ทำใบขับขี่สาธารณะมีขั้นตอนอะไรบ้าง แต่ละประเภทมีอายุกี่ปี

เมื่อในปัจจุบันโควิดนั้นเริ่มกลายเป็นโรคไข้หวัดชนิดหนึ่ง ทำให้ผู้คนออกจากบ้านมากขึ้น แน่นอนว่าอาชีพที่กลับมาคึกคักมากขึ้น ก็คือ อาชีพขับรถรับจ้างอย่างการเป็นพาร์ทเนอร์แกร็บคาร์นั่นเอง หากคุณอยากจะนำรถยนต์มาทำอาชีพเสริมเพื่อที่จะสร้างรายได้พิเศษให้ตัวเอง แกร็บก็พร้อมซัพพอร์ตให้คุณทันที

 

และหนึ่งในสิ่งสำคัญที่ทาง Grab อยากจะสนับสนุนให้พาร์ทเนอร์แกร็บคาร์ทำนั้น ก็คือ การทำใบขับขี่สาธารณะนั้นเอง เพราะ นอกมีความสามารถในการขับรถ และเข้าใจกฎจราจรเป็นอย่างดีแล้ว จะต้องมีใบขับขี่ที่ใช้สำหรับการขับรถประเภทนั้น ๆ โดยเฉพาะด้วย เช่น ใบขับขี่รถยนต์ ใบขับขี่แท็กซี่ เพื่อให้การขับขี่เป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย  ถึงแม้ว่าใบขับขี่สาธารณะนั้น จะใช้เอกสารที่คล้ายกันกับใบขับขี่รถส่วนบุคคล แต่ก็มีความแตกต่างที่คนขับรถสาธารณะทุกคนต้องรู้ ทาง Grab ก็ได้สรุปขั้นตอนและวิธีการทำใบขับขี่สาธารณะที่เข้าใจง่าย ๆ และยังตอบคำถามว่าใบอนุญาตขับรถสาธารณะมีอายุกี่ปี ไว้ให้เเล้วในบทความนี้

เริ่มต้นทำความรู้จัก ใบขับขี่สาธารณะ นั้นคืออะไร

ใบขับขี่สาธารณะมีอายุกี่ปี ถ้าอยากทำจะมีวิธีการทำยังไงบ้างนะ

 ใบขับขี่สาธารณะ คือ เอกสารที่ผู้ขับรถสาธารณะต่าง ๆ เช่น รถยนต์สาธารณะ แท็กซี่ มอเตอร์ไซค์ และรถสามล้อ จำเป็นต้องมีไว้ทุกครั้งในการเดินทาง เพื่อเอาไว้ใช้ยืนยันว่ามีความสามารถในการขับขี่ และได้รับอนุญาตให้ขับรถได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งสามารถพกได้ทั้งบัตรตัวจริง และ ใบขับขี่อิเล็กทรอนิกส์แทนได้

จะทำใบขับขี่สาธารณะ ต้องมีคุณสมบัติอะไรบ้าง?

