จรรยาบรรณสำหรับพาร์ทเนอร์ของบริการ Home services

คำนึงถึงความปลอดภัยและปฎิบัติตามกฎหมาย

การทำร้ายร่างกาย ข่มขู่ หรือคุกคาม ไม่ว่ารูปแบบใด ๆ จะถูกดำเนินการทางกฎหมาย

เราไม่อนุญาตให้กระทำพฤติกรรมต่อไปนี้บนแพลตฟอร์มของเรา 

การทำร้ายร่างกาย การล่วงละเมิดทางวาจา การล่วงละเมิดทางเพศ การข่มขืน การฆาตกรรม การลักพาตัว และการข่มขู่ การถามคำถามส่วนตัวมากเกินไปหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปลักษณ์ภายนอกของใครก็ตาม รวมถึงห้ามมิให้คุณติดต่อผู้ใช้ของคุณโดยเด็ดขาดหลังจากการให้บริการด้วยเหตุผลส่วนตัว

ตัวอย่างการกระทำความผิด

 • คุณตกลงจะไม่กระทำพฤติกรรมต่อไปนี้กับผู้ใช้แกร็บและพนักงานแกร็บทุกคน:
  • การพยายามกระทำหรือกระทำความผิดทางอาญาบนแพลตฟอร์ม รวมถึงการทำร้ายร่างกาย/ทางเพศ ข่มขืน ฆาตกรรมหรือการลักพาตัว
  • การล่วงละเมิดทางเพศ – คุกคามผู้อื่น ส่งข้อความที่ไม่เหมาะสมเกี่ยวกับลักษณะทางเพศ
  • การตั้งใจจ้องมองหรือการแสดงท่าทางที่เป็นการคุกคามทางเพศ
  • การล่วงละเมิด/คุกคาม/ข่มขู่ด้วยวาจาหรือลายลักษณ์อักษรทุกรูปแบบผ่านการโทรศัพท์ แอปพลิเคชันที่ใช้ส่งข้อความ โซเชียลมีเดีย รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการถามคำถามเกี่ยวกับเรื่องส่วนตัวหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปลักษณ์ภายนอก
  • การใช้คำหยาบคายหรือคำที่ไม่เหมาะสมในทุกรูปแบบ
  • การล่วงละเมิดทางร่างกายทุกรูปแบบ
  • การติดต่อหรือสะกดรอยตามผู้ใช้หลังจากการให้บริการด้วยเหตุผลส่วนตัวไม่ว่าจะทางออนไลน์หรือติดต่อหรือสะกดรอยด้วยตนเอง

ห้ามก่อเหตุอาชญากรรม

คุณอาจถูกลงโทษภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้ หากคุณกระทำความผิดทางอาญา เช่น การลักทรัพย์ การโจรกรรม การครอบครองวัตถุหรืออาวุธที่ผิดกฎหมาย การก่อกวนที่สร้างความเสียหายต่อทรัพย์สิน เราจะทำงานอย่างใกล้ชิดและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานที่ทำหน้าที่บังคับใช้กฎหมายในการตรวจสอบและดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิด

ตัวอย่างการกระทำความผิด

 • ความผิดทางอาญาตามกฎหมาย เช่น การลักทรัพย์ การโจรกรรม
 • พาร์ทเนอร์อยู่ในระหว่างการสอบสวนความผิดทางอาญาโดยเจ้าหน้าที่ที่มีอำนาจตามกฎหมาย
 • ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการกระทำโดยเจตนาหรือการทำลายทรัพย์สินของผู้ใช้แกร็บหรือทรัพย์สินของบริษัท
 • การไม่ปฏิบัติตามระเบียบ/คำสั่งตามที่แกร็บหรือหน่วยงานรัฐกำหนด

การใช้แอลกอฮอล์ สารเสพติด หรืออาวุธ จะถูกดำเนินการตามกฎหมาย

ห้ามเสพสารเสพติดหรือดื่มแอลกอฮอล์ขณะให้บริการอยู่บนแพลตฟอร์มแกร็บ เราไม่อนุญาตให้นำสิ่งที่ผิดกฎหมาย เครื่องดื่มแอลกอฮอลล์และอาวุธเข้ามาพื้นที่ให้บริการ หากผู้ใช้หรือบุคคลทั่วไปเชื่อว่าคุณอาจอยู่ในอาการมึนเมายาเสพติดหรือแอลกอฮอล์ พวกเขามีสิทธิ์ที่จะยุติบริการทันทีและแจ้งแกร็บหรือเจ้าหน้าที่ที่มีอำนาจทราบ และคุณจะต้องไม่รับหรือส่งมอบสิ่งของที่ผิดกฎหมาย/สินค้าอันตราย รวมถึงต้องไม่ยอมรับคำขอพิเศษใดๆ จากผู้ใช้สำหรับสินค้าและ/หรือบริการที่ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของบริการของแกร็บ 

