Grab x D100 Disneyland® Paris Campaign

 ได้เวลาลุ้นบินลัดฟ้าสู่ Disneyland® Paris
สิทธิพิเศษเฉพาะผู้ใช้ GrabUnlimited♾️ เท่านั้น

ลุ้นรับรางวัลใหญ่ 🌟 จำนวน 1 รางวัล 🌟
✈️💓 ตั๋วเครื่องบิน พร้อมที่พัก รถรับส่ง สำหรับ 4 ที่นั่ง
🏰✨ พร้อมบัตรเข้าสวนสนุก และบัตรของขวัญ

และรางวัลอื่นๆ อีกมากมายจากพาร์ทเนอร์
รวมถึงสิทธิพิเศษสุดคุ้มไม่รู้จบ จาก GrabUnlimited
รับส่วนลดคุ้มครบทุกบริการ

2 ขั้นตอน ง่ายๆ เพียง
🔰 ขั้นที่ 1: กดสมัคร GrabUnlimited
🔰 ขั้นที่ 2: ใส่ รหัส : GUPARIS ทุกครั้งเมื่อใช้บริการ GrabFood / GrabMart / นั่งรถ Grab* / GrabExpress* (ไม่มีขั้นต่ำต่อออเดอร์)
เมื่อยอดใช้งานครบทุกๆ 500 บาท จะได้รับ 1 สิทธิ์ในการลุ้นรางวัลอัตโนมัติ

ยิ่งสะสมมาก ยิ่งมีสิทธิ์มาก

2-31 พฤษภาคม 2566 เท่านั้น

เงื่อนไขและข้อกำหนดของกิจกรรม

ผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรม

 1. ผู้ที่เป็นสมาชิก GrabUnlimited และมีการใช้บริการผ่าน Grab application ตามยอดที่กำหนดไว้ในเงื่อนไขของการเป็นผู้มีสิทธิ์ได้รับรางวัล รวมถึงได้ทำการใส่รหัสส่วนลด “GUPARIS” ในการใช้บริการ
 2. ระยะเวลาของกิจกรรมจะจำกัดเฉพาะการใช้บริการระหว่างวันที่ 2 พฤษภาคม 2566 ถึง 31 พฤษภาคม 2566  เท่านั้น
 3. ผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องเป็นผู้ที่มีสัญชาติไทยและมีภูมิลำเนาอยู่ในประเทศไทย โดยในกรณีที่มีข้อพิพาทให้ถือว่าคำตัดสินของบริษัทเป็นเด็ดขาดและเป็นที่สิ้นสุด
 4. เมื่อมีการเข้าร่วมกิจกรรมจะถือว่าผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมตกลงยอมรับ และปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อกำหนดของกิจกรรมที่บริษัทระบุไว้ทุกประการ (รวมถึงเงื่อนไขและข้อกำหนดใดๆ ที่อาจมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง ยกเลิก เพิกถอนโดยบริษัทในอนาคตผ่านทางช่องทางที่บริษัทกำหนด)
 5. พนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทในเครือ ครอบครัวของพนักงาน และ/หรือตัวแทนโฆษณาที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดทำกิจกรรมนี้จะไม่สามารถเข้าร่วมเป็นผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรม

