ลด 3 ต่อ สุดปัง ในสั่งเดียว!

ส่วนลดถึง 3 ปัง ในสั่งเดียว ครั้งแรกที่ GrabFood เท่านั้น!