ตัวอย่างการกระทำความผิด

 • ครอบครองอาวุธใดๆ เช่น ปืน สเปรย์พริกไทย กระบองหรือมีด
 • ครอบครองยาเลพติดที่ผิดกฎหมายหรือกระทำความผิดใดๆที่เกี่ยวกับยาเสพติด ที่ผิดกฎหมาย
 • อยู่ภายใต้ฤทธิ์ยาเสพติดหรือแอลกอฮอล์ระหว่างการให้บริการ
 • เจตนาหรือพยายามใช้แพลตฟอร์มแกร็บในการกระทำความผิดอาญา เช่น การค้ายาเสพติด การฟอกเงิน
 •  

การปฎิบัติตามสุขลักษณะที่ดี

ในช่วงที่มีการระบาดของโรค Covid 19 พาร์ทเนอร์ทุกคน ควรหมั่นล้างมือและพ่นสเปรย์ฆ่าเชื้อเป็นประจำ เพื่อป้องการติดโรค พร้อมทั้งควรต้องรักษาระยะห่าง (social distance) ในขณะที่รองาน และ ให้บริการลูกค้า เพื่อป้องกันการติดเชื้อ ขอให้พาร์ทเนอร์สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาในระหว่างการให้บริการ หากท่านมีการสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อ ขอให้ท่านรีบแจ้งแกร็บโดยเร็ว เพื่อทำการตรวจเชื้อ และรับทราบสิทธิประโยชน์ที่แกร็บมีให้

ตัวอย่างการกระทำผิด

 • ไม่สวมหน้ากากอนามัย หรือ face shield ในขณะให้บริการ 
 • ไม่สวมชุดตามที่แกร็บกำหนดไว้
 • ไม่แจ้งแกร็บหากคุณติดเชื้อ หรือ สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อ
 • ไม่ล้างมือ หรือ ทำความสะอาดมือเป็นประจำ
 • ไม่รักษาระยะห่าง (Social distance) ในขณะที่ให้บริการ

 

เคารพลูกค้าของ Grab

เคารพความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้แกร็บของเรา

คุณต้องเก็บข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดที่อยู่ในความครอบครองของคุณไว้เป็นความลับ (เช่น ชื่อ หมายเลขโทรศัพท์และที่อยู่)  ห้ามรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการของเราโดยไม่ได้รับอนุญาตโดยเด็ดขาด 

ตัวอย่างการกระทำผิด

 • การแบ่งปัน แจกจ่าย และ/หรือเผยแพร่ข้อมูลที่ระบุตัวบุคคลได้ของผู้ใช้บริการหรือนิติบุคคลโดยไม่ได้รับความยินยอมจากพวกเขาหรือในลักษณะที่ทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียง
 • การบันทึกเสียงหรือวิดีโอของผู้ใช้บริการอย่างผิดกฎหมาย (เช่น ผ่านอุปกรณ์บันทึกที่ปกปิดหรือปลอมแปลง)

ห้ามเลือกปฏิบัติ

คุณจะต้องไม่ปฏิเสธที่จะให้บริการโดยการเลือกปฏิบัติ หรือแสดงความคิดเห็นที่เสียหายกับใครก็ตามที่เกี่ยวข้องกับเชื้อชาติ ศาสนา สัญชาติ ความทุพพลภาพ รสนิยมทางเพศ เพศหรืออัตลักษณ์ทางเพศ อายุหรือลักษณะอื่นๆ

ตัวอย่างการกระทำผิด

 • การปฏิเสธหรือยกเลิกการจองตามรูปร่าง ลักษณะ อัตลักษณ์ของผู้ใช้บริการ
 • ใช้คำพูดหรือข้อความที่อาจเป็นการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเชื้อชาติ ศาสนา สัญชาติ ความทุพพลภาพ รสนิยมทางเพศ เพศ อายุหรือลักษณะอื่น ๆ ของบุคคล