ระยะเวลาของกิจกรรม
ตั้งแต่วันที่ 2 พฤษภาคม 2566 ถึง 31 พฤษภาคม 2566

เงื่อนไขของการเป็นผู้มีสิทธิ์ได้รับรางวัล

 1. ต้องเป็นผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมกับบริษัทตามรายละเอียดที่ระบุข้างต้น
 2. ต้องเป็นผู้ที่เป็นสมาชิก GrabUnlimited ที่มีการใช้บริการตามยอดที่กำหนดไว้ในเงื่อนไขของการเป็นผู้มีสิทธิ์ได้รับรางวัลของกิจกรรม และได้ทำการใส่รหัสส่วนลด “GUPARIS” ในการใช้บริการ โดยจะได้สิทธิ์ในการลุ้นรับรางวัลตามรายละเอียดดังนี้
  1. ผู้ที่ใช้บริการทุกๆ 500 บาท (ห้าร้อยบาท) จะได้รับ 1 สิทธิ์ในการจับฉลากลุ้นรางวัลที่ 1 แพ็กเกจดิสนีย์แลนด์ ปารีส
  2. ผู้ที่ใช้บริการที่มีจำนวนสิทธิ์มากที่สุดตามลำดับ จะได้รับรางวัลที่ 2 ถึง 1,191 เรียงจากจำนวนสิทธิ์มากไปน้อย
 3. ไม่มีการจำกัดจำนวนสิทธิ์ในการเข้าร่วมกิจกรรมในตลอดระยะเวลาของกิจกรรม
 4. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องใส่รหัส GUPARIS ในการใช้บริการทุกครั้ง หากผู้เข้าร่วมกิจกรรมประสงค์ร่วมกิจกรรมแต่ไม่ได้มีการใส่รหัส GUPARIS ในการใช้บริการ ยอดการใช้บริการนั้นจะไม่ถูกนับสิทธิ์ในการจับฉลากลุ้นรับรางวัล
 5. บริการจาก Grab ที่เข้าร่วมกิจกรรม (“บริการ”) ได้แก่ 
  1. GrabFood
  2. GrabMart
  3. JustGrab, GrabCar, GrabCar Premium และ GrabSUV
  4. GrabExpress (Bike/Car) 
 6. บริษัทขอสงวนสิทธิ์สำหรับผู้โชคดี 1 คนต่อ 1 รางวัล ตลอดระยะเวลาของกิจกรรมนี้ และรางวัลไม่สามารถขาย, โอน, หรือมอบสิทธิ์ให้แก่บุคคลอื่นได้ (รวมถึงไม่สามารถมอบอำนาจให้มารับรางวัลแทนได้และผู้โชคดีจะต้องมารับรางวัลด้วยตัวเองเท่านั้น) ทั้งนี้รางวัลไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสด ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 
 7. ข้อมูลและคำตัดสินของบริษัทให้ถือเป็นที่สุด

รายละเอียดของรางวัล
รางวัลที่จะให้แก่ผู้โชคดีมีทั้งสิ้น 1,191 รางวัล (“รางวัล”) ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

รางวัลที่ 1 แพ็กเกจดิสนีย์แลนด์ ปารีส (“แพ็กเกจรางวัล”) ประกอบด้วย

  • บัตรโดยสารเครื่องบินชั้นประหยัด ไป-กลับ จำนวน 4 ที่นั่ง (สายการบินตามที่บริษัทจัดให้)
  • โรงแรม พร้อมบัตรเข้าสวนสนุกดิสนีย์แลนด์ ปารีส ตลอดการพักอาศัย
   • 3 วัน 2 คืน
   • สิทธิ์เข้า Empire State Club Room ที่ Disney’s Hotel New York – The Art of Marvel 
    • ห้องพักสำหรับ 4 คน จะถูกจัดสรรตามความเหมาะสมในวันที่เข้าพัก โดยอาจจะเป็นห้องพักในรูปแบบ 2 เตียงใหญ่ หรือ 1 เตียงใหญ่ และ 1 เตียงสองชั้น 
   • อาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
   • บัตรเข้าสวนสนุกดิสนีย์แลนด์ ปารีส ซึ่งสามารถเข้าได้ทั้ง 2 ปาร์คของดิสนีย์แลนด์ปารีส จำนวน 3 วัน
   • สิทธิพิเศษในการเข้าสวนสนุกก่อนเวลา
  • สิทธิประโยชน์อื่นๆ
   • สิทธิ์ในการเช็คอินเข้าที่พักแบบส่วนตัว
   • สิทธิ์ในการรับประทานอาหารว่าง และ เครื่องดื่ม ที่ห้องนั่งเล่นของโรงแรม โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
   • ส่วนลด 10% สำหรับการใช้จ่ายที่  La Vallée Village พร้อมรถรับ-ส่งจากโรงแรม
  • บัตรกำนัลมูลค่า 300 ยูโร คิดเป็นเงินไทย 10,902 บาท (หนึ่งหมื่นเก้าร้อยสองบาท) ณ อัตราแลกเปลี่ยน วันที่ 20 มีนาคม 2566 
  • รถรับ-ส่งจากสนามบิน CDG – ดิสนีย์แลนด์ ปารีส 

