ประกาศรายชื่อผู้ชนะจากกิจกรรม “Grab x D100 Disneyland Paris Campaign”

ประกาศรายชื่อผู้ชนะจากกิจกรรม “Grab x D100 Disneyland® Paris Campaign”

รางวัลที่ 1 แพ็กเกจดิสนีย์แลนด์ ปารีส

ได้แก่

คุณ Palixx Thuntarxxxx เบอร์โทร 081-870-xxxx 


ผู้ได้รับรางวัลจะต้องทำการยืนยันสิทธิ์โดยการกรอกข้อมูลใน Google Form และนำส่งเอกสารที่จำเป็นเพื่อการดำเนินการทางภาษีและยืนยันตัวตนซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ ชื่อ-นามสกุลตามบัตรประชาชน, หมายเลขโทรศัพท์ที่ใช้ลงทะเบียนกับแอปพลิเคชัน Grab และสำเนาบัตรประชาชนพร้อมเซ็นรับรองความถูกต้อง
ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2566 เวลา 23.59 น.
แบบฟอร์มสำหรับผู้ได้รับรางวัลที่ 1 : คลิก
เงื่อนไขการรับรางวัลเพิ่มเติม : คลิก


สำหรับรางวัลที่ 2 ถึง 1,358 บริษัทจะส่งของรางวัลเข้าไปที่เมนู “รีวอร์ดของฉัน (My Rewards)

รางวัลที่ 2-11 โค้ดส่วนลดจาก Agoda มูลค่า 500 บาท (ห้าร้อยบาท) เมื่อมียอดใช้จ่ายขั้นต่ำ 5,000 บาท (ห้าพันบาท) จำนวน 10 รางวัล
085965xxxx
091054xxxx
093464xxxx
098009xxxx
048460xxxx
097068xxxx
091454xxxx
081187xxxx
086925xxxx
081552xxxx

รางวัลที่ 12 – 46 โค้ดส่วนลดจาก Agoda มูลค่า 400 บาท (สี่ร้อยบาท) เมื่อมียอดใช้จ่ายขั้นต่ำ 4,000 บาท (สี่พันบาท) จำนวน 35 รางวัล
083541xxxx
081811xxxx
084073xxxx
081399xxxx
098905xxxx
092710xxxx
082722xxxx
076632xxxx
098362xxxx
083455xxxx
099274xxxx
083646xxxx
064636xxxx
080425xxxx
065728xxxx
081170xxxx
086559xxxx
081639xxxx
089814xxxx
099076xxxx
064103xxxx
098409xxxx
081754xxxx
096978xxxx
065421xxxx
062124xxxx
085999xxxx
094516xxxx
096195xxxx
086789xxxx
090565xxxx
063663xxxx
064952xxxx
064497xxxx
081613xxxx

รางวัลที่ 47 – 96 โค้ดส่วนลดจาก Agoda มูลค่า 300 บาท (สามร้อยบาท) เมื่อมียอดใช้จ่ายขั้นต่ำ 3,000 บาท (สามพันบาท) จำนวน 50 รางวัล
092963xxxx
096220xxxx
094516xxxx
061291xxxx
086372xxxx
093098xxxx
062936xxxx
097078xxxx
080500xxxx
092229xxxx
095902xxxx
061090xxxx
086975xxxx
062869xxxx
086094xxxx
081556xxxx
097174xxxx
084359xxxx
080632xxxx
097162xxxx
081408xxxx
081916xxxx
087426xxxx
092458xxxx
093632xxxx
095249xxxx
095538xxxx
089109xxxx
096919xxxx
099569xxxx
081803xxxx
081889xxxx
081567xxxx
086999xxxx
064246xxxx
081816xxxx
084439xxxx
089490xxxx
096650xxxx
081939xxxx
081827xxxx
081920xxxx
097079xxxx
087552xxxx
086354xxxx
081949xxxx
063242xxxx
084060xxxx
091516xxxx
096149xxxx

