GrabFinance for Driver – Upfront Cash

เสริมสภาพคล่องทางการเงินของคุณ เพื่อให้ชีวิตที่ดีขึ้น

ด้วยสินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพ จาก Grab การเงิน

ไม่ว่าคุณจะร่วมงานกับแกร็บแบบเต็มเวลา ขับแกร็บเป็นรายได้เสริม หรือกำลังมองหาข้อมูลการขับแกร็บคาร์รายได้เป็นอย่างไรเพื่อประกอบการตัดสินใจ
คุณสามารถใช้บริการสินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพจาก Grab การเงิน ที่เป็นส่วนหนึ่งของสิทธิประโยชน์ที่พาร์ทเนอร์คนขับจะได้รับ ที่จะช่วยตอบโจทย์ทุกความต้องการของคุณ

สมัครง่าย

สมัครได้ง่ายไม่ยุ่งยาก ผ่านแอปคนขับแกร็บ อนุมัติไว สะดวกรับเงินผ่านกระเป๋าเงินคนขับ

จ่ายคืนก็ง่าย ไม่วุ่นวาย

หมดกังวลเรื่องการลืมจ่ายคืน เพราะระบบจะใช้วีธีตัดเงินอัตโนมัติจาก ‘กระเป๋าเงิน’ ในแอป Grab Driver ของพาร์ทเนอร์คนขับ

ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

พาร์ทเนอร์คนขับสามารถสมัครเข้าร่วมโปรแกรมสินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพได้โดยที่ไม่มีค่าใช้จ่ายอื่นๆ เพิ่มเติม

โปรแกรมการชำระคืนแบบยืดหยุ่น

สามารถเลือกโปรแกรมการชำระคืนเป็นรายวันให้เหมาะกับความต้องการของคุณได้ โดยเริ่มจาก 30 – 270 วัน

โดยดอกเบี้ยที่ต้องชำระคืนทั้งหมดเริ่มต้นที่ 1.41%* ต่อเดือน จากวงเงินสินเชื่อเริ่มต้น

* คำนวณอิงจากการชำระคืนเป็นรายวันในระยะเวลา 30 – 270 วัน
* คิดจากอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อแบบลดต้นลดดอกสูงสุด 33% ต่อปี (ตามอัตราที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนดไว้)

ขั้นตอนการรับสินเชื่อผ่านแอปฯ Grab Driver

final-gnl-edited-gif
 • มีธุรกรรมในแกร็บมาแล้ว อย่างน้อย 3 เดือนย้อนหลังติดต่อกัน
  • มีการขับขี่กับ Grab ใน 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา
 • อายุตั้งแต่ 20 ถึง 65 ปี
 •  สัญชาติไทย
 • พฤติกรรมการขับขี่ที่ดี
  • คะแนนเฉลี่ย 4.7 ขึ้นไป (คุณภาพในการให้บริการ ที่คนขับ Grab ได้รับจากลูกค้าผ่าน Grab App)
  • ยกเลิกงานน้อย
 • รายได้ขั้นต่ำจากการขับขี่กับ Grab: 3,000 บาท/เดือน
 • พฤติกรรมการชำระหนี้ที่ดี (ถ้ามี)
  • ประวัติการชำระคืนตรงเวลา
  • ไม่มียอดคงค้างจากสินเชื่ออื่น

*รายละเอียดข้างต้นเป็นเกณฑ์พื้นฐาน การพิจารณาอนุมัติสินเชื่อจะเป็นไปตามนโยบายของ Grab การเงิน

 1. เป็นพาร์ทเนอร์คนขับ GRAB และเป็นบุคคลธรรมดา เช่น ผู้ประกอบธุรกิจใหม่ ที่อาจไม่มีรายได้ประจำ ไม่มีสลิปเงินเดือน ไม่เคยเดินบัญชีกับธนาคาร แต่เป็นผู้มีความสามารถในการชำระหนี้
 2. อายุระหว่าง 20-65 ปี มีสัญชาติไทย
 3. วงเงินสูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท/ราย
 4. ดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าบริการ และค่าธรรมเนียมรวมกัน ไม่เกินร้อยละ 33 (ลดต้นลดดอก)
 5. ไม่ต้องมีหลักประกัน
 6. อายุสินเชื่อ และวงเงินอนุมัติ ขึ้นกับหลักเกณฑ์การพิจารณาของบริษัท จีฟิน เซอร์วิสเซส (ที) จำกัด

*บริษัท จีฟิน เซอร์วิสเซส (ที) จำกัด นำเสนอสินเชื่อผ่านช่องทางแอป Grab Driver หรือทาง SMS ภายใต้นาม Grab การเงิน เท่านั้น บริษัทไม่มีนโยบายให้พนักงานติดต่อเพื่อเสนอสินเชื่อทางไลน์แอปพลิเคชั่น และไม่มีนโยบายในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมใดๆ ก่อนอนุมัติสินเชื่อ

คำถามที่พบบ่อย

ทาง Grab การเงิน จะเลือกพาร์ทเนอร์คนขับ ที่ผ่านการพิจารณาเพื่อเข้าโปรแกรมสินเชื่อจากยอดรายได้รวมจากแกร็บ และ ข้อมูลการขับรถของคุณในระบบของ Grab

คุณยังสามารถเข้าร่วมโปรแกรมได้อีก ถ้าคุณผ่านการพิจารณา แต่คุณจะไม่สามารถสมัครเข้าโปรแกรมสินเชื่อส่วนบุคคลได้อีก ถ้าคุณมียอดสินเชื่อคงค้างจากโปรแกรมสินเชื่อเดิมที่คุณเคยได้รับแล้ว

