Only at Grab ชวนฟินกับ Gemini Fourth💚

✊🏻ก๊อกๆๆ สวัสดีคุณหนูทั้งหลาย Only at Grab มาเสิร์ฟความคุ้มสุดฟิน

กับ Gemini Fourth ถึงบ้านแล้วว~

👸🏻เอาใจชาวด้อมคุณหนูแบบจัดเต็ม!
กับสิทธิพิเศษเพียง 20 ท่าน
ที่จะได้เข้าร่วม Exclusive Group Photo (2:1) แบบใกล้ชิดสุดๆ
และร่วมถ่ายรูปกับ เจมีไนน์ โฟร์ท หลังจบกิจกรรม Gemini Fourth My Turn Concert

📌กติกาง่ายๆ
เพียงสั่งอาหารจากร้านค้าที่ร่วมรายการ
(ในลำดับการสั่งซื้อที่กำหนด)
ใส่รหัส ‘GEMINIFOURTH’
ขั้นต่ำ 200 บาท | จำกัด 3 สิทธิ์/ ผู้ใช้/ วัน

มาเขินๆ ฟินๆ กับสองหนุ่มสุดฮ็อตก่อนใคร
สั่ง GrabFood เลย

ตั้งแต่ 19 ก.ค. – 20 ส.ค. 2566
สิทธิ์เพิมเติมสำหรับ Exclusive Group Photo (2:1)
ผู้ร่วมกิจกรรม ต้องมีบัตร Gemini Fourth My Turn Concert ในรอบวันที่ 26 สิงหาคม 2566 แล้วเท่านั้น!

เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด


📢ได้เวลาอัปเดตคิวผู้โชคดี
เข้าร่วม Exclusive group Photo (2:1)
ในงาน Gemini Fourth My Turn Concert💚

ตอนนี้ได้ผู้โชคดีครบแล้ว!
ประกาศรายชื่อผู้โชคดีในวันที่ 22 สิงหาคม 2566 ผ่านทาง Facebook GrabTH

โอกาสใกล้ชิดสุดฟินกับสองหนุ่ม
Gemini Fourth อยู่นี่แล้ว

มาร่วมลุ้นกันน้า!


เงื่อนไขและข้อกำหนดของการได้รับของรางวัลจากการร่วมกิจกรรม “Only at Grab คุ้มสุดฟิน วินทุกมื้อ กับ Gemini Fourth” ภายใต้แอปพลิเคชัน Grab (“กิจกรรม”)

ผู้จัดกิจกรรม บริษัท แกร็บแท็กซี่ (ประเทศไทย) จำกัด (“บริษัท”)

ผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรม

1.ผู้ที่ใช้บริการผ่าน Grab Application และมีการสั่งอาหารจาก GrabFood ตามยอดที่กำหนดไว้ในเงื่อนไขของการเป็นผู้มีสิทธิ์ได้รับรางวัล รวมถึงได้ทำการใส่รหัส “GEMINIFOURTH” ในการใช้บริการ
2.ระยะเวลาของกิจกรรมจะจำกัดเฉพาะการใช้บริการระหว่างวันที่ 19 กรกฎาคม 2566 ถึง 20 สิงหาคม 2566 เท่านั้น
3.ผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องเป็นผู้ที่มีสัญชาติไทยและมีภูมิลำเนาอยู่ในประเทศไทย
4.เมื่อมีการเข้าร่วมกิจกรรมจะถือว่าผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมตกลงยอมรับ และปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อกำหนดของกิจกรรมและเงื่อนไขอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (รวมถึงเงื่อนไขและข้อกำหนดใด ๆ ที่อาจมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง ยกเลิก เพิกถอนโดยบริษัทในอนาคตผ่านทางช่องทางที่บริษัทกำหนด)
5.พนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทในเครือ ครอบครัวของพนักงาน และ/หรือตัวแทนโฆษณาที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดทำกิจกรรมนี้จะไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรม

ระยะเวลาของกิจกรรม

ตั้งแต่วันที่ 19 กรกฎาคม 2566 ถึง 20 สิงหาคม 2566

เงื่อนไขของการเป็นผู้มีสิทธิ์ได้รับรางวัล

1. ต้องเป็นผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมตามรายละเอียดที่ระบุข้างต้น
2. เป็นผู้ที่สั่งอาหารจากร้านค้าที่ร่วมรายการผ่านบริการ GrabFood และได้ทำการใส่รหัส “GEMINIFOURTH” ในการทำคำสั่งซื้อ ตามรายละเอียดดังนี้
2.1 ผู้ที่สั่งอาหารจากร้านค้าที่ร่วมรายการทุกๆ 200 บาท (สองร้อยบาท) จะมีสิทธิ์ได้เข้าร่วมกิจกรรม
2.2 ผู้ที่สั่งอาหารจากร้านค้าที่ร่วมรายการในลำดับคำสั่งซื้อที่บริษัทกำหนด ทั้งหมด 20 ลำดับ ได้แก่ ลำดับที่ 5, 55, 355, 655, 955, 1255, 1555, 1855, 2155, 2455, 2755, 3055, 3355, 3655, 3955, 4155, 4355, 4555, 4755 และ 4955 จะเป็นผู้มีสิทธิ์ได้รับรางวัล
3. จำกัดสิทธิ์ของการใส่รหัส 3 ครั้ง/ผู้ใช้/วัน ทั้งนี้ ไม่มีการจำกัดจำนวนสิทธิ์ในการเข้าร่วมกิจกรรมในตลอดระยะเวลาของกิจกรรม
4. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องใส่รหัส GEMINIFOURTH ในการทำคำสั่งซื้อทุกครั้ง หากผู้เข้าร่วมกิจกรรมประสงค์ร่วมกิจกรรมแต่ไม่ได้มีการใส่รหัส GEMINIFOURTH ในการทำคำสั่งซื้อ คำสั่งซื้อนั้นจะไม่ถูกนับสิทธิ์ในการเข้าร่วมกิจกรรม
5. เฉพาะคำสั่งซื้อที่มีผลสำเร็จและไม่ถูกยกเลิกไม่ว่ากรณีใด ๆ เท่านั้น
6. รหัส GEMINIFOURTH มีจำนวนจำกัดตลอดระยะเวลากิจกรรม
7. บริษัทขอสงวนสิทธิ์จำกัดจำนวนผู้ได้รับรางวัล 1 คนต่อ 1 รางวัล ตลอดระยะเวลาของกิจกรรมนี้

8. ร้านค้าที่ร่วมรายการได้แก่ร้านค้าดังต่อไปนี้: https://grb.to/3pDR9Kq
9. ข้อมูลและคำตัดสินของบริษัทให้ถือเป็นที่สุด

รายละเอียดของรางวัล

รางวัลที่จะให้แก่ผู้มีสิทธิ์ได้รับรางวัลมีทั้งสิ้น 20 รางวัล (“รางวัล”)
ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้:

– สิทธิ์ในการเข้าร่วม Exclusive Group Photo (2:1) พร้อมถ่ายรูปกับศิลปินหลังจบคอนเสิร์ต Gemini Fourth My Turn Concert ในวันที่ 26 สิงหาคม 2566 จำนวน 20 รางวัล
– กิจกรรม Exclusive Group Photo (2:1) จะจัดขึ้นที่ อิมแพ็ค อารีน่า เมืองทองธานี
– รางวัลนี้เป็นเพียงสิทธิ์เสริมในการเข้าร่วมกิจกรรม Exclusive Group Photo (2:1) หลังจบคอนเสิร์ตในวันที่ 26 สิงหาคม 2566เท่านั้น
– จำกัดสิทธิ์เฉพาะผู้มีสิทธิ์ได้รับรางวัลที่มีบัตรคอนเสิร์ต Gemini Fourth My Turn Concert แล้วเท่านั้น
– ทั้งนี้ผู้มีสิทธิ์ได้รับรางวัลจะต้องซื้อบัตรคอนเสิร์ตด้วยตัวเองและต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการซื้อบัตรคอนเสิร์ตดังกล่าว
– ผู้มีสิทธิ์ได้รับรางวัลจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ทางบริษัท จีเอ็มเอ็มทีวี จำกัด ซึ่งเป็นผู้จัดและเจ้าของกิจกรรม Exclusive Group Photo (2:1) กำหนด

หมายเหตุ: หากทางบริษัทไม่สามารถจัดกิจกรรมได้ไม่ว่าด้วยสาเหตุใด ๆ  บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนกิจกรรมหรือเปลี่ยนแปลง แก้ไข ของรางวัล โดยจะแจ้งผ่านช่องทางเฟซบุ๊ก GrabTH (www.facebook.com/grabth) หรือช่องทางอื่น ๆ ตามที่บริษัทเห็นสมควร

รายละเอียดและช่องทางการจับรางวัลและประกาศผู้ได้รับรางวัล

1. บริษัททำการประกาศผลผู้มีสิทธิ์ได้รับรางวัลที่ได้รับรางวัลทั้ง 20 ท่าน ผ่านช่องทาง เฟซบุ๊ค GrabTH ในวันที่ 22 สิงหาคม 2566
2. ผู้ได้รับรางวัลต้องทำการกรอก Google Form ที่บริษัทกำหนด เพื่อยืนยันตัวตนภายในวันที่ 23 สิงหาคม 2566 เวลา 18.00 น.
3. ในกรณีที่ผู้มีสิทธิ์ได้รับรางวัลไม่ทำการยืนยันตัวตนภายในระยะเวลาที่บริษัทกำหนด บริษัทจะทำการประกาศผู้มีสิทธิ์ได้รับรางวัลสำรองในลำดับถัดไป อันได้แก่ ผู้มีสิทธิ์ได้รับรางวัลที่มีลำดับคำสั่งซื้อ ลำดับที่ 9, 799, 1499, 2199, 2899, 3399, 3899, 4399, 4899, 4999 (ตามลำดับ)
4. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับรางวัลสำรองในวันที่ 24 สิงหาคม 2566 ทั้งนี้มีสิทธิได้รับรางวัลสำรองต้องทำการยืนยันตัวตนภายในวันที่ 25 สิงหาคม 2566 เวลา 18.00น.
5. ผู้มีสิทธิ์ได้รับรางวัลจะต้องทำการแสดงตัวตนและรับรางวัลที่บูธกิจกรรม Grab หน้าคอนเสิร์ต ในวันที่ 26 สิงหาคม 2566