ดำเนินการต่อผู้ใช้บริการแกร็บด้วยความยุติธรรม

รับผิดชอบต่อการจองที่คุณทำการกดรับงานแล้ว และจะต้องไม่ยกเลิกงานโดยไม่มีเหตุผลอันสมควรหรือโอนงานให้ผู้อื่น ยอมรับรหัสโปรโมชั่นและส่วนลดทั้งหมดที่ผู้ใช้ใช้กับการจอง และคุณจะรอผู้ใช้บริการ ณ สถานที่ที่นัดหมายเพื่อให้บริการภายในระยะเวลาที่เหมาะสม

ตัวอย่างการกระทำผิด

 • การขอให้ผู้อื่นมารับงานแทน หรือบอกให้ผู้ใช้ไปเรียกผู้ให้บริการคนอื่น
 • เรียกเก็บค่าบริการที่สูงกว่าที่ระบุไว้ในแอปพลิเคชัน ใส่ค่าธรรมเนียมผิดหรือกำหนดค่าบริการเอง ไม่เป็นไปตามอัตราที่กำหนดไว้ในในแอพพลิเคชันแกร็บ
 • ยกเลิกการจองโดยไม่มีเหตุผลหรือให้เหตุผลเท็จ (เช่น ยามไม่ให้เข้าพื้นที่ให้บริการ)
 • การขอจบงานเร็วกว่าที่ลูกค้าจองไว้
 • ยืมอุปกรณ์จาผู้ใช้โดยไม่จำเป็น 
 • เรียกเก็บค่าบริการเป็นเงินสดสำหรับการจองที่ชำระเงินโดยไม่ใช้เงินสด (เช่น GrabPay)
 • ไม่ยอมรับโปรโมชั่นหรือส่วนลดที่ผู้ใช้ใช้กับการจอง

ประพฤติปฏิบัติตนให้เหมาะสมต่อผู้ใช้บริการแกร็บ

แต่งกายสุภาพเรียบร้อยอยู่เสมอ สวมชุดเครื่องแบบของแกร็บ(ถ้ามี) พูดคุยกับผู้ใช้ของเราอย่างสุภาพและยอมรับคำขอที่สมเหตุสมผลจากผู้ใช้บริการของคุณ เช่น การถอดรองเท้าไว้นอกห้องเมื่อผู้ใช้บริการของคุณร้องขอ

ตัวอย่างการกระทำผิด

 • สูบบุหรี่ระหว่างการให้บริการ รวมถึงช่วงระยะเวลาก่อนหรือหลังการให้บริการ (เช่น ระหว่างรอผู้ใช้บริการของคุณลงมารับ หรือในห้องของผู้ใช้บริการของคุณ)
 • การแต่งกายที่ไม่เหมาะสม (เช่น สวมกางเกงขาสั้น/เสื้อแขนกุด/รองเท้าแตะ)
 • อุปกรณ์สกปรกหรือไม่ถูกสุขลักษณะ 
 • การไม่ปฏิบัติตามคำขอของผู้ใช้บริการของคุณโดยไม่มีเหตุอันสมควร
 • การพูดคุยแลกเปลี่ยนเรื่องส่วนตัว ซึ่งรวมถึงการพยายามที่จะขอหมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่อาศัย กิจวัตรประจำวันและข้อมูลส่วนบุคคลอื่น ๆ รวมถึงเรื่องที่เกี่ยวกับเรื่องเพศ
 • การคุกคามใด ๆ ซึ่งรวมถึงการคุกคามทางเพศ

 

 

มอบประสบการณ์ที่ดีให้กับผู้ใช้บริการ

สื่อสารและรอผู้ใช้บริการในจุดที่เหมาะสมก่อนเริ่มงาน ยืนยันตัวตนของผู้ใช้บริการและยืนยันการบริการก่อนให้บริการ อย่าชักชวนให้ผู้ใช้บริการทำการจองนอกแพลตฟอร์มหรือแนะนำแอปพลิเคชันอื่นๆ และไม่ยุ่งเกี่ยวกับกับสิ่งของมีค่าของผู้ใช้บริการ และแจ้งลูกค้าให้ตรวจสอบความเรียบร้อยก่อนจบงานเสมอ

ตัวอย่างการกระทำผิด

 • บังคับให้ผู้ใช้บริการยกเลิกการจองโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร
 • การไม่ยอมให้บริการตามที่แกร็บกำหนดไว้
 • ตั้งใจไปรับงานอื่นแทนโดยไม่ยอมยกเลิกงานเดิม
 • เจตนาขัดขวางไม่ให้พาร์ทเนอร์ท่านอื่นรับงาน
 • นัดแนะการจองนอกแพลตฟอร์มกับผู้ใช้บริการ
 • การชักชวนต่างๆ ลูกค้าไปใช้แอปพลิเคชันอื่น
 •  