คุณจะไม่สามารถยกเลิกสินเชื่อได้ ถ้าคุณได้รับการอนุมัติสินเชื่อและได้รับเงินแล้ว แต่คุณสามารถนำเงินก้อนนั้นเก็บไว้ในกระเป๋าเงินคนขับเพื่อระบบจะสามารถตัดเงินคืนได้ตามที่ได้ตกลงกันไว้

โปรแกรมสินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพจะถูกเสนอให้กับพาร์ทเนอร์คนขับ ที่ผ่านการพิจารณาเท่านั้น ซึ่งทาง Grab การเงิน จะใช้ข้อมูลรายได้ และ ข้อมูลการขับรถมาร่วมประกอบการพิจารณา

ไม่มีผลกับการรับงาน หรือ รายได้ใดๆ คุณจะยังสามารถรับงานจาก Grab และรับรายได้ ได้ปกติ

ยอดสินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพที่ได้รับการอนุมัติจะถูกโอนเข้า ‘กระเป๋าเงิน’ ในแอป Grab Driver ของคุณภายในระยะไม่ช้าหลังจากที่คุณได้รับการอนุมัติสินเชื่อ ซึ่งคุณสามารถโอนยอดเงินดังกล่าวไปที่บัญชีเงินฝากของคุณเพื่อนำเงินออกมา

ยอดชำระคืนสินเชื่อจะถูกหักจาก ‘กระเป๋าเงิน’ ในแอป Grab Driver ของคุณ ถ้าเงินไม่พอ ยอดค้างชำระที่เหลือจะถูกตัดจาก ‘กระเป๋าเครดิต’ ในแอป Grab Driver โดยระบบไม่ระบุเวลาในการตัดเงิน

ยอดตัดและระยะเวลาที่ตัดเงินคืนจะขึ้นอยู่กับโปรแกรมที่คุณเลือกไว้ คุณสามารถตรวจสอบโปรแกรมการตัดเงินของคุณได้จากแอป Grab Driver

ระบบจะพยายามตัดเงินจาก ‘กระเป๋าเงิน’ ในแอป Grab Driver ของคุณเป็นระยะๆ จนกว่าจะครบจำนวน เพราะฉะนั้นคุณควรรับงานอย่างต่อเนื่องเพื่อให้มั่นใจว่ามีเงินเพียงพอใน ‘กระเป๋าเงิน’ ในแอป Grab Driver เพื่อที่จะสามารถชำระคืนสินเชื่อดังกล่าวได้ ในขณะเดียวกัน คุณสามารถเติมเงินเข้า ‘กระเป๋าเครดิต’ ในแอป Grab Driver เพื่อระบบจะสามารถหักเงินคืนได้

*ทุกสินเชื่อที่พาร์ทเนอร์คนขับมีการถูกหักชำระ พาร์ทเนอร์ต้องมีเงินในกระเป๋าเครดิต ตั้งแต่ 100 บาทขึ้นไป ระบบจึงจะสามารถหักชำระได้
ตัวอย่างเช่น : นาย A มีเงินในกระเป๋าเครดิต 500 บาท ระบบจะสามารถตัดชำระยอดได้เพียง 400 บาทเท่านั้น ส่วน 100 บาท ระบบไม่สามารถตัดได้ และยังคงค้างไว้ในกระเป๋าเครดิตสำหรับการรับงานของพาร์ทเนอร์คนขับ

ระบบจะมีการอัพเดตข้อมูลเพื่อพิจารณาวงเงินเป็นระยะๆ ขึ้นอยู่กับข้อมูลล่าสุดของการขับรถ และรายได้ของคุณ

คุณไม่สามารถคืนเงินสินเชือที่ไม่ได้ใช้ให้กับแกร็บได้ แต่คุณสามารถนำเงินนั้นเก็บไว้ใน ‘กระเป๋าเงิน’ ในแอป Grab Driver หรือ โอนเข้า ‘กระเป๋าเงิน’ ในแอป Grab Driver ได้ เพื่อระบบจะได้ทำการตัดเงินชำระสินเชื่อตามระยะเวลาที่ตกลงไว้

คุณสามารถติดต่อศูนย์ช่วยเหลือ (Help Centre) เพื่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมในส่วนของการชำระสินเชื่อคืนก่อนกำหนดได้

คุณสามารถติดต่อศูนย์ช่วยเหลือ (Help Centre) เพื่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมในส่วนของการชำระสินเชื่อคืนก่อนกำหนดได้

capture001-removebg-preview

Grab การเงิน ประเทศไทย เป็นส่วนหนึ่งของ Grab ประเทศไทย เราอยากให้พาร์ทเนอร์ของเราสามารถเข้าถึงบริการทางการเงินที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้น

*บริษัท จีฟิน เซอร์วิสเซส (ที) จำกัด นำเสนอสินเชื่อและบริการทางการเงินผ่านช่องทางแอปพลิเคชัน Grab หรือทาง SMS ภายใต้ชื่อ Grab การเงิน เท่านั้น บริษัทไม่มีนโยบายให้พนักงานติดต่อเพื่อเสนอสินเชื่อหรือบริการทางการเงินใดๆ ทางไลน์แอปพลิเคชั่น และไม่มีนโยบายในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมใดๆ ก่อนอนุมัติสินเชื่อ