รับประกัน 7 กลุ่มอะไหล่

รับประกัน 7 กลุ่มอะไหล่

 1. ชิ้นส่วนภายในเครื่องยนต์ที่ถูกหล่อลื่นด้วยน้ำมันเครื่อง ได้แก่
  • เสื้อสูบ, ฝาสูบ, ประเก็นฝาสูบ
  • ห้องข้อเหวี่ยง (เสื้อสูบส่วนล่าง, Short block)
  • อ่างน้ำมันเครื่อง, อุปกรณ์ควบคุมแรงดันน้ำมันเครื่อง, เสื้อไส้กรองน้ำมันเครื่องและอะไหล่ที่เกี่ยวข้องกับระบบการหมุนเวียนของน้ำมันเครื่อง (ไม่รวมข้อต่อ, ซีล และประเก็น)
  • ล้อช่วยแรง และ เฟืองของล้อช่วยแรง
  • สายพานไทม์มิ่ง และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ อุปกรณ์ปรับความตึงสายพาน และอุปกรณ์ติดตั้ง
  • อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับกลไกการดูดจ่ายน้ำมันเครื่องเข้าระบบ
  • เทอร์โบชาร์ทเจอร์ และ กล่องควบคุมการทำงานของเทอร์โบ
  • ทางประกันขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการให้ความคุ้มครองสำหรับการเปลี่ยนตามรอบกำหนด

   การบำรุงรักษา หรือในกรณีที่เจ้าของกรมธรรม์ไม่สามารถแสดงหลักฐานการบำรุงรักษาตามคู่มือ การบำรุงรักษารถที่ผู้ผลิตกำหนด

 2. ระบบน้ำมันเชื้อเพลิง ได้แก่
  • ปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิง, ปั๊มหัวฉีด
  • หัวฉีดน้ำมันเชื้อเพลิง
  • คาร์บูเรเตอร์
 3. ระบบส่งกำลัง (เกียร์ธรรมดา และ เกียร์อัตโนมัติ) ได้แก่
  • เสื้อเกียร์ และ อะไหล่ภายในที่อยู่ภายใต้เสื้อเกียร์ที่ถูกหล่อลื่นด้วยน้ำมันเกียร์
  • ชุดอุปกรณ์สร้างแรงบิด ที่อาศัยกลศาสตร์ของไหล
  • ชุดควบคุมอิเลกทรอนิกส์ สำหรับควบคุมการทำงานของระบบเกียร์
  • กลไกการเปลี่ยนเกียร์อัตโนมัติแบบอาศัยระบบไฮโดรลิค
 4. ระบบเบรก ได้แก่
  • ปั๊มเบรก, ลูกปั๊มเบรก, กระบอกลูกสูบเบรก
  • หม้อลมเบรก
  • ปั๊มสุญญากาศ
  • คาลิเปอร์เบรก และ อุปกรณ์ควบคุมการกระจายแรงเบรกของระบบ
  • ควบคุมการล็อคล้อ (ABS Pump / ABS module)
  • อุปกรณ์ควบคุมแรงดันน้ำมันเบรก
  • เซ็นเซอร์วัดความเร็วล้อ
 5. ระบบส่งกำลัง ได้แก่
  • เสื้อเพลา หน้า และ ท้าย
  • อุปกรณ์ภายในเสื้อเพลาหน้า และ เสื้อเพลาท้าย
  • อุปกรณ์ระบบล็อคเฟืองท้าย แบบกลไก และ ไฟฟ้า
 6. ระบบขับเคลื่อน ได้แก่
  • เพลากลาง กับ เพลาขับ
  • หัวเพลาขับ (ไม่คุ้มครองความเสียหายอันเนื่องมาจากการขาดของยางหุ้มเพลาขับ)
  • ลูกปืนล้อ และ ดุมล้อ
 7. ระบบบังคับเลี้ยว ได้แก่
  • แร็คแอนด์พิเนียน และ อะไหล่ภายใน (ทั้งแบบธรรมดา และ แบบไฮโดรลิค)
  • มอเตอร์สำหรับพวงมาลัยเพาเวอร์แบบไฟฟ้า
  • ปั๊มพวงมาลัยพาวเวอร์แบบไฮโดรลิค และ อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับระบบพวงมาลัยเพาเวอร์แบบไฟฟ้า

*การรับประกันดังกล่าวเป็นข้อมูลเบื้องต้น ให้เช็ครายละเอียดการรับประกันอีกครั้งก่อนทำการจองรถ