 

ในกรณีฉุกเฉิน…

ให้ติดต่อกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นอันดับแรกอยู่เสมอ เมื่อผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดปลอดภัยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับแจ้งแล้ว ให้ติดต่อแกร็บเพื่อรายงานถึงเหตุการณ์ การติดต่อเบอร์ฉุกเฉินของแกร็บในกรณีที่ไม่ฉุกเฉิน อาจส่งผลต่อการใช้งานของบัญชีของคุณได้​

ตัวอย่างการละเมิด

 • ไม่แจ้งแกร็บภายใน 48 ชม. หลังจากเกิดอุบัติเหตุ
 • ตั้งใจหลีกเลี่ยงความรับผิดชอบต่อผู้ใช้บริการรวมถึงบุคคลที่สามที่ได้รับผลกระทบหลังจากเกิดอุบัติเหตุ
 • ใช้สายด่วนแกร็บฉุกเฉินในขณะเกิดเหตุที่ไม่ฉุกเฉินหรือไม่จำเป็น

 

 

 

 

 

การเป็นพาร์ทเนอร์Grabที่ดี

กระทำการใด ๆ ด้วยความสุจริต

ห้ามทุจริตหรือฉ้อโกงแกร็บด้วยวิธีการใด ๆ เช่น การแบ่งปันหรือสร้างบัญชีที่ซ้ำกัน คุณจะต้องใช้แอปพลิเคชันแกร็บที่เป็น Official เท่านั้น  ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้จาก Google Play/Apple Store อย่าใช้แอปพลิเคชันหรืออุปกรณ์ที่อาจปรับเปลี่ยนประสบการณ์ผู้ใช้ที่นอกเหนือไปจากความตั้งใจของแกร็บ ซึ่งรวมถึงแอปพลิเคชันการปลอมแปลงตำแหน่ง อุปกรณ์ที่รูท/เจลเบรค/ดัดแปลง และ/หรือเฟรมเวิร์กที่เปิดเผย อย่าทำการกดจบงานโดยไม่ได้มีการให้บริการจริง คุณจะต้องให้ข้อมูลที่เป็นจริงเสมอทั้งในขณะสร้าง/เข้าถึงบัญชีของคุณ หรือโต้แย้งค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียม คุณต้องใช้ข้อเสนอและโปรโมชั่นตามเงื่อนไขที่มีการกำหนดไว้เท่านั้นไว้เท่านั้น อย่าระบุค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นจากบริการเพิ่มเติมอื่น ๆ ที่ไม่ได้มีอยู่บนแพลตฟอร์มของแกร็บ ทั้งนี้คุณจะต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าบัญชีกระเป๋าเงินของคุณไม่มียอดติดลบ

ตัวอย่างการกระทำผิด

 • การพนันหรือโกงเกี่ยวกับค่าตอบแทน ค่าธรรมเนียม หรือรายได้อื่น ๆ ไม่ว่าในรูปแบบใดก็ตาม ซึ่งรวมถึงการสมคบคิดกับผู้ใช้บริการ/ พาร์ทเนอร์คนอื่น ๆ /พนักงานของแกร็บและการสร้างการจอง/บัญชีปลอม
 • จงใจใช้อุปกรณ์/โทรศัพท์มือถือที่ทำให้ระบบขัดข้อง
 • การจบงานโดยยังไม่ได้มีการให้บริการ – เจงใจรับหรือเสนอการให้บริการอื่นนอกจากที่ระบุไว้ในขอบเขตของการให้บริการ หรือกระทำการใดๆในการพยายามหลีกเลี่ยงการจ่ายค่าธรรมเนียมให้กับแกร็บ

โปรดให้ความเคารพต่อพนักงานของแกร็บ

โปรดให้ความร่วมมือและอย่าล่วงละเมิด ข่มขู่ หรือคุกคามพนักงานของแกร็บ ไม่ว่าที่สถานที่ของแกร็บ หรือทางโทรศัพท์หรือบนโซเชียลมีเดีย การกระทำเหล่านี้รวมถึงการถ่ายรูป/วิดีโอโดยไม่ได้รับอนุญาต การสะกดรอยตามและการขอรายละเอียดการติดต่อของพนักงานแกร็บ