รางวัลที่ 97 – 146 รหัสส่วนลด GrabFood มูลค่า 100 บาท (หนึ่งร้อยบาท) เมื่อมียอดใช้จ่ายขั้นต่ำ 200 บาท (สองร้อยบาท) จำนวน 50 รางวัล
087917xxxx
089923xxxx
095916xxxx
061559xxxx
088189xxxx
084442xxxx
097154xxxx
095551xxxx
094158xxxx
085554xxxx
089993xxxx
064556xxxx
081245xxxx
081889xxxx
089250xxxx
095642xxxx
083717xxxx
085219xxxx
081787xxxx
088645xxxx
061187xxxx
090272xxxx
084599xxxx
062274xxxx
061291xxxx
081736xxxx
099914xxxx
092152xxxx
095741xxxx
065092xxxx
092551xxxx
089736xxxx
097050xxxx
063201xxxx
089797xxxx
095459xxxx
062650xxxx
089449xxxx
088141xxxx
094645xxxx
064417xxxx
065554xxxx
086405xxxx
080429xxxx
092865xxxx
085489xxxx
063446xxxx
003489xxxx
095474xxxx
084053xxxx

รางวัลที่ 147 – 196 รหัสส่วนลด 50% จาก GrabFood ผ่านบริการ Self-Pick up  ลดสูงสุด 50 บาท (ห้าสิบบาท) จำนวน 50 รางวัล
081965xxxx
081939xxxx
090970xxxx
081451xxxx
084161xxxx
081860xxxx
098468xxxx
099390xxxx
094159xxxx
098260xxxx
092297xxxx
086362xxxx
094415xxxx
064829xxxx
081779xxxx
081101xxxx
089362xxxx
061803xxxx
087606xxxx
083009xxxx
086388xxxx
092803xxxx
084402xxxx
095139xxxx
084055xxxx
086840xxxx
081666xxxx
003895xxxx
081894xxxx
082365xxxx
097987xxxx
082209xxxx
081778xxxx
063210xxxx
082444xxxx
083810xxxx
088263xxxx
099229xxxx
088884xxxx
083502xxxx
083079xxxx
097074xxxx
064659xxxx
065008xxxx
086774xxxx
089999xxxx
081501xxxx
061632xxxx
081171xxxx
095625xxxx