หมายเหตุ

(1) ทางบริษัทจะถือว่าผู้มีสิทธิ์ได้รับรางวัลสละสิทธิ์หากเกิดกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งตามต่อไปนี้

(a) ผู้มีสิทธิ์ได้รับรางวัลไม่ทำการกรอก Google Form เพื่อยืนยันสิทธิ์ในการรับของรางวัล ไม่มารับรางวัลหรือไม่มีการติดต่อกลับมายังบริษัทภายในวัน เวลาหรือสถานที่หรือตามเงื่อนไขที่บริษัทได้กำหนดไว้

(b) ผู้มีสิทธิ์ได้รับรางวัลแจ้งสละสิทธิ์ต่อทางบริษัท
(c) ผู้มีสิทธิ์ได้รับรางวัลถูกยกเลิกการให้สิทธิ์การรับรางวัลโดยบริษัท
(d) บริษัทพบว่าผู้มีสิทธฺิ์ได้รับรางวัลไม่ได้ปฏิบัติและ/หรือเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามเงื่อนไขและข้อกำหนดของกิจกรรม

(2) ในกรณีที่ผู้มีสิทธิ์ได้รับรางวัลสละสิทธิ์ ให้เป็นสิทธิ์ของบริษัทที่จะเลือกผู้มีสิทธิ์ได้รับรางวัลคนใหม่ โดยบริษัทจะเลือกจากผู้มีสิทธิ์ได้รับรางวัลสำรองตามลำดับเพื่อเป็นผู้ได้รับรางวัลแทน ทั้งนี้หากไม่มีมีสิทธิ์ได้รับรางวัลสำรองลำดับถัดไป บริษัทมีสิทธิดำเนินการตามที่บริษัทเห็นสมควร

สิทธิ์ของบริษัท

1. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการระงับ หรือยกเลิกการให้สิทธิ์หรือรางวัลใด ๆในกิจกรรมนี้แก่บุคคลที่กระทำการใด ๆ โดยทุจริต ผิดกฏหมาย หรือไม่ดำเนินการตามที่ระบุไว้ในเงื่อนไขและข้อกำหนดของกิจกรรมหรือเงื่อนไขอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการแอปพลิเคชัน Grab หรือกระทำการใด ๆ อันเป็นการผิดวัตถุประสงค์ของกิจกรรม
2. บริษัทมีสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวในการเพิกถอน เปลี่ยนแปลง และ/หรือ แก้ไข ข้อกำหนดและเงื่อนไขของกิจกรรมนี้ โดยไม่จำเป็นที่จะต้องแจ้งให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทราบล่วงหน้า และผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องตกลงยอมรับเงื่อนไขการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
3. บริษัทไม่ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหาย การสูญเสีย การได้รับบาดเจ็บ หรือความผิดหวังที่เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากการเข้าร่วมกิจกรรมหรือการรับมอบรางวัล
4. บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายหรือการถูกโจรกรรมข้อมูลของผู้เข้าร่วมกิจกรรม อันเนื่องมาจากปัญหาของระบบและ/หรือปัญหาทางเทคนิคของตัวแทนท่องเที่ยวและ/หรือบุคคลภายนอก รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการกระทำความผิดของบุคคลที่สาม
5. รางวัลไม่สามารถขาย และไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือสิ่งของอย่างอื่นได้ ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
6. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อคุณภาพ การใช้งาน ประสบการณ์ ความเสียหายที่ผู้มีสิทธฺิ์ได้รับรางวัลอาจจะได้รับจากรางวัล
7. หากบริษัทไม่สามารถจัดกิจกรรมได้ไม่ว่าด้วยสาเหตุใด ๆ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนกิจกรรมหรือเปลี่ยนแปลง แก้ไข รางวัล โดยจะแจ้งผ่านช่องทางเฟซบุ๊กของบริษัท (www.facebook.com/grabth) หรือช่องทางอื่น ๆ ตามที่บริษัทเห็นสมควร

กรณีมีข้อพิพาทใด ๆเกี่ยวกับกิจกรรมนี้
คำตัดสินของบริษัทให้ถือเป็นที่สุด

สอบถามข้อมูล และตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติม
1. ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.grab.com/th/blog/gf-gemini-fourth/
2. ส่งข้อความมาที่เฟซบุ๊กบริษัท (www.facebook.com/grabth)
3. โทร. 02-021-2530