ตัวอย่างการกระทำผิด

 • ดูหมิ่นหรือข่มขู่แกร็บหรือพนักงานในทุกรูปแบบ
 • การเปิดเผยใด ๆ เกี่ยวกับแกร็บหรือพนักงานของแกร็บบนโซเชียลมีเดีย

รักษาไว้ซึ่งพฤติกรรมที่ดี ๆ บนแพลตฟอร์ม

การยกเลิกงานที่มากเกินไป อัตราการรับงานที่ต่ำและการได้รับคะแนนประเมินการให้บริการที่ต่ำนั้นจะถูกเชื่อมโยงกับปัญหาการฉ้อโกงและความปลอดภัย โปรดรักษาอัตราการยกเลิก อัตราการรับงานและคะแนนประเมินการให้บริการให้อยู่ในระดับที่นโยบายกำหนดไว้ตัวอย่างการกระทำผิด

 • คะแนนประเมินการให้บริการต่ำกว่าเกณฑ์
 • อัตราการรับงานต่ำกว่าเกณฑ์
 • อัตราการยกเลิกสูงกว่าเกณฑ์
 • อัตราการจบงานต่ำกว่าเกณฑ์

เปิดรับคำติชมและเข้าร่วมการอบรม

เราให้ความสำคัญกับความคิดเห็นของทั้งผู้ใช้บริการและพาร์ทเนอร์เราจะประเมินผลการปฏิบัติงานของพาร์ทเนอร์อย่างต่อเนื่องและให้ข้อเสนอแนะแก่คุณ คุณอาจจำเป็นต้องเข้าร่วมการฝึกอบรมที่จัดโดยแกร็บเพื่อปรับปรุงระดับการบริการของคุณ

ตัวอย่างการกระทำผิด

 • ไม่สามารถเข้าร่วมการฝึกอบรมทบทวนเนื่องจากการละเมิดจรรยาบรรณ 
 • การไม่ผ่านการฝึกอบรมที่จำเป็นตามที่แกร็บกำหนด

การรายงานความกังวล: พนักงานของแกร็บโปรดทราบว่าช่องทางต่อไปนี้เป็นช่องทางการร้องเรียนหรือแจ้ง เบาะแสเกี่ยวกับการทุจริตหรือประพฤติมิชอบของพนักงานแกร็บเท่านั้น การทุจริตหรือประพฤติมิชอบของบุคคลอื่น เช่น พาร์ทเนอร์คนขับ ผู้บริโภค หรือ พาร์ทเนอร์ร้านค้า ท่านสามารถแจ้งไปที่ช่องทาง Grab Fairplay Programme ตามลิงค์นี้ สำหรับเรื่องอื่น ๆ ท่านสามารถแจ้งได้ที่ช่องทางศูนย์ช่วยเหลือ ท่านสามารถศึกษาวิธีการรายงานศูนย์ช่วยเหลือ ตามลิงค์นี้ ขอให้ท่านตรวจสอบการรายงานที่ถูกช่องทางเพื่อที่ทางเราจะได้ช่วยท่านได้รวดเร็วที่สุด

ท่านสามารถรายงานพฤติกรรมที่น่าสงสัย หรือ เกี่ยวข้องกับการทุจริตโดยพนักงานของแกร็บ ได้ผ่านทางช่องทางนี้ โปรดทราบว่าช่องทางนี้เป็นการรายงานเกี่ยวกับการทุจริตหรือสิ่งที่ไม่ควรกระทำของพนักงานแกร็บเท่านั้น

อีเมล์: whistleblowing@grab.com

การรายงานออนไลน์ : https://grab.ethicspoint.com/

Grab สงวนสิทธิ์ในการปฎิบัติตามหลักการที่เกี่ยวข้องกับข้อกังวลหรือปัญหาที่รายงานด้วยความสุจริตตามที่กำหนดไว้ด้านล่าง 

 • การรักษาความลับ: การรายงาน และ ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับตัวผู้แจ้งเบาะแส จะถูกเก็บรักษาความลับเป็นอย่างดี ตามที่กฎหมายกำหนดและจะใช้สำหรับการสืบสวนเท่าที่จำเป็นเท่านั้น
 • การโต้ตอบ: แกร็บจะไม่ยอมให้มีการตอบโต้ รบกวนหรือการคุกคามในรูปแบบใด ๆ ต่อผู้แจ้งเบาะแส