 1. มีใบขับขี่รถส่วนบุคคลประเภทต่าง ๆ มาไม่น้อยกว่า 1 ปี เช่น รถยนต์ส่วนบุคคล รถสามล้อส่วนบุคคล รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล
 2. ทำใบขับขี่รถยนต์สาธารณะ เช่น ใบขับขี่แท็กซี่ และรถยนต์สามล้อสาธารณะ ต้องมีอายุ 22 ปีขึ้นไป ส่วนใบขับขี่รถจักรยานยนต์สาธารณะ ต้องมีอายุ 20 ปีขึ้นไป
 3. มีความสามารถในการขับรถ และเข้าใจกฎจราจร
 4. ไม่มีโรคประจำตัว และร่างกายไม่พิการจนไม่สามารถขับรถได้
 5. ไม่เป็นบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือน
 6. ไม่อยู่ระหว่างถูกยึดหรือเพิกถอนใบขับขี่
 7. ไม่เคยมีคดีเกี่ยวกับการขับรถ หรือโดนปรับตั้งแต่ 2 ครั้งขึ้นไป
 8. ไม่เคยต้องโทษจำคุกในคดีต่าง ๆ แต่หากเคยรับโทษ ต้องพ้นโทษมาแล้วไม่น้อยกว่าระยะเวลาที่กำหนด ดังนี้
 • กรณีจำคุกไม่เกิน 3 เดือน ต้องพ้นโทษมาไม่น้อยกว่า 6 เดือน
 • กรณีจำคุกเกิน 3 เดือน แต่ไม่เกิน 3 ปี ต้องพ้นโทษมาไม่น้อยกว่า 1 ปี 6 เดือน
 • กรณีจำคุกเกิน 3 ปี ต้องพ้นโทษมาไม่น้อยกว่า 3 ปี
 • กรณีอื่น ๆ เช่น โดนปรับ รอลงอาญา รอขึ้นศาล ต้องมีเอกสารทางคดีจากสถานีตำรวจมายืนยันชี้แจงเกี่ยวกับคดีความ

ขั้นตอนการเป็นรถรับจ้างสาธารณะ

ขั้นตอนสู่การทำใบขับขี่สาธารณะ

 • ขั้นตอนที่ 1 ลงทะเบียนอบรมออนไลน์

ไปที่เว็บไซต์ https://www.dlt-elearning.com เพื่อลงทะเบียนออนไลน์ กรอกฟอร์มประสงค์ที่จะทำใบขับขี่ และดูวิดีโออบรมพร้อมทำแบบทดสอบให้ครบถ้วน เมื่อผ่านการอบรมออนไลน์ ท่านจะได้คิวอาร์โค้ด โดยจะมีอายุ 180 วัน โดยการเข้าฝึกอบรมออนไลน์ 3 ชั่วโมง จะประกอบไปด้วย

 • การฝึกอบรมภาคบังคับ
 • การฝึกอบรมเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวและเส้นทางการเดินทาง
 • การฝึกอบรมภาษาอังกฤษสำหรับผู้ขับขี่รถสาธารณะ
 • การฝึกอบรมการให้บริการ
 • ขั้นตอนที่ 2 จองคิวเพื่อเข้ารับการทดสอบ

หลังจากนั้นก็ทำการจองคิวผ่านทางเว็บไซต์ https://gecc.dlt.go.th หรือ แอป DLT Smart Queue โดยสามารถทำการ เลือกชนิดใบขับขี่ที่ต้องการจะทำ สถานที่ วัน และเวลาได้เลย ท่านจะได้รับคิวอาร์โค้ดเพื่อเป็นการยืนยันในการจองคิว

 • ขั้นตอนที่ 3 ยื่นเอกสาร

ก่อนที่เราจะถึงวันที่จองไว้ ต้องเตรียมเอกสารให้เรียบร้อย และไปที่กรมขนส่งตามวันที่จองไว้ เพื่อยื่นเอกสาร ดังนี้

 • บัตรประชาชน (ที่ไม่หมดอายุ)
 • ใบขับขี่ส่วนบุคคล (ที่ไม่หมดอายุ)
 • ใบรับรองแพทย์ แจ้งคลินิกว่าสำหรับทำใบขับขี่สาธารณะ โดยต้องขอไม่เกิน 30 วัน ก่อนไปทดสอบที่ขนส่ง
 • คิวอาร์โค้ดผ่านการอบรม (อายุไม่เกิน 180 วัน)
 • ขั้นตอนที่ 4 เข้ารับการทดสอบ

หลังจากที่ยื่นเอกสารเรียบร้อยแล้ว ทางขนส่งจะเริ่มให้เราทดสอบสมรรถภาพร่างกาย4 อย่างด้วยกัน

 • ทดสอบการมองเห็นสี ที่จำเป็นในการขับรถ
 • ทดสอบสายตาทางลึก
 • ทดสอบสายตาทางกว้าง
 • ทดสอบปฏิกิริยาเท้า (ความสามารถในการใช้เบรกเท้า)