รางวัลที่ 197-1,358 รหัสส่วนลด 25% สำหรับบริการ GrabCar Premium และ GrabSUV ลดสูงสุด 200 บาท (สองร้อยบาท) จำนวน 1,162 รางวัล
092107xxxx
083037xxxx
081993xxxx
062282xxxx
085947xxxx
099426xxxx
089500xxxx
095664xxxx
061475xxxx
082640xxxx
095953xxxx
089685xxxx
094559xxxx
083850xxxx
065312xxxx
090969xxxx
062419xxxx
062802xxxx
090996xxxx
086393xxxx
089499xxxx
063993xxxx
092984xxxx
087936xxxx
065525xxxx
094169xxxx
084465xxxx
081842xxxx
092979xxxx
081753xxxx
081793xxxx
082766xxxx
081843xxxx
081307xxxx
095252xxxx
097426xxxx
082042xxxx
081944xxxx
099451xxxx
095552xxxx
086195xxxx
089429xxxx
087003xxxx
037207xxxx
086271xxxx
096881xxxx
063257xxxx
089169xxxx
062437xxxx
081975xxxx
080635xxxx
096946xxxx
065519xxxx
095495xxxx
098516xxxx
098881xxxx
098584xxxx
089969xxxx
091916xxxx
083420xxxx
082059xxxx
091883xxxx
062787xxxx
091839xxxx
086914xxxx
093629xxxx
086579xxxx
080979xxxx
061445xxxx
095709xxxx
086352xxxx
089876xxxx
085661xxxx
083995xxxx
090581xxxx
087078xxxx
087983xxxx
094849xxxx
087543xxxx
087929xxxx
062249xxxx
095553xxxx
090961xxxx
092778xxxx
061624xxxx
089610xxxx
088884xxxx
010332xxxx
094782xxxx
080414xxxx
089205xxxx
099151xxxx
088894xxxx
086702xxxx
065865xxxx
089510xxxx
080044xxxx
065812xxxx
089529xxxx
063236xxxx
087731xxxx
081453xxxx
062363xxxx
086769xxxx
095952xxxx
081950xxxx
099354xxxx
086908xxxx
081645xxxx
063339xxxx
092282xxxx
097240xxxx
094652xxxx
093594xxxx
081802xxxx
064162xxxx
085825xxxx
082749xxxx
091865xxxx
099363xxxx
062953xxxx
090554xxxx
095525xxxx
062842xxxx
090287xxxx
064249xxxx
061748xxxx
099790xxxx
082441xxxx
092299xxxx
093695xxxx
083244xxxx
082382xxxx
088629xxxx
086660xxxx
065262xxxx
092929xxxx
095041xxxx
087710xxxx
089147xxxx
080598xxxx
080599xxxx
082062xxxx
093038xxxx
080053xxxx
063594xxxx
081612xxxx
080508xxxx
061919xxxx
081804xxxx
081822xxxx
081781xxxx
062345xxxx
062561xxxx
083893xxxx
086567xxxx
087993xxxx
086764xxxx
089924xxxx
087930xxxx
086995xxxx
062676xxxx
061946xxxx
092659xxxx
088633xxxx
081278xxxx
081422xxxx
089615xxxx
081803xxxx
090971xxxx
081546xxxx
063528xxxx
088021xxxx
086454xxxx
097218xxxx
092645xxxx
094156xxxx
081105xxxx
083007xxxx
099614xxxx
092294xxxx
070904xxxx
061996xxxx
082025xxxx
081599xxxx
081407xxxx
087571xxxx
089505xxxx
090329xxxx
098965xxxx
086777xxxx
083718xxxx
065950xxxx
084242xxxx
082969xxxx
081822xxxx
061037xxxx
098101xxxx
082545xxxx
089361xxxx
099090xxxx
095978xxxx
097919xxxx
098859xxxx
081274xxxx
088282xxxx
063626xxxx
081897xxxx
085222xxxx
082729xxxx
081996xxxx
080985xxxx
080428xxxx
095685xxxx
088599xxxx
088252xxxx
089795xxxx
064451xxxx
064914xxxx
081760xxxx
089996xxxx
087795xxxx
082098xxxx
081048xxxx
061491xxxx
081866xxxx
082456xxxx
088224xxxx
089199xxxx
090286xxxx
095415xxxx
063665xxxx
082457xxxx
083585xxxx
094924xxxx
061156xxxx
063639xxxx
063639xxxx
080286xxxx
081983xxxx
099415xxxx
092780xxxx
061180xxxx
081846xxxx
065459xxxx
081056xxxx
089944xxxx
095113xxxx
089127xxxx
089118xxxx
094929xxxx
095825xxxx
086626xxxx
064985xxxx
098253xxxx
084452xxxx
095656xxxx
081110xxxx
081696xxxx
092970xxxx
094573xxxx
095459xxxx
081553xxxx
095469xxxx
087638xxxx
082516xxxx
091426xxxx
088753xxxx
087211xxxx
089607xxxx
083076xxxx
064245xxxx
094429xxxx
094641xxxx
084226xxxx
095808xxxx
084915xxxx
081649xxxx
097062xxxx
094813xxxx
097414xxxx
085919xxxx
081840xxxx
081737xxxx
