จองคิวทำใบขับขี่ออนไลน์ต้องเตรียมอะไรบ้าง พร้อมขั้นตอนการทำ

หมดยุคที่ต้องเสียเวลาไปทั้งวันเพื่อต่ออายุใบขับขี่ที่ขนส่ง เพราะยุคนี้เขาเปลี่ยนมาใช้จองคิวต่อใบขับขี่ออนไลน์ ที่สามารถต่อได้ทั้งภาษีและซื้อประกันรถยนต์ ตลอดจนสามารถต่อภาษีรถได้อีกด้วย การจองคิวต่อใบขับขี่ล่วงหน้า ผ่านระบบออนไลน์กับแอปพลิเคชัน DLT Smart Queue หรือผ่านทางเว็ปไซต์  www.dlt-elearning.com จึงไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป 

ขั้นตอนการจองคิวทำใบขับขี่ผ่าน DLT Smart Queue

ขั้นตอนการจองคิวทำใบขับขี่ผ่านแอปพลิเคชัน DLT Smart Queue

สำหรับมือใหม่แต่ไม่รู้จะเริ่มตรงไหน สามารถทำตามขั้นตอนคิวจองคิวทำใบขับขี่ผ่านแอปพลิเคชัน DLT Smart Queue ง่าย ๆ ดังนี้

 1. ดาวน์โหลด แอปพลิเคชัน DLT Smart Queue ใช้ได้ทั้งระบบปฏิบัติการ Android และ iOS
 2. ลงทะเบียน กรอกข้อมูลส่วนตัวเพื่อสมัครใช้งานและสร้างรหัสผ่านเพื่อเข้าสู่ระบบ
 3. เข้าสู่ระบบ เพียงกรอกเลขบัตรประชาชน และรหัสผ่าน 
 4. เลือกประเภทงานบริการ “งานใบอนุญาต”
 5. เลือกประเภทใบอนุญาตขับรถ
  • ใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคล
  • ใบอนุญาตขับรถสาธารณะ
  • ใบอนุญาตพรบ.ขนส่ง
 6. เลือกประเภทรับบริการ
  • ทำใบอนุญาตขับรถใหม่
  • ต่อใบอนุญาขับรถ
 7. เลือกประเภทยานพาหนะ
  • กรอกข้อมูลใบอนุญาตขับขี่ (วันหมดอายุบัตรเดิม)
  • เลือกประเภทงานที่ต้องการ 
  • เลือกวันและเวลาที่ต้องการ
  • ตรวจสอบข้อมูลการจอง ยืนยันการจองคิวเสร็จสิ้น

เอกสารที่ต้องแสดงต่อเจ้าหน้าที่สำนักงานขนส่ง

 • บัตรประชาชนตัวจริง
 • ใบขับขี่ฉบับเดิมที่หมดอายุ
 • ใบรับรองแพทย์
 • หลักฐานผ่านการอบรมออนไลน์ ไม่เกิน 6 เดือน

กรณีอบรมต่อใบขับขี่ออนไลน์ล่วงหน้า

ใบขับขี่สามารถดำเนินการล่วงหน้าได้ไม่เกิน 180 วัน หรือ 6 เดือน ไม่ว่าจะเป็นการทำใบขับขี่ 2 ปีเป็น 5 ปี หรือชนิด 5 ปีเป็น 5 ปี ก็ใช้หลักเกณฑ์เดียวกัน

หลังจากจองคิวเรียบร้อยแล้ว จะต้องปฏิบัติดังนี้

 1. ต้องไปติดต่อก่อนเวลาอย่างน้อย 1 ชั่วโมง
 2. เตรียมเอกสารให้เรียบร้อย
 3. หากไม่มาติดต่อภายในวันเวลาที่กำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์ และต้องทำการจองคิวใหม่
 4. เดินทางไปที่สำนักงานขนส่งที่สะดวกตามวันนัด และแสดงเอกสารการอบรมและการจองคิวแก่เจ้าหน้าที่
 5. หากไม่ได้มาตามวันและเวลาที่ทำการจองคิวไว้จะถือว่า สละสิทธิ์

การแต่งกายจะต้องแต่งกายให้สุภาพ (กางเกงขายาว, รองเท้าหุ้มหรือรัดส้น) **ห้ามใส่กางเกงขาสั้น รองเท้าแตะ ***โปรดสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งที่มาติดต่อราชการ ***เจ้าหน้าที่ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการจองของผู้รับบริการในกรณีที่ผู้รับบริการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนด

ต่อใบขับขี่ 2 ปี เป็น 5 ปี ต้องทำอะไรบ้าง

       ใบขับขี่หรือใบอนุญาตขับรถ ถือเป็นเอกสารทางราชการที่ทางกรมขนส่งทางบกออกให้เพื่อยืนยันว่าบุคคลนั้นมีคุณสมบัติในการขับขี่รถยนต์ โดยใบขับขี่จะมีอายุการใช้งานของมัน เมื่อครบวันที่กำหนดเราต้องทำการไปต่อใบขับขี่ที่กรมขนส่งทางบก และหากเพื่อนๆ อยากต่อใบขับขี่ 2 ปี เป็น 5 ปี ต้องทำอะไรบ้าง

      โดยข้อมูลจากกรมการขนส่งทางบก ได้มีการผ่อนคลายการดำเนินต่ออายุใบอนุญาตขับรถและใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถสามารถดำเนินการได้ทั้งแบบจองคิว และ Walk in ทุกสำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-5 และสำนักงานขนส่งทั่วประเทศ

ขั้นตอนต่อใบขับขี่ 2 ปี เป็น 5 ปี

เอกสารสำหรับต่อใบขับขี่ 2 ปี เป็น 5 ปี

 • บัตรประชาชนฉบับจริง
 • ใบขับขี่ชนิดชั่วคราวที่ยังไม่หมดอายุ (ภายใน 2 เดือนก่อนหมดอายุ) หรือหมดอายุไม่เกิน 1 ปี
 • ใบรับรองแพทย์แสดงว่า ผู้ขอไม่มีโรคประจำตัวอันอาจเป็นอันตรายขณะขับรถ และไม่เป็นบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือน ซึ่งมีอายุใช้ได้ตามที่แพทย์ผู้รับรองกำหนด แต่ต้องออกก่อนวันยื่นคำขอไม่เกิน 1 เดือน 

ขั้นตอนต่อใบขับขี่ 2 ปี เป็น 5 ปี

 1. จองคิวผ่านแอปพลิเคชั่น DLT Smart Queue หรือผ่านเว็บไซต์ https://gecc.dlt.go.th ของกรมการขนส่งทางบกเท่านั้น
 2. ยื่นเอกสารให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร และรอออกใบคำขอให้
 3. ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย
  • ทดสอบการมองเห็นสี ที่จำเป็นในการขับรถ
  • ทดสอบสายตาทางลึก
  • ทดสอบสายตาทางกว้าง
  • ทดสอบปฏิกิริยาเท้า (ความสามารถในการใช้เบรเท้า)
 4. ถ่ายรูปพิมพ์ใบขับขี่ 
 5. ค่าใช้จ่ายในการต่อใบขับขี่หมดอายุ  รถยนต์ 505 บาท (ค่าใบขับขี่ 500 บาท + 5 บาทค่าคำขอ)รถจักรยานยนต์ 255 บาท และกรณีที่มีการแก้ไข 50 บาท

หมายเหตุ

 • กรณีสิ้นอายุเกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี เพิ่มขั้นตอนทดสอบข้อเขียน
 • กรณีสิ้นอายุเกิน 3 ปี เพิ่มขั้นตอนอบรม / ทดสอบข้อเขียน / ทดสอบขับรถ

แต่ถึงอย่างไรถ้าหากคุณเกิดอุบัติเหตุแล้วตำรวจจราจรมาขอตรวจเข้า ก็ต้องเสียค่าปรับอยู่ดี เพราะฉะนั้น จัดการต่อใบขับขี่ให้เรียบร้อยจะดีที่สุดหลังจากนะคะ หลังจากที่ต่อใบขับขี่แล้วก็สามารถขับ Grab ได้อย่างสบายใจไม่ต้องกลัวโดนปรับ ซึ่งหากใครที่สนใจสมัครเป็นคนขับแกร็บ 

ตอนนี้มีโปรโมชั่นสำหรับคนขับใหม่รอคุณอยู่อีกเพียบ สนใจขับรถส่งคน หรือส่งอาหารแบบเดลิเวอรี่ สมัครเลย