แนวทางการรีวิว

แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ: 28 มิถุนายน 2566

แนวทางการรีวิว

เรามีความตั้งใจที่จะเป็นแพลตฟอร์มที่น่าเชื่อถือและเป็นแพลตฟอร์มรีวิวที่เข้าถึงระดับชุมชนในแถบภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อช่วยให้คุณและแกร็บคอมมิวนิตี้ค้นพบสถานที่ที่ดีที่สุดสำหรับการรับประทานอาหาร ช้อปปิ้ง หรือท่องเที่ยว ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนก็ตาม เราเชื่อว่าเนื้อหาที่ผู้ใช้แกร็บร่วมกันสร้างขึ้นควรถูกนำไปใช้อย่างถูกต้องและมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม ในขณะเดียวกันข้อมูลส่วนบุคคลและความเป็นส่วนตัวก็ได้รับการคุ้มครอง ดังนั้น เพื่อคุ้มครองผู้ใช้ของเราและเพื่อทำให้มั่นใจได้ว่าเนื้อหาที่ผู้ใช้สร้างขึ้นนั้นจะสร้างประสบการณ์ที่ดีและเป็นประโยชน์ต่อทุกคน เราจึงจัดให้มีแนวทางการรีวิวนี้ขึ้น ดังรายละเอียดต่อไปนี้

 • รีวิวจะถูกเผยแพร่ต่อสาธารณะ

เมื่อคุณโพสต์รีวิวบนแพลตฟอร์มของแกร็บ รีวิวของคุณจะถูกจะเข้าถึงได้โดยสาธารณะ โดยรีวิวจะเผยแพร่ไปพร้อมกับชื่อโปรไฟล์ รูปภาพที่คุณอัพโหลดขึ้น และข้อมูลอื่น ๆ ที่คุณเลือกให้ปรากฎไปพร้อมกับรีวิวของคุณ (ต่อไปนี้จะเรียกรวมว่า “รีวิว”)  หากคุณไม่ต้องการให้บุคคลทั่วไปสามารถดูรีวิวของคุณได้ (รวมถึงบุคคลภายนอกที่ไม่ใช่ผู้ใช้งานแกร็บ) เราขอความร่วมมือจากคุณในการไม่โพสต์รีวิวใด ๆ บนแพลตฟอร์มของแกร็บ

 • รีวิวมีผลต่อสังคมโดยรวม

รีวิวของคุณมีความหมาย โปรดคำนึงถึงผลกระทบและที่จะเกิดขึ้นต่อสังคมโดยรวม และรับผิดชอบต่ิรีวิวของคุณ เพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีและปลอดภัยให้กับทุกคน เราขอให้คุณตรวจสอบให้แน่ใจว่าเนื้อหารีวิวของคุณตรงตามความจริง และไม่มีเนื้อหาใด ๆ ดังต่อไปนี้

 • ข้อคิดเห็นที่ไม่เหมาะสม
 • สแปม
 • เนื้อหาปลอม หลอกลวง หรือทำให้เข้าใจผิด
 • เนื้อหาที่ต้องมีการถูกจำกัดการเข้าถึง
 • เนื้อหาที่ผิดกฎหมาย
 • เนื้อหาที่เป็นการละเมิด
 • เนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องเพศอย่างโจ่งแจ้ง
 • เนื้อหาที่ไม่เหมาะสม
 • การแอบอ้างบุคคลอื่น
 • การโฆษณา
 • ข้อมูลส่วนบุคคลที่สามารถระบุตัวตนบุคคลได้ทั้งทางตรงและทางอ้อม