095919xxxx
096632xxxx
098652xxxx
085949xxxx
098259xxxx
091704xxxx
085551xxxx
092426xxxx
081338xxxx
087696xxxx
064249xxxx
061569xxxx
098843xxxx
085155xxxx
094361xxxx
063828xxxx
088267xxxx
099494xxxx
086819xxxx
094046xxxx
080462xxxx
083563xxxx
095924xxxx
090981xxxx
081299xxxx
061785xxxx
081261xxxx
089748xxxx
062409xxxx
090969xxxx
081874xxxx
063883xxxx
092754xxxx
080604xxxx
080051xxxx
062312xxxx
096868xxxx
093664xxxx
062898xxxx
085894xxxx
097271xxxx
094442xxxx
092258xxxx
063591xxxx
063624xxxx
083578xxxx
088399xxxx
084119xxxx
086839xxxx
063991xxxx
064962xxxx
093693xxxx
061095xxxx
097424xxxx
089447xxxx
081448xxxx
081525xxxx
087817xxxx
080014xxxx
099258xxxx
081901xxxx
089015xxxx
082345xxxx
089548xxxx
099067xxxx
095525xxxx
092471xxxx
091084xxxx
083925xxxx
092425xxxx
084229xxxx
061852xxxx
094226xxxx
063996xxxx
091812xxxx
097238xxxx
086859xxxx
081371xxxx
089766xxxx
080270xxxx
094514xxxx
063392xxxx
063203xxxx
086411xxxx
086830xxxx
095705xxxx
084123xxxx
091727xxxx
081841xxxx
098917xxxx
099004xxxx
099065xxxx
082789xxxx
098829xxxx
096325xxxx
081096xxxx
085100xxxx
092654xxxx
080582xxxx
089361xxxx
080551xxxx
082947xxxx
086392xxxx
063356xxxx
063668xxxx
085258xxxx
093443xxxx
081857xxxx
089510xxxx
096917xxxx
007962xxxx
094563xxxx
099294xxxx
092966xxxx
095540xxxx
096803xxxx
063994xxxx
095532xxxx
011141xxxx
061214xxxx
081023xxxx
083428xxxx
095483xxxx
093465xxxx
065979xxxx
092547xxxx
089814xxxx
090790xxxx
031472xxxx
084198xxxx
086259xxxx
087785xxxx
081999xxxx
063229xxxx
061954xxxx
089204xxxx
093992xxxx
094560xxxx
007233xxxx
086579xxxx
094558xxxx
081123xxxx
081405xxxx
080523xxxx
092929xxxx
085060xxxx
065978xxxx
083665xxxx
056524xxxx
086831xxxx
081646xxxx
061414xxxx
062296xxxx
064726xxxx
064911xxxx
081701xxxx
092548xxxx
095668xxxx
083224xxxx
091843xxxx
063264xxxx
098226xxxx
088099xxxx
063226xxxx
093302xxxx
092924xxxx
062604xxxx
096446xxxx
094441xxxx
081860xxxx
097072xxxx
096038xxxx
087673xxxx
085155xxxx
082925xxxx
083610xxxx
061807xxxx
095579xxxx
062694xxxx
089113xxxx
093965xxxx
091737xxxx
083955xxxx
082365xxxx
081843xxxx
061596xxxx
089797xxxx
081576xxxx
085442xxxx
090091xxxx
089883xxxx
081812xxxx
061671xxxx
088951xxxx
081874xxxx
089556xxxx
090991xxxx
082212xxxx
091998xxxx
085707xxxx
062391xxxx
093276xxxx
089159xxxx
084318xxxx
098282xxxx
084465xxxx
085561xxxx
095950xxxx
089415xxxx
095608xxxx
085151xxxx
086000xxxx
080555xxxx
085064xxxx
095475xxxx
081875xxxx
081494xxxx
086772xxxx
094805xxxx
080949xxxx
096142xxxx
087700xxxx
061401xxxx
084092xxxx
092091xxxx
081558xxxx
082993xxxx
081955xxxx
089874xxxx
081089xxxx
098987xxxx
096250xxxx
091979xxxx
081833xxxx
081927xxxx
094286xxxx
081802xxxx
095669xxxx
084611xxxx
090968xxxx
098423xxxx
083481xxxx
094360xxxx
071481xxxx
084437xxxx
086094xxxx
089448xxxx
087911xxxx
081398xxxx
064904xxxx
095789xxxx
095995xxxx
084362xxxx
064229xxxx
083035xxxx
081851xxxx
088267xxxx
081569xxxx
081823xxxx
082227xxxx
093361xxxx
084545xxxx
080514xxxx
083454xxxx
065431xxxx
095639xxxx
085243xxxx
064407xxxx
086643xxxx
081935xxxx
098903xxxx
065617xxxx
084560xxxx
082677xxxx
061754xxxx
083017xxxx
063159xxxx
099294xxxx
095669xxxx
093324xxxx
089441xxxx
099427xxxx
063465xxxx
080568xxxx
082465xxxx
092463xxxx
061384xxxx
088232xxxx
087583xxxx
089149xxxx
002281xxxx
053268xxxx
085656xxxx
089703xxxx
089799xxxx