รวมมูลค่าของรางวัล 567,801.20 บาท (ห้าแสนหกหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยหนึ่งบาทยี่สิบสตางค์) อ้างอิงอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ 6 เมษายน 2566

เงื่อนไขของรางวัลที่ 1 แพ็กเกจดิสนีย์แลนด์ ปารีส

  • บริษัทได้มอบอำนาจให้บริษัท Sino-America Tours Corporation Pte Ltd (“ตัวแทนท่องเที่ยว”) ซึ่งจดทะเบียน ณ ประเทศสิงค์โปร์ ทะเบียนบริษัทเลขที่ 197400193H ที่อยู่ 1 Park Road #04-62 People’s Park Complex Singapore 059108 เป็นผู้ดำเนินการจัดการอันเกี่ยวข้องกับแพ็กเกจรางวัล จนเสร็จสิ้น
  • แพ็กเกจรางวัลสามารถใช้ได้ตั้งแต่วันที่ 20 มิถุนายน 2566 ถึง 16 ธันวาคม 2566 
  • แพ็กเกจรางวัลจะไม่สามารถใช้ได้ในช่วงเวลานอกเหนือจากที่ได้ระบุไว้ข้างต้น 
  • ผู้ได้รับรางวัลและผู้ร่วมเดินทางจะต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือจากที่ระบุไว้ข้างต้น อันรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง เบี้ยประกันการเดินทาง ค่าใช้จ่ายประจำวัน ค่าอาหารที่นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในแพ็กเกจ ค่าใช้จ่ายในการโอนย้ายสนามบิน ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมอันมาจากการขยายเวลาการเดินทาง และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ด้วยตนเอง และบริษัทขอสงวนสิทธิที่จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายอื่นใดอันนอกจากที่บริษัทได้ระบุไว้ข้างต้น  
  • แพ็กเกจรางวัลไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นหรือแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ 
  • ผู้ได้รับรางวัล และผู้ร่วมเดินทางจะต้องทำการจองบัตรโดยสารและเดินทางพร้อมกัน 
  • ผู้ได้รับรางวัลควรดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการแลกรับแพ็กเกจรางวัลให้เสร็จสิ้นอย่างน้อย 2 เดือนก่อนถึงวันออกเดินทาง
  • เที่ยวบินและห้องพักจะขึ้นอยู่กับความพร้อมให้บริการและ/หรือเงื่อนไขและข้อตกลงของสายการบินและโรงแรม
  • ในกรณีที่วันที่ผู้ได้รับรางวัลต้องการทำการบินและ/หรือวันที่ผู้ได้รับรางวัลต้องการเข้าพักนั้นไม่พร้อมให้บริการโดยสายการบินหรือโรงแรม ตัวแทนท่องเที่ยวจะทำการแนะนำวันอื่นๆ ที่สามารถทำการเดินทางหรือทำการเข้าพักได้ให้แก่ผู้ได้รับรางวัล รวมถึงตัวแทนท่องเที่ยวอาจทำการเสนอสายการบินและ/หรือที่พักทางเลือกซึ่งอาจจะต้องมีการชำระส่วนต่างเพิ่มเติมจากผู้ได้รับรางวัลได้ อย่างไรก็ตามการนำเสนอสายการบินทางเลือกและ/หรือที่พักดังกล่าวนั้นไม่เป็นหน้าที่ที่ตัวแทนท่องเที่ยวจะต้องให้บริการแก่ผู้ได้รับรางวัล
  • ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่ชำระเงินหรือไม่ให้การชดเชยใดๆ  ไม่ว่าจะเป็นเงินสด เครดิตหรือสิ่งของใดๆ สำหรับแพ็กเกจรางวัลที่ไม่ได้รับการใช้งานภายในกำหนดเวลา สูญหาย ถูกขโมย หรือได้รับความเสียหาย รวมถึงกรณีที่ผู้ได้รับรางวัลไม่สามารถใช้แพ็กเกจรางวัลได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม
  • ผู้ได้รับรางวัลและผู้ร่วมเดินทางจะต้องรับผิดชอบในการจัดหา ดูแลเอกสารเดินทางที่จำเป็นทั้งหมด (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงหนังสือเดินทางที่พร้อมใช้งานได้ วีซ่าสำหรับการเข้าประเทศ หรือแบบฟอร์มเอกสารที่เกี่ยวข้อง) ด้วยตนเอง โดยบริษัทและตัวเเทนท่องเที่ยวของสงวนสิทธิ์ในการที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายหรือการดำเนินการใด ๆ อันเกี่ยวข้องกับเอกสารเดินทางที่จำเป็นดังกล่าว ในกรณีที่ผู้ได้รับรางวัลและ/หรือผู้ร่วมเดินทางไม่มีเอกสารเดินทางที่จำเป็นสำหรับการเดินทางอย่างครบถ้วนในวันเดินทาง แพ็กเกจรางวัลจะถูกยกเลิกและบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่ชำระเงินหรือทำการชดเชยใดๆ ให้แก่ผู้ได้รับรางวัลและ/หรือผู้ร่วมเดินทาง
  • บริษัท เดอะ วอลท์ ดิสนีย์ (เอเชียตะวันออกเฉียงใต้) พีทีอี ลิมิเต็ด และบริษัทแม่บริษัทในเครือ รวมถึงบริษัทย่อย ( “ดิสนีย์”) จะไม่รับผิดชอบต่อการการจัดกิจกรรมโปรโมชัน การบริหารจัดการ หรือการดำเนินการแลกรับและ/หรือนำส่งรางวัลในกิจกรรม และดิสนีย์จะไม่รับผิดชอบในความรับผิดใดๆ ที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมหรือรางวัล

รางวัลที่ 2 – 11 โค้ดส่วนลดจาก Agoda มูลค่า 500 บาท (ห้าร้อยบาท) เมื่อมียอดใช้จ่ายขั้นต่ำ 5,000 บาท (ห้าพันบาท) จำนวน 10 รางวัล โดยสามารถใช้สิทธิ์ได้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.grab.com/th/blog/dlp-agoda-tc/

รางวัลที่ 12 – 41 โค้ดส่วนลดจาก Agoda มูลค่า 400 บาท (สี่ร้อยบาท) เมื่อมียอดใช้จ่ายขั้นต่ำ 4,000 บาท (สี่พันบาท) จำนวน 30 รางวัล โดยสามารถใช้สิทธิ์ได้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.grab.com/th/blog/dlp-agoda-tc/

รางวัลที่ 42 – 91 โค้ดส่วนลดจาก Agoda มูลค่า 300 บาท (สามร้อยบาท) เมื่อมียอดใช้จ่ายขั้นต่ำ 3,000 บาท (สามพันบาท) จำนวน 50 รางวัล โดยสามารถใช้สิทธิ์ได้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.grab.com/th/blog/dlp-agoda-tc/ *มีการแก้ไขมูลค่ารางวัล เมื่อวันที่ 10 พ.ค. 2566

รางวัลที่ 92 – 141 รหัสส่วนลด GrabFood มูลค่า 100 บาท (หนึ่งร้อยบาท) เมื่อมียอดใช้จ่ายขั้นต่ำ 200 บาท (สองร้อยบาท) จำนวน 50 รางวัล โดยสามารถใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่ 20 มิถุนายน 2566 ถึง 19 กรกฏาคม 2566 

รางวัลที่ 142 – 191 รหัสส่วนลด 50% จาก GrabFood ผ่านบริการ Self-Pick up  ลดสูงสุด 50 บาท (ห้าสิบบาท) จำนวน 50 รางวัล  โดยสามารถใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่ 20 มิถุนายน 2566 ถึง 19 กรกฏาคม 2566

รางวัลที่ 192-1,191 รหัสส่วนลด 25% สำหรับบริการ GrabCar Premium และ GrabSUV ลดสูงสุด 200 บาท (สองร้อยบาท) จำนวน 1,000 รางวัล โดยสามารถใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่ 20 มิถุนายน 2566 ถึง 19 กรกฏาคม 2566

หมายเหตุ: หากทางบริษัทไม่สามารถจัดกิจกรรมได้ ด้วยระเบียบหรือด้วยประกาศหรือคำสั่งใดๆ ของรัฐบาล อันรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงสถานการณ์ Covid-19บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนกิจกรรมหรือเปลี่ยนแปลง แก้ไข ของรางวัล โดยจะแจ้งผ่านช่องทางเฟซบุ๊ก Grab (www.facebook.com/grabth) หรือช่องทางอื่นๆ ตามที่บริษัทเห็นสมควร