พร้อมสอบภาคทฤษฎี (ข้อเขียน) โดยจะต้องผ่านทั้งหมด 90% สำหรับภาคทฤษฎี ซึ่งทางแกร็บก็มีติวให้อยู่แล้วที่ Grab Academy  และหลังจากผ่านข้อเขียนก็ต้องมีการสอบปฏิบัตินั่นก็คือ การสอบขับรถ นั่นเอง

เมื่อผ่านการทดสอบทุกอย่างแล้ว ทางขนส่งจะให้เอกสาร ดังนี้

 • หนังสือขอตรวจประวัติอาชญากรรม (เพื่อเก็บไว้และนำไปใช้ยื่นตรวจประวัติขั้นตอนที่ 5.)
 • ใบรับรองการผ่านอบรม
 • ขั้นตอนที่ 5 ตรวจประวัติอาชญากรรม

นำหนังสือขอตรวจประวัติได้จากขั้นตอนที่ 4 ไปยื่นขอตรวจประวัติ โดยมีรายละเอียดตามด้านล่างนี้

 • กรุงเทพฯ: สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ปทุมวัน)
 • ต่างจังหวัด: ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 1-10 หรือ พิสูจน์หลักฐานจังหวัด หรือ สถานีตำรวจที่อยู่ใกล้ [สถานที่ตรวจประวัติทั้งหมด]
 • รอผลตรวจประวัติ (ประมาณ 2-3 สัปดาห์)
 • ค่าตรวจ 100 บาท
 • ขั้นตอนที่ 6 ไปขอรับใบขับขี่ที่กรมขนส่ง

 • นำเอกสารตรวจสอบประวัติอาชญากรที่ตรวจแล้วส่งให้กับเจ้าหน้าที่กรมการขนส่งทางบก
 • ถ่ายรูปสำหรับทำใบขับขี่
 • รับใบขับขี่สาธารณะ
 • ชำระค่าธรรมเนียม 305 บาท

เอกสารที่ใช้ในการทำใบขับขี่สาธารณะในแต่ละกรณี

เอกสารที่ใช้ในการทำใบขับขี่สาธารณะ

 • ทำใบขับขี่รถสาธารณะใหม่ (กรณีขอใหม่)

  • ใบขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคลประเภทต่าง ๆ เช่น ใบขับขี่รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล ใบขับขี่รถยนต์สามล้อส่วนบุคคล
  • บัตรประชาชนตัวจริง
  • ใบรับรองแพทย์ขอไว้ไม่เกิน 1 เดือน
 • กรณีต่ออายุใบขับขี่รถสาธารณะ

  • ใบขับขี่สาธารณะของเดิม
  • บัตรประชาชนตัวจริง
  • ใบรับรองแพทย์ขอไว้ไม่เกิน 1 เดือน
 • กรณีใบขับขี่รถสาธารณะหาย

  • ใบแจ้งความ เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการยื่นคำร้องขอทำใบขับขี่ใหม่
  • บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง

ใบขับขี่สาธารณะมีอายุกี่ปี มีกี่ประเภท

ใบขับขี่สาธารณะมีอายุทั้งหมด 3 ประเภท
• ใบอนุญาตขับรถยนต์สาธารณะ อายุ 3 ปี
• ใบอนุญาตขับรถยนต์สามล้อสาธารณะ อายุ 3 ปี
• ใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์สาธารณะ อายุ 3 ปี

เมื่อได้รู้ขั้นตอนของการขอรับใบขับขี่สาธารณะแล้ว ก่อนที่จะไปทำใบขับขี่เราต้องเตรียมเอกสารให้ครบถ้วน เพื่อความรวดเร็ว และหากใครที่สนใจนำรถยนต์มาหารายได้เสริมให้ตัวเอง สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมและสมัครเข้ามาได้เลยที่นี่