผู้มีสิทธิ์ได้รับรางวัลมีทั้งสิ้น 10 รางวัล ได้แก่ สิทธิ์ในการเข้าร่วมชมไลฟ์และร่วมเล่นกิจกรรมกับ จุง & ดัง ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2566 จำนวน 10 รางวัล

หมายเหตุ: หากทางบริษัทไม่สามารถจัดกิจกรรมได้ไม่ว่าด้วยสาเหตุใด ๆ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนกิจกรรมหรือเปลี่ยนแปลง แก้ไข ของรางวัล โดยจะแจ้งผ่านช่องทางเฟซบุ๊ก GrabTH (www.facebook.com/grabth) หรือช่องทางอื่น ๆ ตามที่บริษัทเห็นสมควร

รายละเอียดและช่องทางการจับรางวัลและประกาศผู้ได้รับรางวัล

 1. บริษัทจะทำการประกาศผลผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่ได้รับรางวัล จำนวน 10 ท่าน และผู้มีสิทธิ์ได้รับรางวัลสำรอง จำนวน 5 ท่าน ผ่านช่องทาง เฟซบุ๊ก GrabTH ในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2566
 2. ผู้ได้รับรางวัล รวมถึงผู้มีสิทธิ์ได้รับรางวัลสำรอง ต้องทำการกรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มยืนยันสิทธิ์การรับรางวัล (Google Form) ตามที่บริษัทกำหนด เพื่อยืนยันตัวตนภายในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2566 เวลา 12.00 น. โดยบริษัทจะทำการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายใต้ประกาศความเป็นส่วนตัวของบริษัท
 3. หากคุณเป็นผู้ได้รับรางวัล บริษัทจะโทรไปนัดหมายคุณ เพื่อดำเนินการเข้าร่วมกิจกรรมในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2566

หมายเหตุ

 1. บริษัทจะถือว่าผู้ได้รับรางวัลสละสิทธิ์การรับรางวัลหากเกิดกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้
  1. ผู้ได้รับรางวัลไม่กรอกแบบฟอร์มยืนยันสิทธิ์การรับรางวัล (Google Form) เพื่อยืนยันรับของรางวัลภายในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2566 เวลา 12.00 น. หรือไม่มารับรางวัล หรือไม่มีการติดต่อกลับมายังบริษัทภายในวัน เวลาหรือสถานที่หรือตามเงื่อนไขที่บริษัทได้กำหนดไว้
  2. ผู้ได้รับรางวัลแจ้งสละสิทธิ์ต่อทางบริษัท
  3. ผู้ได้รับรางวัลถูกยกเลิกการได้รับรางวัลโดยบริษัท
  4. บริษัทพบว่าผู้ได้รับรางวัลไม่ได้ปฏิบัติและ/หรือเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามเงื่อนไขและข้อกำหนดของกิจกรรม
 2. ในกรณีที่ผู้ได้รับรางวัลสละสิทธิ์การรับรางวัล ให้เป็นสิทธิ์ของบริษัทที่จะเลือกผู้มีสิทธิ์ได้รับรางวัลคนใหม่ โดยบริษัทจะเลือกจากผู้มีสิทธิ์ได้รับรางวัลสำรองตามลำดับเพื่อเป็นผู้ได้รับรางวัลแทน ทั้งนี้หากไม่มีผู้มีสิทธิ์ได้รับรางวัลสำรองลำดับถัดไป บริษัทมีสิทธิดำเนินการตามที่บริษัทเห็นสมควร

สิทธิ์ของบริษัท

 1. บริษัทมีสิทธิระงับ หรือยกเลิกการให้สิทธิ์หรือรางวัลใด ๆ ในกิจกรรมนี้แก่บุคคลที่กระทำการใด ๆ โดยทุจริต ผิดกฏหมาย หรือไม่ดำเนินการตามที่ระบุไว้ในเงื่อนไขและข้อกำหนดของกิจกรรมหรือเงื่อนไขอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการแอปพลิเคชัน Grab หรือกระทำการใด ๆ อันเป็นการผิดวัตถุประสงค์ของกิจกรรม
 2. บริษัทมีสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวในการเพิกถอน เปลี่ยนแปลง และ/หรือ แก้ไข ข้อกำหนดและเงื่อนไขของกิจกรรมนี้ โดยไม่จำเป็นที่จะต้องแจ้งให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทราบล่วงหน้า และผู้เข้าร่วมกิจกรรมตกลงยอมรับเงื่อนไขการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
 3. บริษัทไม่ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหาย การสูญเสีย การได้รับบาดเจ็บ หรือความผิดหวังที่เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากการเข้าร่วมกิจกรรมหรือการรับมอบรางวัล หรือความเสียหายอื่นใดที่เกิดจากหรือเกี่ยวข้องกับกิจกรรมนี้ต่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมหรือบุคคลที่สามไม่ว่ากรณีใด ๆ
 4. บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายหรือการถูกโจรกรรมข้อมูลของผู้เข้าร่วมกิจกรรม อันเนื่องมาจากปัญหาของระบบและ/หรือปัญหาทางเทคนิคของตัวแทนท่องเที่ยวและ/หรือบุคคลภายนอก รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการกระทำความผิดของบุคคลที่สาม
 5. รางวัลไม่สามารถขาย โอน หรือมอบสิทธิ์ให้แก่บุคคลอื่นได้ (รวมถึงไม่สามารถมอบอำนาจให้มารับรางวัลแทนได้และผู้มีสิทธิ์ได้รับรางวัลจะต้องมารับรางวัลด้วยตัวเองเท่านั้น) ทั้งนี้รางวัลไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือสิ่งของอย่างอื่นได้ ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
 6. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อคุณภาพ การใช้งาน ประสบการณ์ ความเสียหายที่ผู้ได้รับรางวัลอาจจะได้รับจากรางวัล
 7. หากบริษัทไม่สามารถจัดกิจกรรมได้ไม่ว่าด้วยสาเหตุใด ๆ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนกิจกรรมหรือเปลี่ยนแปลง แก้ไข รางวัล โดยจะแจ้งผ่านช่องทางเฟซบุ๊กของบริษัท (www.facebook.com/grabth) หรือช่องทางอื่น ๆ ตามที่บริษัทเห็นสมควร

ข้อตกลงและเงื่อนไขอื่นๆ

 1. โดยการเข้าร่วมในกิจกรรมนี้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมรับรองว่าผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้อ่าน ทำความเข้าใจและตกลงที่จะผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของกิจกรรมนี้
 2. ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้อยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายประเทศไทย และข้อพิพาทใด ๆ ที่เกิดขึ้นอันเกี่ยวกับข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้จะอยู่ในเขตอำนาจของศาลไทย
 3. หากมีข้อพิพาทใด ๆ เกี่ยวกับกิจกรรมนี้ การพิจารณาและคำตัดสินของบริษัทให้ถือเป็นที่สุด

สอบถามข้อมูล และตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติม

 1. ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.grab.com/th/blog/gm-joong-dunk/
 2. ส่งข้อความมาที่เฟซบุ๊กบริษัท (www.facebook.com/grabth)