รายละเอียดและช่องทางการจับรางวัลและประกาศผู้ได้รับรางวัล

สำหรับรางวัลที่ 1 แพ็กเกจดิสนีย์แลนด์ ปารีส

  1. บริษัทได้มอบอำนาจให้บริษัท ไทยลัคกี้ดรอว์ จำกัด สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 455/89 ถนนบางแวก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160 เป็นผู้ดำเนินการทำการจับรางวัลที่ โรงแรมลักซอร์  ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด นนทบุรี 11120  ในวันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน 2566
  2. บริษัทจะจับรางวัลหาผู้โชคดี โดยแบ่งเป็น 2 ส่วน
   2.1 จับรางวัลผู้โชคดีเป็นจำนวน 1 ท่าน
   2.2 จับรางวัลผู้โชคดีสำรองทั้งหมด 5 ท่าน เรียงตามอันดับ 2-6
   ในกรณีที่ผู้โชคดีในข้อ 2.1 และ/หรือ 2.2 ในลำดับก่อนหน้าไม่ได้ปฏิบัติตามและ/หรือเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามเงื่อนไขและข้อกำหนดของกิจกรรมหรือได้ทำการสละสิทธิ์ในการรับรางวัล
  3. วิธีการจับรางวัล : ทางบริษัทจะนำรายชื่อทั้งหมดของผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมที่ตรงตามเงื่อนไขและข้อกำหนดของกิจกรรมมาสุ่มเลือกโดยวิธีการพิมพ์เบอร์โทรศัพท์ที่ผูกกับแอปพลิเคชัน Grab ทั้งหมด ตัดเป็นชิ้นส่วนมากองรวมกันซึ่งสามารถมองเห็นได้ชัดเจน แล้วใช้วิธีสลับรวมให้ทั่วกัน โยนขึ้นอากาศและจับรายชื่อผู้โชคดีโดยเจ้าหน้าที่ของบริษัทต่อหน้าสักขีพยานเพื่อให้ได้รับรางวัลตามที่กำหนดไว้  ทั้งนี้หากมีการจับฉลากได้ผู้โชคดีซ้ำ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกสิทธิ์นั้นให้ผู้โชคดีท่านอื่น ๆ (จำกัด 1 ผู้โชคดีได้ต่อรางวัล 1 รางวัลเท่านั้น)
  4. บริษัทจะประกาศรายละเอียดผู้ได้รับรางวัลวันที่ 20 มิถุนายน 2566 ผ่านเฟซบุ๊ก Grab (www.facebook.com/grabth)

สำหรับรางวัลที่ 2 – 1,191 

  1. บริษัทจะนำรายชื่อทั้งหมดของผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมที่ตรงตามเงื่อนไขและข้อกำหนดของกิจกรรมมาเรียงลำดับจากผู้ที่มีจำนวนสิทธิ์มากที่สุดไปยังผู้ที่มีจำนวนสิทธิ์น้อยที่สุด และบริษัทจะจัดสรรรางวัลให้กับผู้ที่มีจำนวนสิทธิ์มากที่สุดโดยเริ่มจากรางวัลที่ 2 และไล่ลำดับไปเรื่อยๆ ตามจำนวนของรางวัลจนถึงรางวัลที่ 1,191 
  2. บริษัทจะประกาศรายละเอียดผู้ได้รับรางวัลวันที่ 20 มิถุนายน 2566 ผ่านเฟซบุ๊ก Grab (www.facebook.com/grabth) และจะส่งของรางวัลเข้าไปที่เมนู “รีวอร์ดของฉัน (My Rewards)”