062536xxxx
091954xxxx
081887xxxx
082557xxxx
064646xxxx
097965xxxx
091183xxxx
089793xxxx
081170xxxx
061945xxxx
082086xxxx
081929xxxx
085812xxxx
064494xxxx
095474xxxx
082018xxxx
083987xxxx
086101xxxx
081354xxxx
096654xxxx
083251xxxx
081517xxxx
094952xxxx
092270xxxx
098738xxxx
083008xxxx
095789xxxx
095963xxxx
085163xxxx
095538xxxx
064165xxxx
098903xxxx
088920xxxx
083962xxxx
093271xxxx
084111xxxx
092953xxxx
086010xxxx
065567xxxx
088222xxxx
096026xxxx
080250xxxx
092531xxxx
065395xxxx
064258xxxx
094716xxxx
061154xxxx
084388xxxx
086741xxxx
090508xxxx
097158xxxx
097103xxxx
083048xxxx
064562xxxx
081907xxxx
093028xxxx
095891xxxx
061996xxxx
063561xxxx
080397xxxx
086442xxxx
088164xxxx
099338xxxx
098907xxxx
062753xxxx
084608xxxx
062817xxxx
086375xxxx
087676xxxx
061949xxxx
088634xxxx
097364xxxx
089696xxxx
091841xxxx
092469xxxx
094789xxxx
088229xxxx
081731xxxx
069514xxxx
081903xxxx
089995xxxx
092284xxxx
081867xxxx
089894xxxx
085489xxxx
066164xxxx
060835xxxx
084006xxxx
099141xxxx
094647xxxx
081694xxxx
094301xxxx
081254xxxx
087291xxxx
087897xxxx
090056xxxx
090198xxxx
082775xxxx
095426xxxx
095119xxxx
090971xxxx
092971xxxx
081443xxxx
064458xxxx
086347xxxx
095871xxxx
094414xxxx
062935xxxx
081494xxxx
091995xxxx
080909xxxx
061659xxxx
088672xxxx
083232xxxx
098953xxxx
086422xxxx
081993xxxx
090909xxxx
094481xxxx
081922xxxx
085426xxxx
088280xxxx
089814xxxx
081750xxxx
064264xxxx
085717xxxx
065959xxxx
094452xxxx
081735xxxx
083223xxxx
065294xxxx
091575xxxx
086446xxxx
091119xxxx
086415xxxx
061454xxxx
094404xxxx
099535xxxx
082651xxxx
080338xxxx
080282xxxx
064792xxxx
080972xxxx
081724xxxx
084164xxxx
061636xxxx
088886xxxx
083019xxxx
083369xxxx
081831xxxx
082444xxxx
099965xxxx
084074xxxx
081802xxxx
061142xxxx
087657xxxx
086526xxxx
095492xxxx
089499xxxx
098361xxxx
081629xxxx
094797xxxx
061174xxxx
081868xxxx
095252xxxx
080045xxxx
089789xxxx
086333xxxx
089978xxxx
087908xxxx
099246xxxx
062427xxxx
063046xxxx
086125xxxx
084166xxxx
087685xxxx
093324xxxx
091151xxxx
063884xxxx
095569xxxx
092514xxxx
083077xxxx
087621xxxx
088025xxxx
083855xxxx
081845xxxx
092494xxxx
089589xxxx
063619xxxx
080079xxxx
096656xxxx
087997xxxx
089668xxxx
095952xxxx
082411xxxx
090292xxxx
090659xxxx
098105xxxx
095947xxxx
093369xxxx
084265xxxx
081491xxxx
098429xxxx
085491xxxx
095823xxxx
081376xxxx
094194xxxx
084751xxxx
099445xxxx
098056xxxx
087687xxxx
099362xxxx
083719xxxx
084149xxxx
062185xxxx
063629xxxx
083685xxxx
065632xxxx
086955xxxx
087682xxxx
095514xxxx
086567xxxx
081657xxxx
063215xxxx
080121xxxx
061491xxxx
085149xxxx
091926xxxx
084428xxxx
088790xxxx
063412xxxx
091768xxxx
094915xxxx
098985xxxx
081492xxxx
064273xxxx
084163xxxx
087515xxxx
099095xxxx
099010xxxx
082392xxxx
080458xxxx
086627xxxx
092935xxxx
064193xxxx
099031xxxx
095641xxxx
099494xxxx
090970xxxx
086708xxxx
086428xxxx
081638xxxx
098257xxxx
089156xxxx
089664xxxx
095536xxxx
088646xxxx
092256xxxx
086397xxxx
086775xxxx
088225xxxx
080255xxxx
081818xxxx
096119xxxx
094264xxxx
097136xxxx
095520xxxx
063416xxxx
088583xxxx
099949xxxx
096249xxxx
098436xxxx
099229xxxx
086392xxxx
095134xxxx
092739xxxx
089696xxxx
084569xxxx
090631xxxx
088881xxxx
081344xxxx
094456xxxx
081721xxxx
085199xxxx
074285xxxx
088025xxxx
061471xxxx
081738xxxx
097047xxxx
081697xxxx
061418xxxx
099669xxxx
081875xxxx
083461xxxx
081979xxxx