เราขอสงวนสิทธิในการเอาออก ลบหรือซ่อนรีวิวหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของรีวิวใด ๆ หากรีวิวนั้นมีเนื้อหาตามที่ระบุไว้ข้างต้น หรือเนื้อหาอื่นใดก็ตามที่แกร็บเห็นว่าไม่เหมาะสม หรือเป็นรีวิว หรือรูปภาพที่ผิดกฎหมายหริอข้อบังคับใด ๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงประเภทเนื้อหาที่เราลิสต์ไว้ข้างต้น หรือเนื้อหาที่ไม่เกี่ยวข้อง ความน่าเชื่อถือของรีวิวจะเป็นคาวมเสี่ยงของคุณเอง และรีวิวเป็นเพียงความคิดเห็นส่วนตัวเฉพาะบุคคลเท่านั้น ความถูกต้องแม่นยำ วัตถุประสงค์ และเนื้อหาของรีวิวไม่สามารถการันตีได้ ตราบเท่าที่กฎหมายอนุญาตให้กระทำได้ และเราขอสงวนไว้ซึ่งความรับผิดและความรับผิดชอบที่เกิดขึ้นจากความน่าเชื่อถือของข้อมูล คำรับรอง เงื่อนไข การรับประกัน ที่อาจตีความได้จากแนวทางการรีวิวนี้ เนื้อหาของรีวิวอาจมีข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง หรือมีการพิมพ์ผิด โดยไม่ได้มีวัตถุประสงค์ใช้เป็นแหล่งอ้างอิงแต่อย่างใด ในขณะที่เราพยายามติดตามและตรวจสอบเนื้อหาบนแพลตฟอร์ม แต่เราไม่รับรองถึงความถูกต้องแม่นยำของรีวิวต่าง ๆ ว่าจะเป็นไปตามแนวทางการรีวิวนี้ 

 • คุณจะยังคงเป็นเจ้าของรีวิวที่ได้มีการโพสต์ โดยคุณสามารถร้องขอให้มีการเอาออกได้

เราจะไม่อ้างสิทธิความเป็นเจ้าของเนื้อหาใด ๆ ที่คุณมอบให้เรา เมื่อคุณอัปโหลดหรือมอบเนื้อหาใด ๆ ที่อยู่ภายใต้การคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาให้แก่เรา คุณ (ก) ให้สิทธิโดยไม่สามารถเพิกถอนได้ ปราศจากค่าสิทธิ ถาวร ไม่ผูกขาด ไม่จำกัด และให้สิทธิอันเป็นสากลเพื่อคัดลอก ทำซ้ำ แก้ไข ปรับปรุง ดัดแปลง แปล สร้างงานต่อยอด เผยแพร่ โพสต์ แจกจ่าย อนุญาตช่วง หรือมอบให้ผู้อื่น ในเนื้อหาของคุณ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงชื่อและ/หรือสิ่งที่มีความคล้ายคลึงกัน) ไม่ว่าอยู่ในสื่อ รูปแบบ และช่องทางใด ๆ (ทั้งที่มีอยู่ในปัจจุบันหรือที่ได้พัฒนาขึ้นต่อจากนี้ไป) เพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ ก็ตาม รวมถึงวัตถุประสงค์ในการโฆษณาและเชิงพาณิชย์ และ (ข) รับรองว่าคุณมีสิทธิที่จะให้อนุญาตแก่เราและจะยังคงรับผิดต่อรีวิวใด ๆ ที่คุณได้อัปโหลด เพื่อให้ปราศจากข้อสงสัยคุณตกลงให้สิทธิแกร็บ (โดยผ่านการรับทราบและตกลงว่าแกร็บจะไม่มีข้อผูกมัดใด ๆ) ในการให้ใช้ชื่อของคุณหรือความคล้ายคลึงใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาหรือข้อมูลที่คุณได้ส่งให้แก่เราอันรวมไปถึงที่เป็นเนื้อการเกี่ยวข้องกับการโฆษณา การทำการตลาด การส่งเสริมการขายที่เกี่ยวข้อง ในกรณีที่คุณได้ตกลงที่จะให้ข้อเสนอข้อแนะนำ เช่น ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาบริการของเรา เราอาจทำตามข้อเสนอแนะของคุณโดยไม่มีภาระผูกพันแต่ประการใดต่อคุณ