เงื่อนไขในการรับรางวัล

สำหรับรางวัลที่ 1 แพกเกจดิสนีย์แลนด์ ปารีส

  1. ผู้ได้รับรางวัลจะต้องทำการยืนยันสิทธิ์โดยการกรอกข้อมูลใน Google Form และนำส่งเอกสารที่จำเป็นเพื่อการดำเนินการทางภาษีและยืนยันตัวตนซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ ชื่อ-นามสกุลตามบัตรประชาชน, หมายเลขโทรศัพท์ที่ใช้ลงทะเบียนกับแอปพลิเคชัน Grab และสำเนาบัตรประชาชนพร้อมเซ็นรับรองความถูกต้อง ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2566 เวลา 23.59 น.
  2. ผู้ได้รับรางวัลตกลงและรับทราบว่าเพื่อการส่งมอบและดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการรับรางวัล ข้อมูลของผู้ได้รับรางวัลจะถูกส่งต่อให้แก่ตัวแทนท่องเที่ยวเท่าที่จำเป็นเพื่อดำเนินการดังกล่าว โดยตัวแทนท่องเที่ยวจะรับผิดชอบโดยผู้เดี่ยวในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลในส่วนนี้ต่อไปนี้
  3. ผู้ได้รับรางวัลจะได้รับการติดต่อกลับจากตัวแทนท่องเที่ยวผ่านช่องทางที่ให้ไว้กับบริษัท หลังจากการยืนยันสิทธิ์กับทางบริษัท เพื่อดำเนินการจัดการในขั้นตอนที่เกี่ยวข้องกับการแลกรับรางวัล
  4. ในการแลกรับและจัดการแพ็กเกจรางวัลกับตัวแทนท่องเที่ยวนั้นจะต้องดำเนินการโดยผู้ได้รับรางวัลเท่านั้น โดยผ่านช่องทางอีเมล fit@satours.com.sg และ enquiry@satours.com.sg หรือโทรไปยัง (65) 6535 8911 ซึ่งเป็นช่องทางการติดต่อตัวแทนท่องเที่ยว
  5. หลังจากได้รับการยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษรจากตัวแทนท่องเที่ยวแล้ว วันที่เดินทางและชื่อของผู้เดินทางหรือผู้ร่วมเดินทางอาจไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อตกลงและเงื่อนไขของสายการบิน การเปลี่ยนแปลงวันที่และ/หรือชื่อดังกล่าวอาจมีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมและอาจไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้หากบัตรโดยสารที่ออกมานั้นเป็นรูปแบบไม่สามารถคืนเงินหรือเปลี่ยนแปลงได้
  6. ผู้ได้รับรางวัลจะต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัล ตามคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ทป.4/2528 และ ทป. 104/2544 ตามวิธีการที่บริษัทกำหนด โดยจะต้องแสดงหลักฐาน ได้แก่ สำเนาบัตรประชาชน เอกสารการชำระภาษี 5% (ใบนำฝากเงิน pay-in slip) ให้แก่บริษัทพร้อมเซ็นสำเนาถูกต้อง หากผู้มีสิทธิ์ได้รับรางวัลไม่ทำการยืนยันสิทธิรับรางวัลตามวันและเวลาที่กำหนดจะถือว่าผู้ได้รับรางวัลสละสิทธิ์ในการรับของรางวัล ทั้งนี้บริษัทจะไม่ส่งมอบของรางวัลให้แก่ผู้ได้รับรางวัลจนกว่าผู้ได้รับรางวัลจะชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% และแสดงเอกสารหลักฐานตามที่บริษัทกำหนดไว้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์แล้วเท่านั้น

หมายเหตุ

  1. ทางบริษัทจะถือว่าผู้ได้รับรางวัลสละสิทธิ์หากเกิดกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งตามต่อไปนี้
   1. ผู้ได้รับรางวัลไม่ทำการกรอก Google Form เพื่อยืนยันสิทธิ์ในการรับของรางวัล ไม่มารับรางวัลหรือไม่มีการติดต่อกลับมายังบริษัทภายในวัน เวลาหรือสถานที่หรือตามเงื่อนไขที่บริษัทได้กำหนดไว้
   2. ผู้ได้รับรางวัลแจ้งสละสิทธิ์ต่อทางบริษัท
   3. ผู้ได้รับรางวัลสละสิทธิ์ ถูกยกเลิกการให้สิทธิ์การรับรางวัลโดยบริษัท
   4. บริษัทพบว่าผู้ได้รับรางวัลไม่ได้ปฏิบัติและ/หรือเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามเงื่อนไขและข้อกำหนดของกิจกรรม
  2. ในกรณีที่ผู้ได้รับรางวัลสละสิทธิ์ ให้เป็นสิทธิ์ของบริษัทที่จะเลือกผู้ได้รับรางวัลคนใหม่ โดยบริษัทจะเลือกจากผู้โชคดีสำรองตามลำดับเพื่อเป็นผู้ได้รับรางวัลแทน ทั้งนี้หากไม่มีผู้โชคดีสำรองลำดับถัดไปถือว่ารางวัลนั้นเป็นโมฆะ