085163xxxx
093181xxxx
082026xxxx
099250xxxx
099250xxxx
085946xxxx
081878xxxx
089777xxxx
081882xxxx
098619xxxx
098645xxxx
065516xxxx
095362xxxx
017560xxxx
089993xxxx
090974xxxx
084354xxxx
090669xxxx
096246xxxx
063236xxxx
061705xxxx
066112xxxx
096983xxxx
098051xxxx
087501xxxx
094636xxxx
092693xxxx
081831xxxx
087975xxxx
096961xxxx
081700xxxx
096849xxxx
089994xxxx
096992xxxx
088185xxxx
095496xxxx
080108xxxx
064625xxxx
081910xxxx
064662xxxx
083305xxxx
092970xxxx
062456xxxx
093792xxxx
089991xxxx
065598xxxx
095851xxxx
081625xxxx
081551xxxx
089969xxxx
098441xxxx
089665xxxx
095467xxxx
081955xxxx
088696xxxx
083436xxxx
088689xxxx
080777xxxx
086020xxxx
061992xxxx
091407xxxx
086705xxxx
089991xxxx
062964xxxx
094409xxxx
092789xxxx
085046xxxx
085395xxxx
090981xxxx
083838xxxx
084236xxxx
095364xxxx
091019xxxx
081988xxxx
092748xxxx
091770xxxx
063515xxxx
098289xxxx
065442xxxx
083423xxxx
095678xxxx
089143xxxx
096858xxxx
082492xxxx
086691xxxx
087750xxxx
081113xxxx
094626xxxx
081862xxxx
094080xxxx
091569xxxx
094454xxxx
086365xxxx
095598xxxx
064242xxxx
089166xxxx
098641xxxx
012818xxxx
063831xxxx
089203xxxx
090985xxxx
081266xxxx
064693xxxx
088686xxxx
081837xxxx
087101xxxx
086968xxxx
084708xxxx
089480xxxx
087917xxxx
088625xxxx
094451xxxx
089428xxxx
086545xxxx
092936xxxx
062452xxxx
081939xxxx
081270xxxx
063246xxxx
081829xxxx
064161xxxx
089686xxxx
095917xxxx
095787xxxx
082956xxxx
081398xxxx
081487xxxx
098102xxxx
095636xxxx
061617xxxx
082349xxxx
092568xxxx
063226xxxx
087040xxxx
065526xxxx
086568xxxx
092701xxxx
087402xxxx
082946xxxx
083122xxxx
092814xxxx
063254xxxx
087099xxxx
089456xxxx
090894xxxx
069213xxxx
081619xxxx
085964xxxx
092431xxxx
080155xxxx
095941xxxx
064149xxxx
086388xxxx
013447xxxx
080242xxxx
090971xxxx
097248xxxx
080068xxxx
098526xxxx
089772xxxx
090193xxxx
082954xxxx
087673xxxx
086109xxxx
097694xxxx
090298xxxx
086888xxxx
093564xxxx
083760xxxx
099442xxxx
061869xxxx
090564xxxx
081633xxxx
065962xxxx
085394xxxx
062484xxxx
095219xxxx
081822xxxx
064402xxxx
065229xxxx
080548xxxx
084146xxxx
091779xxxx
094483xxxx
081903xxxx
094446xxxx
086424xxxx
085169xxxx
093324xxxx
097015xxxx
090568xxxx
063892xxxx
089698xxxx
081987xxxx
092801xxxx
065492xxxx
086912xxxx
082250xxxx
081517xxxx
094452xxxx
081164xxxx
098937xxxx
082241xxxx
065464xxxx
099089xxxx
081346xxxx
090945xxxx
083005xxxx
077666xxxx
086885xxxx
080098xxxx
093445xxxx
080254xxxx
096021xxxx
083231xxxx
081916xxxx
082339xxxx
094486xxxx
081171xxxx
095905xxxx
081841xxxx
065884xxxx
085248xxxx
095323xxxx
089967xxxx
081909xxxx
084176xxxx
084001xxxx
087007xxxx
081298xxxx
096432xxxx
098145xxxx
089777xxxx
081813xxxx
081836xxxx
081488xxxx
083229xxxx
095195xxxx
086626xxxx
091916xxxx
084296xxxx
099180xxxx
095370xxxx
062632xxxx
093192xxxx
083004xxxx
091737xxxx
062829xxxx
080441xxxx
081888xxxx
093491xxxx
086355xxxx
092246xxxx
080250xxxx
099158xxxx
081832xxxx
084332xxxx
080430xxxx
098025xxxx
081815xxxx
081718xxxx
092441xxxx
089873xxxx
080941xxxx
089653xxxx
083818xxxx
064236xxxx
080962xxxx
062040xxxx
080553xxxx
081364xxxx
083887xxxx
061387xxxx
083242xxxx
093649xxxx
098642xxxx
092424xxxx
081616xxxx
082623xxxx
088092xxxx
094789xxxx
094207xxxx
081584xxxx
062018xxxx
082365xxxx
096694xxxx
090973xxxx
085499xxxx

หมายเหตุ : การตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สิ้นสุด