หากคุณต้องการให้เอารีวิวออกคุณสามารถส่งคำขอของคุณมายังศูนย์ช่วยเหลือของแกร็บได้

หากคุณลบบัญชีของคุณ รีวิวที่คุณโพสต์ไว้จะยังคงอยู่ แต่จะไม่เชื่อมโยงกับบัญชีของคุณอีก

 • แนวทางการรีวิวนี้เป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงที่คุณมีกับแกร็บ

หากคุณโพสต์รีวิวใด ๆ ก็ตามบนแพลตฟอร์มของเรา แสดงว่าคุณยอมรับแนวทางการรีวิวนี้เพิ่มเติมจากเงื่อนไขการให้บริการที่ปรากฎอยู่บน  www.grab.com และประกาศความเป็นส่วนตัวที่ปรากฎบน https://www.grab.com/privacy นอกจากนี้คุณรับทราบเพิ่มเติมว่า คุณจะต้องรับผิดและตกลงที่จะชดใช้ค่าเสียหายทั้งหมดต่อแกร็บ บริษัทในเครือ หรือผู้ได้รับอนุญาตรวมไปถึงพนักงาน กรรมการ ลูกจ้าง และตัวแทนของแกร็บ ที่เกิดขึ้นจากและเกิดขึ้นต่อต่อข้อเรียกร้อง การกระทำ ความรับผิด ความสูญเสีย ความเสียหายและค่าใช้จ่ายใด ๆ  (รวมถึงค่าใช้จ่ายทางกฎหมายตามสมควร) ที่เกิดขึ้นโดยแกร็บหรือฝ่ายที่ได้รับการชดเชยอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นโดยตรงหรือโดยอ้อมจาก (1) การละเมิดภาระผูกพันของคุณ การรับรอง หรือการรับประกันภายใต้แนวทางการรีวิวนี้ (2) การละเมิดหรือการใช้งานที่ผิดต่อกฎหมาย ข้อบังคับ หรือลิขสิทธิ์ สิทธิในเครื่องหมายการค้า หรือสิทธิ์อื่น ๆ ของบุคคลที่สามที่มีผลบังคับใช้ และแกร็บขอสงวนสิทธิในการปรับปรุงแนวทางการรีวิวนี้ได้ตลอดเวลา เพื่อให้ปราศจากข้อสงสัย คำว่า “แกร็บ” หรือ “เรา” หมายถึง Grabtaxi Holdings Pte. Ltd. และนิติบุคคลอื่นที่ควบคม หรือถูกควบคุม หรืออยู่ภายใต้ควบคุมของนิติบุคคลที่ได้อ้างถึงข้างต้นไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม  ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงเป็นครั้งคราว (ตราบเท่าที่การควบคุมนั้นยังมีอยู่)

หากปรากฎว่าแนวทางการรีวิวที่เป็นภาษาอังกฤษ ไม่ตรงกับแนวทางการรีวิวที่เป็นภาษาอื่น ให้ยึดอันที่เป็นภาษาอังกฤษเป็นหลัก

 • คุณสามารถสอบถามหรือแจ้งให้แกร็บทราบถึงเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมได้
 • หากคุณพบว่าเนื้อหาใด ๆ ที่อยู่บนแพลตฟอร์มของเรา ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของคุณ คุณสามารถแจ้งให้เราทราบผ่านการส่งอีเมล (พร้อมแนบหลักฐานแสดงความเป็นเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญา รวมถึงภาพแคปเจอร์หน้าจอเนื้อหาที่มีการละเมิด และคำอธิบายการละเมิดที่เกิดขึ้น) มายังเราได้ ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

ถึง: Grab Intellectual Property Counsel

ที่อยู่: 6 Battery Road #38-04 Singapore 049909

อีเมล: infringements@grab.com

คุณรับทราบว่าการส่งอีเมลมายัง infringements@grab.com หมายความว่า คุณกำลังเริ่มต้นกระบวนการทางกฎหมายโดยสุจริตและคุณเข้าใจว่าการแจ้งที่เป็นเท็จและ/หรือเป็นการหมิ่นประมาท อาจทำให้เกิดผลทางกฎหมายได้