สิทธิของบริษัท

 1. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการระงับ หรือยกเลิกการให้สิทธิ์หรือรางวัลใดๆในกิจกรรมนี้แก่บุคคลที่กระทำการใดๆ โดยทุจริต ผิดกฏหมาย หรือไม่ดำเนินการตามที่ระบุไว้ในเงื่อนไขและข้อกำหนดของกิจกรรม
 2. บริษัทมีสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวในการเพิกถอน เปลี่ยนแปลง และ/หรือ แก้ไข ข้อกำหนดและเงื่อนไขของกิจกรรมนี้ได้ตลอดเวลา โดยไม่จำเป็นที่จะต้องแจ้งให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทราบล่วงหน้า และผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องตกลงยอมรับเงื่อนไขการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
 3. บริษัทไม่รับผิดชอบต่อความเสียหาย การสูญเสีย การได้รับบาดเจ็บ หรือความผิดหวังที่เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากการเข้าร่วมกิจกรรมหรือการรับมอบรางวัล
 4. โดยการยืนยันสิทธิ์รับรางวัล ผู้รับรางวัลตกลงให้บริษัทและ/หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องในการจัดกิจกรรมนี้ ทำการถ่ายภาพนิ่ง หรือภาพเคลื่อนไหว ในกรณีที่เป็นการบันทึกภาพถ่ายสำคัญ เนื่องจากเป็นผู้โชคดีในการรับรางวัล หรือเป็นผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับรางวัลใด ๆ ในการจัดกิจกรรม การติดต่อเพื่อส่งมอบของรางวัล การเข้าร่วมสนุกในกิจกรรม งานนิทรรศการ งานแสดงสินค้า ทั้งในรูปแบบออนไลน์ และออฟไลน์ หรือการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่บริษัทกำหนดเงื่อนไขข้อผูกพันก่อนการเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อวัตถุประสงค์ในการสื่อสาร และเผยแพร่ ประกาศ และประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมของบริษัทผ่านทางสื่อต่าง ๆ ที่บริษัทเห็นสมควร รวมถึงการโฆษณา และการทำการตลาดโดยไม่มีค่าตอบแทนเพิ่มเติม
 5. บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายหรือการถูกโจรกรรมข้อมูลของผู้เข้าร่วมกิจกรรม อันเนื่องมาจากปัญหาของระบบและ/หรือปัญหาทางเทคนิคของตัวแทนท่องเที่ยวและ/หรือบุคคลภายนอก รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการกระทำความผิดของบุคคลที่สาม
 6. ผู้ได้รับรางวัลจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันเกี่ยวข้องการรับรางวัลแต่เพียงผู้เดียว ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ค่าการเดินทางในการมารับของรางวัล หรือภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัล 
 7. บริษัทขอสงวนสิทธิไม่รับผิดชอบต่อคุณภาพ การใช้งาน ประสบการณ์ ความเสียหายที่ผู้ได้รับรางวัลอาจจะได้รับจากรางวัล
 8. หากบริษัทไม่สามารถจัดกิจกรรมได้ อันเนื่องมาจากสาเหตุที่รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงระเบียบการจัดกิจกรรม ประกาศหรือคำสั่งใดๆ ของรัฐบาล อันเนื่องมาจากสถานการณ์ Covid-19 บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนกิจกรรมหรือเปลี่ยนแปลง แก้ไข รางวัล โดยจะแจ้งผ่านช่องทางเฟซบุ๊กของบริษัท (www.facebook.com/grabth) หรือช่องทางอื่น ๆ ตามที่บริษัทเห็นสมควร

กรณีมีข้อพิพาทใดๆเกี่ยวกับกิจกรรมนี้ คำตัดสินของบริษัทให้ถือเป็นที่สุด

 1. ส่งข้อความมาที่เฟซบุ๊กบริษัท (www.facebook.com/grabth)
 2. โทร. 02-021-2530